Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Про нас » Користувачам сайту »

Правила (регламент) користування сайтом pro-u4ot.info

Надрукувати документ
05.08.2008

 

Основні поняття та визначення

1.1. Сайт - сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену pro-u4ot.info   Стартова сторінка Сайту, за допомогою якої може бути здійснений доступ до всіх інших веб-сторінок Сайту, розміщена в мережі Інтернет за адресою http://pro-u4ot.info

1.2. Користувач Сайту (Користувач) - будь-яка особа, яка здійснює доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Адміністрація Сайту (Адміністрація) - особи, які здійснюють управління Сайтом та інші дії, пов'язані з його використанням.

1.4. Обліковий запис (акаунт) Користувача - розділ Сайту, доступний Користувачу після реєстрації, за допомогою якого Користувач здійснює управління своїм персональним рахунком, а також інші дії, пов'язані з використанням Сайту. Поняття «обліковий запис» та «акаунт» рівнозначні.

1.5. Автор - особа, яка надіслала матеріали для розміщення їх на сайті. Автором є також особа, яка розміщує текстові повідомлення у коментарях до матеріалів, представлених на сайті, - щодо таких текстових повідомлень.

1.6. Автор вважається користувачем сайту. На Автора поширюються усі положення цього Регламенту.

 

Загальні положення

2.1. Цей Регламент регулює відносини, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, між Адміністрацією Сайту і Користувачами Сайту.

2.2. У разі, якщо окремі питання не врегульовані цим Регламентом або іншою угодою сторін, до стосунків сторін застосовується законодавство України.

2.3. Положення цього Регламенту встановлюються, змінюються та скасовуються Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. З моменту розміщення на Сайті нової редакції Регламенту попередня редакція вважається такою, що втратила свою силу. У випадку істотної зміни положень Регламенту, Адміністрація сповіщає про це Користувачів шляхом розміщення на Сайті відповідного повідомлення.

2.4. До прав та обов'язків сторін, що виникли на підставі редакції Регламенту, яка втратила свою силу, застосовуються положення редакції Регламенту, що діє (останньої) якщо інше не буде встановлено Регламентом або не витікає з характеру стосунків, які виникли між сторонами.

 

Адміністрація Сайту

3.1. Адміністрація Сайту є власником доменного імені pro-u4ot.info  і власником виключних прав на використання Сайту, у тому числі програм для ЕОМ та баз даних, які входять до складу інформаційних матеріалів, графічних зображень, що є елементами призначеного для користувача інтерфейсу, та інших об'єктів, які охороняються і входять до складу Сайту, а також на дизайн Сайту.

3.2. Адміністрація Сайту є інформаційним посередником і надає послуги щодо розміщення матеріалів на Сайті, зберігання та забезпечення доступу за допомогою мережі Інтернет до інформації, графічних зображень та інших матеріалів.

 

Користувач Сайту

4.1. Права та обов'язки Користувача Сайту виникають у особи з моменту його першого звернення до будь-якої з веб-сторінок, які входять до складу Сайту.

4.2. Здійснення прав Користувача в повному обсязі можливе після реєстрації Користувача на Сайті. Для реєстрації Користувач вказує логін, пароль, адресу електронної пошти, Прізвище, Ім'я та інші дані. З моменту реєстрації Користувач набуває статусу зареєстрованого Користувача.

4.3. Зареєстрованим Користувачам надається вільний доступ до всіх матеріалів Сайту, за винятком тих, надання яких здійснюються на платній основі. Визначення матеріалів, які надаються у платному доступі є виключною компетенцією Адміністрації Сайту.

4.4. Поповнюючи рахунок на сайті, Користувач погоджується з тим, що кошти з нього (його особового рахунку) можуть бути використані виключно для оплати платних матеріалів, представлених на сайті. Кошти з особового рахунку не можуть бути використані в будь-яких інших цілях, а також не повертаються.

4.5. Якщо не буде доведено інше, то особа, яка авторизувалася на Сайті шляхом зазначення імені користувача(логіну) і пароля, вважається належним власником облікового запису, доступ до використання та управління якого був одержаний на підставі такої авторизації.

 

ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ

На сайті забороняється:

5.1. використовувати будь-які автоматичні чи автоматизовані засоби для збору інформації, розміщеної на Сайті;

5.2. копіювати та розміщувати на інших інтернет-ресурсах, друкованих виданнях, тощо документи, статті, файли та інші матеріали, що розміщені на Сайті, без дотримання умов цього Регламенту. Це обмеження не стосується матеріалів, що розміщені у платному доступі. Платні матеріали захищені Законом про авторське право. Перепублікація таких матеріалів дозволяється лише з письмового дозволу авторів.

