Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті »

Облігації, квадратні метри та ПДВ

Надрукувати документ
Венiамiн Кабанов
28.03.2008

Ситуація

Товариство з обмеженою відповідальністю ХХХ, що є юридичною особою згідно з чинним законодавством України, з метою залучення інвестицій (грошових коштів) від фізичних та юридичних осіб для фінансування будівництва об'єкту житлового будівництва має намір здійснити випуск безпроцентних цільових облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця площі приміщень такого об'єкту будівництва, та погашення яких може здійснюватися шляхом поставки товару (відповідної площі приміщень в об'єкті будівництва) відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій.

Згідно зі ст. 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості.

ТОВ ХХХ має намір здійснювати публічне (відкрите) розміщення безпроцентних (цільових) облігацій через організований ринковий механізм шляхом їх розміщення (продажу) на фондовій біржі, тобто за ринковими цінами, що склалися на день розміщення облігацій на фондовій біржі.

Порядок оподаткування ПДВ операцій з поставки товарів, у тому числі з використанням цільових облігацій, регулюється Законом України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон про ПДВ).

Відповідно до п.4.8 ст.4 Закону про ПДВ, у разі коли платник податку здійснює за згодою векселедержателя зустрічну поставку товарів (послуг) замість грошового погашення суми боргу, зазначеного у векселі (або іншому борговому інструменті, в даному випадку - облігації), базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

 

Питання

Який порядок визначення звичайних цін, що будуть застосовуватися при погашені безпроцентних (цільових) облігацій у світлі п. 1.20. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", при умові, що емітент здійснює розміщення таких облігацій на фондовій біржі. Чи можливо при здійсненні погашення безпроцентних (цільових) облігацій в обмін на приміщення в об'єкті будівництва використовувати ринкову вартість таких безпроцентних облігацій, що склалася при здійснені емітентом їх розміщення на фондовій біржі?

 

Відповідь

На сьогоднішній день наведена ситуація повністю не розкрита в Законі України «Про податок на додану вартість» №168/97 (на далі - Закон про ПДВ), отже проаналізуємо норми, які можуть бути застосовані в даному випадку.

Відповідно до п. 3.2.1 Закону про ПДВ не є об'єктом оподаткування операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності. На нашу думку, даний пункт не може бути застосований до операції з розміщення безпроцентних (цільових) облігацій, оскільки виходячи з умов випуску передбачено погашення таких облігацій не коштами, про що йдеться в п. 3.2.1 Закону про ПДВ, а квадратними метрами. Тобто, випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця нерухомості, є відповідно до статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" 1560-XII фінансуванням будівництва.

Оскільки право власності на такі квадратні метри в момент погашення облігації переходить від забудовника до держателя облігації, то така операція в розумінні Закону про ПДВ є першою поставкою товару (квадратного метру площі) і є об'єктом оподаткування згідно з п. 5.1.20. Закону про ПДВ.

Відповідно до п. 1.4. Закону про ПДВ поставка товарів це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання.

У даному випадку залучення коштів від розміщення облігацій і є наданням компенсації за квадратні метри, які передбачається передати після закінчення будівництва. Надалі такі облігації можуть вільно обертатися на ринку, але їх подальша купівля-продаж не буде вважатись першою поставкою житла в розумінні Закону про ПДВ, тому надалі вони не оподатковуються ПДВ.

Таким чином, операція з первісної емісії безпроцентних (цільових) облігацій на підставі п. 3.1.1 Закону про ПДВ є об'єктом оподаткування ПДВ.

Відповідно до п. 7.3.1 Закону про ПДВ датою виникнення податкових зобов'язань з поставки товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

- або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають поставці;

- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

  Що стосується бази оподаткування, то відповідно до п. 4.1 Закону про ПДВ база оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни. Визначення терміну «звичайна ціна» в Законі про ПДВ не наведено, однак згідно з п. 1.15 Закону про ПДВ інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування або іншими законами, у частині, що не суперечить цьому Закону та іншим законам з питань оподаткування.

