Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті »

Відстрочені податки у контексті вимог міжнародних стандартів (частина 2)

Надрукувати документ
АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
22.04.2010

 Матеріал наданий аудиторскою компанією „ПРАЙМ БАЛАНС"

Тел.: 8 (044) 593-35-08, 8 (067) 409-69-46

E-mail: osereda@prime-balance.com

 

Приклад 2. ТМЦ (матеріали, товари, готова продукція, НЗВ)

Найважливішими моментами при визначенні тимчасових різниць за статтями ТМЦ є:

 • аналіз впливу операцій на зміни балансової вартості (БВ) основних видів ТМЦ у податковому обліку та їх вартості у бухгалтерському обліку;
 • можливість збільшення БВ ТМЦ відповідного виду у податковому виду обліку на суму вартості придбання конкретного предмету і супутніх послуг, пов'язаних із таким придбанням;
 • відокремлення операцій руху необоротних активів, переведених до оборотних (необоротних активів, утримуваних для продажу), оскільки їх вартість за балансом (разом із залишковою вартістю основних засобів відповідної групи у податковому обліку (щодо ОФ 2, 3 та 4 гр.)) має порівнюватися з балансовою вартістю відповідного об'єкту основних фондів (цієї групи основних фондів щодо ОФ 2,3 та 4 гр.) у податковому обліку.

 

Припустимо, що на початок поточного звітного періоду розподіл балансової вартості за групами ТМЦ є наступним:

 

Податковий облік

Бухгалтерський облік

Товари

                                                      80 000

МШП та матеріали

15 000

20 000 (15 000 + 5 000 (невиробничі госптовари)

ГП та НЗВ

20 000 (матеріальна складова)

80 000 (в цілому вартість ГП та НЗВ)

РАЗОМ

115 000

180 000

 

Упродовж поточного періоду відбулися такі операції:

Зміст операції

д-т

к-т

сума

Зміна БВ ТМЦ у податковому обліку

1

2

3

4

5

6

1

Придбано МШП (виробничі)

22

63

5 000

5 000

2

Придбано госптовари (невиробничі)

20

63

500

 

3

Придбано паливо для легкових авто

20

63

2 000

1 000

4

Продано товари

(на суму їх собівартості)

902

28

60 000

(60 000)

5

До складу НЗВ включено витрати поточного періоду:

у т.ч. матеріальні витрати:

прямі

загальновиробничі розподілені

 

23

 

 

 

23

23

 

91, 66, 65, 631

 

 

 

631

91

 

10 000

 

 

 

1 800

200

 

 

 

 

 

1 800

200

6

Оприбутковано готову продукцію    (із складу НЗВ на початок періоду)

у т.ч. матеріальні витрати:

 

26

 

26

 

23

 

23

 

20 000

 

4 000

 

 

 

 

У кінці поточного періоду вартість ТМЦ за групами є такою:

 

Податковий облік

Бухгалтерський облік

Товари

                                     80 000 + (60 000) = 20 000

МШП та матеріали

15 000 + 5 000 + 1 000 = 21 000

20 000 + 5 000 + 500 + 2 000 = 27 500

ГП та НЗВ

20 000 + 1 800 + 200 - 4 000 +     + 4 000 = 22 000

(матеріальна складова)

80 000 + 10 000 - 20 000 + 20 000 = 90 000

 

(в цілому вартість ГП та НЗВ)

РАЗОМ

63 000

137 500

 

Отже, мають місце наступні розбіжності:

 • Збільшення вартості МШП та матеріалів, які не визнаються витратами у податковому обліку (1 000);
 • Визнання та збільшення вартості невиробничих МШП та матеріалів (5000 + 500 = 5 500);
 • Вартість нематеріальної складової ГП та НЗВ (80000 + (20000) + 10000 + (2000) = 68 000);
 • Сукупна вартість ТМЦ у податковому обліку на кінець поточного періоду (63 000).

 

За видами ці різниці є:

 • Перші дві - постійними (оскільки понесені за ними витрати не визнаються валовими у податковому обліку);
 • Дві останні - тимчасовими (бо понесені за ними витрати вже визнані валовими у податковому обліку, а у бухгалтерському обліку до складу витрат вони будуть включені у майбутньому).

 

Отже, різниця між бухгалтерським виміром та податковою базою ТМЦ на кінець поточного періоду складає:

(137 500 + (1 000) + (5 500)) - (63 000 + (63 000)) = 131 000,

яка складається із:

 • нематеріальної складової ГП та НЗВ (68 000);
 • сукупної вартості ТМЦ у п/о на кінець поточного періоду (63000)

 

Виходячи із ставки податку на прибуток 25%, за ТМЦ на кінець звітного періоду маємо ВПЗ у сумі:

131 000 * 0,25 = 32 750.

 

Приклад 3. Цінні папери та інші фінансові інвестиції

 

Найважливішим моментом при визначенні тимчасових різниць за статтями, які стосуються цінних паперів (ЦП) та фінансових інвестицій, є відокремлення сум, які мають вплив на зміни вартості ЦП та інвестицій у обох видах обліку - податковому та бухгалтерському.

Припустимо, що на початок поточного звітного періоду мають місце накопичені у податковому обліку витрати за такими видами цінних паперів (які відповідають вартості їх придбання, наведеній по рахунках бухгалтерського обліку):

 • За акціями та корпоративними правами, всього: 920000, у т.ч.:
 • за акціями, придбаними на вторинному ринку: 120000
 • за внеском до статутного капіталу дочірньої компанії: 800000
 • За 10-річними облігаціями партнерської компанії,

придбаними з дисконтом (500 000):                                                                   1 500 000

 • За векселями, отриманими у погашення заборгованості покупця: 300000

РАЗОМ:                                                                                                                 2 720 000

Упродовж поточного періоду відбулися такі операції:

 

Зміст операції

д-т

к-т

сума

Зміна суми витрат по ЦП у податковому обліку

1

2

3

4

5

6

1

Продано акції

вартість продажу (100 000 грн.)

вартість придбання

(110 000 грн.)

