Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Закони »

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Надрукувати документ
02.07.2010

Додаток 2
до Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік 

 

 

 

ПЛАН СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ НА 2010 РІК

Головною метою співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями є сприяння сталому економічному зростанню за рахунок кредитних ресурсів, міжнародних фінансових організацій шляхом реалізації проектів у пріоритетних галузях національної економіки.

План співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями на 2010 рік (далі - План) розроблено як додаток до щорічної Державної програми економічного і соціального розвитку України відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" та від 26.11.2008 N 1027 "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями".

Головною метою розроблення Плану є визначення конкретних заходів та графіка їх реалізації для забезпечення ефективності використання коштів МФО в рамках реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, визначення цілей та напрямів співробітництва з МФО у 2010 році.

Головними цілями підготовки Плану є:

формування проектного портфеля МФО відповідно до пріоритетів соціально-економічного розвитку держави;

визначення проектів, які перебувають на стадії ініціювання, підготовки або реалізації та за якими обсяги фінансування і зобов'язань передбачаються у Законі України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Розділ 1. ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ РЕФОРМ І ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Проект "Позика на політику розвитку
(системна позика - ППР)" (МБРР).
Орієнтовна сума позики - до 500 млн доларів США*, що надається для фінансування державного бюджету

Метою проекту є підтримка програми системних реформ у сфері соціально-економічного розвитку України, спрямованої на подолання наслідків фінансово-економічної кризи та створення необхідних умов для відновлення економічного зростання.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в 2010 році 

Відповідальні виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Складання плану виконання заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ у рамках проекту ППР 

Мінекономіки 

I квартал 

2. 

Моніторинг виконання заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ, щодо:
покращення енергетичної ефективності;
започаткування нового бізнесу та сприяння інвестиціям у сільське господарство та пов'язані галузі;
сприяння експорту та залученню інвестицій в транспортну галузь та торговельну логістику;
переорієнтації бюджетних ресурсів для підтримки економічного відновлення через інвестиції у державну інфраструктуру (та робочі місця), захисту бідного населення, покращення надання послуг;
покращення адміністрування надходжень та управління державними фінансами для ефективності та прозорості;
покращення цільової допомоги та мінімального соціального захисту бідних 

  

щоквартально протягом року 

3. 

Підведення підсумків про виконання заходів, передбачених програмою реформ 

  

IV квартал 

4. 

Оцінка Світовим банком досягнутих результатів у рамках проекту ППР 

  

IV квартал 

5. 

Консультації зі Світовим банком щодо завершення підготовки ППР та підготовка відповідного пакета документів 

Мінекономіки, Мінфін 

III - IV квартали 

 

Ризики, що можуть призвести до затримки (продовження строків):

невиконання узгоджених сторонами заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ.

____________
* Залежно від стану виконання заходів, передбачених ППР.

Проект "Програмна позика на реабілітацію фінансового сектора (системна позика - ППРФС)" (МБРР). Орієнтовна сума позики - до 350 млн доларів США*, що надається для фінансування державного бюджету

Метою проекту є підтримка програми системних реформ у банківській сфері України, спрямованої на створення ефективної системи рекапіталізації та ліквідації системних проблемних банків.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в 2010 році 

Відповідальні виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Складання плану виконання заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ у рамках проекту ППР 

Відповідальний за підготовку проекту в цілому: Мінекономіки 

I квартал 

2. 

Моніторинг виконання заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ, щодо:
капіталізації банків за участю держави;
консолідації банківської системи;
зміцнення системи гарантування вкладів фізичних осіб 

Відповідальні за напрямами стратегічних та інституційних реформ: Мінфін;
Національний банк (за згодою);
ФГВФО 

щоквартально протягом року 

3. 

Підведення підсумків про виконання заходів, передбачених програмою реформ 

  

IV квартал 

4. 

Оцінка Світовим банком досягнутих результатів у рамках проекту ППР 

  

IV квартал 

5. 

Консультації зі Світовим банком щодо завершення підготовки ППР та підготовка відповідного пакета документів 

Мінекономіки, Мінфін 

III-IV квартали 

 

Ризики, що можуть призвести до затримки (продовження строків):

невиконання узгоджених сторонами заходів, передбачених Матрицею стратегічних та інституціональних реформ.

____________
* Залежно від стану виконання заходів, передбачених ППРФС.

Розділ 2. ПРОЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ МФО

2.1. ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Соціальна сфера
Удосконалення системи соціальної допомоги

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 101,8 млн доларів США та сума позики - 99,4 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Мінпраці.

Бенефіціари: Мінпраці, регіональні, районні, міські і районні у містах підрозділи праці та соціального захисту населення по всій Україні.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін ! виконання заходів (поквартально) 

1. 

Розроблення ПЗ "Інформаційно-аналітична система соціального захисту населення", встановлення і апробація його у Вінницькій та Житомирській областях 

Мінпраці 

I - IV квартали 

2. 

