Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті »

Оцінка активів та зобов’язань за вартістю, відмінною від історичної: об’єктивна необхідність чи беззаперечна вимога міжнародних стандартів

Надрукувати документ
АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
17.06.2008

Матеріал наданий аудиторскою компанією „ПРАЙМ БАЛАНС"

Тел.: 8 (044) 593-35-08, 8 (067) 409-69-46

E-mail: osereda@prime-balance.com

 

Задекларовано і всім відомо, що стандарти бухгалтерського обліку, які застосовуються в Україні, базуються на нормах, встановлених міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (International Accounting Standards та International Financial Reporting Standards). Однією із вимог цих стандартів є положення про оцінку більшості статей балансу та звіту про фінансові результати (починаючи з січня 2009 року, відповідно Звіту про фінансовий стан та Звіту про загальний прибуток) за вартістю, яка найточніше відображає вартість майбутніх економічних вигід, які будуть отримані (стосовно активів) або будуть зменшені (стосовно зобов'язань). У стандартах така вартість названа «справедливою» і за розміром, як правило, суттєво відрізняється від вартості придбання активу або виконання зобов'язання згідно із договірними умовами - історичної вартості. Візьму сміливість стверджувати, що поки не всі користувачі стандартів обліку в Україні розуміють доцільність використання і сутність, порядок визначення і застосування такої оцінки.

Однією із головних вад історичного виміру вартості є те, що зафіксовані ціни не відповідають існуючій дійсності та сумі доходів/витрат за операціями у майбутньому.

Застосування інших методів виміру, крім історичного, також пов'язане із тим, що сучасний бухгалтерський облік все в меншій мірі виконує лише функцію фіксації фактів. І сама фінансова звітність все більше є не стільки звітом про результативність та ефективність керівництва компанією, скільки базою, на підставі якої приймаються рішення про майбутні дії по відношенню до певної компанії:

- щодо інвестування у нові проекти, у розширення послуг, збільшення або модернізацію існуючих виробничих потужностей;

- щодо доцільності та прийнятності (стосовно строків надання і повернення, вартості користування) певного виду додаткового фінансування поточних та перспективних проектів;

- щодо перспектив об'єднання, поглинання та інших форм об'єднання.

Головною ознакою перелічених потреб є те, що вони спрямовані на майбутнє, через що існуюча історична інформація потребуватиме значної кількості зусиль та витрат на її коригування для приведення до виміру, який відповідатиме справедливій вартості всіх активів, зобов'язань та елементів капіталу, які є у розпорядженні компанії на певну дату та підлягають виконанню на конкретні дати у майбутньому.

Для уникнення додаткового навантаження щодо визначення відмінностей у вимірах активів, зобов'язань та елементів капіталу, а також прискорення отримання результатів, на підставі аналізу яких можна було б прийняти певне рішення, зумовлена поява вимог, а правильніше сказати просто норм щодо ведення обліку за вартістю, яка є відмінною від історичної і, перш за все, максимально точно відповідає вартості певного елементу на той період часу, до якого він відноситься (поточній або ринковій вартості для поточних активів та зобов'язань, теперішній вартості - для довгострокових елементів).

Не завантажуючи більше читачів подальшими теоретичними міркуваннями щодо суті підходів до оцінки статей звітності, констатуємо, що ведення обліку має бути організоване як система, що дозволяє зафіксувати та відтворити необхідний справедливий вимір фінансового стану, результатів діяльності та спроможності компанії генерувати грошові кошти, завдяки яким збільшується її вартість.

Для практичного розуміння наведемо наступний спрощений приклад типової операції, яка трапляється у діяльності багатьох компаній, а також подамо порядок її відображення у обліку (бухгалтерському та, для більшої наочності, також у податковому) і фінансовій звітності за умов застосування різних баз вимірювання: спочатку - історичної вартості, потім - дисконтованої теперішньої вартості.

