Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Будівництво

Будівництво 

Приріст/убуток у будівництві, якщо будинок - товар

Венiамiн Кабанов
28.10.2008

Чи потрібно перераховувати по п.5.9. витрати на будівництво будинку, якщо він планується для подальшого продажу?

 

Читати далі »

Бухгалтерський облік у будівельній організації

Студанс Наталія
25.02.2009

На частину другу даної публікації варто звернути увагу бухгалтеру як будівельного підприємства, так і бухгалтеру того підприємства, який проводить ремонтні роботи із залученням сторонніх організацій.

 

Читати далі »

Про правові засади бухгалтерського та податкового обліку інвестування та фінансування житлового будівництва через випуск (емісію) безпроцентних (цільових) облігацій

Ігнатенко С., Боднарчук Р.
23.04.2009

У статті  аналізуються норми Закону України ‘‘Про інвестиційну діяльність'', які регламентують інвестиційну діяльність в частині об'єктів та суб'єктів цієї діяльності.

Необхідність розгляду та аналізу вказаних норм була викликана тим, що в деяких спеціалізованих виданнях надаються консультації щодо порядку оподаткування операцій з інвестування та фінансування об'єктів житлового через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за яким базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості. При цьому, пропозиції, які надаються в цих консультаціях ґрунтуються на перекрученому змісті норм третього абзацу ст. 4 Закону України ‘‘Про інвестиційну діяльність'' та п.п. 7.9.1 Закону України ‘‘Про оподаткування прибутку підприємств'', а також на повному ігноруванні норм ст. 5 Закону України ‘‘Про інвестиційну діяльність'' і п.п. 7.9.2 Закону України ‘‘Про оподаткування прибутку підприємств''.

За рахунок таких обставин викривлюється характер цивільно-правових відносин між інвесторами, які вкладають свої кошти у об'єкти будівництва житлової нерухомості, та учасниками інвестиційної діяльності, що залучають у довірче управління кошти інвесторів через випуск (емісію) безпроцентних (цільових) облігацій. При цьому, маскування таких наслідків у бухгалтерському обліку фактично пропонується здійснювати за рахунок порушення вимог ст. 1030 Цивільного кодексу України, норми якої передбачають, що залучені у довірче управління кошти та майно повинні обліковуватись на окремому балансі, тощо. 

Наслідком таких дій є відображення в даних бухгалтерського обліку учасника інвестиційної діяльності завідомо недостовірної інформації, яка використовується з метою складання податкової звітності. У зв'язку з чим, залучені у довірче управління кошти та майно інвесторів розглядаються в якості об'єктів оподаткування. Причому, незважаючи на те, що нормами податкового законодавства чітко визначено, що такі активи не є об'єктами оподаткування.

На підставі аналізу законодавчих норм автори пропонують порядок  бухгалтерського обліку операцій з інвестування та фінансування житлового будівництва через випуск (емісію) безпроцентних (цільових) облігацій. На думку авторів, запропонований порядок відповідає законодавчим вимогам щодо обліку коштів та майна, залучених у довірче управління, та блокуватиме можливість для неправомірного оподаткування операцій з таким майном.

 

Читати далі »

Щодо обліку витрат на консервацію об'єкта будівництва

10.06.2009

витрати на проведення робіт з консервації об'єкта будівництва як такі, що здійснюються для збереження об'єкта та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу інших витрат звітного періоду

 

Читати далі »

Щодо роз'яснень з питань адміністративної відповідальності за проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання

04.10.2010

Враховуючи те, що обов'язок отримання дозволу на виконання будівельних робіт покладається на замовника і на підрядника, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 1 зазначеного Закону за проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості цих робіт притягуються як замовник, так і підрядник.

Читати далі »

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт

03.03.2011

Методичні рекомендації призначені для використання при формуванні виробничої собівартості будівельних, монтажних, реставраційних, пусконалагоджувальних та ремонтно-будівельних робіт (далі - будівельно-монтажні роботи) під час спорудження нових об'єктів, реконструкції, реставрації та ремонту об'єктів (далі - будівництво) як підрядним, так і господарським способами. Методичні рекомендації можуть застосовуватись будівельними організаціями незалежно від форм власності й підпорядкування, відокремленими виробничими підрозділами, що виконують будівельно-монтажні роботи.

Формування виробничої собівартості робіт (продукції, послуг) відокремлених виробничих підрозділів будівельної організації, діяльність яких належить до інших галузей або видів економічної діяльності (проектно-вишукувальна, науково-дослідна діяльності, виробництво будь-яких видів промислової або іншої продукції, транспортні перевезення тощо), здійснюється на засадах, визначених відповідними галузевими методичними рекомендаціями.

Читати далі »

Примірні форми первинних облікових документів при здійсненні будівництва за рахунок коштів міжнародних фінансових установ

02.04.2013

Примірні форми первинних облікових документів при здійсненні будівництва за рахунок коштів міжнародних фінансових установ

Читати далі »