 

37

 

97

 

74

 

351

 

100 000

 

110 000

 

(100 000)

2

Здійснено додатковий внесок до статутного капіталу

 

141

68

 

68

311

 

100 000

 

100 000

3

Відкориговано вартість фінансової інвестиції у асоційоване підприємство за результатами його діяльності 9

 

 

 

141

 

 

721

 

 

40 000

 

4

Визнаний доход на суму амортизації дисконту за облігаціями

 

143

 

733

 

45 000 10

 

5

Продано векселі

37

94

74

352

330 000

300 000

(330 000)

 

Виходячи з наведеного, на кінець поточного періоду накопичені у податковому обліку витрати за видами цінних паперів складуть:

 •  За акціями та корпоративними правами, всього - 920000, у т.ч.:
 •  за акціями, придбаними на вторинному ринку:

120 000 + (100 000) = 20 000

 •  за внеском до статутного капіталу дочірньої компанії:

800 000 + 100 000 = 900 000

 •  За 10-річними облігаціями партнерської компанії, придбаними з дисконтом (500000):

1 500 000 + 0 = 1 500 000

 •  За векселями, отриманими у погашення заборгованості покупця:

300 000 + (330 000) = (30 000)

РАЗОМ: Витрати по ЦП = 2 420 000; Доходи по ЦП = 30 000.

 

Отже, на кінець поточного періоду вартість цінних паперів за видами складає:

 

Податковий облік

Бухгалтерський облік

Акції та корпоративні права:

за акціями, придбаними на вторинному ринку:

за внеском до статутного капіталу дочірньої компанії:

 

120 000 + (100 000) = 20 000

 

800 000 + 100 000 = 900 000

 

120 000 + (110 000) = 10 000 11

 

800 000 + 100 000 + 40 000 = 940 000

За 10-річними облігаціями партнерської компанії, придбаними з дисконтом (у сумі 500 000)

 

1 500 000 + 0 = 1 500 000

 

1 500 000 + 45 000 = 1 545 000

За векселями, отриманими у погашення заборгованості покупця:

 

300 000 + (300 000) = 0

 

300 000 + (300 000) = 0

РАЗОМ

2 420 000

2 495 000

 

Мають місце наступні розбіжності:

 •  Збільшення вартості внеску до статутного капіталу за результатами діяльності емітента: 40 000;
 •  Збільшення вартості облігацій на суму амортизації дисконту: 45000;
 •  Збиток за операціями з цінними паперами у п/о: (10 000).

 

Перша різниця є постійною, оскільки сума коригування вартості інвестиції є лише розрахунковою сумою збільшення доходів від розміщення коштів.

Друга різниця є тимчасовою, бо визнання доходу від розміщення коштів у облігації відбувається:

 •  у бухгалтерському обліку - поступово з плином часу до дати погашення;
 •  а у податковому обліку - буде здійснено один раз на дату погашення.

Третя різниця також є тимчасовою, бо буде перекрита наступними доходами у податковому обліку.

 

Отже, різницею між бухгалтерським виміром та податковою базою ЦП на кінець поточного періоду є:

(2 495 000 - 40 000) - 2 420 000 = 35 000,

що відповідає сумі амортизації дисконту по облігаціях, зменшеній на суму збитку у податковому обліку.

 

Виходячи із ставки податку на прибуток 25%, за ЦП на кінець звітного періоду маємо ВПЗ у сумі:

35 000 * 0,25 = 8 750

 

Приклад 4. Розрахунки з покупцями/замовниками

(дебіторська заборгованість та/або аванси отримані)

 

Найважливішими моментами при визначенні тимчасових різниць за розрахунками з покупцями та замовниками є:

 •  відокремлення авансових виплат;
 •  відстеження сум визнання і використання резервів:
 •  сумнівних боргів
 •  зобов'язань у зв'язку із продажем товарів

 

Припустимо, що на початок поточного періоду мають місце наступні суми зобов'язань:

 

Дебіторська заборгованість, всього:                                                                         150 000, у т.ч.:

 •  за продажами товарів покупцям: 120000
 •  за наданими покупцям претензіями: 24000
 •  за отриманими векселями: 12000
 •  за сумами продаж, включених до резерву сумнівних боргів: (6000)

 

Кредиторська заборгованість, всього:                                                                      84 000, у т.ч.:

 •  за авансами від покупців: 42000
 •  за отриманими претензіями від покупців: 24000
 •  за сумами витрат у зв'язку із виконанням гарантійних зобов'язань за

проданими товарами:                                                                                               18 000

 

Суми, відображені у різних видах обліку, є наступними:

Дебіторська заборгованість:

у б/о = 150 000,

у п/о = 150 000 + 6 000 = 156 000 (без урахування суми резерву сумнівних боргів)

Кредиторська заборгованість:

у б/о = 84 000,

у п/о = 84 000 + (24 000) + (18 000) = 42 000 (без урахування суми гарантійних зобов'язань та отриманих претензій)

 

Упродовж поточного періоду відбулися такі операції:

Зміст опреації

д-т

к-т

сума

ВД у поточному періоді

1

2

3

4

5

6

1

Продано товари, частково перекриті авансами

36

702

681

702

641/ПДВ

36

90 000

15 000

35 000

(90 000 - 42 000) / 1,2 = 40 000

2

Отримані кошти у погашення заборго-ваності за товари

311

 

36

24 000

 

3

Отримані векселі у погашення заборгованості за товари

314

 

36

18 000

 

4

Отримані кошти від покупців у погашення претензій

311

 

374

6 000

 

5

Отримані кошти у погашення векселів

311

 

314

4 000

 

6

Отримані аванси за товари

311

 

681

12 000

12 000 / 1,2 = 10 000

7

Визнано у поточному періоді претензії покупців

441

685

7 800

 

8

Здійснене відшкодування претензій, визнаних у попередньому періоді, коштами,

а також:

відкоригована сума ПДВ за операцією продажу

відновлена вартість проданих товарів

списана відновлена собівартість товарів, які виявилися неякісними

відкоригований ПДВ від вартості придбання неякісних товарів

 

 

 

685

 

 

441

 

441

 

 

 

947

 

 

641/ПДВ

 

 

 

 

311

 

 

641/ПДВ

 

281

 

 

 

281

 

 

441

 

 

 

 

9 000

 

 

(1 500)

 

(6 000)

 

 

 

6 000

 

 

(1 440)

 

 

 

 

(9 000) / 1,2 = (7 500)

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000

9

Здійснене відшко-дування претензій, визнаних у попередньому періоді, шляхом передачі інших товарів

 

 

36

702

685

 

 

702

641/ПДВ

36

 

 

15 000

2 500

15 000

 

 

15 000 / 1,2 = 12 500

 

(15 000) / 1,2 = (12 500)

 

а також:

відкоригована сума ПДВ за операцією продажу

відновлена вартість проданих товарів

списана собівартість інших товарів, переданих замість повернутих

441

 

441

 

902

 

641/ПДВ

 

281

 

281

 

(2 500)

 

