Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів » Органи ДПС

Органи ДПС 

Закон України "Про державну податкову службу в Україні"

www.ligazakon.ua
15.01.2009

Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок)

www.ligazakon.ua
15.09.2008

...при зверненні до ДПА України про надання відстрочки (розстрочки) до листа-заяви платника слід додати аналіз фінансового стану за попередній звітний період, баланс підприємства-боржника (ф. 1) та звіт про фінансові результати (ф. 2), схеми розрахунків підприємства з постачальниками сировини та споживачами готової продукції, аналіз попередньо проведених документальних перевірок та причин порушення платіжної дисципліни, а також висновок податкового органу про доцільність надання даному платнику відстрочки (розстрочки).

Звернення для отримання розстрочки (відстрочки), яке не відповідає зазначеним вимогам, Державною податковою адміністрацією України не розглядатиметься.

 

Читати далі »

Щодо строку оскарження рішення податкового органу

03.09.2008

...норми Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", на нашу думку, не встановлюють строків давності для звернення до суду платників податків щодо оскарження рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов'язання.
     У зв'язку з чим у разі звернення до суду щодо оскарження вказаних рішень слід керуватися процесуальним законодавством України, в тому числі стосовно строків давності звернення до суду.

 

Читати далі »

Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення

13.10.2008

З цим документом доцільно ознайомитися кожному бухгалтеру хоча б один раз, для того, щоб знати, які саме питання діяльності підприємства будуть перевіряти податківці.

 

Читати далі »

Нікчемність вчинених правочинів

21.01.2009

Згідно з частиною першою ст. 216 Цивільного кодексу недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. Нікчемний правочин є недійсним на підставі закону, а тому також не створює інших наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

У тому разі, коли договори поставок товарів є нікчемними, нікчемний правочин є недійсним на підставі закону, такий нікчемний правочин не створює інших юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

Отже, необхідність визнання таких договорів поставок недійсними ще й через суд не потрібна, оскільки їх недійсність (нікчемність) уже встановлено чинним законодавством.


Читати далі »

Налоговая отдача

Студанс Наталія
05.03.2009

Эта тема заинтересует тех, кого уже «достали наезды» налоговиков на счет обеспечения роста (систематического, ежеквартального) налоговой отдачи. Она сможет быть применима предприятиями, которые, невзирая на кризис, еще умудрились сохранить внешнеэкономическую деятельность, то есть теми, у которых есть продажа и покупка валюты.

 

Читати далі »

Налоговое регулирование в зарубежных странах

05.03.2009

Общеизвестно, что в странах с рыночной экономикой налоги являются важнейшей компонентой доходной части государственного бюджета. Поэтому основная задача органов государственного управления заключается в нахождении варианта налоговой системы, оптимально сочетающей интересы государства и налогоплательщиков. Эта задача предопределяет важность усовершенствования налоговой системы государства и экономического анализа результатов ее деятельности. Особо значимую роль играют контрольные функции налоговых органов. Понятно, что необходимым и неизбежным условием реализации вышеназванной задачи может быть только научно-обоснованная налоговая политика, опирающаяся на действующую мировую практику.

 

Читати далі »

Методичні вказівки щодо визначення стандартів якості контрольно-перевірочної роботи

28.04.2009

Метою визначення стандартів якості контрольно-перевірочної роботи є встановлення системи вимог, спрямованих на запровадження однорідної системи відображення в актах перевірок аспектів, пов'язаних з оцінкою виконання платниками податків зобов'язань зі сплати податків, а також інших вимог законодавства, перевірка яких знаходиться в компетенції податкової служби.

Стандарти встановлюють вимоги щодо: способів викладення в актах перевірок фактів та обставин; способів обґрунтування оцінок; обсягів інформації.

Стандарти не регулюють форму висловлення думок, відображення фактів та обставин.

Стандарти рекомендуються для виконання всіма підрозділами державної податкової служби під час здійснення перевірок та оформлення їх результатів.

Зазначені стандарти не є вичерпними і можуть змінюватись або доповнюватись у випадку, якщо такі зміни або доповнення затверджуються наказами ДПА України.

 

Читати далі »

Кодекс професійної етики працівника державної податкової служби України

28.04.2009

Норми Кодексу є загальними та застосовуються працівниками органів державної податкової служби, які займають посади, віднесені до категорій посад державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу". При прийнятті на посаду державного службовця в органи державної податкової служби працівник знайомиться з Кодексом, про що робиться письмове засвідчення в його особовій справі.

Працівник повинен вживати необхідних заходів щодо відповідності його діяльності етичним вимогам, визначених Кодексом.

