Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Відрядження

ВідрядженняВідрядження

Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

25.01.2011

Відповідно до підпункту 170.9.2 пункту 170.9 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" затверджено форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Читати далі »

Щодо порядку оформлення виконання службових обов’язків працівниками поза основним місцем роботи

АК "Центр професійного аудиту"
21.04.2008

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 13.03.1998 р. N 59 (далі – Інструкція № 59) службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об’єднання, установи, організації на певний строк до іншого населеного пункту для...

Читати далі »

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон

20.09.2017

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон (із останніми змінами від 28.07.2017 р.)

 

Читати далі »

Суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження...

24.11.2017

Суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

Читати далі »

Методичні рекомендації по перевірці витрат на відрядження

01.10.2008

Незважаючи на те, що даний нормативний документ дещо застарів та, відповідно, до деяких його норм необхідно ставитися обережно, але загалом бухгалтерам буде корисно дізнатися про те, на що звертають увагу перевіряючі.

 

Читати далі »

Щодо оплати праці працівника, що перебуває у відрядженні у вихідний день

www.ligazakon.ua
01.10.2008

...якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку. Тобто це є обов'язком роботодавця.

Якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у вихідний день, то працівникові може надаватися інший день відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових відносин. Питання щодо надання іншого дня відпочинку для працівника, який прибуває із відрядження у вихідний день, повинне бути врегульоване правилами внутрішнього трудового розпорядку...

 

 

Читати далі »

Щодо використання власного автомобіля працівника у відрядженні

10.03.2009

...витрати на пально-мастильні матеріали при відрядженні працівника в межах України до складу витрат на відрядження не включаються.

Щодо використання власного автомобіля працівника у відрядженні, то витрати на пально-мастильні матеріали та інші витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням автомобіля, відшкодовуються відрядженому відповідно до діючих норм за кілометр пробігу та затвердженого маршруту, що має бути визначено у наказі (розпорядженні) керівника підприємства, тільки у разі відрядження працівника за кордон на службовому автомобілі.

 

Читати далі »

Щодо методології відряджень

07.04.2009

Відповідно до ст. 5 Закону України від 22.05.2003 N 851 "Про електронні документи та електронний документообіг" електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Читати далі »

Щодо визнання електронного авіаційного квитка первинним документом

19.05.2009

У разі оформлення електронного авіаквитка для відображення в регістрах бухгалтерського обліку операції з використання авіапослуг первинним документом буде копія електронного авіаквитка. Сплата коштів за придбання електронного авіаквитка відображається в бухгалтерському обліку на підставі платіжних документів (касовий чек, квитанція до прибуткового касового ордера, банківські платіжні документи тощо).

 

Читати далі »

Про службові відрядження

19.05.2009

Включение в состав расходов на командировку расходов на оплату услуг пользования кабельным телевидением действующим законодательством по вопросам служебных командировок не предусмотрено, поэтому для их возмещения командированному работнику оснований не усматривается.

 

Читати далі »

Щодо здавання підприємством невикористаної в закордонному відрядженні валюти

15.06.2009

Невикористаний залишок готівкової іноземної валюти, що була отримана юридичною особою - резидентом або іноземним представництвом з поточного рахунка в іноземній валюті для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон та/або на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, підлягає зарахуванню безпосередньо на поточний рахунок в іноземній валюті юридичної особи - резидента або іноземного представництва в уповноваженому банку України протягом п'яти банківських днів з часу його оприбуткування до каси юридичної особи - резидента або іноземного представництва

 

Читати далі »

Про видачу додаткових грошових коштів на відрядження

04.03.2010

Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу не содержит положений относительно запрета выдачи работнику дополнительной суммы средств на одну и ту же командировку в рамках установленных действующим законодательством предельных норм возмещения расходов на командировку, в том числе путем перечисления на платежную карточку работника.

 

Читати далі »

Щодо визначення сум добових витрат на відрядження працівників в межах України

06.06.2011

Сума добових витрат в межах України для державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, складає 30 гривень. Для платника податків, які фінансуються за рахунок власних коштів, сума добових витрат в межах України повинна не перевищувати 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.

При цьому сума добових визначається згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами, що підтверджують відповідні витрати, за відсутності наказу добові витрати не виплачуються.

Читати далі »