(10 000)

 

10 000

 

 

10

Проведені роботи з налагодження проданих товарів, щодо яких не закінчився строк гарантійного обслуговування, за рахунок резерву гарантійних зобов'язань

(із включенням до ВВ у п/о)

 

 

473

 

 

66, 65

 

 

7 200

 

11

Виставлено претензії покупцям

374

36

15 000

 

12

Збільшено резерв сумнівних боргів

94

38

6 000

 

13

Визнано витрати у зв'язку із виконанням гарантійних зобов'язань (включено до складу відповід-ного резерву)

947

473

14 000

 

 

Отже, на кінець поточного періоду мають місце наступні суми зобов'язань:

 •  Дебіторська заборгованість, всього - 149000, у т.ч.:
 •  за продажами товарів покупцям:

120 000 + (90 000 - 42 000) + (24 000) + (9 000) + (15 000) + 15 000 + (18 000) + (15 000) = 102 000

 •  за наданими покупцям претензіями:

24 000 + (6 000) + 15 000 = 33 000

 •  за отриманими векселями:

12 000 + (4 000) + 18 000 = 26 000

 •  за сумами продаж, включених до резерву сумнівних боргів:

(6 000) + (6 000) = (12 000)

 

 •  Кредиторська заборгованість, всього - 44600, у т.ч.:
 •  за авансами від покупців:

42 000 + (42 000) + 12 000 = 12 000

 •  за отриманими претензіями від покупців:

24 000 + 7 800 + (9 000) + (15 000) = 7 800

 •  за сумами витрат у зв'язку із виконанням гарантійних зобов'язань за проданими товарами:

18 000 + (7 200) + 14 000 = 24 800

 

Бази вимірювання у різних видах обліку є наступними:

Дебіторська заборгованість:

у б/о = 149 000,

у п/о = 149 000 + 12 000 = 161 000 (без коригування на суму резерву сумнівних боргів)

Кредиторська заборгованість:

у б/о = 44 600,

у п/о = 44 600 + (7 800) + (24 800) = 12 000 (без коригування на суми гарантійних зобов'язань та отриманих претензій)

 

Мають місце наступні розбіжності:

Дебіторська заборгованість (ДЗ):

(149 000 - 161 000) / 1,2 = (10 000)

Кредиторська заборгованість (КЗ):

((44 600 - 24 800) - 12 000) / 1,2 + 24 800 = 31 300

 

Виходячи із ставки податку на прибуток 25%:

за ДЗ маємо ВПА у сумі: 10 000 * 0,25 = 2 500.

за КЗ маємо ВПА у сумі 31 300 * 0,25 = 7 825

 

Приклад 5. Розрахунки з постачальниками

(кредиторська заборгованість та/або аванси надані)

 

Найважливішими моментами при визначенні тимчасових різниць за розрахунками з постачальниками є такі:

 •  відокремлення авансових виплат
 •  відстеження дат збільшення витрат у різних видах обліку
 •  відокремлення сум, що включаються до складу витрат, від сум, що відносяться на збільшення вартості активу
 •  відстеження сум визнання і використання резервів (у зв'язку із виконанням зобов'язань з придбання)

 

Припустимо, що на початок поточного періоду мають місце наступні суми зобов'язань:

Дебіторська заборгованість, всього:                                                                         45 000, у т.ч.:

 •  за авансами на адресу постачальників, у т.ч.: 36000
  • - щодо придбання ОЗ 6 000
  • - щодо придбання товарів 30 000
 •  за наданими постачальникам претензіями: 12000
 •  за сумами оплат, включених до резерву сумнівних боргів: (3000)

 

Кредиторська заборгованість, всього:                                                                                  85 000,

у т.ч.:

 •  за придбаними товарами: 60000
 •  за отриманими від постачальників претензіями: 6000
 •  за наданими векселями: 15000
 •  за сумами витрат у зв'язку із виконанням

невідкличних зобов'язань за контактами:                                                                   4 000

 

Бази вимірювання у різних видах обліку є наступними:

Дебіторська заборгованість:

у б/о = 45 000,

у п/о = 45 000 + 3 000 + (36 000) + 6 000 12 = 18 000 (з коригуванням на суму резерву сумнівних боргів, оплат за ОЗ та наданих авансів)

Кредиторська заборгованість:

у б/о = 85 000,

у п/о = 85 000 - 4 000 = 81 000 (з коригуванням на суми невідкличних зобов'язань за контактами)

Упродовж поточного періоду відбулися такі операції:

 

Зміст операції

д-т

к-т

сума

Зміна ВВ

1

2

3

4

5

6

1

Отримано товари, частково перекриті авансами

28

641/ПДВ

644

631

631

631

631

371

60 000

7 000

5 000

30 000

(72 000 - 30 000) / 1,2 = 35 000

2

Перераховані кошти у погашення заборгованості за товари

631

 

311

15 000

 

3

Надані векселі у погашення заборгованості за товари

631

 

621

12 000

 

4

Перераховані кошти постачальникам у погашення претензій

684

 

311

5 000

 

5

Перераховані кошти у погашення векселів

621

 

311

4 000

 

6

Перераховані аванси за товари

371

 

311

9 000

9 000 / 1,2 = 7 500

7

Виставлені у поточному періоді претензії постачальникам

374

371

5 000

 

8

Отримане відшкодування претензій, визнаних у попередньому періоді, коштами

311

 

374

3 000

(3 000) / 1,2 = (2 500)

9

Отримане відшкодування претензій, визнаних у попередньому періоді, шляхом передачі інших товарів

631

281

641/ПДВ

281

641/ПДВ

374

441

441

631

631

6 000

(5 000)

(1 000)

5 000

1 000

 

6 000 / 1,2 = (5 000)

 

     6 000 / 1,2 = 5 000

10

Визнано у поточному періоді претензії постачальників

631

684

2 400

 

11

Визнано у поточному періоді зобов'язання за невідкличними договорами

474

685

685

311

1 500

1 500

1 500 / 1,2 = 1 250

12

Отримана части-на основних засобів, що будуть введені у експлуатацію у наступному періоді

15

631

3 600

 

13

Збільшено резерв сумнівних боргів

94

38

1 000

 

14

Визнано витрати у зв'язку із виконанням невідкличних договірних зобов'язань

94

474

3 000

 

На кінець поточного періоду мають місце наступні суми зобов'язань:

 •  Дебіторська заборгованість, всього - 11600, у т.ч.:
 •  за авансами на адресу постачальників:

36 000 + (30 000) + (5 000) + 9 000 + (6 000) + 3 600 = 7 600

 •  за наданими постачальникам претензіями:

12 000 + (3 000) + (6 000) + 5 000 = 8 000

 •  за сумами оплат, включених до резерву сумнівних боргів:

(3 000) + (1 000) = (4 000)

 •  Кредиторська заборгованість, всього - 104500, у т.ч.:
 •  за придбаними товарами:

60 000 + 72 000 + (30 000) + (15 000) + (12 000) + (2 400) = 72 600

 •  за отриманими від постачальників претензіями:

6 000 + (5 000) + 2 400 = 3 400

 •  за наданими векселями:

15 000 + (4 000) + 12 000 = 23 000

 •  за сумами витрат у зв'язку із виконанням невідкличних зобов'язань за контактами:

4 000 + (1 500) + 3 000 = 5 500

 

Бази вимірювання у різних видах обліку є наступними:

Дебіторська заборгованість:

у б/о = 11 600,

у п/о = 11 600 + 4 000 + (7 600) = 8 000 (з коригуванням на суму резерву сумнівних боргів та наданих авансів) 

Кредиторська заборгованість:

у б/о = 104 500,

у п/о = 104 500 + (5 500) = 99 000 (з коригуванням на суми невідкличних зобов'язань за контактами)

 

Мають місце наступні розбіжності:

Дебіторська заборгованість (ДЗ):

(11 600 - 8 000) / 1,2 = 3 000

Кредиторська заборгованість (КЗ):

(104 500 - 99 000) / 1,2 = 4 583

 

Виходячи із ставки податку на прибуток 25%:

за ДЗ маємо ВПЗ у сумі: 3 000 * 0,25 = 750

за КЗ маємо ВПА у сумі 4 583 * 0,25 = 1 146

 

 

Приклад 6. Розрахунки із фізичними особами

(оплата праці співробітників, фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, фізичних осіб-СПД)

 

 

Найважливішими моментами при визначенні тимчасових різниць за розрахунками з фізичними особами (працівниками штатного складу і сумісниками, за договорами ЦПХ, СПД-платниками єдиного податку) є:

 •  відокремлення авансових виплат
 •  відстеження дат збільшення витрат у різних видах обліку
 •  відокремлення сум, що включаються до складу витрат, від сум, що відносяться на збільшення вартості активу
 •  відстеження сум визнання і використання резервів (наприклад, щодо відпусток)

 

Припустимо, що на початок поточного періоду мають місце наступні суми зобов'язань:

 

Дебіторська заборгованість, всього:                                                                         35 774,94, у т.ч.:

 •  за авансами на адресу фізичних осіб-СПД: 8000
 •  за авансами на адресу фізичних осіб-виконавців за договорами ЦПХ: 3280
 •  за авансовими виплатами з оплати праці: 9840
 •  за авансовими перерахуваннями на ФОП

(37% - з оплати праці (4 440), 35% - за договорами ЦПХ (1 383,13)) 13 :                    5 823,13

 •  за авансовими утриманнями з ФОП

(18% - з оплати праці (2 160), 17% - за договорами ЦПХ (671,81)) 14 :                       2 831,81

 •  за позиками: 5000
 •  за виконавчими листами (у погашення зобов'язання перед третіми особами): 3000
 •  за сумами оплат, включених до резерву сумнівних боргів: (2000)

 

Кредиторська заборгованість, всього:                                                                                  102 202,41, у т.ч.:

 •  з оплати праці: 49200
 •  за договорами ЦПХ: 4920
 •  за послугами фізичних осіб-СПД: 12 000
 •  за нарахуваннями на ФОП

(37% - з оплати праці (22 200), 35% - за договорами ЦПХ (2 074,70)):                      24 274,70

 •  за утриманнями з ФОП

(18% - з оплати праці (10 800), 17% - за договорами ЦПХ (1 007,71)):                      11 807,71

Бази вимірювання у різних видах обліку є наступними:

Дебіторська заборгованість:

у б/о = 35 774,94 + (5 000) + (3 000) = 27 774,94

(без урахування позик та оплат за виконавчими листами),

у п/о = 35 774,94 + 2 000 + (5 000) + (3 000) + (21 774,94) = 8 000

(без урахування позик та оплат за виконавчими листами,

з коригуванням на суму резерву сумнівних боргів та здійснених авансових виплат (з оплати праці, за ЦПХ, нарахуваннями та утриманням від ФОП)) 

Кредиторська заборгованість:

у б/о = 102 202,41

у п/о = 102 202,41 - 0 = 102 202,41

 

Мають місце наступні розбіжності:

Дебіторська заборгованість (ДЗ):

27 774,94 - 8 000 = 19 774,94

Кредиторська заборгованість (КЗ):

102 202,41 - 102 202,41 = 0

 

Виходячи із ставки податку на прибуток 25%:

за ДЗ маємо ВПЗ у сумі: 19 774,94 * 0,25 = 4 943,73

за КЗ тимчасова різниця відсутня

 

Упродовж поточного періоду відбулися такі операції (у ГРН.):

Зміст операції

д-т

к-т

сума

Зміна ВВ

1

2

3

4

5

6

1

Отримані послуги фізичних осіб-СПД, частково перекриті авансами

92

631

631

371

9 000

8 000

9 000

2

Отримані послуги фізичних осіб-виконавців за договорами ЦПХ, частково перекриті авансами

92

631

 

631

371

8 000

3 280

8 000 - 3 280/0,83 = 4 048,19

3

Отримані кошти у погашення позики

311

 

377

1 000

 

4

Нараховані витрати з оплати праці, частково перекриті авансовими виплатами

92

 

 

661

 

72 000

72 000 - 9 840/0,82 = 60 000

5

Нараховані витрати з нарахувань на ФОП (37% - з оплати праці (26 640), 35% - за договорами ЦПХ (2 800)), частково перекриті авансовими виплатами

92

 

65

29 440

29 440 - 5 823,13 = 23 616,87

6

Нараховані витрати з утримань на ФОП (18% - з оплати праці (12 960), 17% - за договорами ЦПХ (1 360)), частково перекриті авансовими виплатами

661

 

 

631

 

65, 64/ПДФО

 

65, 64/ПДФО

12 960

 

 

1 360

 

7

Перераховані кошти в оплату праці

(нараховані за попередній період та авансом сплачені (премії) за поточний період)

661

 

311

54 120

 

(54 120 - 49 200) / 0,82 =

= 6 000

8

Перераховані кошти в оплату послуг за договорами ЦПХ

(донараховані та авансом сплачені за поточний період)