Закупівля апаратних засобів та стандартного ПЗ, постачання та встановлення в Мінпраці, місцевих та регіональних підрозділах праці та соцзахисту населення 

Мінпраці 

I - IV квартали 

3. 

Закупівля офісного обладнання, постачання та встановлення в місцевих та регіональних підрозділах праці та соцзахисту населення 

Мінпраці 

I - III квартали 

4. 

Закупівля кондиціонерів повітря, постачання та встановлення в Мінпраці, місцевих та регіональних підрозділах праці та соцзахисту населення 

Мінпраці 

I - III квартали 

5. 

Закупівля офісних меблів, постачання в місцеві та регіональні підрозділи праці та соцзахисту населення 

Мінпраці 

I - IV квартали 

6. 

Встановлення локальних мереж в місцевих та регіональних підрозділах праці та соцзахисту населення 

Мінпраці 

I - IV квартали 

7. 

Організація та проведення семінарів, навчань, тренінгів, навчальних поїздок з соціальних питань, інформаційних технологій та проектного менеджменту, супроводження навчальних матеріалів для Мінпраці, місцевих та регіональних підрозділів праці та соцзахисту населення 

Мінпраці 

I - IV квартали 

8. 

Проведення заходів з інформування громадськості з питань соціальної політики 

Мінпраці 

I - IV квартали 

9. 

Консультаційна допомога з координації, моніторингу, контролю та допомоги у впровадженні різних напрямів проекту 

Мінпраці 

I - IV квартали 

10. 

Консультаційна допомога з управління проектом 

Мінпраці 

I - IV квартали 

11. 

Інші закупівлі та заходи з підтримки та впровадження проекту 

Мінпраці 

I - IV квартали 

12. 

Моніторинг та оцінка соціальної політики 

Мінпраці 

I - IV квартали 

13. 

Пілотні проекти з удосконалення механізмів надання соціальної допомоги 

Мінпраці 

I - IV квартали 

14. 

Закупівля послуг та проведення зарубіжного навчання з питань моніторингу, оцінки та з питань функціонування системи соціального захисту 

Мінпраці 

I - IV квартали 

15. 

Ремонт приміщень міських і районних у містах підрозділів праці та соцзахисту населення, включаючи приєднання електромереж 

Міські і районні у містах підрозділи праці та соцзахисту населення по всій Україні 

I - IV квартали 

16. 

Ремонт приміщень районних підрозділів праці та соцзахисту населення, включаючи приєднання електромереж 

Районні підрозділи праці та соцзахисту населення по всій Україні 

I - IV квартали 

17. 

Консультаційна допомога з координації впровадження єдиної технології та проекту в регіонах 

Регіональні підрозділи праці та соцзахисту населення по всій Україні 

I - IV квартали 

18. 

Інші закупівлі та заходи з підтримки та впровадження проекту в регіонах 

Регіональні підрозділи праці та соцзахисту населення по всій Україні 

I - IV квартали 

 

Рівний доступ до якісної освіти в Україні

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 96,26 млн доларів США та сума позики - 86,587 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: МОН.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

I. 

Компонент 1. Професійний розвиток педагогічних працівників 

МОН, Директорат програм розвитку освіти 

  

1. 

Навчання педагогічних працівників на базі 28-ми обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти 

Інститути післядипломної педагогічної освіти 

I - IV квартали 

2. 

Проведення аудиту з питань визначення ефективності навчальних заходів в рамках компонента 1 та розроблення рекомендацій з покращення якості професійного розвитку педагогів 

Відібраний консультант 

III - IV квартали 

3. 

Видання методичних матеріалів для педагогів та директорів шкіл 

Поліграфкнига 

I - IV квартали 

II. 

Компонент 2. Удосконалення навчального процесу 

  

  

1. 

Підготовка та проведення пілотних міжнародних порівняльних досліджень TIMSS&PIRLS 2011 

МОН, Директорат програм розвитку освіти 

I - III квартали 

2. 

Закупівля та постачання обладнання для Міністерства освіти і науки України та Українського центру оцінювання якості освіти 

МОН, Директорат програм розвитку освіти 

I - IV квартали 

III. 

Компонент 3. Ефективність управління ресурсами 

  

  

1. 

Закупівля навчальних кабінетів з фізики, біології, хімії та математики 

МОН, Директорат програм розвитку освіти 

I - IV квартали 

2. 

Закупівля 55-ти шкільних автобусів (45 автобусів було поставлено у 2009 році) 

МОН, Директорат програм розвитку освіти 

I квартал 

3. 

Проведення семінарів з питань оптимізації шкільної мережі 

МОН, Директорат програм розвитку освіти 

III квартал 

4. 

Створення веб-ресурсу для МОН 

МОН, Директорат програм розвитку освіти 

III - IV квартали 

5. 

Розробка та затвердження проектно-кошторисної документації для 70-ти шкіл 14 районів 5 областей 

МОН, Директорат програм розвитку освіти 

III - IV квартали 

6. 

Завершення семи досліджень в рамках діяльності Відділу планування освітньої політики 

МОН, Директорат програм розвиту освіти, Відділ планування освітньої політики 

I - IV квартали 

7. 