Дотримання працівником норм Кодексу є обов'язковим при проведенні щорічної оцінки, атестації, зарахуванні до кадрового резерву, призначенні на нову посаду, наданні характеристики чи рекомендації.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб'єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг)

25.05.2009

Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб'єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг) розроблено відповідно до статті 8 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" для застосування посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби України при здійсненні контролю за дотриманням ними встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній валюті, порядку проведення розрахунків, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів, а також попередження фактів ухилення від виконання зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами.

 

Читати далі »

Про державну реєстрацію нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України

03.06.2009

Не может быть привлечен к ответственности плательщик налогов, действовавший в соответствии с предоставленным ему налоговым разъяснением (при отсутствии налоговых разъяснений по данному вопросу, имеющих приоритет) или обобщающим налоговым разъяснением, только на основании того, что в дальнейшем такое налоговое разъяснение или обобщающее налоговое разъяснение было изменено или отменено либо предоставлено новое налоговое разъяснение такому плательщику налогов или обобщающее налоговое разъяснение, противоречащее предыдущему, которое не было отменено (отозвано).

 

Читати далі »

Про проведення перевірок збиткових та малоприбуткових суб'єктів господарювання у сфері торгівлі та громадського харчування

03.06.2009

Про проведення перевірок збиткових та малоприбуткових суб'єктів господарювання у сфері торгівлі та громадського харчування

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій

03.06.2009

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій

 

Читати далі »

ДПА України застерігає! Не потрап до "податкової ями"!

19.06.2009

Шановні платники податків, Державна податкова адміністрація України застерігає Вас від використання фірм - «податкових ям» і пропонує ретельно перевіряти своїх нових партнерів на доброчесність у сплаті податків.

 

Читати далі »

Щодо застосування штрафних (фінансових) санкцій

15.07.2009

Державна податкова адміністрація України в зв'язку з надходженням численних запитів від органів державної податкової служби про надання відповідних роз'яснень та за результатами аналізу складених працівниками підрозділів податкового контролю юридичних осіб актів планових та позапланових виїзних перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб надає роз'яснення з окремих питань щодо застосування за результатами документальних перевірок платників податків штрафних (фінансових) санкцій.

 

Читати далі »

Налоговый «развод»: как мытари столицы понуждают к даче взятки

23.07.2009

Об отчетности и методах ее сдачи ходят легенды, а сама процедура основана на иллюзиях, сплетнях и даже... предрассудках.

Например, в среде запуганных еще в старые времена бухгалтеров почему-то считается, что отчетность необходимо подавать «лично», к инспектору, предварительно ее согласовывая, и (внимание!) инспектор якобы имеет право ее (отчетность) не принять, вернуть для исправления и корегирования! Естественно, устно, без каких либо возражений и замечаний (попробуй потом докопаться или доказать факт подобных «советов»).

Происходит это технологически просто: инспектор с умными видом просматривает отчет и сквозь зубы замечает «...мне что-то ваш отчет не нравится, маловато прибыли здесь указано, перепишите, начальство приказало, чтобы было больше...». Поумничав еще на тему «каждый хочет государство обмануть» и сделав «рожу кирпичом», налоговик бросает бухгалтеру отчет назад - что хочешь, то и делай: переписывай, исправляй, дополняй, но приму отчет только при моем хорошем настроении...

 

Читати далі »

Щодо централізованого подання електронної податкової звітності

24.07.2009

25 грудня 2008 року Державною податковою адміністрацією України було укладено договір про забезпечення передачі електронної звітності від платників податків до органів ДПС з ТОВ "Ефективні інформаційні системи", в рамках якого ТОВ "Ефективні інформаційні системи" виконує функції оператора в системі електронної звітності, в тому числі:

1) здійснює прийом електронних звітів цілодобово та без вихідних;

2) гарантує доставку електронного звіту до органів ДПС, оскільки зберігає електронний звіт до моменту отримання повідомлення про те, що звіт прийнятий ЦОЕЗ;

3) фіксує та зберігає інформацію про стадії обігу електронних звітів.

4) оператор не здійснює обробку даних електронного податкового звіту, тобто конфіденційність звітної інформації повністю гарантується.

Таким чином, направлення електронного звіту до органів ДПС через оператора не означає подання електронного звіту оператору, а є лише використанням його послуг для передачі електронних документів (аналогічно до поштових послуг для передачі документів на папері).

 

Читати далі »

Про надання оглядового листа з питань подання та розгляду скарг платників податків на рішення (постанови) органів ДПС

03.08.2009

Державна податкова адміністрація України на підставі результатів проведеного аналізу наданих податкових роз'яснень із питань застосування апеляційної процедури, з метою покращення роботи з розгляду скарг платників податків повідомляє наступне.