Звернемося до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94. Відповідно до п. 1.20.4 даного Закону, якщо товари (роботи, послуги) продаються з використанням конкурсу, аукціону, біржової пропозиції або пропозиції на організованому ринку цінних паперів, або коли продаж (відчуження) товарів здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною є ціна, отримана при такому продажі. У ситуації, яка розглядається, ТОВ ХХХ має намір здійснювати публічне (відкрите) розміщення безпроцентних (цільових) облігацій через організований ринковий механізм шляхом їх розміщення (продажу) на фондовій біржі. Це означає, що ціна, отримана ТОВ ХХХ від продажу облігацій і буде вважатися звичайною в розумінні Закону про ПДВ та повинна включати податкові зобов'язання з ПДВ.

Далі в запиті йдеться про наступне: «Відповідно до п.4.8 ст.4 Закону про ПДВ, у разі коли платник податку здійснює за згодою векселедержателя зустрічну поставку товарів (послуг) замість грошового погашення суми боргу, зазначеного у векселі (або іншому борговому інструменті, в даному випадку - облігації), базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.»

Дійсно, такий підхід викладено у деяких листах Державної Податкової Адміністрації України (наприклад, лист №15828/7/16-1517-26), але проаналізуємо дану норму дослівно.

В першому абзаці п. 4.8 сказано:

«4.8. У разі коли платник податку здійснює операції з поставки товарів (послуг), які є об'єктом оподаткування згідно з пунктом 3.1 статті 3 цього Закону, під забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формі простого або переказного векселя або інших боргових інструментів (далі - вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.»

На нашу думку, даний пункт ні в якому разі не може бути застосований до ситуації, що розглядається в запиті ТОВ ХХХ, оскільки:

- по-перше, вексель може бути надано лише в оплату вже поставлених товарів (робіт, послуг), а не тих які будуть поставлені в майбутньому (стаття 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» №2374-III);

- по-друге, борговий інструмент, про який йдеться в п.4.8 Закону про ПДВ повинен бути випущений покупцем або третьою особою, а в нашому випадку він видається продавцем.

Таким чином, передача квадратних метрів у рахунок погашення облігацій є лише другою подією за однією операцією (емісією облігацій) і не змінює податкових зобов'язань емітента нарахованих за першою подією - отриманням ціни продажу на біржі. На етапі передачі квадратних метрів розраховувати звичайну ціну не потрібно.

 

Веніамін Кабанов
Незалежний експерт з оподаткування
audit@tax.in.ua

Дата підготовки 11.02.08 р.

 

 

Читати ще:


[на головну]

Коментарі (9)

 • Surfer

  04.11.2010, 16:39

  Разбираем по частям:
  ...перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця...
  Субъекты: ПОКУПЕЦЬ и ПРОДАВЕЦЬ
  Вид сделки: Купля продажа.
  Действие и предмет передачи: передача готового новозбудованого житла.
  _________________________________________________
  теперь сравниваем со второй частью :
  "...АБО ПОСТАВКА ПОСЛУГ (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) ІЗ СПОРУДЖЕННЯ ТАКОГО ЖИТЛА ЗА РАХУНОК ЗАМОВНИКА;..."
  Субъекты: Исполнитель,Заказчик.
  Вид сделки: Договор на оказание услуг(строительных).
  Действие и предмет передачи: поставка строительных услуг по строительству жилья за счет заказчика(заказчик строительства это владелец/арендатор зем.участка, а не совокупность физиков инвесторов)

  Теперь насчет:
  "...Мне все-таки кажется, что здесь имеется ввиду поставка части объекта строительства с участием мнвестора, например, по договору поручения..."
  Строительство с участием инвестора по договору поручения не есть законной моделью, ибо:
  Згідно зі ст. 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості.

 • aldia73

  26.10.2010, 01:17

  to Surfer
  то есть, Вы считаете, что получение от генподрядчика услуг, без их передачи инвестору - первая поставка?

  Мне все-таки кажется, что здесь имеется ввиду поставка части объекта строительства с участием мнвестора, например, по договору поручения.

 • Surfer

  25.10.2010, 13:24

  to aldia73
  Не я так считаю а законодатель:
  п.5.1.20 ЗУ про ПДВ
  Звільняються від оподаткування операції з:
  5.1.20. поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки.

  Для цілей цього підпункту під першою поставкою житла (об'єкта житлового фонду) розуміється:

  а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця АБО ПОСТАВКА ПОСЛУГ (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) ІЗ СПОРУДЖЕННЯ ТАКОГО ЖИТЛА ЗА РАХУНОК ЗАМОВНИКА;...

