Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті »

Щодо бухгалтерського та податкового обліку операцій у межах договорів доручення (агентських договорів)

Надрукувати документ
АК "Центр професійного аудиту"
21.04.2008

Матеріал надано ТОВ АК «Центр професійного аудиту»

04053 м.Київ, вул. Артема, 73 оф.620

тел. +38 044 484-63-11 фах. +38 044 484-35-81 моб. +38 067 402-17-74

www.cpaudit.com.ua

 

 

Облік зазначених операцій доцільно розглянути у трьох випадках:

1)    поставка товарів здійснюється від третьої сторони (платника ПДВ) до довірителя через повіреного;

2)    поставка товарів здійснюється від третьої сторони (неплатника ПДВ) до довірителя через повіреного;

3)    поставка товарів здійснюється від третьої сторони до довірителя напряму.

 

Перший випадок (класичний)

 

Бухгалтерський облік у довірителя.

 Оскільки по договору одна сторона (довіритель) довіряє іншій стороні (повіреному) придбати необхідні товари (роботи, послуги), операції у довірителя можна розділити на три складові:

  • - придбання повіреним товарів у постачальника;
  • - відшкодування повіреному витрат на виконання доручення (якщо інше не передбачене договором);
  • - отримання послуг від повіреного.

 

Отже, довіритель оприбутковує на баланс товари при їх отриманні від повіреного. Їх первісну вартість формують витрати, пов'язані із купівлею запасів (п.9 П(С)БО 9 «Запаси»). Документальним забезпеченням згаданих витрат є звіт повіреного разом із доданими до нього первинними документами (що підтверджують, наприклад, ТЗР). Нагадаємо, що останні або відразу включають у первісну вартість запасів, або акумулюють на окремому субрахунку із послідуючим щомісячним їх розподілом.

Звертаємо увагу на те, що вартість послуг повіреного (його винагорода) включається до складу інших операційних витрат (субрахунок 949). Тобто такі витрати не збільшують первісну вартість майна, що придбавається по договору доручення. 

 

Податковий облік у довірителя.

Податок на прибуток.

 Згідно п.7.9.2 Закону про прибуток, перерахування довірителем коштів повіреному на купівлю товарів (робіт, послуг) в податковому обліку не відображають. Валові витрати у довірителя виникнуть при оприбуткуванні товарів, що були придбанні повіреним згідно договору доручення. Аналогічно відображаються і відшкодування повіреному витрат на виконання доручення. Звертаємо увагу, що сума витрат повіреного, що відшкодовуються довірителем, потрапляє до балансової вартості товарів з метою перерахунку по п.5.9 Закону про прибуток або до балансової вартості основних фондів (скажімо, компенсація вартості транспортних послуг сторонніх організацій по доставці товару довірителю).

Оплату послуг (винагороду) повіреного включають до складу валових витрат по правилу «першої події» відповідно до п.11.2.1 Закону про прибуток. Якщо ж повірений потрапляє у перелік осіб, визначених п. 11.2.3 Закону про прибуток, валові витрати відображаються довірителем тільки на дату підписання звіту про виконання доручення або акту наданих послуг.        

Також зазначимо, якщо предметом договору доручення виступають товари (роботи, послуги), основні фонди або нематеріальні активи, які довіритель придбає для невиробничого використання, то валових витрат (амортизації) по таким операціям не відображається. Більш того, і валових витрат по послугам повіреного теж не буде.

 ПДВ.

 У довірителя буде два податкових кредити з ПДВ:

 - по оприбуткованим від повіреного товарам, що були придбані останнім у постачальника. Право на отримання цього податкового кредиту виникне у момент отримання ТМЦ (робіт, послуг) від повіреного (абз.3 п.4.7 Закону про ПДВ) за наявності податкової накладної, що виписана повіреним на ім'я довірителя;

 - по послугам повіреного. Такий податковий кредит виникає по правилу «першої події» відповідно до п.7.5.1 Закону про ПДВ також лише за наявності податкової накладної, виписаної повіреним на ім'я довірителя.

 

Бухгалтерський облік у повіреного.

У повіреного, коли він отримує від довірителя грошові кошти на купівлю товарів (робіт, послуг), доходів не виникає - згідно з п.6.2 П(С)БО 15 «Дохід», не визнаються доходами надходження, що належать іншим особам, зокрема за договором доручення. Це стосується і компенсації витрат повіреного (наприклад, оплата  послуг перевізника).