5.3. розміщувати у коментарях на Сайті у відкритому доступі текстові повідомлення, зміст яких є образливим для інших Користувачів чи інших осіб або може розцінюватися як такий, що дискредитує Користувачів чи інших осіб, містять погрози, заклики до насильства, протиправних дій, антигромадських, аморальних вчинків, а також будь-яких інших дій, які суперечать основам правопорядку та моральності;

5.4. розміщувати на Сайті коментарі, які завдають чи можуть завдати шкоди честі, гідності та діловій репутації громадянина або діловій репутації організації;

5.5. розміщувати на Сайті коментарі, які містять нецензурні слова та вирази;

5.6. розміщувати на Сайті у коментарях текст порнографічного характеру чи гіпертекстові посилання на Інтернет-сайти, що містять такі матеріали;

5.7. розміщувати на Сайті у коментарях персональні дані, у тому числі контактні дані інших Користувачів або інших осіб без їх попередньої згоди;

5.8. вказувати при реєстрації або вводити згодом явно неправдиву або вигадану інформацію про себе, зокрема, але не виключно чужі або вигадані адреси електронної пошти

5.9. реєструвати більше одного облікового запису на одну й ту ж особу;

5.10. розміщувати на Сайті у коментарях без попередньої згоди Адміністрації текстові повідомлення,  які містять рекламу;

5.11. здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування Сайту, здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління Сайтом або його закритих розділів (розділів, доступ до яких дозволено тільки Адміністрації), а також здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути розцінені як мережева атака;

5.12. використовувати Сайт у яких-небудь комерційних цілях без попереднього дозволу Адміністрації Сайту.

 

Права та обов'язки Користувача

6.1. Користувач має право реєструватися на сайті, знайомитися з усіма матеріалами, представленими на сайті, з платними матеріалами - після їх оплати, коментувати будь-які матеріали, представлені на сайті, підписуватися на RSS, тощо.

6.2. Користувач зобовязується стримуватися від заборонених дій, що вказані в розділі 5 цього Регламенту.

6.3. Реєструючись на Сайті, Користувач за замовчуванням дає свою згоду на отримання розсилок та інформаційних повідомлень від Адміністрації сайту. У подальшому, Користувач може відписатись від отримання таких повідомлень.

6.4. Користувачам забороняється копіювання та збереження на комп'ютери файлів, представлених у розділі Книги  Сайту. Якщо Користувач скопіює та збереже такі файли, він зобов'язаний видалити їх відразу ж після ознайомлення з їх змістом. Копіюючи та зберігаючи такі файли Користувач приймає на себе всю відповідальність, згідно з міжнародним законодавством про авторське право. Усі авторські права на Книги зберігаються за правовласниками. Будь-яке комерційне та інше використання матеріалів із розділу Книги  крім попереднього ознайомлення заборонено.

 

Права та обов'язки Адміністрації

7.1. Адміністрація Сайту здійснює поточне управління Сайтом, визначає склад сервісів Сайту, його структуру та зовнішній вигляд, дозволяє та обмежує доступ до Сайту, здійснює інші права, які їй належать.

7.2. Адміністрація Сайту вирішує питання, пов'язані з комерційним використанням Сайту, зокрема, питання щодо можливості розміщення на Сайті реклами, платних матеріалів, тощо.

7.3. У разі порушення Користувачем правил, встановлених цим Регламентом, Адміністрація має право тимчасово зупинити чи заблокувати на невизначений час доступ Користувача до Сайту або його окремих сервісів, а в разі неодноразового чи грубого порушення положень Регламенту - видалити обліковий запис Користувача. Рішення про блокування та видалення акаунту приймається виключно Адміністрацією Сайту.

 

Використання cookies

8.1. На сайті pro-u4ot.info  застосовується технологія ідентифікації, яка базується на використанні файлів cookies.

8.2. При доступі Користувача до Сайту на комп'ютер, який він використовує для доступу, можуть бути записані файли cookies, які надалі будуть використані для автоматичної авторизації Користувача на Сайті, а також для збору статистичних даних, зокрема, про відвідування ресурсу pro-u4ot.info

8.3. Якщо Користувач вважає, що з тих чи інших причин використання технології cookies для нього є неприйнятним, він має право заборонити зберігання файлів cookies на комп'ютері, який він використовує для доступу до Сайту, відповідним чином налаштувавши браузер. При цьому треба мати на увазі, що, не дивлячись на те, що зручність користування Сайтом в цілому не постраждає, окремі сервіси, що використовують цю технологію, можуть виявитися недоступними.

 

Гарантії та відповідальність сторін

9.1. Користувач гарантує, що надіслана ним для розміщення чи розміщена у коментарях на Сайті інформація та матеріали не порушує будь-яких прав та законних інтересів.

9.2. Користувач гарантує, що ним будуть вжиті належні заходи щодо забезпечення конфіденційності облікових даних, які він використовує для авторизації на Сайті, та запобігання можливості авторизації інших осіб з використанням його облікового запису.

9.3. Адміністрація Сайту гарантує, що електронна адреса та інша інформація, що була вказана Користувачем при реєстрації, буде використовуватися тільки для зв'язку Адміністрації з Користувачем, відправлення Користувачу сповіщень та повідомлень, на одержання яких він підписався, і не буде передаватися третім особам без попередньої згоди Користувача.