631

 

311

7 470

 

(7 470 - 6 640) / 0,83 = 1 000

9

Перераховані нарахування на ФОП (37% - з оплати праці (24 420), 35% - за договорами ЦПХ (1 766,87)), частково перекриті нарахуваннями

65

 

311

26 186,87

26 186,87 + (22 200) +            + (1 416,87) = 2 570

10

Перераховані утримання на ФОП (18% - з оплати праці (11 880), 17% - за договорами ЦПХ (858,19)), частково перекриті авансовими виплатами

65, 64/ПДФО

311

12 738,19

 

11

Перераховані кошти в оплату послуг фізичних осіб-СПД

631

 

311

5 000

 

12

Погашення зобов'язань за виконавчими листами за рахунок витрат з оплати праці

661

377

3 000

 

13

Оплата за виконавчими листами за поточний період

377

311

2 500

 

14

Погашення заборгованості перед фізичними особами-СПД шляхом надання послуг

36

703

631

703

641/ПДВ

36

6 000

1 000

6 000

(6 000) / 1,2 = (5 000) 15

 

15

Нараховано резерв сумнівних боргів

94

38

500

 

16

Нарахований резерв відпусток

94

471

75 000

 

17

Нарахований резерв з нарахувань на ФОП від суми резерву відпусток (37%)

94

471

27 750

 

 

На кінець поточного періоду мають місце наступні суми зобов'язань:

 •  Дебіторська заборгованість, всього - 20 850, у т.ч.:
 •  за авансами на адресу фізичних осіб-СПД:

8 000 + (9 000) + 5 000 = 4 000

 •  за авансами на адресу фізичних осіб-виконавців за договорами ЦПХ:

3 280 + (8 000) + 1 360 + 7 470 = 4 110

 •  за авансовими виплатами з оплати праці:

9 840 + (72 000) + 12 960 + 54 120 = 4 920

 •  за авансовими перерахуваннями на ФОП (37% - з оплати праці, 35% - за договорами ЦПХ):

5 823,13 + (29 440) + 26 186,87 = 2 570

 •  за авансовими утриманнями з ФОП (18% - з оплати праці, 17% - за договорами ЦПХ):

2 831,81 + (14 320) + 12 738,19 = 1 250

 •  за позиками:

5 000 + (1 000) = 4 000

 •  за виконавчими листами (у погашення зобов'язання перед третіми особами):

3 000 + (3 000) + 2 500 = 2 500

 •  за сумами оплат, включених до резерву сумнівних боргів:

(2 000) + (500) = (2 500)

 

 •  Кредиторська заборгованість, всього - 195952,41, у т.ч.:
 •  з оплати праці:

49 200 + 72 000 + (12 960) + (9 840) + (49 200) + (3 000) = 46 200

 •  за договорами ЦПХ:

4 920 + 0 = 4 920

 •  за послугами фізичних осіб-СПД:

12 000 + (6 000) = 6 000

 •  за нарахуваннями на ФОП (37% - з оплати праці, 35% - за договорами ЦПХ):

24 274,70 + 29 440 + (5 823,13) + (1 416,87) + (22 200) = 24 274,70

 •  за утриманнями з ФОП (18% - з оплати праці, 17% - за договорами ЦПХ):

11 807,71 + 14 320 + (2 831,81) + (688,19) + (10 800) = 11 807,71

 •  за резервами відпусток та нарахувань від суми резерву:

0 + 75 000 + 27 750 = 102 750

 

Бази вимірювання у різних видах обліку є наступними:

Дебіторська заборгованість:

у б/о = 20 850 + (4 000) + (2 500) = 14 350 (без урахування позик та оплат за виконавчими листами),

у п/о = 20 850 + 2 500 + (4 000) + (2 500) + (12 850) = 4 000

(без урахування позик та оплат за виконавчими листами,

з коригуванням на суму резерву сумнівних боргів та здійснених авансових виплат (з оплати праці, за ЦПХ, нарахуваннями ті утриманнями від ФОП)) 

Кредиторська заборгованість:

у б/о = 195 952,41

у п/о = 195 952,41 - 102 750 = 93 202,41

(з коригуванням на суму резерву відпусток та нарахувань від суми резерву)

 

Мають місце наступні розбіжності:

Дебіторська заборгованість (ДЗ): 14 350 - 4 000 = 10 350

Кредиторська заборгованість (КЗ): 195 852,41 - 93 202,41 = 102 750

 

Виходячи із ставки податку на прибуток 25%:

за ДЗ маємо ВПЗ у сумі: 10 350 * 0,25 = 2 587,5

за КЗ маємо ВПА у сумі 102 750 * 0,25 = 25 687

 

Приклад 7. Визнання забезпечень

(виконання зобов'язань за укладеними контрактами на продаж, виконання зобов'язань за укладеними контрактами на придбання)

 

У продовження Прикладів 4, 5 та 6 маємо:

 

Дебіторська заборгованість:

Резерви сумнівних боргів, всього:                                                                             18 500, у т.ч.:

за операціями продаж:                                                                                               (12 000)

за операціями придбань (оплат постачальникам):                                                       (4 000)

за розрахунками з фізичними особами:                                                                       (2 500)

 

Кредиторська заборгованість:

Резерви визнаних зобов'язань, всього:                                                                      133 050, у т.ч.:

за операціями продаж

(виконання гарантійних зобов'язань за проданими товарами):                                    24 800

за операціями придбань (невідкличних зобов'язань за контактами):                                         5 500

за розрахунками з фізичними особами

(відпусток та нарахувань від суми резерву):                                                             102 750

 

 

Після закінчення поточного періоду, але до дати складання звітності з'ясувалося, що у поточному періоді відбулися такі операції:

 

Зміст операції

д-т

к-т

сума

Зміна ВВ

1

2

3

4

5

6

1

Визнання банкрутами (зняття з реєстрації) деяких контрагентів, суми по розрахунках з якими включені до складу резервів по дебіторській заборгованості,

а саме:

Покупців

Постачальників

Фізичних Осіб

 

 

 

 

 

 

38

38

38

 

 

 

 

 

36

371

371

 

 

 

 

 

6 000

3 000

1 000

 

 

 

 

 

 6 000 / 1,2 = 5 000

(3 000) / 1,2 = (2 500)

(1 000)

2

Донараховано зобов'язання поточного періоду за невідкличними договорами

 

473

 

685

300

300 / 1,2 = 250

3

Узгоджене нарахування витрат на відпустку за поточний період за рахунок:

Резерву відпусток

Резерву нарахувань на відпустки (37%)

Утримань з нарахованих відпусток (18%)

 

 

 

 

 

471

 

471

 

661

 

 

 

 

 

661

 

65

 

65, 64/ПДФО

 

 

 

 

 

10 000

 

3 700

 

1 800

 

 

 

 

 

10 000

 

3 700

 

Отже, відкориговані дані резервів за Прикладами 4, 5 та 6 є такими:

Дебіторська заборгованість:

 •  Резерви сумнівних боргів, всього - 8500, у т.ч.:
 •  за операціями продаж:

(12 000) + 6 000 = (6 000)

 •  за операціями придбань (оплат постачальникам):

(4 000) + 3 000 = (1 000)

 •  за розрахунками з фізичними особами:

(2 500) + 1 000 = (1 500)

Кредиторська заборгованість:

 •  Резерви визнаних зобов'язань, всього - 119 050, у т.ч.:
 •  за операціями продаж (виконання гарантійних зобов'язань за проданими товарами):

24 800 + 0 = 24 800

 •  за операціями придбань (невідкличних зобов'язань за контактами):

5 500 + (300) = 5 200

 •  за розрахунками з фізичними особами (відпусток та нарахувань від суми резерву):

102 750 + (13 700) = 89 050

 

Мають місце наступні зміни:

Дебіторська заборгованість (ДЗ): 18 500 - 8 500 = 10 000

Кредиторська заборгованість (КЗ): 133 050 - 119 050 = 14 000

 

Виходячи із ставки податку на прибуток 25%:

за ДЗ маємо зменшення ВПЗ у сумі: 10 000 * 0,25 = (2 500)

за КЗ маємо зменшення ВПА у сумі: 14 000 * 0,25 = (3 500)

 

Приклад 8. Визнання сум уцінки та/або зменшення корисності активів

 

Згідно з МСБО 36 зменшення корисності необоротного активу виникає за умов виявлення факту того, що вартість активу, наведена у обліку, не відповідає (перевищує) вартості, яка може бути отримана за нього у його теперішньому стані (recoverable amount).

Ця вартість відповідає вищій з двох оцінок:

 •  справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж (чистій вартості продажу, яка, звичайно, для необоротних активів визначається професійними оцінювачами); або
 •  дисконтованій вартості очікуваних грошових потоків, отриманих завдяки використанню активу та його продажу у кінці строку корисного використання.

 

Згідно з МСБО 2 оборотні активи наводяться у обліку за вартістю, що не перевищує рівня відшкодування, що може бути отримане від їх продажу або від їх використання у діяльності підприємства.

У разі непридатності оборотного активу до подальшого використання у діяльності підприємства він оцінюється за чистою вартістю реалізації (з урахуванням його фактичного стану), яка за розміром відповідає вартості їх продажу за вирахуванням витрат на їх доведення до стану, придатного для продажу, та витрат на здійснення такого продажу.

Згідно з МСБО 39 фінансові інструменти (передусім цінні папери та фінансові інвестиції) відображаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю (на рівні котирувань на придбання відповідного виду цінного паперу на організованому ринку) з урахуванням коригувань на рівень ризику (останнє - по цінних паперах, які не обертаються на відритому ринку і щодо яких справедлива вартість може бути визначена з посиланням на ринкову ціну аналогічного цінного паперу, що включений до лістингу на фондовій біржі).

Сума зменшення вартості фінансового інструменту (крім тих, що включені до складу призначених для продажу (available-for-sale)) відноситься до складу інших витрат у періоді, коли відбулося визнання такої зміни вартості (по призначених для продажу фінансових інструментах - наводиться шляхом зменшення іншого додаткового капіталу (other comprehensive income) або збільшення інших витрат (при первинному визнанні або при перевищенні попередньо визнаного збільшення додаткового капіталу)).

 

У продовження Прикладів 1, 2 та 3 маємо:

 

У кінці поточного періоду вартість ОЗ за группами ОФ є такою:

 

Податковий облік

Бухгалтерський облік

1

2

3

ОФ 1

(за окремими об'єктами)

власне приміщення:

300 000 + (6 000) = 294 000

орендоване приміщення:

72 000 + (1 440) = 70 560 16

власне приміщення:

300 000 + (6 000) = 294 000

орендоване приміщення:

68 000 + (1 360) = 66 640

ОФ 2

75 000 + (7500) + 80 000 = 147 500

2 авто у фін. лізингу:

75 000 * 0,1 + 155 000 + (10 167) = 144 833

ОФ 3

0

6 800 + (408) = 6 392

ОФ 4

17 000 + (2 550) = 14 450

18 000 + (2 700) = 15 300

РАЗОМ

526 510 17

527 165

 

У кінці поточного періоду вартість ТМЦ за групами є такою:

 

Податковий облік

Бухгалтерський облік

Товари

                                     80 000 + (60 000) = 20 000

МШП та матеріали

15 000 + 5 000 + 1 000 = 21 000

20 000 + 5 000 + 500 + 2 000 = 27 500

ГП та НЗВ

20 000 + 1 800 + 200 - 4 000 +     + 4 000 = 22 000

(матеріальна складова)

80 000 + 10 000 - 20 000 + 20 000 = 90 000

 

(в цілому вартість ГП та НЗВ)

РАЗОМ

63 000

137 500

 

На кінець поточного періоду вартість цінних паперів (ЦП) за видами складає:

 

Податковий облік

Бухгалтерський облік

Акції та корпоративні права:

за акціями, придбаними на вторинному ринку:

за внеском до статутного капіталу дочірньої компанії:

 

120 000 + (100 000) = 20 000

 

800 000 + 100 000 = 900 000

 

120 000 + (110 000) = 10 000 18

 

800 000 + 100 000 + 40 000 = 940 000

За 10-річними облігаціями партнерської компанії, придбаними з дисконтом (у сумі 500 000)

 

1 500 000 + 0 = 1 500 000

 

1 500 000 + 45 000 = 1 545 000

За векселями, отриманими у погашення заборгованості покупця:

 

300 000 + (300 000) = 0

 

300 000 + (300 000) = 0

РАЗОМ

2 420 000

2 495 000

 

Припустимо, що після закінчення поточного періоду, але до дати складання звітності з'ясувалося, що у поточному періоді відбулися такі операції:

 

Зміст операції

д-т

к-т

сума

Зміна БВ ОФ або Амортизації , БВ ТМЦ, витрат по ЦП у податковому обліку

1

Зменшення корисності ОФ 4гр.