Дохід у повіреного з'являється тільки по факту надання послуг, тобто при затвердженні звіту довірителем або ж при підписанні акту виконаних робіт (п. 6.3 П(С)БО 15 «Дохід»), і буде дорівнювати вартості таких послуг.

ТМЦ, що надійшли від третіх осіб, повірений обліковує на за балансовому рахунку 025 «Майно у довірчому управлінні» відповідно до Інструкції №291 «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку».

 

Податковий облік у повіреного.

Податок на прибуток.

При надходженні грошових коштів від довірителя на купівлю товарів (робіт, послуг) валового доходу у повіреного не виникає (п.7.9.1 Закону про прибуток).

Не впливають на податковий облік і витрати, що відшкодовуються довірителем згідно з договором  доручення, оскільки їх повірений несе за рахунок і по дорученню довірителя (якщо їх компенсація буде передбачена договором).

В податковому обліку (по правилу «першої події») будуть відображені тільки операції, що пов'язані з виконанням договору доручення, а саме:

- валовий дохід на суму винагороди без ПДВ, відповідно до п.11.3.1 Закону про прибуток;

- валові витрати на суму витрат, що понесені при виконанні договору доручення (за винятком витрат, що відшкодовуються довірителем, які повірений в податковому обліку не відображає) по загальним правилам, що встановлені п.11.2.1 із врахуванням п.11.2.3 Закону про прибуток. 

 ПДВ.

 Повіреному необхідно відокремлювати:

- купівлю товарів (робіт, послуг) для довірителя (в т.ч. витрати, що будуть відшкодовані);

- винагороду за виконання доручення.

 Для податкових зобов'язань по отриманню винагороди діють загальні правила «першої події», що визначені п.7.3.1 Закону про ПДВ.

Для придбання товарів (робіт, послуг) у продавця (який, нагадаємо, є платником ПДВ) для довірителя використовується абз.3 п.4.7 Закону про ПДВ. Отримання від довірителя коштів для виконання договору не впливає на податкові зобов'язання повіреного. Вони виникнуть під час передачі придбаних товарів довірителю. А податковий кредит виникне під час перерахування грошей продавцю продукції. Тобто, якщо спочатку повірений отримає від продавця товар, а оплатить його пізніше, то навіть за наявності податкової накладної із податковим кредитом повіреному доведеться зачекати.

Аналогічно відображають і витрати, що відшкодовуються повіреному довірителем.

 

Бухгалтерський облік у третьої особи (постачальника).

 В межах договору доручення постачальник продукції на користь повіреного виступає як звичайний продавець товарів (робіт, послуг). Згідно з п.8 П(С)БО 15 «Дохід», дохід продавець відображає при відвантаженні продукції (наданні послуг) на користь повіреного.

 

Податковий облік у третьої особи (постачальника).

 Щодо податкового обліку вищезгаданих операцій, то для постачальника товарів діють звичайні правила «першої події», тобто податкові зобов'язання з ПДВ виникнуть відповідно до п.7.3.1 Закону про ПДВ, а валовий дохід необхідно відобразити згідно з п.11.3.1 Закону про прибуток.

 

Розглянемо приклад:

 Приклад: Підприємство (довіритель) заключило договір доручення, згідно з яким повірений зобов'язаний придбати матеріали. Їх вартість не повинна перевищувати 24 000 грн., в т.ч. ПДВ 4 000 грн.

Винагорода повіреного - 3 000 грн., в т.ч. ПДВ 500 грн.

Довіритель перерахував повіреному 27 000 грн., в т.ч. і суму винагороди. Повірений придбав матеріали за 22 000 грн., в т.ч. ПДВ 3667 грн., та передав їх довірителю.

Також договором передбачено відшкодування довірителем витрат повіреного при виконанні договору доручення. Згідно зі звітом, що було надано довірителю повіреним, останнім було оплачено транспортні послуги, вартість яких складає 600 грн., в т.ч. ПДВ 100 грн.

 

Облік у довірителя

 

п/п

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

 

ПДВ

Податок на прибуток

1

377

311

27 000

 

ВВ = 2500

Перераховані кошти повіреному для придбання матеріалів

 

641

644

500

ПК = 500

 

Відображено ПК із суми винагороди (за наявності податкової накладної)

2

201

631

18 333

 

ВВ = 18 333

Оприбуткування матеріалів від повіреного

 

641

631

3 667

ПК = 3 667

 

Відображено ПК по матеріалам (за наявності податкової накладної)

3

201

631

500

 

ВВ = 500

ТЗР включено до вартості матеріалів

 

641

631

100

ПК = 100

 

Відображено ПК із суми ТЗР (за наявності податкової накладної)

4

949

631

2 500

 

 

Відображено витрати на суму винагороди повіреному

 

644

631

500

 

 

Згорнуто розрахунки по ПДВ

5

631

377

25 600

 

 

Взаємозалік заборгованостей

6

311

377

1 400

 

 

Отримано від повіреного залишок невикористаних коштів

 

 Облік у повіреного

 

№ п/п

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

 

ПДВ

Податок на прибуток

1

311

685/довір.

