Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Кодекси

КодексиКодекси

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (кодифікований станом на 03.06.2021 р.)

30.06.2021

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
із змінами та доповненнями станом на 03.06.2021 р.

 

Читати далі »

Податковий кодекс України (архів)

09.04.2014

Податковий кодекс України набрав чинності з 1 січня 2011 року, за винятком окремих положень. Так, наприклад, розділ III "Податок на прибуток підприємств" вступив у силу 01.04.2011 р.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Читати далі »

Податковий кодекс України. Опублікований у "Голосі України", формат .pdf

06.12.2010

Текст Податкового кодексу, підписаний президентом України Віктором Януковичем, головою Верховної Ради Володимиром Литвином і опублікований у «Голосі України».

Набере чинності з 1 січня 2011 року.

Читати далі »

Цивільний кодекс України

www.ligazakon.ua
24.06.2008

 Цивільний кодекс України

 

Читати далі »

Господарський кодекс України

www.ligazakon.ua
25.06.2008

Господарський кодекс України

 

Читати далі »

Кодекс законів про працю України

www.ligazakon.ua
24.06.2008

Кодекс законів про працю України

 

Читати далі »

Кримінальний кодекс України

www.ligazakon.ua
19.11.2008

Кримінальний кодекс України

 

Читати далі »

Глави 7 та 9 Господарського кодексу України

02.04.2010

Глави 7 та 9 - витяги із Господарського кодексу України

 

Читати далі »

Кодекс України про адміністративні правопорушення

www.ligazakon.ua
19.11.2008

Кодекс України про адміністративні правопорушення

 

Читати далі »

Кодекс адміністративного судочинства України

www.ligazakon.ua
06.12.2008

Кодекс адміністративного судочинства України

 

Читати далі »

Господарський процесуальний кодекс України

www.ligazakon.ua
21.01.2009

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

 

Читати далі »

Земельний кодекс України

29.05.2009

Земельний кодекс України

 

Читати далі »

Бюджетний кодекс України

www.ligazakon.ua
21.10.2009

Бюджетний кодекс України

 

Читати далі »

Житловий кодекс Української РСР

www.ligazakon.ua
21.10.2009

Житловий кодекс Української РСР

 

Читати далі »

Цивільний процесуальний кодекс України

16.04.2010

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Читати далі »

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

20.11.2012

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Читати далі »