Ситуація

15.04.2008 р. компанією укладено контракт на загальну суму 140 000 євро. Оплата вартості послуг буде здійснена Замовником на умовах попередньої оплати 30% вартості (30 000 євро), а потім - у три етапи:

15.10.2008 - 40 000 євро

15.01.2009 - 40 000 євро

15.07.2009 - 30 000 євро.

Для виконання контракту компанії необхідно здійснити наступні витрати:

1) Придбати товари:

1.1) українських постачальників:

15.06.2008 - 150 000 грн.

15.11.2008 - 75 000 грн.

1.2) іноземних постачальників:

15.12.2008 - 20 000 євро

15.05.2009 - 50 000 євро

2) Отримати послуги постачальників - приватних підприємців:

15.08.2008 - 95 000 грн.

15.03.2009 - 60 000 грн.

3) Сплатити щорічні регулярні платежі за користування спеціалізованим програмним забезпеченням у сумі 5 000 євро.

Отримання товарів та послуг відбувається у місяці, наступному за місяцем оплати. Узгодження обсягу наданих послуг та визначення фінансових результатів здійснюється щоквартально.

Станом на 30.06.2008 оплата початкового платежу здійснена Замовником неповністю (у сумі 20 000 євро). На залишок коштів (10 000 євро) Замовником емітовано вексель із строком оплати 15.07.2009.

Додаткова інформація:

ставка кредитів у євро із строком погашення 1 - 1,5 року складає 7-7,2% (умовно);

курс євро: 7,0 грн./євро (для зручності зміни не розглядаються).

 

Проведення у регістрах обліку

 

Оцінка за історичною вартістю:

 

Дата

зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума

Сума

податковий облік

Д-т

К-т

 тис. грн.

тис. євро

ВД/(Вв)

15.04.08

Отримана передоплата від Замовника-НЕРЕЗИДЕНТА (част. 1)

312

362 (682)

140,0

20,0

140,0

15.06.08

Сплачені товари українських постачальників (част. 1)

631

641/ПДВ

311

644

150,0

25,0

 

(125,0) 

31.05.08

Оприбутковані товари українських постачальників (част. 1)

281

644

631

631

125,0

25,0

 

 

30.06.08

Надані послуги Замовнику (част. 1)

362

703

210,0

30,0

70,0

30.06.08

Прийнятий емітований Замовником вексель

182

362

70,0

10,0

 

30.06.08

Визначені фінансові результати за 2кв 2008

703

791

791

411

210,0

210,0

 

 

15.08.08

Сплачені послуги постачальників послуг - приватних підприємців (част. 1)

631

311

95,0

 

 

30.09.08

Отримані послуги постачальників послуг - приватних підприємців (част. 1)

23

631

95,0

 

(95,0) 

30.09.08

Визначені фінансові результати за 3кв 2008

791

791

23

411

95,0

95,0

 

 

15.10.08

Отримана передоплата від Замовника (част. 2)

312

362 (682)

280,0

40,0

280,0

15.11.08

Сплачені товари українських постачальників (част. 2)

631

641/ПДВ

311

644

75,0

12,5

 

(62,5)

30.11.08

Оприбутковані товари українських постачальників (част. 2)

281

644

631

631

62,5

12,5

 

 

15.12.08

Сплачені товари іноземних постачальників (част. 1)

632

312

140,0

20

 

25.12.08

Оприбутковані товари іноземних постачальників (част. 1)

281

641/ПДВ

631

311

140,0

28,0

20

(140,0)

30.06.08

Надані послуги Замовнику (част. 2)

362

703

280,0

40,0

 

31.12.08

Визначені фінансові результати за 4кв 2008

703

791

791

411

280,0

280,0

 

 

15.01.09

Отримана передоплата від Замовника (част. 3)

312

362 (682)

280,0

40,0

280,0

15.03.09

Сплачені послуги постачальників послуг - приватних підприємців (част. 2)

631

311

60,0

 