27 000

 

ВД = 2 500

Отримані грошові кошти від довірителя

 

643

641

500

ПЗ = 500

 

Відображені ПЗ на суму попередньої оплати за винагороду

2

377

311

22 000

 

 

Перераховані кошти продавцю за матеріали

 

641

644

3 667

ПК = 3667

 

Відображено ПК по матеріалам (за наявності податкової накладної)

3

025

-

22 000

 

 

Отримано матеріали від продавця

4

377

685/перев.

600

 

 

Підписано акт з перевізником про доставку вантажу

5

685/перев.

311

600

 

 

Оплата транспортних послуг

 

641

644

100

ПК = 100

 

Відображено ПК із суми ТЗР (за наявності податкової накладної)

6

-

025

22 000

 

 

Передані матеріали довірителю

 

644

641

3 667

ПЗ = 3 667

 

Відображено ПЗ по матеріалам

7

644

641

100

ПЗ = 100

 

Відображено ПЗ по ТЗР, що будуть відшкодовані

8

685/довір.

377

22 600

 

 

Підписано звіт із довірителем та відображено залік заборгованостей

9

361

703

3 000

 

 

Відображено надання посередницьких послуг на підставі акта

 

703

643

500

 

 

Закрито розрахунки по ПДВ

10

685/довір.

361

3 000

 

 

Залік заборгованостей

11

685/довір.

311

1 400

 

 

Перераховано залишок невикористаних коштів

 

Облік у третьої сторони (продавця, виконавця робіт)

 

№ п/п

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

 

ПДВ

Податок на прибуток

1

311

371

22 000

 

ВД = 18 333

Отримано попередню оплату від повіреного за матеріали

 

643

641

3 667

ПЗ = 3 667

 

Відображено ПЗ по попередній оплаті

2

361

702

22 000

 

 

Відображено реалізацію товарів посереднику

 

702

643

3 667

 

 

Закрито розрахунки по ПДВ

 

903

281

15 000

 

 

Списання собівартості реалізованого товару - умовно

 

371

361

22 000

 

 

Згортання заборгованості

 

Документальне забезпечення операцій в межах договору доручення виглядає наступним чином:

 

№ п/п

Зміст господарської операції

Документальне підтвердження

Бухгалтерський облік

Податковий облік

1

Перерахування довірителем коштів повіреному для виконання договору доручення

Банківська виписка, податкова накладна, що виписує повірений на ім'я довірителя на винагороду.

2

Сплата грошових коштів від повіреного продавцю

Банківська виписка, податкова накладна на ім'я повіреного, виписана продавцем

3

Відвантаження товарів (надання послуг) продавцем повіреному

Видаткова накладна (акт виконаних робіт) від продавця на ім'я повіреного, акт прийому-передачі, довіреність (виписана довірителем на ім'я повіреного для отримання у продавця ТМЦ)

 

4

Відвантаження товарів від повіреного на користь довірителя

Видаткова накладна від повіреного на ім'я довірителя, акт прийому-передачі, звіт повіреного про виконання послуг за договором доручення, інші документи, що підтверджують фактичні витрати повіреного, що пов'язані з виконанням договору, податкова накладна від повіреного довірителю на товар.

 

 

 

Другий випадок (продавець - неплатник ПДВ)

 

Бухгалтерський і податковий облік у довірителя.

 Відображення довірителем операцій в межах договору доручення є аналогічним попередньому прикладу.

 

Бухгалтерський і податковий облік у повіреного.

 Система оподаткування довірителя для посередника значення не має. А от у випадку, коли постачальник продукції не є платником ПДВ, у повіреного виникають податкові зобов'язання з ПДВ при передачі товарів довірителю, при цьому право на податковий кредит при перерахуванні коштів на користь продавця у повіреного відсутнє. Тому посереднику - платнику ПДВ цей варіант особливо невигідний.