 • aldia73

  22.10.2010, 13:16

  Surfer, вы понимаете о чем говорите?
  Если Вы считаете, что поставка услуги от Генподрядчика является поставкой жилья, то откуда в КБ-2 появится НДС?
  Кроме этого, упор в статье делался на то, что и выкуп и погашение должны осуществляться денежными средствами! а никак не жилыми помещениями.

 • Surfer

  22.10.2010, 11:14

  Коментар п. 3.2.1 Закону про ПДВ є м"яко кажучи некоректний.
  Норму: "... не є об'єктом оподаткування операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності..."слід розуміти :
  Не є об"єктом оподаткування операції з:
  а)випуску (емісії);
  б)розміщення у будь-які форми управління;
  в)та продажу (погашення, викупу) за кошти
  цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності.
  Тобто помилковим є висновок автора,що операція з первісної емісії безпроцентних (цільових) облігацій на підставі п. 3.1.1 Закону про ПДВ є об'єктом оподаткування ПДВ.
  Операція з саме з погашення безпроцентних (цільових) облігацій і саме не грошовими коштами дійсно не підлягає під дію п. 3.2.1 Закону про ПДВ.
  Але тут треба звернути увагу на те ,що слід вважати першою поствкою житла для емітента цільових облігацій згідно п. 5.1.20. Закону про ПДВ.
  "...а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;..."
  Отже, якщо ємітент цільових облігацій є замовник будівництва якому будівельна організація здійснила поставку послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника то це і буде вважатися першою поставкою. Подальша передача житла ємітентом в рахунок погашення цільових облігацій вважатиметься другою поставкою , а значить в любому випадку не є об"єктом отодаткування ПДВ.

 • aldia73

  13.10.2009, 18:19

  п.5.1.20 ЗУ про ПДВ
  Звільняються від оподаткування операції з:
  5.1.20. поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки.

  Для цілей цього підпункту під першою поставкою житла (об'єкта житлового фонду) розуміється:

  а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

  б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) з такої реконструкції чи капітального ремонту за рахунок замовника.

  Норми цього підпункту поширюються також на першу поставку дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд), індивідуальних гаражів чи ІНДИВІДУАЛЬНИХ МІСЦЬ НА ГАРАЖНИХ СТОЯНКАХ. (я вважаю, що місце в паркінгу відповідає виділеному визначенню).
  Отже, оскільки, перша поставка місць в паркінгу вже відбулося - від забудовника - власнику (інвестору), то вже поставка від власника (інвестора) іншій особі буде, з метою оподаткування ПДВ, повторною (другою) поставкою. І така операція звільняється від оподаткування.
  Тому, включається правило, зазначене в останньому абзаці пп.7.4.1 ЗУ про ПДВ.
  При цьому, податковий кредит по отриманих місцях в паркінгу залишаються в складі податкового періоду.
  також, див. лист ДПА від 07.07.2006 р. N 12887/7/16-1517-26
  Однак, мабуть, потрібно мати наказ про наміри здавати місця в паркінгу в оренду (наказ датований до дати отримання місць в паркінгу - для обгрунтування намірів використовувати такі місця в оподатковуваних операціях), або у власній господарській діяльності. Якщо такого наказу не буде, податківці можуть інкримінувати завищення податкового кредиту в момент отримання.
  на превеликий жаль, такі в нас органи ;))

 • slyusar_e

  13.10.2009, 17:14

  Чому неоподатковувана операція? Операція оподатковувана. Ми отримали податкову накладу від Забудовника. І тепер при продажу паркінга ми повинні нарахувати ПДВ.

 • aldia73

  09.10.2009, 21:22

  Добрый день. Насколько я понял, в Вашем случае, появляется необлагаемая операция, вследствие чего, необходимо произвести начисление налоговых обязательств по последнему абзацу пп.7.4.1 ЗУ про НДС.

 • slyusar_e

  23.09.2009, 17:25

  Доброго дня. А як Вам така ситуація? Ми отримали квадратні метри в момент погашення облігацій - це паркінг. Право власності від Забудовника перейшло до ТОВ ХХХ. Перша поставка відбулася. Тепер ТОВ ХХХ хоче продати цей паркінг і тут виникає питання - а чи є об'єктом оподаткування ПДВ дані квадратні метри? Ба операції що звільняються від оподаткування згідно п.5.1.20 Закону про ПДВ звучить так: поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім першої їх поставки.

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.