 

31.03.09

Отримані послуги постачальників послуг - приватних підприємців (част. 2)

23

631

60,0

 

(60,0) 

31.03.09

Надані послуги Замовнику (част. 2)

362

703

280,0

40,0

 

31.03.09

Визначені фінансові результати за 1кв 2009

 

 

703

791

791

791

23

411

280,0

60,0

220,0

 

 

15.04.09

Здійснений регулярний щорічний  платіж за користування програмним забезпеченням

632

312

35,0

5,0 

(35,0)

15.05.09

Сплачені товари іноземних постачальників (част. 2)

632

312

350,0

50

 

31.05.09

Оприбутковані товари іноземних постачальників (част. 2)

281

641/ПДВ

631

311

350,0

70,0

50

(350,0)

30.06.09

Визнані витрати за здійсненим регулярним щорічним платежем за користування програмним забезпеченням

23

632

35,0

5,0

 

 

30.06.09

Визначені фінансові результати за 2кв 2009

791

412

23

791

35,0

35,0

 

 

15.07.09

Отримана передоплата від Замовника (част. 3)

312

362 (682)

210,0

30,0

210,0

15.07.09

Здійснений частковий регулярний платіж за користування програмним забезпеченням

632

312

8,75

1,25

(8,75)

15.04.09

Визнані витрати за здійсненим частковим регулярним платежем за користування програмним забезпеченням

23

632

8,75

1,25

 

 

15.07.09

Отримана оплата за векселем

312

182

70,0

10,0

 

31.07.09

Надані послуги Замовнику (част. 4)

362

703

210,0

30,0

 

30.09.09

Визначені фінансові результати за 3кв 2009

 

 

703

791

791

791

23

411

210,0

8,75

201,25

 

 

 

Оцінка за дисконтованою вартістю:

 

Дата

зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума

Сума

податковий облік

Д-т

К-т

 тис. грн.

тис. євро

ВД/(Вв)

15.04.08

Отримана часткова передоплата від Замовника-НЕРЕЗИДЕНТА

312

362 (682)

140,0

20,0

140,0

15.04.08

Визнане зобов'язання по здійсненню регулярного щорічного платежу за користування програмним забезпеченням

23

632

32,9

4,7

 

15.06.08

Сплачені товари українських постачальників (част. 1)

631

641/ПДВ

311

644

150,0

25,0

 

(125,0) 

31.05.08

Оприбутковані товари українських постачальників (част. 1)

281

644

631

631

125,0

25,0

 

 

30.06.08

Надані послуги Замовнику (част. 1)

362

703

205,1

29,3

70,0

30.06.08

Прийнятий емітований Замовником вексель

182

362

65,1

9,3

 

30.06.08

Визначені фінансові результати за 2 кв 2008

 

 

703

791

791

791

23

411

205,1

32,9

172,2

 

 

15.08.08

Сплачені послуги постачальників послуг - приватних підприємців (част. 1)

631

311

95,0

 

 

30.09.08

Отримані послуги постачальників послуг - приватних підприємців (част. 1)

23

631

95,0

 

(95,0) 

30.09.08

Визначені фінансові результати за 3 кв 2008

791

791

23

411

95,0

95,0

 

 

15.10.08

Отримана передоплата від Замовника (част. 2)

312

362 (682)

280,0

40,0

280,0

15.11.08

Сплачені товари українських постачальників (част. 2)

631

641/ПДВ

311

644

75,0

12,5

 

(62,5)

30.11.08

Оприбутковані товари українських постачальників (част. 2)

281

644

631

631

62,5

12,5

 

 

15.12.08

Сплачені товари іноземних постачальників (част. 1)

632

312

140,0

20

 

25.12.08

Оприбутковані товари іноземних постачальників (част. 1)

281

641/ПДВ

631

311

140,0

28,0

20

(140,0)

31.12.08

Відображені фінансові витрати за регулярним щорічним платежем за користування програмним забезпеченням