Здійснення дослідження з оцінювання впливу процесів оптимізації у шести пілотних районах та кінцева оцінка проекту 

МОН, Директорат програм розвитку освіти 

III - IV квартали 

 

Державний сектор

Модернізація державної податкової служби України - 1

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 92,4 млн доларів США та сума позики - 40,0 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Державна податкова адміністрація України.

Бенефіціари: Міністерство фінансів України, Державна податкова адміністрація України.

Коди згідно з КПКВ 3507600, 3501640.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Управління процесом впровадження проекту та підзвітність громадськості (компонент 1) 

  

I - IV квартали 

1.1. 

Моніторинг ключових показників діяльності ДПС 

ДПА України, підрядник 

II квартал 

1.2. 

Наглядова рада (проведення місій наглядової ради у 2010 році) 

ДПА України, наглядова рада 

I - IV квартали 

1.3. 

Громадська колегія (підготовка та проведення засідань Громадської колегії у 2010 році) 

ДПА України, Громадська колегія 

I - IV квартали 

1.4. 

Міжвідомча робоча група (організація та проведення засідань Міжвідомчої робочої групи у 2010 році) 

ДПА України, Міжвідомча робоча група 

I - IV квартали 

1.5. 

Забезпечення взаємодії з ІОТА (членські внески ІОТА) 

ДПА України 

I квартал 

2. 

Вдосконалення процесів адміністрування податків - короткострокові заходи (компонент 2) 

  

  

2.1. 

Розробка та впровадження модельного апарату з визначення впливу макроекономічних показників на рівень податкових надходжень 

  

I - IV квартали 

3. 

Вдосконалення податкового законодавства (компонент 3) 

  

I - IV квартали 

3.1. 

Підготовка законопроекту щодо вдосконалення процедури реєстрації платників податків в органах державної податкової служби 

ДПА України 

I - IV квартали 

4. 

Створення інтегрованої інформаційної системи (компонент 5) 

  

I - IV квартали 

4.1. 

Підрядник з підтримки впровадження системи та організаційної структури 

ДПА України 

I - IV квартали 

4.2. 

Податковий блок 

ДПА України, підрядник 

I - IV квартали 

4.3. 

Управління документами 

ДПА України, підрядник 

I - IV квартали 

4.4. 

Апаратне забезпечення для підтримки впровадження податкового блоку та управління документами 

ДПА України, підрядник 

I - IV квартали 

5. 

Структурне та функціональне реформування органів державної податкової служби (компонент 6) 

  

I - IV квартали 

5.1. 

Розробка плану впровадження організаційної структури на підставі результатів моделювання (розрахунку) чисельності персоналу, необхідного для виконання вдосконалених функцій 

ДПА України 

II - IV квартали 

 

Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 350,51 млн доларів США та сума позики - 101,53 млн доларів США. 

Скасовано позики - 93,60 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Держкомзем.

Код згідно з КПКВ Бюджетна програма 5101600

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту у 2010 році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Компонент В "Проведення інформаційної кампанії": проведення інформаційної кампанії; 

Держкомзем 

III - IV квартали 

проведення соціологічного дослідження (за 2009 рік) 

I - IV квартали 

2. 

Компонент С "Професійна підготовка": 

Держкомзем 

  

підвищення кваліфікації фахівців, які працюють у сфері земельних ресурсів (лектори); 

I - IV квартали 

проведення семінарів для викладачів (матеріально-технічне забезпечення ч. II, III); 

II - IV квартали 

матеріально-технічне забезпечення навчання землевпорядників; 

I - IV квартали 

доопрацювання навчальних модулів, проведення конференції та семінару 

I - IV квартали 

3. 

Компонент D "Землевпорядні роботи": 

Держкомзем 
  
  

I - IV квартали 

проведення землевпорядних та картографічних робіт;
польовий контроль якості виконання робіт; 

створення архіву даних результатів землевпорядних та картографічних робіт; створення кадастрової системи 

4. 

Компонент G "Впровадження проекту": 

Держкомзем 

  

проведення аудиту фінансової звітності проекту за 2009 рік; 

  

I - II квартали 

супровід системи фінансового менеджменту проекту; 

  

I - IV квартали 

послуги з перекладу документів проекту; 

  

I - IV квартали 

витрати на впровадження проекту 

  

I - IV квартали 

 

Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 35199583 доларів США та сума позики - 32 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Державний комітет статистики України.

Бенефіціари: Державний комітет статистики України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, НБУ.

Коди згідно з КПКВ:

3001600 "Реформування державної статистики";

1201610 "Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень з прогнозування";

3501630 "Модернізація, удосконалення та раціоналізація механізмів збору даних для статистики державних фінансів";

3511640 "Заходи щодо вдосконалення методології складання грошово-кредитної і банківської статистики".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Виконання контракту з удосконалення методології та організації статистики 

ДКСУ 

I - III квартали 

2. 

Розроблення інтегрованої системи обробки даних 

ДКСУ 

II - IV квартали 

3. 

