Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » МСБО ( IFRS )

IFRS ( International Financial Reporting Standards ) / МСФО ( Международные стандарты финансовой отчетности ) / МСФЗ ( Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності ) 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на офіційному сайті Міністерства фінансів України

31.01.2020

Міжнародні стандарти фінансової звітності   (далі – МСФЗ) виступають на даний момент ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області управління організацією і надають значні переваги перед конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть забезпечити економічне зростання і процвітання. У свою чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментарієм при їх виборі...

Читати далі »

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)

17.12.2014

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)

Читати далі »

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18) "Дохід"

17.12.2014

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18) "Дохід"

Читати далі »

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2) "Запаси"

17.12.2014

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2) "Запаси"

Читати далі »

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) "Нематеріальні активи"

17.12.2014

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) "Нематеріальні активи"

Читати далі »

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) "Основні засоби"

17.12.2014

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) "Основні засоби"

Читати далі »

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), версія перекладу українською мовою - 2011 рік

13.06.2012

Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року.

 

Читати далі »

Официальный перевод международных стандартов финансовой отчетности на русский язык

22.01.2010

IASC Foundation опубликовал официальный перевод международных стандартов финансовой отчетности на русский язык.

Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASВ) принял решение выложить электронные версии стандартов МСФО в открытый доступ.

Теперь скачать их можна также и с нашего сайта.

В комментариях к статье - ссылки на более новые версии стандартов. Следите...

Читати далі »

МСФО в кармане на русском языке (обновлено)

24.03.2014

МСФО в кармане на русском языке

 

Читати далі »

Щодо розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності

14.04.2011

Уперше складаючи звітність згідно з МСФЗ за 2011 рік, публічне акціонерне товариство має ретроспективно перерахувати залишки на 1 січня 2010 року.

Оскільки публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, вони зобов'язані здійснити такі дії у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Згідно з пунктом першим розділу II Порядку до складу інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності, яку необхідно розкрити згідно з цим Порядком, обов'язково включаються річна фінансова звітність (повний комплект фінансових звітів) товариства, складена за МСФЗ. За бажанням товариства додатково може розкриватись проміжна фінансова звітність, складена за МСФЗ.

Таким чином, обов'язкове розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності здійснюється щорічно.

Читати далі »

Основные термины МСФО. Краткий англо-русский словарь

15.03.2012

Основные термины МСФО. Краткий англо-русский словарь

 

Читати далі »

Международные стандарты финансовой отчетности

24.11.2009

Перевод полного официального текста Международных стандартов финансовой отчетности, действующих в ЕС по состоянию на 1 января 2005 года    формат pdf

 

Читати далі »

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (українською мовою, редакція 2002 року)

08.04.2009

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності (українською мовою, редакція 2002 року)

 

Читати далі »

Відстрочені податки у контексті вимог міжнародних стандартів (частина 1)

АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
02.10.2009

У статті розглядається практичне застосування принципів МСБО 12 щодо наступних типових ситуацій у діяльності більшості українських підприємств:

Приклад 1. Основні засоби

Приклад 2. ТМЦ (матеріали, товари, готова продукція, НЗВ)

Приклад 3. Цінні папери та інші фінансові інвестиції

Приклад 4. Розрахунки з покупцями/замовниками (дебіторськ а заборгованість та/або авансі отримані)

Приклад 5. Розрахунки з постачальниками (кредиторська заборгованість та/або авансі надані)

Приклад 6. Розрахунки із фізичними особами (оплата праці співробітників, фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру)

Приклад 7. Визнання забезпечень (виконання зобов'язань за укладеними контрактами на продаж, виконання зобов'язань за укладеними контрактами на придбання)

Приклад 8. Визнання сум уцінки та/або зменшення корисності активів

Приклад 9. Визнання сум переоцінки активів

Приклад 10. Дисконтування активів та зобов'язань.

Приклад 11. Коригування консолідованої звітності.

