Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Первинний облік »

Примірні форми первинних облікових документів при здійсненні будівництва за рахунок коштів міжнародних фінансових установ

Надрукувати документ
02.04.2013

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 березня 2013 року N 77

Про затвердження примірних форм первинних облікових документів при здійсненні будівництва за рахунок коштів міжнародних фінансових установ

Відповідно до законів України "Про ціни і ціноутворення", "Про інвестиційну діяльність", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633, та з метою врегулювання питань, пов'язаних зі здійсненням розрахунків за виконані роботи з проектування та будівництва відповідно до контрактів, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових установ, наказую:

1. Затвердити примірні форми первинних облікових документів (додаються), що рекомендуються до використання під час здійснення розрахунків за виконані проектні та будівельні роботи за контрактами, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародних фінансових установ за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України:

примірна форма N 1 "Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період (місяць/рік)";

примірна форма N 2 "Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва";

примірна форма N 3 "Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт".

2. Департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва (Губень П. І.) забезпечити надання методичної допомоги щодо застосування цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Т. в. о. Міністра

Г. М. Семчук

 

 

Додаток 1
до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
01.03.2013 N 77

 

 

 

 

 

 

Примірна форма N 1 "Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період (місяць/рік)"

Sample form N 1 "Report on works execution under the Contract on the site for the period (month/year)"

______________________________________________________
(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________

Інженер ______________________________________________
                                             (найменування підприємства, організації)

Замовник _____________________________________________
                                             (найменування підприємства, організації)

Підрядник ____________________________________________
                                             (найменування підприємства, організації)

Контракт N ___ від "___" ____________ 20__ р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса
______________________________________________________
______________________________________________________

Дата: _________________________________________________

 

______________________________________________________
(enterprise, organization)

Identification code                                        (_______________)

Engineer ______________________________________________
                                                           (enterprise, organization)

Employer ______________________________________________
                                                           (enterprise, organization)

Contractor _____________________________________________
                                                           (enterprise, organization)

Contract No. ___ dd. "___" ____________ 20__

Object of construction and its address _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Invoice No.: ____________________________________________

Date: _________________________________________________

 

N
п/п

(Item)

Перелік робіт

(Descrip-
tion of Works)

Од. Виміру

(Unit)

К-ть

(Quantity)

Вартість одиниці згідно з контрак-
том [валюта]

(Unit price per under Contract [currency])

Загальна вартість робіт згідно з контрак-
том [валюта]

(Price under Contract [currency])

Обсяг та вартість виконаних робіт

(Scope and Cost f Executed Works)

Залишок робіт, які необхідно виконати згідно з контрактом

(Remaining works under Contract)

Від дати укладання контракту до кінця попереднього місяця

(From the beginning of Contract till end of previous month)

Від дати укладання контракту до кінця поточного місяця

(From the beginning of Contract till end of current month)

За звітній період

(For actual period)

Од. Виміру

(Unit)

Валюта

(Currency)

%

Од. Виміру

(Unit)

Валюта

(Currency)

%

Од. Виміру

(Unit)

Валюта

(Currency)

%

Од. Виміру

(Unit)

Валюта

(Currency)

%

                                   

 

Підготовлено "Підрядник"
М. П.

___________________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

(Prepared by the Contractor):

___________________________
(signature)

___________________________
(full name)

"___" ____________ 20__

Підготовлено "Інженер"
М. П.

___________________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

(Checked by the Engineer):

___________________________
(signature)

___________________________
(full name)

"___" ____________ 20__

Затверджено "Замовник"
М. П.

___________________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

(Approved by the Employer):

___________________________
(signature)

___________________________
(full name)

"___" ____________ 20__

 

 

Директор Департаменту
розвитку будівельної діяльності,
ціноутворення та економіки будівництва

П. І. Губень

 

 

Додаток 2
до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
01.03.2013 N 77

 

 

 

 

 

 

 

 

Примірна форма N 2 "Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва"

Sample form N 2 "Final report on the works done under the contract at the site for the period"

______________________________________________________
(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________

Інженер ______________________________________________
                                             (найменування підприємства, організації)

Замовник _____________________________________________
                                             (найменування підприємства, організації)

Підрядник ____________________________________________
                                             (найменування підприємства, організації)

Найменування об'єкта будівництва та його адреса
______________________________________________________
______________________________________________________

Підстава: Контракт N ___ від "___" ____________ 20__ р.