952

632

2,1

0,3

 

31.12.08

Відображені фінансові доходи (≈проценти) по заборгованості за векселем

373

733

4,9

0,7

 

31.12.08

Надані послуги Замовнику (част. 2)

362

703

280,0

40,0

 

31.12.08

Визначені фінансові результати за 4 кв 2008

703

792

791

412

791

952

411

792

280,0

2,1

280,0

2,1

 

 

15.01.09

Отримана передоплата від Замовника (част. 3)

312

362 (682)

280,0

40,0

280,0

15.03.09

Сплачені послуги постачальників послуг - приватних підприємців (част. 2)

631

311

60,0

 

 

31.03.09

Отримані послуги постачальників послуг - приватних підприємців (част. 2)

23

631

60,0

 

(60,0) 

31.03.09

Надані послуги Замовнику (част. 2)

362

703

280,0

40,0

 

31.03.09

Визначені фінансові результати за 1 кв 2009

703

791

791

791

23

411

280,0

60,0

220,0

 

 

15.04.09

Здійснений регулярний щорічний  платіж за користування програмним забезпеченням

632

312

35,0

5,0 

(35,0) 

15.04.09

Визнане зобов'язання по здійсненню часткового регулярного платежу за користування програмним забезпеченням

23

632

8,75

1,25

 

 

15.05.09

Сплачені товари іноземних постачальників (част. 2)

632

312

350,0

50

 

31.05.09

Оприбутковані товари іноземних постачальників (част. 2)

281

641/ПДВ

631

311

350,0

70,0

50

(350,0)

30.06.09

Визначені фінансові результати за 2 кв 2009

791

412

23

791

8,75

8,75

 

 

15.07.09

Отримана передоплата від Замовника (част. 3)

312

362 (682)

210,0

30,0

210,0

15.07.09

Здійснений частковий регулярний платіж за користування програмним забезпеченням

632

312

8,75

1,25

(8,75)

15.07.09

Отримана оплата за векселем (10 000 євро)

312

312

182

373

65,1

4,9

9,3

0,7

 

31.07.09

Надані послуги Замовнику (част. 4)

362

703

210,0

30,0

 

30.09.09

Визначені фінансові результати за 3 кв 2009

703

791

791

411

210,0

210,0

 

 

 

Зміст фінансових звітів

Оцінка за історичною вартістю:

 

Стаття Звіту про фінансові результати

2кв 2008

3кв 2008

4кв 2008

2008 рік

1кв 2009

2кв 2009

3кв 2009

2009 рік (три квартали)

дохід

210,0

-

280,0

490,0

280,0

-

210,0

490,0

собівартість

-

(95,0)

-

(95,0)

(60,0)

(35,0)

(8,75)

(103,75)

Валовий прибуток

 

 

 

395,0

 

 

 

386,25

Прибуток до оподаткування

 

 

 

395,0

 

 

 

386,25

 

Стаття Балансу

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

31.03.2009

30.06.2009

30.09.2009

Довгострокова дебіторська заборгованість

70,0

70,0

-

-

-

-

Поточна

дебіторська заборгованість

 

 

70,0

70,0

70,0

-

чисті активи

(інформаційно)

 

 

70,0

 

 

-

 

Оцінка за дисконтованою вартістю:

 

Стаття Звіту про фінансові результати

2кв 2008

3кв 2008

4кв 2008

2008 рік

1кв 2009

2кв 2009

3 в 2009

2009 рік (три квартали)

виручка

205,1

-

280,0

485,1

280,0

-

210,0

490,0

собівартість

(32,9)

(95,0)

(2,1)

(130,0)

(60,0)

(8,75)

-

(68,75)

Валовий прибуток

 

 

 

355,1

 

 

 

421,25

інші фінансові доходи

-

-

4,9

4,9

-

-

-

-

Прибуток до оподаткування

 

 

 