(до рівня 13 000 грн., тобто на:

15 300 - 13 000 =        = 2 300) 19

 

 

 

 

972

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2 300

 

2

Чиста вартість реалізації товарів, що знаходяться у обліку на кінець поточного періоду, знизилася на 5 000 грн.

946

28

5 000

 

3

Справедлива вартість акцій, придбаних на вторинному ринку, знизилася до рівня 6 000 грн.

97

35

4 000

 

 

Отже, мають місце наступні зміни:

Вартість основних засобів (що відповідають ОФ 4 гр.):

15 300 - 13 000 = 2 300

Вартість товарів:

60 000 - 5 000 = 55 000

Вартість ЦП (акцій):

10 000 - 6 000 = 4 000

 

Виходячи із ставки податку на прибуток 25%:

за ОЗ маємо збільшення ВПА у сумі: 2 300 * 0,25 = 575

за ТМЦ маємо зменшення ВП3 у сумі: 5 000 * 0,25 = (1 250)

за ЦП маємо зменшення ВПЗ у сумі: 4 000 * 0,25 = (1 000)

 

Приклад 9. Визнання сум переоцінки активів

 

Згідно з МСБО 16 підприємство може провести переоцінку основних засобів у разі, якщо його вартість у обліку не відповідає його справедливій вартості, якою визнається звичайно ринкова вартість (для нерухомості) або вартість, визначена професійним оцінювачем (для обладнання та інших видів рухомого майна).

Сума збільшення або зменшення вартості об'єкту основних засобів включається до компонентів власного капіталу (іншого додаткового капіталу (other comprehensive income)) або до інших витрат (при первинному визнанні або при перевищенні попередньо визнаного збільшення додаткового капіталу).

Згідно з МСБО 39 фінансові інструменти (передусім цінні папери та фінансові інвестиції) відображаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю (на рівні котирувань на придбання відповідного виду цінного паперу на організованому ринку) з урахуванням коригувань на рівень ризику (останнє - по цінних паперах, які не обертаються на відритому ринку і щодо яких справедлива вартість може бути визначена з посиланням на ринкову ціну аналогічного цінного паперу, що включений до лістингу на фондовій біржі).

Сума збільшення або зменшення вартості фінансового інструменту (крім тих, що включені до складу призначених для продажу (available-for-sale)) відноситься до складу іншого доходу або інших витрат у періоді, коли відбулося визнання такої зміни вартості (по призначених для продажу фінансових інструментах - наводиться у складі іншого додаткового капіталу (other comprehensive income) або інших витрат (при первинному визнанні або при перевищенні попередньо визнаного збільшення додаткового капіталу)).

У відповідності до МСБО 12 сума перевищення справедливої вартості над поточною залишковою вартістю активу, яка згідно з вимогами МСБО включається до іншого додаткового капіталу, зменшується на суму податку, обчисленого від суми такого перевищення за діючою ставкою оподаткування, та відноситься у збільшення ВПЗ поточного періоду з його наступним поступовим зменшенням пропорційно сумі амортизації відповідного необоротного активу.

 

У продовження Прикладів 1, 3 та 8 маємо:

На кінець поточного періоду вартість ОЗ за группами ОФ є такою:

 

Податковий облік

Бухгалтерський облік

ОФ 1

(за окремими об'єктами)

власне приміщення:

300 000 + (6 000) = 294 000

орендоване приміщення:

72 000 + (1 440) = 70 560 20

власне приміщення:

300 000 + (6 000) = 294 000

орендоване приміщення:

68 000 + (1 360) = 66 640

ОФ 2

75 000 + (7500) + 80 000 = 147 500

2 авто у фін. лізингу:

75 000 * 0,1 + 155 000 + (10 167) = 144 833

ОФ 3

0

6 800 + (408) = 6 392

ОФ 4

17 000 + (2 550) = 14 450

18 000 + (2 700) - 2 300 = 13 000

РАЗОМ

526 510  21

524 865

 

На кінець поточного періоду вартість цінних паперів (ЦП) за видами складає:

 

Податковий облік

Бухгалтерський облік

Акції та корпоративні права:

за акціями, придбаними на вторинному ринку:

за внеском до статутного капіталу дочірньої компанії:

 

120 000 + (100 000) = 20 000

 

800 000 + 100 000 = 900 000

 

120 000 + (110 000) + (4 000) = 6 000 22

 

800 000 + 100 000 + 40 000 = 940 000

За 10-річними облігаціями партнерської компанії, придбаними з дисконтом (у сумі 500 000)

 

1 500 000 + 0 = 1 500 000

 

1 500 000 + 45 000 = 1 545 000

За векселями, отриманими у погашення заборгованості покупця:

 

300 000 + (300 000) = 0

 

300 000 + (300 000) = 0

РАЗОМ

2 420 000

2 491 000

 

Після закінчення поточного періоду, але до дати складання звітності з'ясувалося, що у поточному періоді відбулися такі операції:

Зміст операції

д-т

к-т

сума

Зміна БВ ОФ або Амортизації, витрат по ЦП у податковому обліку

1

Дооцінка вартості приміщення ОФ 1гр. (до залишкової вартості 350 000, тобто на:

350 000 - 294 000 = 56 000)

Спосіб 1

(за рахунок зносу):

 

Спосіб 2

(пропорційне коригування на:

56 000 / 294 000 = 0,1905):

 

 

 

 

13

10

 

10

421

 

 

 

 

421

421

 

421

13

 

 

 

 

6 000

50 000

 

300 000 * 0,1905  = 57 143

6 000 * 0,1905 = 1 143

 

2

Прийняття рішення про продаж частки у дочірній компанії (вартістю 300 000), справедлива вартість якої визначена на рівні 260 000 грн.

 

35

97

 

141

35

 

300 000

40 000

 

 

Мають місце наступні зміни:

Вартість ОЗ:

350 000 - 294 000 = 56 000

Вартість ЦП:

260 000 - 300 000 = (40 000)

 

Виходячи із ставки податку на прибуток 25%:

за ОЗ маємо збільшення ВПЗ у сумі: 56 000 * 0,25 = 14 000

за ЦП маємо зменшення ВПЗ у сумі: 40 000 * 0,25 = 10 000

 

Приклад 10. Дисконтування активів та зобов'язань

 

Дисконтування є процесом визначення теперішньої вартості очікуваних у майбутньому грошових потоків, яка завжди є меншою номінальної вартості цих грошових потоків.