Процедуру і строки оскарження податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов'язань встановлено статтею 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 N 2181-III (далі - Закон N 2181) та Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 11 грудня 1996 року N 29 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 1996 року за N 723/1748, із змінами та доповненнями)

 

Читати далі »

О вреде чтения обзорных писем ГНАУ

www.ligazakon.ua
06.08.2009

К сожалению, в нарушение ст. 92 Конституции Украины налогообложение в Украине по-прежнему осуществляется согласно действующему законодательству и письмам ГНАУ. Более того, сейчас количество уже переходит в качество: отдельные разъяснения "кодифицируются", в связи с чем они получают еще больший нормативный характер. Очевидно, с этой проблемой как-то должен бороться Минюст при проверках налогового ведомства. Но пока это у него не очень выходит.

 

Читати далі »

В Украине создается реестр недобросовестных налогоплательщиков

07.08.2009

Державною податковою адміністрацією України ініційовано створення Єдиного реєстру несумлінних платників податків, який буде містити інформацію щодо прізвищ директорів, засновників та назв підприємств-несумлінних платників податків. Ця база буде розміщена на офіційному сайті ДПА України для того, щоб внутрішні та зовнішні контрагенти могли отримати інформацію щодо надійності потенційних партнерів у питаннях сплати податків.

„Створення такого реєстру дасть можливість збільшити надходження до державного бюджету за рахунок боротьби з тіньовою економікою і дозволить покращити адміністрування податків", - наголосив Перший заступник Голови ДПА України.

 

Читати далі »

Про відпрацювання суб'єктів господарювання, що мають ризик здійснення нереальних (удаваних) операцій

22.01.2010

Критерії відбору суб'єктів господарювання, що мають ризик здійснення нереальних (удаваних) операцій з наданням послуг із безпідставного формування податкового кредиту третім особам

Фактичний збір ПДВ наростаючим підсумком не перевищує - 100 тис. грн.

Кількість працюючих на підприємстві не перевищує - 5 осіб.

Статутний фонд - менше 50 тис. грн.

Адреса платника є адресою масової реєстрації СПД (кількість зареєстрованих платників - більше 10)

 

Читати далі »

Податковій адміністрації заборонили видавати листи? Давно пора!

15.02.2010

Не з'їм, то хоч понадкусую. Саме такою логікою мабуть керувався чинний Уряд, видаючи чергову Постанову. За час свого "правління" ним було видано стільки нормативних документів, які фактично заплутували платників податків. Уряду, бачите, все можна. А от податковій та іншим - зась!

Саме тому під кінець свого "керування" й було видано Постанову, яка зобов'язує надавати податкові роз'яснення та роз'яснення з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування платникам податків, зборів (обов'язкових платежів), іншим заінтересованим особам щодо офіційного розуміння окремих положень законодавства виключно у вигляді узагальнюючих податкових роз'яснень та роз'яснень інших органів, визначених статтею 2 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", із затвердженням їх наказами відповідних контролюючих органів.

Будемо сподіватися, що Постанова набуде чинності та не буде відмінена наступним Урядом.

 

Читати далі »

Реєстр великих платників податків на 2011 рік

14.01.2011

З метою належної організації роботи органів державної податкової служби з великими платниками податків та на виконання пункту 64.7 статті 64 Податкового кодексу України затверджено Реєстр великих платників податків України на 2011 рік (додається).

Читати далі »

Про хабарі

28.05.2010

Співробітники слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури та Департаменту Державної служби по боротьбі з економічними злочинами Міністерства внутрішніх справ 26 травня затримали начальника відділу податкової міліції одного з міст Волинської області, його заступника і слідчого податкової міліції Державної податкової адміністрації області за підозрою в отриманні 15 тис. доларів хабара.

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання

05.07.2010

Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання розроблені з метою забезпечення єдиного порядку щоквартального формування плану-графіка перевірок.

Формування основи квартального плану-графіка проведення планових виїзних перевірок здійснюється на рівні ДПА України відповідно до розподілу платників податків за основними групами з урахуванням податкових ризиків. Решта плану-графіка формується на районному рівні за допомогою ризикоорієнтованої Автоматизованої системи "Відбір платників податків та визначення першочерговості включення до плану-графіка. Критерії ризиків діяльності платників податків підлягають щоквартальному перегляду із врахуванням нових ризиків, що з'являються у зв'язку зі змінами в економічній ситуації. За необхідності вносяться зміни до існуючих переліків податкових ризиків.

Читати далі »

Налоговая создает новое спецподразделение

30.07.2010

Его появление первый заместитель председателя ГНАУ - начальник налоговой милиции Виктор Шейбут объяснил "необходимостью адекватного реагирования на рост интеллектуальной преступности в экономической сфере и усиления борьбы с этими негативными проявлениями".

По его словам, в последнее время в Украине наблюдаются тенденции к росту "высокоинтеллектуальных" способов и инструментов совершения преступлений в экономической сфере, так называемой "беловоротничковой" преступности. К таким инструментам принадлежат электронный банкинг, карточки пополнения электронных кошельков, скетч-карточки и т.п.