9.4. Адміністрація Сайту зобов'язується докласти всі розумні зусилля для підтримки Сайту в працездатному стані, проте не гарантує постійну та безперебійну роботу Сайту і не зобов'язана забезпечити його безперервне функціонування.

9.5. За порушення положень цього Регламенту доступ Користувача до Сайту або його окремих сервісів може бути призупинений чи заблокований на невизначений час. Доступ Користувача до Сайту  відновлюється на розсуд Адміністрації за заявою Користувача.

9.6. У разі неодноразового або грубого порушення Користувачем положень Регламенту його обліковий запис може бути видалений.

9.7. За винятком випадків, прямо передбачених законом, Адміністрація Сайту не несе відповідальність за збитки, які виникли у Користувача через технічні збої апаратного або програмного забезпечення, а також за збитки в результаті дій Користувачів, що явно не відповідають звичайним правилам роботи з інформацією в мережі Інтернет, апаратними засобами чи програмним забезпеченням.

9.8. Користувачам забороняється копіювати, передруковувати чи будь-яким іншим чином використовувати матеріали, розміщені у платному доступі. За порушення цієї вимоги Користувачі будуть нести відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

Юридичне застереження

10.1. Адміністрація Сайту вживає заходів, щоб інформація на Сайті була достовірною. Проте, Адміністрація Сайту не бере на себе відповідальність та не гарантує, що надана інформація та матеріали є точними, об'єктивними та оновленими. За достовірність матеріалів, надісланих чи розміщених Авторами, відповідальність несуть Автори, які надіслали чи розмістили таку інформацію на Сайті. Вказане правило поширюється на всі сторінки Сайту.

10.2. Адміністрація Сайту залишає за собою право змінювати, додавати та видаляти інформацію чи дані без попереднього повідомлення, за винятком Авторських матеріалів. Зміна матеріалів, надісланих чи розміщених Авторами, можлива лише у випадку отримання їх згоди. При цьому, Адміністрація Сайту самостійно визначає розділи сайту, у яких буде розміщено Авторські матеріали.  

10.3. Назву, зміст та дизайн Сайту захищено Законом про авторське право.

10.4. Усі права на надіслані чи розміщені матеріали належать виключно Авторам.

10.5. Передрукування матеріалів Сайту у повному та скороченому вигляді дозволяється лише з письмового дозволу авторів.

10.6. Цитування та використання в інтернеті дозволяється лише для матеріалів, що знаходяться на Сайті у вільному доступі, за обов'язкових умов: зазначення автора та інтернет-адреси нашого ресурсу у вигляді гіпертекстового посилання, не закритого для індексації пошуковими системами - „Бібліотека бухгалтерського обліку".

10.7. Усі матеріали представлені на сайті виключно в інформаційних цілях і не можуть бути використані всупереч законодавству України.

10.8. Адміністрація сайту в жодному разі не несе відповідальності за незаконне використання матеріалів, а також за наслiдки, пов'язанi з будь-яким використанням матерiалiв, представлених на сайті.

10.9. Якщо Ви не згодні дотримуватись Правил, викладених вище, Ви повинні припинити використання Сайту.

10.10. Усе викладене вище є договором приєднання (ст.634 Цивільного кодексу України ).

 

 

Адміністрація Сайту наполегливо рекомендує:

- у разі, якщо доступ до Сайту здійснюється Вами за допомогою комп'ютера, який окрім Вас використовується чи може використовуватися іншими особами - вживати необхідні заходи для того, щоб пароль, який Ви вводите, не зберігався в браузері;

- у всіх інших випадках вживати необхідні засоби для забезпечення конфіденційності даних Вашого акаунту, які використовуються для доступу до Сайту;

- не розміщувати на Сайті будь-які матеріали, якщо Ви не впевнені, що таке їх використання не порушує будь-яких майнових або особистих немайнових прав;

- не розміщувати на Сайті інформацію, якщо Ви не впевнені, що ця інформація є загальнодоступною, тобто відповідно до законодавства України не стосується категорії інформації, доступ до якої є обмеженим та не порушує законодавство про інформацію України;

- при використанні Сайту утримуйтесь від дій, які свідомо є протиправними або можуть бути розцінені як протиправні.

 

Попередження про можливу юридичну відповідальність

Адміністрація Сайту звертає увагу Користувачів на те, що за розголошення (порушення конфіденційності) інформації, тобто дії, у результаті яких інформація, доступ до якої обмежується відповідно до закону (державна, службова, комерційна таємниця, різноманітні професійні таємниці тощо), стає відомою стороннім особам без згоди на це її власника, а також за незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності (творів науки, літератури, мистецтва, програм для ЕОМ і баз даних, фонограм і т.д.), у тому числі шляхом розміщення їх копій чи частин в мережі Інтернет, законодавством України встановлена цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Юридична відповідальність (у тому числі кримінальна) встановлена також за збудження ненависті або ворожнечі, приниження честі та гідності людини або групи осіб за якими-небудь ознаками, образу, пропаганду насильства над громадянами, відмови від виконання громадських обов'язків, здійснення протиправних діянь, неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, а також за ряд інших дій, заборонених Регламентом.

 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.