Управління проектом 

ДКСУ/ГВП 

I - IV квартали 

4. 

Послуги з перекладу для ДКСУ 

ДКСУ 

I - IV квартали 

5. 

Навчання з питань організації статистичної діяльності 

ДКСУ 

I - IV квартали 

6. 

Консультаційні послуги з використання продуктів Sybase 

ДКСУ 

I - III квартали 

7. 

Проведення семінару за результатами реалізації проекту 

ДКСУ 

IV квартал 

8. 

Технічна підтримка програмних продуктів СПСС 

ДКСУ 

I - II квартали 

9. 

Закупівля товарів для прес-центру 

ДКСУ 

I - II квартали 

10. 

Закупівля додаткового обладнання для органів державної статистики 

ДКСУ 

I - IV квартали 

11. 

Укладання додаткової угоди та проведення аудиту фінансової звітності за 2009 рік 

ДКСУ 

I - II квартали
III квартал 

12. 

Створення автоматизованої системи фінансового управління проектом 

ДКСУ 

I - IV квартали 

13. 

Підготовка квартальної звітності відповідно до вимог СБ та Уряду України 

ДКСУ/ГВП 

I - IV квартали 

14. 

Забезпечення роботи наглядових місій Світового банку 

ДКСУ 

II - IV квартали 

15. 

Проведення засідань МРГ 

ДКСУ 

II - IV квартали 

16. 

Удосконалення статистики державних фінансів 

МФУ 

I - IV квартали 

17. 

Навчання англійській мові співробітників Мінфіну 

МФУ 

I - II квартали 

18. 

Розроблення інформаційної системи для підтримки прийняття рішень і прогнозування та навчання із зазначених питань 

Мінекономіки 

II - IV квартали 

19. 

Закупівля програмного забезпечення та обладнання 

Мінекономіки 

III - IV квартали 

20. 

Розроблення моделей макроекономічного прогнозування та проведення навчання 

Мінекономіки 

I - IV квартали 

21. 

Розробка програмного зовнішнього забезпечення зі складання статистики зовнішнього боргу 

НБУ 

I - IV квартали 

22. 

Удосконалення методології та організації грошово-кредитної, банківської статистики та статистики платіжного балансу та проведення навчання 

НБУ 

I - IV квартали 

23. 

Закупівля офісного устаткування для НБУ 

НБУ 

I - III квартали 

 

Транспорт та зв'язок

Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту

Проект підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 38,9 млн євро та сума позики - 26 млн євро.

Відповідальний виконавець: Міністерство транспорту та зв'язку України.

Бенефіціар: ДП "Іллічівський морський торговельний порт".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходу 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Будівництво перевантажувального комплексу (причал N 7) 

Іллічівський порт, компанія-підрядник (визначиться за результатами тендера у 2010 році) 

протягом року 

 

Проект впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України

Проект підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 200 млн доларів США та сума позики - 120 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Міністерство транспорту та зв'язку України.

Бенефіціар: Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця).

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Відбір підрядника для проектування та будівництва Бескидського тунелю - провести розкриття тендерних заявок другої стадії тендера, скласти звіт з оцінки тендерних заявок 

Укрзалізниця 

I квартал 

2. 

Відбір підрядника для проектування та будівництва Бескидського тунелю - з переможцем тендера провести переговори щодо контракту 

Укрзалізниця 

II квартал 

3. 

Проектування та будівництво Бескидського тунелю - підписати контракт з переможцем тендера 

Укрзалізниця 

II квартал 

4. 

Проектування та будівництво Бескидського тунелю - сплатити аванс за виконання проектних та будівельних робіт 

Укрзалізниця, ЄБРР 

II - III квартали 

5. 

Проектування та будівництво Бескидського тунелю - сплатити за виконання проектних робіт 

Укрзалізниця, ЄБРР 

III - IV квартали 

 

Третій проект
"Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп"

Проект підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту - 572 млн євро та сума позик - 400 млн євро.

Відповідальний виконавець: Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор).

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп 

Укравтодор 

I - IV квартали 

2. 

Нагляд за роботами 

Укравтодор 

I - IV квартали 

 

Покращення автомобільних доріг та безпеки руху

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 500 млн доларів США та сума позики - 400 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор).

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Реабілітація автомобільних доріг 

Укравтодор 

I - IV квартали 

2. 

Покращення безпеки руху 

Укравтодор 

I - IV квартали 

3. 

Розбудова інституційного та кадрового потенціалу 

Укравтодор 

I - IV квартали 

 

Енергетичний сектор

Проект модернізації після завершення будівництва енергоблока N 2 ХАЕС та енергоблока N 4 РАЕС

Проект підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським співтовариством з атомної енергетики.

Загальна вартість проекту - 125 млн доларів США, з яких сума позики ЄБРР - 42 млн доларів США та Євроатому - 83 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціар: ДП НАЕК "Енергоатом".

Код згідно з КПКВ 24584661.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Реалізація заходів з підвищення безпеки "після пуску" енергоблоків N 2 ХАЕС та N 4 РАЕС 

ДП НАЕК "Енергоатом" 

I - IV квартали 

2. 

