Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Інвентаризація

ІнвентаризаціяІнвентаризація

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань

02.01.2015

Стара Інструкція по інвентаризації №69 втратила чинність, та з 01.01.15 р. набрало чинності "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", затверджене наказом МФУ № 879 від 02.09.14 р.

Читати далі »

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків

21.11.2011

Міністерством фінансів України внесено зміни до Інструкції по інвентаризації №69

Для зручності, наводимо текст "старої" Інструкції та "нової" Інструкції №69, з урахуванням внесених змін

Читати далі »

Про обов’язки третіх осіб перед аудиторськими фірмами

Ігнатенко С., Боднарчук Р.
25.08.2008

Автори статті: Ігнатенко Станіслав Трифонович, Боднарчук Роман Володимирович.

У статті розглядаються порядок застосування деякими аудиторськими фірмами положень МСА 505 ‘‘Зовнішні підтвердження''.
На підставі аналізу змісту запитів, які замовники аудиту направляють на адресу третіх осіб (банків) з проханнями щодо надання ними інформації аудиторським фірмам, робиться висновок про недотримання під час направлення цих запитів норм п. 2 ст. 18 Закону України ‘‘Про аудиторську діяльність'' і, відповідно, про недотримання положень МСА 505 ‘‘Зовнішні підтвердження'', оскільки норми цього стандарту можна застосовувати виключно в межах норм ст. 18 Закону України ‘‘Про аудиторську діяльність''.
Причиною розгляду вказаного питання була викликана тим, що на протязі останього часу масового характеру набула практика перевищення окремими аудиторськими фірмами межі своєї службової компетенції по відношенню до третіх осіб. Як правило, такими третіми особами є банки України. Причому, дії по перевищенню межі службової компетенції здійснюються у завуальованому вигляді шляхом використання замовників аудиту.
У кінцевому підсумку недотримання законодавчих норм в частині обов'язків третіх осіб перед аудиторськими фірмами призводить до неналежної якості аудиторських послуг, оскільки аудиторські процедури в частині зовнішніх підтверджень тільки імітуються, але фактично не здійснюються.

 

Читати далі »

Щодо стягнення та визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

03.06.2009

у разі, якщо винна особа встановлена, сума шкоди перевищує її середньомісячний заробіток і вона відмовляється добровільно покрити заподіяну шкоду, то керівник з метою забезпечення відшкодування збитків повинен звернутися з відповідним позовом до суду (стаття 136 КЗпПУ). Якщо суд відмовить у задоволенні позову або визначить розмір шкоди до покриття у меншому розмірі, ніж заявлено в позові, то сума збитку (різниця суми) списується за рішенням керівника на зменшення фонду у необоротних активах за їх видами.

 

Читати далі »