Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Первинний облік »

Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника"

Надрукувати документ
21.01.2010

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 грудня 2009 року N 495/656

Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"

Відповідно до вимог статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та статей 33, 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України та пунктів 5, 10 Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.94 N 377, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу наказуємо:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2010 року типову форму первинної облікової документації N П-2 "Особова картка працівника", що додається.

2. Департаменту статистики праці Держкомстату:

2.1. У місячний строк надіслати головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі зразок типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом.

2.2. Здійснювати методологічне керівництво щодо застосування типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом, у частині питань проведення державних статистичних спостережень.

3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі довести до відома респондентів інформацію щодо типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом.

4. Генеральному штабу Збройних Сил України:

4.1. У місячний строк розіслати копії цього наказу до органів військового управління Збройних Сил України згідно з розрахунком розсилки.

4.2. Здійснювати загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов'язаних згідно з типовою формою первинної облікової документації, затвердженою цим наказом, та контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомстату Власенко Н. С. і начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Свиду І. Ю.

 

Голова Державного комітету
статистики України 

 
О. Г. Осауленко 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України 

 
В. В. Іващенко 

 

 

______________________________________
   Найменування підприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ __________________________ 

Типова форма N П-2 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату та Міністерства оборони України
від 25 грудня 2009 р. N 495/656 

 

Дата заповнення 

Табельний номер 

Індивідуальний ідентифікаційний номер 

Стать (чоловіча, жіноча) 

Вид роботи (основна, за сумісництвом) 

 

 

 

 

 

 

ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

місце для фотокартки

 

 

 

 

1. Прізвище __________________ Ім'я ___________________ По батькові _____________________

2. Дата народження "___" ____________ 19__ р. 3. Громадянство ____________________________

4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища)
____________________________________________________________________________________ 

 

Назва освітнього закладу 

Диплом (свідоцтво),
серія, номер 

Рік закінчення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом)  

Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом) 

Форма навчання
(денна, вечірня, заочна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в аспірантурі ад'юнктурі докторантурі (необхідне відмітити х

 

Назва освітнього, наукового закладу 

Диплом, номер, дата видачі 

Рік закінчення 

Науковий ступінь,
учене звання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Останнє місце роботи ____________________________ посада (професія) ___________________

7. Стаж роботи станом на "___" ____________ 20__ р. Загальний ___ днів ___ місяців ____ років,
                                        що дає право на надбавку за вислугу років ___ днів ___ місяців ____ років

8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній посаді тощо) "___" ____________ 20__ р. ________________

9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)
____________________________________________________________________________________

10. Родинний стан ____________________________________________________________________ 

 

Ступінь родинного зв'язку (склад сім'ї) 

П. І. Б. 

Рік народження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, N будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс) ________________________________________________

12. Місце проживання за державною реєстрацією _________________________________________
_____________________ Паспорт: серія ____ N _____________, ким виданий __________________
___________________________________________________________, дата видачі ______________ 

II. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 

 

Група обліку _____________________________

Категорія обліку __________________________
________________________________________

Склад ___________________________________

Військове звання _________________________
________________________________________

Військово-облікова спеціальність N __________ 

Придатність до військової служби ___________

Назва райвійськкомату за місцем реєстрації ___
_________________________________________

Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання ______________________________
_________________________________________

Перебування на спеціальному обліку _________ 

 

III. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ) 

 

Дата 

Назва структурного підрозділу 

Період навчання 

Вид навчання 

Форма навчання 

Назва документа, що посвідчує професійну освіту, ким виданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ 

Дата 

Назва структурного підрозділу (код) 

Професія, посада 

Розряд (оклад) 

Підстава,
наказ N 

Підпис працівника 

назва 

код за КП* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 N 375, з урахуванням позначки кваліфікаційного рівня (6 знаків, наприклад, код професії "муляр" - 7122.2). 

 

V. ВІДПУСТКИ 

Вид відпустки  

За який період 

Дата 

Підстава,
наказ N  

початку відпустки 

закінчення відпустки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові відомості __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Дата і причина звільнення (підстава) ____________________________________________________ 

Працівник кадрової служби 

______________________
(посада) 

____________
(підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

Підпис працівника 

______________________ 

"___" ____________ 20__ р.
(дата) 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.