Завершення проекту 

ДП НАЕК "Енергоатом" 

IV квартал 

 

Фінансування Української ЕСКО (друга фаза)

Проект підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 20,5 млн доларів США та сума позики - 20 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: НАЕР.

Бенефіціар: ЗАТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" (УкрЕСКО).

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

Відбірка коштів згідно з платіжними умовами підписаних контрактів 

УкрЕСКО 

I - IV квартали 

 

Проект реабілітації гідроелектростанцій

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 361,8 млн доларів США та сума позики - 106 млн доларів США (для УГЕ, Мінпаливенерго та НКРЕ), з яких для УГЕ для виконання компонентів A, B і C - 100473500 доларів США, для Мінпаливенерго для виконання компонента D - 2500000,00 доларів США, для НКРЕ для виконання компонента E - 3000000,00 доларів США.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціар: ВАТ "Укргідроенерго" (код згідно з КПКВ 1101600).

Бенефіціар: Мінпаливенерго (код згідно з КПКВ 1101630).

Бенефіціар: НКРЕ (код згідно з КПКВ 6371600).

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Виконання контрактів на постачання обладнання та послуг, в тому числі монтаж, пусконаладка: 

УГЕ 

  

генераторні вимикачі; 

  

I квартал 

регулятори швидкості; 

  

II квартал 

вимірювальні трансформатори струму і напруги; 

  

II квартал 

системи збудження; 

  

I - IV квартали 

високовольтні вимикачі; 

  

I - III квартали 

високовольтні роз'єднувачі; 

  

I - IV квартали 

комплектні розподільчі пристрої; 

  

II - III квартали 

міжнародний консультант; 

  

I - IV квартали 

аудит фінзвітності УГЕ та проекту за 2009 рік; 

  

III квартал 

щити постійного струму; 

  

III квартал 

інституційний розвиток УГЕ (тренінг для персоналу УГЕ, обладнання для потреб проекту, в тому числі авто для перевезення малогабаритних вантажів) 

  

I - IV квартали 

2. 

Здійснення авансових платежів за укладеними контрактами: 

УГЕ 

  

система управління SCADA; 

  

II квартал 

консультаційні послуги за пакетом "Управлінська інформаційна система УГЕ"; 

  

II квартал 

автоматизовані системи безпеки гребель (АСК); 

  

III квартал 

програмне забезпечення для АСК; 

  

III квартал 

система гідрометеорологічного прогнозування; 

  

IV квартал 

система комерційного обліку (АСКОЕ); 

  

III квартал 

електричний захист підстанцій; 

  

IV квартал 

діагностика; 

  

IV квартал 

пускач для ГАЕС 

  

IV квартал 

3. 

Удосконалення нормативно-правового поля у сфері будівництва енергетичної інфраструктури 

Мінпаливенерго 

III квартал 

4. 

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС в рамках вступу до Енергетичного Співтовариства 

Мінпаливенерго 

III квартал 

 

Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ

Рівненська АЕС - Київська

Проект підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту - 364 млн євро та сума позик - 300 млн євро.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціар: ДП НЕК "Укренерго".

Код згідно з КПКВ 1101640.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Проведення тендера, підписання та реалізація контракту з виконання проектування, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська та заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС 750 кВ "Київська" 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

I - IV квартали 

2. 

Проведення тендера, підписання та реалізація контракту з консультаційних послуг для підтримки ГУП 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

I - IV квартали 

3. 

Реалізація контракту на послуги інженера банку 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

I - IV квартали 

 

Проект з передачі електроенергії

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 238 млн доларів США та сума позики - 200 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціар: ДП НЕК "Укренерго".

Код згідно з КПКВ 1101640.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Проведення тендера, підписання та реалізація контракту з реабілітації високовольтних підстанцій в Дніпровській ЕС (підстанція "Південна") 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

II - IV квартали 

2. 

Проведення тендера, підписання та реалізація контракту на закупівлю високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

II - IV квартали 

3. 

Проведення тендера, підписання та реалізація контракту з будівництва ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

I - IV квартали 

4. 

Проведення тендера, підписання контракту з підрядником та реалізація контракту з розширення підстанції напругою 330 кВ в м. Бар 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

I - IV квартали 

5. 

Реалізація контракту з Консультантом з питань управління проектом та закупівлями 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

I - IV квартали 

6. 

Реалізація контракту на виконання робіт з проведення аудиту рахунків проекту і компанії за 2008 рік; проведення тендера, підписання та реалізація контракту на виконання робіт з проведення аудиту рахунків проекту і компанії за 2009 рік 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

I - IV квартали 

 

Фінансовий сектор

Проект модернізації державних фінансів

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 65 млн доларів США, в тому числі сума позики - 50 млн доларів США.

Бенефіціар: Міністерство фінансів України.

Код згідно з КПКВ 3501660.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Удосконалення інституційної спроможності та функціональної ефективності 

Мінфін 

I - IV квартали 

2. 