Розглянемо приклад:

 Приклад: Підприємство (довіритель) заключило договір доручення, згідно з яким повірений зобов'язаний придбати матеріали у продавця - неплатника ПДВ. Їх вартість не повинна перевищувати 25 500 грн., в т.ч. ПДВ 4 250 грн.

Винагорода повіреного - 1 200 грн., в т.ч. ПДВ 200 грн., при цьому вона сплачується довірителем після надання повіреним звіту про виконання договору доручення.

Довіритель перерахував повіреному 27 000 грн. на купівлю товарів. Повірений придбав матеріали за 20 000 грн. у неплатника ПДВ, та передав їх довірителю.

Для спрощення прикладу витрати на транспортування вантажу залишимо поза увагою.

 

Облік у повіреного

 

№ п/п

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

 

ПДВ

Податок на прибуток

1

311

685

27 000

 

 

Отримані кошти від довірителя

2

377

311

20 000

 

 

Перераховані кошти продавцю

3

025

-

20 000

 

 

Отримання товарів від  продавця

4

-

025

20 000

 

 

Передача товарів довірителю

 

685

641

4 000

ПЗ = 4 000

 

Нараховані ПЗ при  передачі товарів

5

685

377

20 000

 

 

Підписано звіт і відображено залік заборгованостей

6

361

703

1 200

 

 

Відображення винагороди повіреного

 

703

641

200

ПЗ = 200

 

Нарахування ПЗ при відображенні винагороди

7

685

361

1 200

 

 

Залік заборгованостей

8

685

311

1 800

 

 

Повернуто невикористані кошти

 

Бухгалтерський і податковий облік у третьої сторони (неплатника ПДВ).

 

Облік у третьої сторони (продавця, виконавця робіт)

 

№ п/п

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

 

ПДВ

Податок на прибуток

1

311

371

20 000

 

ВД = 20 000

Отримано попередню оплату від повіреного за матеріали

2

361

702

20 000

 

 

Відображено реалізацію товарів посереднику

 

903

281

15 000

 

 

Списання собівартості реалізованого товару - умовно

 

371

361

20 000

 

 

Згортання заборгованості

 

Даний приклад розглядається за умови, що продавець, хоча він і неплатник ПДВ, є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно. Якщо ж продавець знаходиться на спрощеній системі оподаткування відповідно до Указу Президента №727/98, то оподаткування виручки від реалізації продукції здійснюється відповідно до цього Указу.

Документальне забезпечення операцій в даному випадку виглядає наступним чином:

 

№ п/п

Зміст господарської операції

Документальне підтвердження

Бухгалтерський облік

Податковий облік

1

Перерахування довірителем коштів повіреному для виконання договору доручення

Банківська виписка, податкова накладна, що виписує повірений на ім'я довірителя на винагороду.

2

Сплата грошових коштів від повіреного продавцю

Банківська виписка

3

Відвантаження товарів (надання послуг) продавцем повіреному

Видаткова накладна (акт виконаних робіт) від продавця на ім'я повіреного, акт прийому-передачі, довіреність (виписана довірителем на ім'я повіреного для отримання у продавця ТМЦ).

 

4

Відвантаження товарів від повіреного на користь довірителя

Видаткова накладна від повіреного на ім'я довірителя, акт прийому-передачі, звіт повіреного про виконання послуг за договором доручення, інші документи, що підтверджують фактичні витрати повіреного, що пов'язані з виконанням договору, податкова накладна від повіреного довірителю на товар.

 

Третій випадок (поставка напряму без участі посередника)

Оскільки в даному прикладі поставка ТМЦ (робіт, послуг) здійснюється без участі посередника напряму довірителю, то і оплата за поставлений продавцем товар буде здійснюватися довірителем безпосередньо на рахунки продавця. Документи продавцем також будуть оформлюватися на ім'я довірителя. В даному випадку і бухгалтерський, і податковий облік як у довірителя, так і у продавця не містить ніяких спеціальних правил або обмежень.

 

Бухгалтерський облік у довірителя і продавця.

 У бухгалтерському обліку продавець товарів, робіт, послуг визнає дохід відповідно до п.8 П(С)БО 15 «Дохід» під час відвантаження товарів, надання послуг. В свою чергу, згідно з п.6 П(С)БО 16 «Витрати», довіритель визнає витрати під час оприбуткування товарів (отримання послуг).

 

Податковий облік у довірителя і продавця.

Податок на прибуток.

 У довірителя валові витрати, як і у продавця валові доходи, виникають по правилу «першої події» - на підставі п.11.2 та п.11.3 Закону про прибуток відповідно.

ПДВ.