Читати далі »

Власть пытается взять под контроль конвертационные центры

01.09.2010

Согласно предложенной схеме, бороться с «конвертами», как называют их предприниматели, будут жестко. Однако, только для того, чтобы оставить на рынке этих услуг несколько подконтрольных фирм. Сам процесс конвертации будет сосредоточен на двенадцати компаниях (на схеме - операторы), которые будут координироваться и некой структурой-фильтром, например, той же налоговой. При этом устанавливаются и фиксируются доли участников процесса, а сам процесс обналичивания денег будет идти эксклюзивно через один банк. «99% фирм просто будут убраны с этого рынка...

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо взаємодії (орієнтовного алгоритму дій) органів державної податкової служби при скасуванні державної реєстрації

04.10.2010

Державна податкова адміністрація України з метою формування належної доказової бази у справах про скасування державної реєстрації суб'єктів господарювання, налагодження належної взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при встановленні місцезнаходження платника податків, анулюванні свідоцтва платника ПДВ, уникнення безпідставного відшкодування ПДВ, руйнування схем ухилення від оподаткування та у зв'язку із набранням чинності Законом України від 20.05.2010 N 2275-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" направляє для використання в роботі Методичні рекомендації щодо взаємодії (орієнтовного алгоритму дій) органів державної податкової служби при скасуванні державної реєстрації суб'єктів господарювання, анулюванні свідоцтва платника ПДВ (у т. ч. через процедуру банкрутства та/або скасування державної реєстрації)

Читати далі »

Сегодня ГНАУ прекращает свое существование

27.05.2011

Сегодня, 27 мая вступает в силу Указ Президента от 12 мая 2011 года N584/2011, которым утверждено Положение о Государственной налоговой службе Украины. Одновременно утрачивает силу Положение о Государственной налоговой администрации Украины.

Читати далі »

Указ Президента України "Про Положення про Державну податкову службу України"

27.05.2011

Указом, що набув чинності 27.05.2011 р., затверджено Положення про Державну податкову службу України.

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок

19.07.2012

Для проведення зустрічних звірок відбираються суб'єкти господарювання (контрагенти платника податків), щодо яких виникла необхідність у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків, в тому числі відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Необхідність проведення зустрічних звірок суб'єктів господарювання визначається посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби (далі - органи ДПС) за результатами проведеного аналізу даних та встановлених розбіжностей в податкових деклараціях, автоматизованих інформаційних системах органів державної податкової служби України (АІС ДПА України, Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту, Єдиний реєстр податкових накладних тощо), а також аналізу податкової інформації та документів, отриманих із внутрішніх (у т. ч. від підрозділів податкової міліції тощо) або зовнішніх джерел (у т. ч. від платників податків), які свідчать (можуть свідчити) про порушення такими платниками податків податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС.

Читати далі »

Сделка признана недействительной

01.09.2011

У налоговой службы есть только шесть месяцев (исковая давность) с момента, когда она узнала или должна была узнать о том, что сделка подлежит признанию недействительной, для обращения в суд.

Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Отсутствие решения административного суда о признании сделки недействительной на основании ст. 228 ГК Украины никак не свидетельствует о том, что налогоплательщик находится в безопасности. Так, согласно письму Высшего административного суда Украины от 02.06.11 г., установление факта недействительности, в т.ч. ничтожности сделки, опосредовавшей соответствующую хозяйственную операцию, не является необходимым условием для определения контролирующим органом денежных обязательств плательщику налогов в случае, если будет установлено отсутствие реального совершения такой операции или отсутствие связи между такой операцией и деятельностью плательщика. Т.е., если плательщик совершает операцию с целью минимизации налогообложения или, другими словами, злоупотребляет своим правом, то для доначисления ему недоимки признавать соответствующую сделку недействительной не требуется. Налоговая служба должна дать отдельную налоговую квалификацию совершенной плательщиком операции, не разрушая гражданско-правовую оболочку сделки. Не является обязательным также признание недействительными других сделок в цепочке поставки товаров, которые предшествовали или шли далее за спорной операцией.

Читати далі »

Порядок обліку платників податків і зборів

25.01.2012

Порядок розроблений відповідно до Податкового кодексу України і має метою використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів в органах державної податкової служби.

Ведення обліку платників податків є одним із способів податкового контролю. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення органами державної податкової служби контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають усі платники податків.

Читати далі »

Дорогое удовольствие

13.03.2012

Из-за несовпадения фактического адреса предприятия с адресом юридической регистрации страдает преимущественно малый и средний бизнес. В Киеве дела обстоят так практически с каждым вторым предприятием. При этом большинство бизнесменов в полной мере не осознают, что такое несоответствие порождает ряд проблем, решение которых стоит сегодня невероятно дорого.

Читати далі »