Розробка інтегрованої системи управління державними фінансами 

Мінфін 

I - IV квартали 

3. 

Управління проектом 

Мінфін 

I - IV квартали 

 

Другий проект розвитку експорту (ПРЕ-2)

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 154,5 млн доларів США, сума позики - 154,5 млн доларів США.

Джерела фінансування - кошти позики.

Відповідальний виконавець: АТ "Укрексімбанк".

Бенефіціар: АТ "Укрексімбанк".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році  

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально)  

1. 

Впровадження категорії (1) ПРЕ-2 щодо надання субкредитів та лізингового фінансування підприємствам-бенефіціарам через відібрані банки-учасники або шляхом прямого кредитування підприємств-експортерів 

АТ "Укрексімбанк" 

I - IV квартали 

2. 

Впровадження категорії (2) ПРЕ-2 щодо закупівлі товарів та послуг 

АТ "Укрексімбанк" 

  

 

Муніципальна інфраструктура

Розвиток міської інфраструктури

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 140 млн доларів США та сума позики - 140 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Міністерство з питань житлово-комунального господарства України.

Бенефіціари: Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, муніципальне комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси", муніципальне підприємство "Чернігівводоканал", муніципальне підприємство "Івано-Франківськводоекотехпром".

Коди згідно з КПКВ 2701600, 2701610.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Виконання положень Угоди про позику та плану закупівель учасниками проекту 

МЖКГ (ЦГУП), підприємства - учасники проекту (РГУП) 

протягом року 

2. 

Забезпечення впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури" на центральному рівні 

МЖКГ (ЦГУП) 

протягом року 

 

Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві

Проект підтримується Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту - 27,29 млн євро та сума позики - 15,54 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Міністерство з питань житлово-комунального господарства України.

Бенефіціар: МКП "Миколаївводоканал".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці
заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Виконання умов набрання чинності кредитною угодою 

Мінжитлокомунгосп, МКП "Миколаївводоканал" 

І квартал 

2. 

Підготовка та проведення тендера на визначення підрядних організацій на виконання ремонтно-будівельних робіт, поставку обладнання 

МКП "Миколаївводоканал" 

II - IV квартали 

 

2.2. ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ

Транспорт та зв'язок

Підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам'янка - Долинська - Миколаїв - Херсон - Джанкой

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 1160 млн доларів США та сума позики - 500 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Міністерство транспорту та зв'язку України.

Бенефіціар: Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця).

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Підготовка пакета документів згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 

Укрзалізниця 

I - IV квартали 

2. 

Здійснення закупівель матеріалів та обладнання для будівництва другої колії та електрифікації дільниць 

Укрзалізниця 

IV квартал 

 

Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва

Проект підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту - 1149,4 млн євро та сума позики ЄБРР - 450,0 млн євро та ЄІБ - 450,0 млн євро.

Відповідальний виконавець: Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор).

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Підготовка ТЕО проекту 

Укравтодор 

I квартал 

2. 

Погодження ТЕО з зацікавленими відомствами та міністерствами 

Укравтодор 

II квартал 

3. 

Прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про доцільність залучення коштів 

Укравтодор 

III квартал 

4. 

Проведення переговорів та підписання угод 

Укравтодор 

IV квартал 

 

Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську

Проект підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 2675759,56 тис. гривень та сума позики ЄБРР - 200 млн євро.

Відповідальний виконавець: Міністерство транспорту та зв'язку України.

Бенефіціар: ДП "Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Затвердження концепції проекту будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську Європейським банком реконструкції та розвитку 

ЄБРР 

I квартал 

2. 

Укладання попередньої угоди між Дніпропетровською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо фінансування проведення робіт для визначення доцільності проекту 

Дніпропетровська міська рада, ЄБРР 

I квартал 

3. 

Проведення робіт з дослідження: технічних умов проекту; економічних умов проекту; охорони навколишнього природного середовища. Розробка фінансової моделі реалізації проекту 

Дніпропетровська міська рада, ЄБРР 

квітень - жовтень 

4. 

Розгляд Міністерством фінансів України питання надання фінансових гарантій для реалізації проекту будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську 

Міністерство фінансів України 

квітень - вересень 

5. 

Фінальний розгляд менеджментом Європейського банку реконструкції та розвитку результатів досліджень 

ЄБРР 

листопад - грудень 

 

Будівництво першої черги
Пролетарсько-Київської лінії метро у м. Донецьку

Проект підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 5654998,938 тис. гривень та сума позики ЄБРР - 540 млн євро.

Відповідальний виконавець: Міністерство транспорту та зв'язку України.

Бенефіціар: ДП "Донецька дирекція будівництва метрополітену".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Затвердження концепції проекту будівництва метрополітену у м. Донецьку Європейським банком реконструкції та розвитку 

ЄБРР 

I квартал 

2. 

Укладання попередньої угоди між Донецькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо фінансування проведення робіт для визначення доцільності проекту 

Донецька міська рада, ЄБРР 

I квартал 

3. 