 

Читати далі »

Відстрочені податки у контексті вимог міжнародних стандартів (частина 2)

АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
22.04.2010

Продовження статті "Відстрочені податки у контексті вимог міжнародних стандартів".
Розглядаються приклади 2-11:

Приклад 2. ТМЦ (матеріали, товари, готова продукція, НЗВ)

Приклад 3. Цінні папери та інші фінансові інвестиції

Приклад 4. Розрахунки з покупцями/замовниками (дебіторська заборгованість та/або авансі отримані)

Приклад 5. Розрахунки з постачальниками (кредиторська заборгованість та/або авансі надані)

Приклад 6. Розрахунки із фізичними особами (оплата праці співробітників, фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру)

Приклад 7. Визнання забезпечень (виконання зобов'язань за укладеними контрактами на продаж, виконання зобов'язань за укладеними контрактами на придбання)

Приклад 8. Визнання сум уцінки та/або зменшення корисності активів

Приклад 9. Визнання сум переоцінки активів

Приклад 10. Дисконтування активів та зобов'язань.

Приклад 11. Коригування консолідованої звітності.

 

Читати далі »

Оцінка активів та зобов’язань за вартістю, відмінною від історичної: об’єктивна необхідність чи беззаперечна вимога міжнародних стандартів

АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
17.06.2008

Задекларовано і всім відомо, що стандарти бухгалтерського обліку, які застосовуються в Україні, базуються на нормах, встановлених міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (International Accounting Standards та International Financial Reporting Standards). Однією із вимог цих стандартів є положення про оцінку більшості статей балансу та звіту про фінансові результати (починаючи з січня 2009 року, відповідно Звіту про фінансовий стан та Звіту про загальний прибуток) за вартістю, яка найточніше відображає вартість майбутніх економічних вигід, які будуть отримані (стосовно активів) або будуть зменшені (стосовно зобов'язань). У стандартах така вартість названа «справедливою» і за розміром, як правило, суттєво відрізняється від вартості придбання активу або виконання зобов'язання згідно із договірними умовами - історичної вартості...

 

Читати далі »

Порядок організації та ведення обліку витрат (доходів) з податку на прибуток та тимчасових різниць згідно з П(С)БО 17 та МСБО 12

АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
28.03.2008

Розбіжності між сумами податку на прибуток, визначеними за нормами податкового законодавства та згідно із стандартами бухгалтерського обліку, існували і існуватимуть напевне завжди, незважаючи ні на спроби зближення бухгалтерського та податкового обліку, ні на будь-які зусилля щодо спрощення процедур їх ведення.

Існування розбіжностей носить об’єктивний характер через наявність низки обставин, що його зумовлюють, а саме...

 

Читати далі »

Международные правила учета

05.02.2009

Ричард Лефтвич
Фрагменты из книги "Мастерство: Финансы"

Несмотря на растущую интеграцию мировых рынков капитала, сохраняются существенные различия между правилами учета, определяющими форму и порядок информирования акционеров, кредиторов и других участников рынка. В этой статье рассматривается вопрос, почему в разных странах существуют разные правила учета и почему они сохраняются. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) играет ключевую роль в попытках развить международные правила учета, которые можно было бы использовать во всех странах мира. Без благословения SEC ни одна фирма, желающая привлечь капитал американского рынка, не может использовать составленные в соответствии с международными правилами формы финансовой отчетности, если те не удовлетворяют установленным SEC требованиям раскрытия информации. Нынешняя позиция SEC такова, что правила международного учета приемлемы в США только в той степени, в какой они приближаются к национальным требованиям. Это серьезная угроза жизнеспособности международных правил учета, так как многие крупные фирмы нуждаются в доступе на американский рынок капитала. Положение самой Комиссии по ценным бумагам и биржам также нелегко, потому что многие члены комиссии, в частности фондовые рынки и институциональные инвесторы, могут многое выиграть, если будет упрощен доступ на рынок США для фирм, акции которых в настоящее время там не могут появиться. SEC потребуется немалое политическое искусство, чтобы облегчить иностранным фирмам доступ на рынок США, ослабив требования к отчетности, и одновременно умиротворить отечественные компании, которым придется по-прежнему отчитываться в соответствии с требующими громоздкой работы правилами.

