Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Єдиний податок »

Про єдиний податок для юридичних осіб

Надрукувати документ
24.01.2012

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.01.2012 р. N 1447/7/15-2217

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

 

Про єдиний податок для юридичних осіб

Державна податкова служба України, у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.11.2011 N 4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" (далі - Закон N 4014-VI), який набрав чинності з 1 січня 2012 року, повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України N 4014-VI припинено дію Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

Згідно з пунктом 291.3 статті 291 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Як встановлено пунктом 291.4 статті 291 ПКУ, до четвертої групи платників єдиного податку належать юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

обсяг доходу не перевищує 5 млн. гривень.

Визначення середньооблікової кількості працівників дано підпунктом 14.1.227 пункту 14.1 статті 14 ПКУ.

Порядок визначення доходів та їх склад встановлені статтею 292 ПКУ.

Так, доходом платника єдиного податку - юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 ПКУ, тобто також сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Платники єдиного податку - юридичні особи визначають розмір отриманого доходу на підставі даних спрощеного бухгалтерського обліку з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 ПКУ.

Ставки єдиного податку для юридичних осіб встановлені пунктом 293.3 статті 293 ПКУ у такому розмірі:

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Платники єдиного податку - юридичні особи подають до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (п. 296.3, п. 296.4 ст. 296 ПКУ). Сплачується єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ст. 295 ПКУ).

Форма податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 року N 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1533/20271.

Згідно з підпунктом 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 ПКУ для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання - юридична особа подає до органу державної податкової служби заяву, до якої додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Форма та порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, а також форма свідоцтва платника єдиного податку та порядок видачі свідоцтва затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 N 1675, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1537/20275 та від 27.12.2011 за N 1536/20274.

Накази Міністерства фінансів України від 20.12.2011 N 1675 та від 21.12.2011 N 1688 доведені підпорядкованим органам державної податкової служби листом ДПС України від 29.12.2011 N 10784/7/17-1217.

З урахуванням підпункту "г" пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України N 4014-VI, термін подання заяви для суб'єктів господарювання - юридичних осіб, які прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм глави 1 розділу XIV ПКУ, - не пізніше 25 січня 2012 року. Це стосується суб'єктів господарювання - юридичних осіб, які були платниками єдиного податку відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", а також юридичних осіб, які сплачували податки та збори за загальною системою оподаткування.

При цьому для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 році суб'єктами господарювання, які не були платниками єдиного податку, дохід від провадження господарської діяльності, одержаний у 2011 році, перераховується згідно з порядком, визначеним статтею 292 ПКУ.

Враховуючи норми чинного законодавства суб'єкти господарювання, які у 2012 році виявили бажання і відповідають вимогам глави 1 розділу XIV ПКУ, повинні не пізніше 25 січня 2012 року подати до органу ДПС заяву на застосування спрощеної системи оподаткування та розрахунок доходу за 2011 рік за формами, затвердженими наказом Мінфіну України від 20.12.2011 N 1675.

Свідоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви.

Як встановлено підпунктом "а" пункту 5 розділу II Закону України N 4014-VI, видані свідоцтва про сплату єдиного податку на 2011 рік відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", є дійсними до отримання свідоцтва платника єдиного податку, передбаченого Податковим кодексом, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року.

Враховуючи норми чинного законодавства, з метою реалізації права суб'єктів господарювання перейти на спрощену систему оподаткування, до отримання бланків Свідоцтв платника єдиного податку нового зразка, рекомендуємо тимчасово видавати Свідоцтва платника єдиного податку старого зразка із зазначенням ставок єдиного податку, встановлених пунктом 293.3 статті 293 ПКУ, виду господарської діяльності (основного), місця провадження господарської діяльності та відміткою "Свідоцтво діє з "___" ____________ 2012 року та підлягає поверненню та/або обміну у день отримання нового Свідоцтва ".

Разом з тим, повідомляємо, що платники єдиного податку - юридичні особи за результатами провадження господарської діяльності за IV квартал 2011 року подають розрахунок про сплату єдиного податку та сплачують єдиний податок у порядку та на умовах дії Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

 

Заступник директора Департаменту
оподаткування юридичних осіб

Л. О. Воронцова

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.