Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік New » Перевірки

Перевірки податковими органами 

Перелік достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку

24.01.2011

Затверджено перелік достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку.

Читати далі »

Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом

07.02.2011

Порядок визначає процедуру періодичного подання органам державної податкової служби суб'єктами інформаційних відносин або подання за письмовим запитом таких органів податкової інформації.

Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі діяльності і необхідні для реалізації покладених на органи державної податкової служби завдань і функцій.

Читати далі »

«Все обвинения ГНА построены на предположениях...»

14.02.2011

... „к компетенции налоговых инспекций не отнесен анализ содержания и объема хозяйственных операций налогоплательщиков. Нормой закона установлено, что в ходе проверок анализируются только документы, связанные с начислением и уплатой налогов. Такими в этом случае являются договоры и акты приема-передачи работ". Казалось бы, все. Точка. Так нет же. Налоговики вновь и вновь...

Читати далі »

Щодо порядку застосування штрафних (фінансових) санкцій

28.02.2011

У разі встановлення порушень, вчинених у періоди до 01.01.2011 р., за результатами перевірок, податкові повідомлення-рішення по яких прийняті після 01.01.2011 р., застосовуються штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу II Кодексу.

Разом з тим при застосуванні вищенаведених штрафних санкцій необхідно враховувати приписи частини другої статті 58 Конституції України у частині того, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Тобто за порушення, вчинені у попередніх періодах, та виявлені після дати набрання чинності Кодексом, не допускається застосування санкцій, що не були передбачені нормативно-правовими актами до 01.01.2011 р.

Читати далі »

Щодо окремих питань стосовно перевірок

03.03.2011

Державна податкова адміністрація України у зв'язку з введенням в дію прийнятого 2 грудня 2010 року Верховною Радою України Податкового кодексу України за N 2755-VI та з метою врегулювання окремих питань, що виникають при проведенні підрозділами податкового контролю юридичних осіб документальних перевірок платників податків - юридичних осіб, оформленні їх результатів та направленні податкових повідомлень-рішень, повідомляє наступне.

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо перевірок достовірності формування валових витрат на оплату праці, утримання ПДФО, встановлення фактів виплат зарплати в "конвертах", виявлення працівників, трудові відносини з якими не оформлені належним чином

23.05.2011

На сьогоднішній день наявне коло ризиків, пов'язаних з порядком формування валових витрат на оплату праці, утримання податку з доходів фізичних осіб, які мають неабиякий вплив на правильність визначення об'єкта оподаткування податку на прибуток, податку з доходів фізичних осіб - тому їм слід приділяти певну увагу при проведенні перевірок.

В зв'язку з цим Державна податкова адміністрація України розробила та направляє для використання в роботі Методичні рекомендації щодо перевірки достовірності формування валових витрат на оплату праці, утримання податку з доходів фізичних осіб, встановлення фактів виплат заробітної плати в "конвертах", виявлення працівників, трудові відносини з якими не оформлені належним чином.

Читати далі »

Щодо застосування пені в разі самостійного виявлення помилок

22.06.2011

При самостійному виявленні платником податків заниження суми податкового зобов'язання пеня нараховується на суму заниження та за весь період заниження (з дня настання строку погашення податкового зобов'язання по день фактичної сплати (включно) суми заниженого податкового зобов'язання) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження.

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок

19.07.2012

Для проведення зустрічних звірок відбираються суб'єкти господарювання (контрагенти платника податків), щодо яких виникла необхідність у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків, в тому числі відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Необхідність проведення зустрічних звірок суб'єктів господарювання визначається посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби (далі - органи ДПС) за результатами проведеного аналізу даних та встановлених розбіжностей в податкових деклараціях, автоматизованих інформаційних системах органів державної податкової служби України (АІС ДПА України, Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту, Єдиний реєстр податкових накладних тощо), а також аналізу податкової інформації та документів, отриманих із внутрішніх (у т. ч. від підрозділів податкової міліції тощо) або зовнішніх джерел (у т. ч. від платників податків), які свідчать (можуть свідчити) про порушення такими платниками податків податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС.

Читати далі »

Порядок обліку платників податків і зборів

25.01.2012

Порядок розроблений відповідно до Податкового кодексу України і має метою використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів в органах державної податкової служби.

Ведення обліку платників податків є одним із способів податкового контролю. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення органами державної податкової служби контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають усі платники податків.

Читати далі »

Порядок надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки

26.01.2012

Порядок визначає загальні принципи організації інформаційного обміну під час подання великими платниками податків податкової інформації в електронній формі до органів державної податкової служби України при проведенні документальної перевірки.

Читати далі »

Програма перевірки податкової звітності

Василь Дзьоба
05.09.2013

На теперішній час практично кожний аудитор перевіряє податкову звітність. Однак методично у професійній літературі цей сегмент перевірок недостатньо розкрито. Думаю, що розглянуті нижче питання допоможуть практикуючим аудиторам.

Читати далі »