У довірителя датою виникнення права на податковий кредит, як і у продавця датою виникнення податкового зобов'язання, є дата «першої події» - або дата відвантаження товарів (надання послуг), або дата зарахування грошових коштів - на підставі п.7.4 та п.7.3 Закону про ПДВ відповідно.

 

Розглянемо приклад:

 Приклад: Підприємство (довіритель) заключило договір доручення, згідно з яким повірений зобов'язаний знайти продавця, який би погодився поставити на користь довірителя певні товари за 24 000 грн., в т.ч. ПДВ 4000 грн.

Повірений знайшов такого постачальника, свою винагороду він оцінив у 3 000 грн., в т.ч. ПДВ 500 грн. Винагорода буде перерахована повіреному після остаточного розрахунку довірителя перед постачальником продукції.

Було укладено договір між довірителем, який представлений посередником, та продавцем товарів. В укладеному договорі зазначено, що довіритель здійснює попередню оплату у розмірі 50% всього замовлення, залишок заборгованості перераховується після відвантаження товарів. Відвантаження товарів здійснюється продавцем безпосередньо на користь довірителя.

 

Облік у довірителя

 

№ п/п

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

 

ПДВ

Податок на прибуток

1

371

311

12 000

 

ВВ = 10 000

Перерахування 50% попередньої оплати продавцю

 

641

644

2 000

ПК = 2 000

 

Відображено ПК по попередній оплаті

2

281

631

20 000

 

ВВ = 10 000

Оприбуткування товарів від продавця

 

641

631

2 000

ПК = 2 000

 

Відображено ПК

 

644

631

2 000

 

 

Закрито розрахунки по ПДВ

 

631

371

12 000

 

 

Взаємозалік заборгованостей

3

631

311

12 000

 

 

Залишок заборгованості перераховано продавцю

4

949

631

2 500

 

ВВ = 2 500

Отримано звіт від повіреного щодо виконання умов договору

 

641

631

500

ПК = 500

 

Нарахування ПК при отриманні звіту повіреного

 

631

311

3 000

 

 

Перераховано винагороду повіреному

 

 

Облік у повіреного

 

№ п/п

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

 

ПДВ

Податок на прибуток

1

361

703

3 000

 

ВД = 2 500

Відображено винагороду повіреного

 

703

641

500

ПЗ = 500

 

Нарахування ПЗ по винагороді

2

311

361

3 000

 

 

Оплата довірителем винагороди повіреного

 

Облік у третьої сторони (продавця, виконавця робіт)

 

№ п/п

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

 

ПДВ

Податок на прибуток

1

311

681

12 000

 

ВД = 10 000

Отримано 50%  оплати від довірителя

 

643

641

2 000

ПЗ = 2 000

 

Нарахування ПЗ по отриманню оплати

2

361

702

24 000

 

ВД = 10 000

Відвантажено товари довірителю

 

702

643

2 000

 

 

Закрито розрахунки по ПДВ

 

702

641

2 000

ПЗ = 2 000

 

Нарахування ПЗ на залишок

 

902

281

17 000

 

 

Списано собівартість реалізованих товарів - умовно

 

681

361

12 000

 

 

Взаємозалік заборгованостей

3

311

361

12 000

 

 

Отримано гроші від довірителя

 

Документальне забезпечення операцій в даному випадку виглядає наступним чином:

№ п/п

Зміст господарської операції

Документальне підтвердження

Бухгалтерський облік

Податковий облік

1

Перерахування довірителем коштів продавцю за товари

Банківська виписка, податкова накладна, виписана продавцем на ім'я довірителя.

2

Відвантаження продавцем товарів на користь довірителя

Видаткова накладна (акт виконаних робіт) від продавця на ім'я довірителя, акт прийому-передачі, довіреність (виписана довірителем на отримання від продавця ТМЦ), податкова накладна, виписана продавцем на ім'я довірителя.

3

Надання послуг довірителю повіреним з пошуку продавця

Звіт про виконану роботу, податкова накладна, виписані повіреним на ім'я довірителя.

4

Перерахування коштів довірителем на рахунки повіреного

Банківська виписка

 

На завершення необхідно додати, що всі наведені висновки мають місце лише за умови відповідності договору, укладеного між довірителем і повіреним, визначенню договору доручення, вказаному у ст. 1000 Цивільного кодексу України.

 

Генеральний директор                                               Розвадовський М.В.

Спеціаліст відділу аудиту                                          Хоменко Є.В.

 

Дата підготовки 15.05.07 р.

 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.