Проведення робіт з дослідження: технічних умов проекту; економічних умов проекту; охорони навколишнього природного середовища. Розробка фінансової моделі реалізації проекту 

Донецька міська рада, ЄБРР 

квітень - жовтень 

4. 

Розгляд Міністерством фінансів України питання надання фінансових гарантій для реалізації проекту будівництва метрополітену у м. Донецьку 

Міністерство фінансів України 

квітень - вересень 

5. 

Фінальний розгляд менеджментом Європейського банку реконструкції та розвитку результатів досліджень 

ЄБРР 

листопад - грудень 

 

Енергетичний сектор

Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 60 млн доларів США та сума позики - 60 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціар: ВАТ "Укргідроенерго".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Ратифікація міжнародного договору з МБРР 

Мінпаливенерго, ВАТ "Укргідроенерго" 

II квартал 

2. 

Підготовка контрактів на постачання турбінного обладнання для чотирьох гідротурбін Кременчуцької та Дніпровської ГЕС 

Мінпаливенерго, ВАТ "Укргідроенерго" 

III - IV квартали 

 

Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

Проект підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту - 500 млн євро та сума позики - 350 млн євро.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціар: ДП НЕК "Укренерго".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Проведення комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

I - II квартали 

2. 

Затвердження Кабінетом Міністрів України проектно-кошторисної документації та титулу будови 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

II квартал 

3. 

Отримання рішення Кабінету Міністрів України про залучення кредитних коштів 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

II квартал 

4. 

Проведення переговорів між Україною та ЄБРР і ЄІБ 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

II квартал 

5. 

Отримання повідомлень від ЄБРР та ЄІБ про схвалення проекту та надання позики Україні 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

II квартал 

6. 

Укладання договорів про надання субкредитів між Мінфіном, Мінпаливенерго, НКРЕ та НЕК "Укренерго" 

Мінфін, Мінпаливенерго, НКРЕ, НЕК "Укренерго" 

II квартал 

7. 

Підписання Кредитної і Проектної угод між Україною та ЄБРР та Фінансової і Проектної угод між Україною та ЄІБ 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

II квартал 

8. 

Подання на ратифікацію Кредитної угоди з ЄБРР та Фінансової угоди з ЄІБ 

Мінпаливенерго 

II - III квартали 

9. 

Виконання умов набрання чинності Кредитною, Фінансовою та Проектними угодами 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

III - IV квартали 

 

Реабілітація та розвиток системи електропостачання м. Києва

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 219 млн доларів США та сума позики - 211 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Київська міська державна адміністрація.

Бенефіціар: АК "Київенерго".

Код згідно з КПКВ 00131305.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Консультації з експертами МБРР та отримання повідомлення про схвалення проекту та надання позики Україні 

Кабінет Міністрів України, КМДА, АК "Київенерго" 

I - II квартали 

2. 

Підготовка ТЕО 

Кабінет Міністрів України, КМДА, АК "Київенерго" 

II - III квартали 

3. 

Підготовка, узгодження в установленому порядку та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пакета документів для проведення офіційних переговорів 

КМДА, АК "Київенерго" 

III - IV квартали 

 

Проект з енергоефективності

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Орієнтовна вартість проекту уточнюється, орієнтовна сума позики уточнюється.

Джерела фінансування - кошти позики.

Відповідальний виконавець / Бенефіціар: АТ "Укрексімбанк".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Отримання від МБРР проектів угод, додаткових листів, документа щодо оцінки проекту 

АТ "Укрексімбанк" 

I - II квартали 

2. 

Підготовка пакета документів згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 

АТ "Укрексімбанк" 

III - IV квартали 

 

Програма з енергоефективності та охорони довкілля

Проект підтримується Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту та сума позики визначаються.

Відповідальний виконавець / Бенефіціар: АТ "Укрексімбанк".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Прийняття рішення АТ "Укрексімбанк" про організацію роботи з підготовки програми, призначення координатора програми, утворення групи управління програмою, затвердження Плану заходів з підготовки інвестиційної програми 

АТ "Укрексімбанк" 

січень 

2. 

Підготовка техніко-економічного обґрунтування програми, визначення умов гарантійного забезпечення, опрацювання проекту Угоди про фінансування, проекту Гарантійної угоди та інших документів 

АТ "Укрексімбанк" 

лютий 

3. 

Підготовка офіційних документів за проектом згідно з вимогами Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027, їх погодження із заінтересованими органами, підготовка проектів відповідних актів Кабінету Міністрів України, Президента України, директив делегації тощо 

АТ "Укрексімбанк" 

квітень - травень 

4. 

Проведення переговорів 

АТ "Укрексімбанк" 

червень - липень 

5. 

Набрання чинності угодою, початок реалізації 

АТ "Укрексімбанк" 

вересень 

 

2.3. ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ ІНІЦІЮВАННЯ

Енергетичний сектор

Реабілітація гідрогенеруючих потужностей ВАТ "Укргідроенерго"

Проект підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту - 650 млн євро та сума позик - 400 млн євро.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціар: ВАТ "Укргідроенерго".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Підготовка та погодження ТЕО проекту 

Мінпаливенерго, ВАТ "Укргідроенерго" 

II квартал 

2. 

