Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Касові операції »

Правила використання готівкової іноземної валюти на території України

Надрукувати документ
15.06.2009

Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 30 травня 2007 року N 200

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2007 р. за N 656/13923

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 27 лютого 2008 року N 47,
 від 27 травня 2008 року N 148,
 від 12 серпня 2008 року N 241

Відповідно до пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила використання готівкової іноземної валюти на території України (далі - Правила), що додаються.

2. Абзац другий пункту 1.4 глави 1 Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 484, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.11.2004 за N 1430/10029 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"розрахунки (платежі) у готівковій валюті України за товари, які купуються нерезидентами - суб'єктами підприємницької діяльності на територіях аеропортів і портів у випадках, передбачених законодавством України".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 26.03.98 N 119 "Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15.04.98 за N 245/2685;

постанову Правління Національного банку України від 15.09.99 N 456 "Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.10.99 за N 665/3958;

постанову Правління Національного банку України від 20.08.2001 N 357 "Про затвердження Змін до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.09.2001 за N 781/5972;

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 23.12.2003 N 571 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за N 51/8650.

4. Індивідуальні ліцензії Національного банку України на використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу, що були видані відповідно до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 119, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.98 за N 245/2685 (зі змінами), уважати анульованими з дня набрання чинності цією постановою.

5. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

УЗГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
Державної податкової
адміністрації України 

 
 
М. Я. Романів 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 30 травня 2007 р. N 200

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 червня 2007 р. за N 656/13923 

 

 

 

 

 

 

 

Правила
використання готівкової іноземної валюти на території України

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють порядок та умови використання готівкової іноземної валюти резидентами і нерезидентами в Україні.

1.2. Ці Правила розроблені відповідно до пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України", а також розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет).

1.3. У цих Правилах нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

вільно конвертована іноземна валюта - це іноземна валюта, віднесена нормативно-правовим актом Національного банку України (далі - Національний банк), який встановлює класифікацію іноземних валют та банківських металів, до 1-ї та 2-ї груп;

витрати на відрядження працівників за кордон - оплата дозволів на в'їзд (віз), добових, витрат, пов'язаних з найманням житлового приміщення, транспортних та інших витрат за кордоном;

готівкова іноземна валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави;

дорожні чеки - дорожні чеки міжнародних платіжних систем, що виражені у вільно конвертованій іноземній валюті;

іноземні представництва - дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, представництва міжнародних та іноземних організацій в Україні, представництва іноземних банків та представництва юридичних осіб - нерезидентів в Україні;

морські агенти - юридичні особи - резиденти, які діють відповідно до статей 116 - 119 Кодексу торговельного мореплавства України згідно з договором морського агентування;

повноважний представник - особа, якій згідно з наказом або розпорядженням керівника юридичної особи надані (передані) повноваження щодо здійснення конкретних дій.

2. Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами - юридичними особами та фізичними особами - підприємцями та іноземними представництвами

2.1. Резиденти - юридичні особи і фізичні особи - підприємці (далі - юридичні особи - резиденти) та іноземні представництва мають право використовувати з поточних рахунків готівкову іноземну валюту для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон, а також на представницькі витрати (організацію офіційних заходів за кордоном). 

2.2. Уповноважений банк здійснює видачу готівкової іноземної валюти з поточного рахунку юридичної особи - резидента або іноземного представництва на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку, який містить такі дані:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) осіб, які виїжджають за кордон;

розрахунок витрат.

Уповноважений банк залишає в касових документах документи, на підставі яких здійснюється видача з поточного рахунку готівкової іноземної валюти.

2.3. Юридичні особи - резиденти та іноземні представництва мають право використовувати з поточного рахунку іноземну валюту для придбання дорожніх чеків на суму, що відповідає витратам на відрядження і представницьким витратам, на підставі заяви на видачу дорожніх чеків, оформленої у довільній формі, і документів, зазначених у пункті 2.2 цієї глави.

2.4. Одному працівнику (резиденту чи нерезиденту) може бути видано іноземну валюту готівкою та/або дорожні чеки на загальну суму, що не перевищує норм вивезення іноземної валюти (дорожніх чеків), установлених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють переміщення іноземної валюти (дорожніх чеків) через митний кордон України (далі - нормативно-правові акти про переміщення валюти).

2.5. Пункт 2.5 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.05.2008 р. N 148,
у зв'язку з цим пункт 2.6 уважати пунктом 2.5)

2.5. Відшкодування працівнику-резиденту, який перебував у відрядженні за кордоном, витрат власних коштів в іноземній валюті здійснюється відповідно до законодавства України у валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день виплати зазначених коштів, а працівнику-нерезиденту, на його бажання, - як в іноземній валюті, так і у валюті України.

3. Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, юридичними особами - резидентами та іноземними представництвами

3.1. Юридичні особи - резиденти та іноземні представництва, що мають власні транспортні засоби (орендують, фрахтують), мають право використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для забезпечення експлуатаційних витрат1, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном.

____________
1 Склад експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів, регламентується Міністерством транспорту та зв'язку України.

3.2. Уповноважений банк здійснює видачу готівкової іноземної валюти з поточного рахунку юридичної особи - резидента або іноземного представництва на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку, який містить такі дані:

мету виїзду;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, яка вивозить готівкову іноземну валюту для забезпечення експлуатаційних витрат;

розрахунок експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном.

Уповноважений банк залишає в касових документах документи, на підставі яких здійснюється видача готівкової іноземної валюти.

3.3. Пункт 3.3 глави 3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.05.2008 р. N 148)

4. Використання готівкової іноземної валюти морськими агентами з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами

4.1. Морські агенти мають право використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для видачі готівкової іноземної валюти та/або дорожніх чеків капітану судна, що належить (зафрахтоване) судновласнику-нерезиденту, для оплати експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням судна, оплати праці членів екіпажу, оплати витрат, пов'язаних з репатріацією моряків із судна, що перебуває в порту України, тощо.

4.2. Уповноважений банк здійснює видачу морському агенту з поточного рахунку готівкової іноземної валюти та/або дорожніх чеків у разі надходження на його поточний рахунок в іноземній валюті авансового платежу від нерезидента (судновласника або іншого довірителя) для виконання ним агентських послуг та на підставі заяви на видачу готівки (заяви на купівлю дорожніх чеків у довільній формі), доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти (дорожніх чеків) у касі уповноваженого банку та листа-розрахунку, який має містити такі дані:

мету зняття готівкової іноземної валюти та її суму;

назву судна судновласника-нерезидента;

прізвище та ім'я капітана судна судновласника-нерезидента.

Уповноважений банк залишає в касових документах документи, на підставі яких здійснюється видача готівкової іноземної валюти та/або дорожніх чеків.

4.3. Уповноважений банк видає морському агенту в межах сум, визначених судновласником, довідки на вивезення відповідно до вимог нормативно-правових актів про переміщення валюти:

капітану судна судновласника-нерезидента;

членам екіпажу в разі їх репатріації із судна.

4.4. Уповноважений банк може зараховувати готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті морського агента (через розподільчий рахунок) у разі її отримання як оплати агентських послуг до каси морського агента (підтверджується прибутковими касовими ордерами та копією митної декларації). Копія митної декларації з відміткою морського агента про суму прийнятої в касу готівкової іноземної валюти залишається в уповноваженому банку.

5. Інші випадки використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків

5.1. Юридичні особи - резиденти та іноземні представництва можуть використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для оплати праці, виплати премій і призів працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом.

Працівник-нерезидент здійснює вивезення з України готівкової іноземної валюти з дотриманням вимог нормативно-правових актів про переміщення валюти або може перерахувати зазначені кошти за межі України в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.

5.2. Представництво Бюро міжнародної організації з міграції може використовувати готівкову іноземну валюту з поточного рахунку для здійснення своєї статутної діяльності, у тому числі для покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням виїзду мігрантів на батьківщину, на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку.

5.3. Адвокатські компанії та інші юридичні особи - резиденти (посередники) можуть використовувати готівкову іноземну валюту з поточного рахунку для виплат фізичним особам коштів, які отримані з-за кордону за дорученням цих фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих посередників згідно з їх статутною діяльністю і відповідного документа, який підтверджує право на зайняття відповідною діяльністю, на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку й підтвердних документів, у яких обов'язково мають бути зазначені повна назва платника, повна назва бенефіціара, валюта та сума платежу.

5.4. Юридичні особи - резиденти, які мають на це відповідні повноваження згідно із законодавством України, можуть використовувати готівкову іноземну валюту з поточного рахунку за рахунок коштів, отриманих із-за кордону, для виплат фізичним особам - резидентам за передані права інтелектуальної власності за кордоном на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку й підтвердних документів, у яких обов'язково мають бути зазначені повна назва платника, повна назва бенефіціара, валюта та сума платежу.

5.5. Іноземні представництва, через які не здійснюється частково або повністю господарська діяльність, можуть використовувати готівкову іноземну валюту з поточного рахунку для виплат фізичним особам - резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов'язаних з проїздом по території іноземної держави, на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку.

  Перехід на сторінку:
[1] 2
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.