360,0

 

 

 

421,25

 

Стаття Балансу

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

31.03.2009

30.06.2009

30.09.2009

Довгострокова дебіторська заборгованість

65,1

65,1

65,1

65,1

65,1

-

Поточна

дебіторська заборгованість

-

-

4,9

4,9

4,9

-

Довгострокова кредиторська заборгованість

32,9

-

35,0

35,0

-

-

Поточна

кредиторська заборгованість

-

-

-

8,75

-

-

чисті активи

(інформаційно)

 

 

35,0

 

 

 

 

 

Висновки

 

Із наведених матеріалів видно, що існують досить суттєві відмінності між результатами діяльності компанії за умов застосування різних систем оцінки вартості: у разі дисконтування вартості прибуток від операційної діяльності компанії (валовий прибуток) є більш, ніж на 10% нижчим від обчисленого, виходячи із історичної вартості (окремо щодо продажу, забезпеченого векселем, - на 1,2% меншим).

Також, відмінними є склад доходів та витрат, довгострокових і поточних активів та зобов'язань, і, як наслідок, розмір чистих активів (вартості) компанії.

Правду кажучи, подвійне зменшення чистих активів та більша частка зменшення валового прибутку (8,9%) у разі дисконтування зумовлені тим, що у другому випадку, крім оцінки, продемонстроване також застосування принципу нарахування по відношенню до довгострокових зобов'язань (визнання та сплати регулярних платежів за користування програмним забезпеченням), яким щодо майбутніх платежів інколи нехтують.

Зрозуміло, що перевага має бути надана найбільш точному виміру, отриманому на базі ефективної системи фіксації вартості та відстеження змін (коли всі найбільші за ступенем суттєвості відхилення у вартості активів та зобов'язань визначені та зафіксовані, а витрати на отримання цих результатів за розміром не є досить значними та меншими від загальної суми зміни фінансового результату).

Звичайно, що підхід із застосуванням справедливої вартості містить також і незручності:

- певна доля суб'єктивізму у виборі факторів та вимірі рівнів дисконтування (як і за умов застосування будь-якої прогностичної техніки), хоча це в більшій мірі стосується вже не обліку як такого, а фінансового менеджменту, побудованого на теоріях вартості капіталу та інвестицій (див. примітку);

(Примітка: Відносно даного прикладу у якості фактору дисконтування найкоректніше було б застосувати вартість капіталу цієї компанії, а не ставку кредитування, хоча спрощення знову ж таки здійснене з метою того, щоб не змішувати теорії, які відносяться до різних дисциплін; працівникам облікового департаменту за таких умов правильніше звернутися до фінансових аналітиків, які відстежують інформацію про ринкову вартість акцій компанії або аналогічних компаній галузі та вартість позикових ресурсів, на базі яких визначають вартість капіталу даної компанії)

- звичайно більші витрати часу на фіксацію, накопичення та відстеження відмінностей, внесення та узгодження відкоригованих даних, особливо на початкових етапах застосування, при впровадженні спеціалізованого програмного забезпечення та напрацюванні внутрішніх процедур обробки даних.

Однак, оскільки застосування поточних та дисконтованих даних надає більш достовірну оцінку діяльності та фінансового стану компанії, цілком логічним є висновок щодо безумовної доцільності застосування механізмів оцінки елементів фінансової звітності, відмінних від історичної вартості.

Отже, шановні колеги, визначення та застосування при веденні обліку та складанні звітності справедливої вартості активів та зобов'язань не є ані забаганкою, ані догматичною вимогою стандартів обліку як такою. Це абсолютно необхідні та обґрунтовані методи виміру, що забезпечують достовірну оцінку діяльності компанії та раціональну постановку і ведення її обліку.

 

Ольга Середа

Партнер      
ТОВ «ПРАЙМ БАЛАНС»
(067) 409-69-46
osereda@prime-balance.com

 

Читати ще матеріали автора 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.