 

Читати далі »

Щодо підготовки до переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності небанківськими фінансовими установами

15.02.2010

З метою доведення до відома керівників, головних бухгалтерів і аудиторів учасників ринків небанківських фінансових послуг України необхідності початку підготовки до переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) та покращення якості складання фінансової звітності та аудиторських висновків, що надаються за результатами проведеного аудиту, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила ... Оприлюднити інформаційний лист щодо підготовки до переходу на МСФЗ та покращення якості складання фінансової звітності та аудиторських висновків, що надаються за результатами проведеного аудиту (додається).

 

Читати далі »

Эксперты: Международные стандарты отчетности непригодны для начисления налогов

05.07.2010

"Идеология международных стандартов обуславливает неприемлемость их использования в фискальных целях. Поскольку при расчете расходов и доходов важную роль играет профессиональное суждение бухгалтера и аудитора, а важность этой роли обусловлена отсутствием конкретики в стандартах, они, так сказать, задают общее направление и рассчитаны на сознательного, рационального, ответственного исполнителя. При этих условиях в учете и отчетности по международным стандартам большая доля субъективизма"

Читати далі »

Світові стандарти почекають

18.08.2010

Зобов'язати вітчизняних бухгалтерів складати фінансові звіти відповідно до міжнародних стандартів - це все одно, що вивести на олімпійський старт людину, яка лише вчора так-сяк навчилася триматися на воді. Для початку українських бухгалтерів слід змусити виконувати хоча б національні стандарти обліку.

Якість звітності вітчизняного корпоративного сектора жахлива. Бухгалтери часто дозволяють собі ігнорувати фундаментальні вимоги стандартів Мінфіну. Про професіоналізм і дисципліну у складанні звітів навіть не йдеться.

Дослідження Центру Лібермана показали, що середня оцінка якості звітів українських акціонерних товариств за п'ятибальною шкалою - двійка.

Деякі проекти із зовнішньої оцінки бізнесу показали, що балансова вартість українських підприємств сильно завищена порівняно з їх реальною ціною. Це відрізняє Україну від ситуації, що склалася у розвинених країнах, де бухгалтерські оцінки вартості підприємств зазвичай набагато нижчі від їхньої ринкової вартості.

Читати далі »

Презентації з МСБО

25.06.2008

Презентації з МСБО у форматі ppt (Power Point)

МСБО 1 Подання фінансових звітів     МСБО 2 Запаси    МСБО 7 Звіти про рух грошових коштів    МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки    МСБО 10 Події після дати балансу    МСБО 12 Податки на прибуток    МСБО 14 Звітність за сегментами    МСБО 16 Основні засоби    МСБО 17 Оренда    МСБО 18 Дохід   МСБО 21 Вплив змін валютних курсів    МСБО 22 Об'єднання компаній  МСБО 23 Витрати на позики    МСБО 24 Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін    МСБО 25 Облік інвестицій    МСБО 27 Консолідовані та окремі фінансові звіти    МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства    МСБО 36 Зменшення корисності активів    МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи 

Читати далі »

Про створення умов для впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності

04.04.2012

Міністерству фінансів:

забезпечити офіційне опублікування міжнародних стандартів фінансової звітності з дотриманням їх відповідності оригіналу, а також своєчасне внесення до них змін;

затвердити до 1 квітня 2012 р. методичні рекомендації щодо складення податкової декларації з податку на прибуток підприємств з використанням даних бухгалтерського обліку і дотриманням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та проведення перевірки показників такої декларації.

Читати далі »

Трансформація фінансової звітності ПСБО → МСФЗ (ВІДЕО)

26.04.2012

Трансформація фінансової звітності ПСБО → МСФЗ (ВІДЕО)

 

Читати далі »

Інформаційні листи про сертифікат бухгалтера з МСФО

08.05.2012

Чинним Законом про бухоблік вимог щодо наявності у бухгалтера сертифіката з міжнародних стандартів фінансової звітності та проходження навчання для його отримання не передбачено!

 

Читати далі »