 

______________________________________________________
(enterprise, organization)

Identification code                                        (_______________)

Engineer ______________________________________________
                                                           (enterprise, organization)

Employer ______________________________________________
                                                           (enterprise, organization)

Contractor _____________________________________________
                                                           (enterprise, organization)

Object of construction and its address _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Contract No. ___ dd. "___" ____________ 20__

 

Пункт

Position

Сума [валюта]

Amount [   ]

1. Загальний обсяг виконаних робіт від дати укладання Контракту до кінця поточного місяця
1. Total amount of works done from the beginning of the Contract till the end of the current month

 

    А) Пункт 1
         (Item 1)

 

    Б) Пункт 2
         (Item 2)

 

    В) Пункт 3
         (Item 3)

 

Разом (п. а + п. б + п. в)
(Total amount)

 

2. Непередбачені витрати (будівельні ризики)
2. (Contingencies)

 

Всього (1 + 2)
(Total amount (1 + 2)

 

3. Загальний обсяг виконаних робіт від дати укладання Контракту до кінця попереднього місяця
3. Total amount of works done from the beginning of Contract till the end of the previous month

 

    А) Пункт 1
         (Item 1)

 

    Б) Пункт 2
         (Item 2)

 

    В) Пункт 3
         (Item 3)

 

Разом (п. а + п. б + п. в)
Total amount

 

4. Непередбачені витрати (будівельні ризики)
4. (Contingencies)

 

Всього (3 + 4)
Total amount (3 + 4)

 

5. Погашення отриманих платежів (аванси та інше) [валюта]
5. Repayment of payments received (advances etc.)

 

7. Ставка утримання
7. Rentention Money

 

8. Загалом до сплати (без ПДВ)
8. Total net

 

Крім того, ПДВ
Including VAT

 

9. Загалом до сплати з ПДВ
9. Total gross

 

10. Несплачена сума
10. Amounts not paid yet

 

11. Сума виставленого рахунка
11. Payment for this invoice

 

 

Підготовлено "Підрядник"
М. П.

___________________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

(Prepared by the Contractor):

___________________________
(signature)

___________________________
(full name)

"___" ____________ 20__

Підготовлено "Інженер"
М. П.

___________________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

(Checked by the Engineer):

___________________________
(signature)

___________________________
(full name)

"___" ____________ 20__

Затверджено "Замовник"
М. П.

___________________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

(Approved by the Employer):

___________________________
(signature)

___________________________
(full name)

"___" ____________ 20__

 

 

Директор Департаменту
розвитку будівельної діяльності,
ціноутворення та економіки будівництва

П. І. Губень

 

 

Додаток 3
до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
01.03.2013 N 77

 

 

 

 

 

 

 

Примірна форма N 3 "Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт"

Sample form N 3 "Act of acceptance of the executed construction works"

"Підрядник":
Адреса:
Банківські реквізити для розрахунку в гривнях:
Розрахунковий рахунок:
МФО
ІПН
Код за ЄДРПОУ
Банківські реквізити для розрахунку в іноземній валюті:
   Bank:
   Bank address:
   Account N :
   SWIFT N :
   Bank-correspondent:

"Contractor":
Address
Bank details for payment in UAH:
Account:
MFO
ITN
EDRPOU code
Bank details for payment in foreign currency:
   Bank:
   Bank address:
   Account N :
   SWIFT N :
   Bank-correspondent:

"Інженер":
Адреса:
 

"Engineer":
Address:

"Замовник":
Адреса:
Розрахунковий рахунок:
МФО
ІПН
Код за ЄДРПОУ

"Employer":
Address:
Account:
MFO (sort code)
ITN
EDRPOU code

АКТ N ___

здавання-приймання виконаних будівельних робіт

за контрактом N ___
від ___ ____________ 20__ року

"___" ____________ 20    р.                   місто _________

Назва контракту
  

ACT N ___

of acceptance of the executed construction works

under Contract No. ___
dd.

"___" ____________ 20    .                       City _________

Contract's name
  

Ми, що нижче підписались, представник "Підрядника" .........................,
представник "Інженера та представник "Замовника" ..............................
склали цей Акт про те, що роботи, перераховані в Додатку до цього Акта, виконані в повному обсязі і належної якості та відповідають умовам контракту.

We, the undersigned, the "Contractor", represented by the ..........................,
the "Engineer", represented by ....................................... and the "Employer"
............................., concluded this Act that all works, listed in Annex, have
been executed in full scope and in proper quality and are under the Contract terms.

ДОДАТКИ:

     1.     Форма 1, 2

ANNEXES:

     1.     Forms 1, 2

Договірна ціна за контрактом складає:

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Надано авансу:

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Виконано з початку будівництва:

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Виконано робіт за звітний період

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Погашення авансу:

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Відсоток утримання

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Підлягає до оплати за звітний період:

________________валюта

Крім того, ПДВ

________________валюта

Борг за попередній період:

________________валюта

 

Contract Price is:

________________

VAT

________________

Advance Payment:

________________

VAT

________________

Executed from the construction beginning:

________________

VAT

________________

Executed during the reporting period

________________

VAT

________________

Repayment of Advance Payment

________________

VAT

________________

Percentage of Retention

________________

VAT

________________

Payment for reporting period

________________

VAT

________________

Debt for previous period

________________

 

Роботу здав від
"Підрядника": ___________________

Роботу перевірив та погодив
"Інженер": ______________________

Роботу прийняв від
"Замовника": ____________________

Work rendered by
"Contractor": ___________________

Work checked and approved by
"Engineer": _____________________

Work accepted by
"Employer": ____________________

 

 

Директор Департаменту
розвитку будівельної діяльності,
ціноутворення та економіки будівництва

П. І. Губень

 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.