У міжнародних стандартах обліку широке розповсюдження цієї техніки пов'язане із принципом обережності при поданні інформації про вартість активів та зобов'язань (у МСБО 18 - щодо оцінки доходів у майбутньому; у МСБО 37 - щодо очікуваних зобов'язань (забезпечень)).

Основним гаслом цього принципу є недопущення завищення вартості активів та заниження вартості зобов'язань, у зв'язку із чим зобов'язання, погашення яких відбудеться після закінчення звичайного для підприємства операційного циклу (звітного періоду), наводяться у звітності за дисконтованою вартістю.

У разі подання зобов'язання за дисконтованою вартістю (яка завжди є меншою вартості продажу за ДЗ та вартості придбання за КЗ) маємо:

 

 •  Дебіторська заборгованість (без ПДВ):

Балансовий вимір - податкова база = -  виникнення ВПА або зменшення ВПЗ

(оскільки вся сума збитків через відстрочку погашення ДЗ буде включена до складу витрат у б/о раніше, ніж у п/о, за датою коригування у зв'язку із поверненням товарів, коштів або стягненням простроченої заборгованості)

 

 •  Кредиторська заборгованість (без ПДВ):

Балансовий вимір - податкова база = -  виникнення ВПЗ або зменшення ВПА

(оскільки частина витрат через відстрочку погашення КЗ буде включена до складу витрат у б/о пізніше, ніж вся сума витрат у п/о за «першою» подією)

 

 

Приклад 11. Коригування консолідованої звітності

 

Оскільки група компаній звичайно не є окремою юридичною особою та платником податку на прибуток, то при складанні консолідованої звітності ВПЗ та ВПА обчислюються виходячи із даних форм звітності окремих компаній групи.

Фактично при визначенні ВПЗ/ВПА по групі враховується вартість придбання активу для групи (певною компанією) та вартість його продажу для групи (другою окремою компанією).

 

Особливими випадками при аналізі статей консолідованої звітності є:

 •  Визнання та оцінка гудвілу

(активу, що виникає тільки при консолідації, відповідає сумі перевищення вартості придбання частки у статному капіталі компанії над справедливою вартістю її активів і з метою оподаткування не визнається)

 •  МСБО 12 містить спеціальне застереження щодо виключення із складу ВПЗ тимчасових різниць, обчислених від суми гудвілу:

Балансовий вимір - податкова база = + = ВПЗ

 •  Оцінка активів з урахуванням нереалізованих прибутків

(прибутків, отриманих однією компанією групи від продажу активу іншій компанії групи).

 •  Нереалізовані прибутки призводять до того, що вартість активу, проданого з прибутком однією компанією групи іншій, у консолідованій звітності буде наведена за вартістю (ціною придбання для групи), яка є меншою від її поточної податкової бази (вартості придбання другою компанією), тобто виникатиме ВПА:

Балансовий вимір - податкова база = - = ВПА

 •  МСБО 12 не містить заперечень щодо визнання такого активу, оскільки це свідчить про те, що відповідна сума податку вже визнана однією із компаній групи, і, не зважаючи на відсутність у консолідованій звітності відповідного виду доходу, очікується, що він буде отриманий групою у майбутньому і вартість визнаного ВПА відшкодується.

 


 9) Згідно з МСБО 28 облік вартості інвестицій у асоційовані компанії ведеться згідно з методом участі у капіталі (Equity Method)

10) Згідно з МСБО 39, сума амортизації розраховується виходячи із процентної ставки, що відповідає ставці дисконтування, при якій теперішня вартість номіналу облігацій (2 млн.грн.) відповідає вартості їх придбання (1,5млн.грн.). Такою ставкою для 10-річного періоду є 2,92%. Відповідно, наведена сума 45 тис.грн. є приблизною сумою амортизації на перших роках утримання облігацій після придбання.

 11) Розбіжність у 10 тис. грн. обумовлена виникненням збитку у податковому обліку за результатами продажу акцій (придбаних за 110 тис. і проданих за 100 тис. грн.), який буде врахований при визначенні оподатковуваного прибутку у наступних періодах

 12) У разі здійснення авансів на адресу приватних підприємців-платників єдиного податку, нерезидентів та інших платників особливого виду згідно пп. 13.2 Закону про оподаткування прибутку підприємств, суми відповідних оплат також підлягають вилученню.

Щодо особливостей врахування сум у розрахунках із приватними підприємцями-суб'єктами підприємницької діяльності - див. далі Приклад 6.

 13) Наведені суми відрахувань наведені із заокругленням:

    37% з оплати праці (33,2 + 1,4 + 1,6 + 0,57); 35% за договорами ЦПХ (33,2 + 2,2)

  14) Наведені суми утримань також наведені із заокругленням:

    18% з оплати праці (14,46 + 2,0 + 1,0 + 0,6); 17% за договорами ЦПХ (15 + 2)

 15) Має місце збільшення ВД, яке є зворотнім до ВВ і тому наведене як від'ємне значення

 16) Якщо підприємство скористається можливістю включення витрат на проведення ремонтів до складу валових витрат, передбаченою пп. 8.7.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», то вартість орендованого приміщення на кінець періода складе: 60 000 + (1 200) = 58 800

 17) У разі включення витрат на проведення ремонтів до складу валових витрат, то загальна вартість ОФ  на кінець поточного періоду буде 514 750

 18) Розбіжність у 10 тис. грн. обумовлена виникненням збитку у податковому обліку за результатами продажу акцій (придбаних за 110 тис. і проданих за 100 тис. грн.), який буде врахований при визначенні оподатковуваного прибутку у наступних періодах

 19) Необхідно звернути увагу, що на відміну від сум переоцінки необоротних активів (див. далі Приклад 9), зменшення корисності не передбачає коригування накопиченої амортизації і стосується тільки зміни залишкової вартості. 

 20) Якщо підприємство скористається можливістю включення витрат на проведення ремонтів до складу валових витрат, передбаченою пп. 8.7.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», то вартість орендованого приміщення на кінець періода складе: 60 000 + (1 200) = 58 800

 21) У разі включення витрат на проведення ремонтів до складу валових витрат, то загальна вартість ОФ  на кінець поточного періоду буде 514 750

 22) Розбіжність у 10 тис. грн. обумовлена виникненням збитку у податковому обліку за результатами продажу акцій (придбаних за 110 тис. і проданих за 100 тис. грн.), який буде врахований при визначенні оподатковуваного прибутку у наступних періодах

 

 

Ольга Середа

Партнер      
ТОВ «ПРАЙМ БАЛАНС»
(067) 409-69-46
osereda@prime-balance.com

 

 

 Частина 1

 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.