Підготовка пакета документів згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 

Мінпаливенерго, ВАТ "Укргідроенерго" 

III - IV квартали 

3. 

Проведення переговорів між Україною та кредиторами 

Мінпаливенерго 

IV квартал 

 

Другий етап Проекту з передачі електроенергії

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 200 млн доларів США, сума позики визначається.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціари: НЕК "Укренерго", ДП "Енергоринок", Мінпаливенерго України.

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Підготовка пакета документів щодо ініціювання згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго", ДП "Енергоринок" 

III - IV квартали 

 

Підвищення ефективності передачі електроенергії
(Модернізація підстанцій)

Проект підтримується німецьким банком KfW.

Загальна вартість проекту - 137 млн євро та сума кредиту KfW - 100 млн євро.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціар: НЕК "Укренерго".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Підготовка пакета документів щодо ініціювання згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 

Мінпаливенерго, НЕК "Укренерго" 

II квартал 

2. 

Підготовка та погодження ТЕО проекту 

НЕК "Укренерго" 

III - IV квартали 

3. 

Проведення переговорів між Україною та кредиторами 

Мінпаливенерго 

IV квартал 

 

Реабілітація енергоблока N 2 Трипільської ТЕС

Проект підтримується німецьким банком KfW.

Загальна вартість проекту - 150 млн євро та сума кредиту KfW - 150 млн євро.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціар: ВАТ "Центренерго".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Отримання рішення Кабінету Міністрів України про залучення кредитних коштів 

Мінпаливенерго, ВАТ "Центренерго" 

III - IV квартали 

2. 

Проведення переговорів між Україною та кредиторами 

Мінпаливенерго 

IV квартал 

 

Проект реабілітації ТЕС

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 300 млн доларів США, сума позики визначається.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціар: ВАТ "Центренерго".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Підготовка пакета документів щодо ініціювання згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 

Мінпаливенерго, ВАТ "Центренерго" 

IV квартал 

 

Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Союз

Проект підтримується - уточнюється.

Орієнтовна вартість проекту уточнюється, орієнтовна сума позики уточнюється.

Відповідальний виконавець: Міністерство палива та енергетики України.

Бенефіціар: НАК "Нафтогаз України".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Підготовка та погодження ТЕО проекту 

Мінпаливенерго, НАК "Нафтогаз України" 

II квартал 

2. 

Підготовка пакета документів щодо ініціювання проекту згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 

НАК "Нафтогаз України" 

II квартал 

3. 

Підготовка, погодження в установленому порядку та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пакета документів для проведення офіційних переговорів 

Мінпаливенерго, НАК "Нафтогаз України" 

III - IV квартали 

4. 

Проведення переговорів між Україною та МФО 

Мінпаливенерго 

IV квартал 

 

Фінансовий сектор

Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Орієнтовна вартість проекту уточнюється, орієнтовна сума позики уточнюється.

Джерела фінансування - кошти позики.

Відповідальний виконавець: АТ "Укрексімбанк".

Бенефіціар: АТ "Укрексімбанк".

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Підготовка пакета документів згідно з вимогами Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 

АТ "Укрексімбанк" 

протягом року 

2. 

Отримання від МБРР проектів угод, додаткових листів, документа щодо оцінки проекту 

АТ "Укрексімбанк" 

протягом року 

 

Транспорт та зв'язок

Покращення стану автомобільної дороги державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці від м. Лубни до м. Полтава

Проект підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту - 708,6 млн доларів США та сума позики - 600 млн доларів США.

Відповідальний виконавець: Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор).

N
з/п 

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально) 

1. 

Ініціювання проекту 

Укравтодор 

I квартал 

2. 

Підготовка ТЕО 

Укравтодор 

II квартал 

3. 

Погодження ТЕО з зацікавленими відомствами та міністерствами 

Укравтодор 

III квартал 

4. 

Прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про доцільність залучення коштів 

Укравтодор 

IV квартал 

 

Розділ 3. ЗАХОДИ З ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЧНИХ ТА ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА З МФО ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА

N
з/п 

Зміст заходу 

Виконавці заходів 

Термін виконання заходів (поквартально)  

1. 

Підготовка Плану співробітництва України з МФО на 2011 рік 

Мінекономіки, ЦОВВ 

липень - серпень 

2. 

Забезпечення підвищення кваліфікації працівників ЦОВВ, що беруть участь у підготовці та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (далі - проекти), за напрямами інвестиційної діяльності та управління такими проектами, у тому числі за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій 

ЦОВВ, Головдержслужба, Міжнародна академія фінансів та інвестицій при ТПП України 

протягом року 

3. 

Участь у піврічних зборах МВФ/СБ 

Мінекономіки, Мінфін, МЗС 

II квартал 

4. 

Участь у щорічних зборах МВФ/СБ 

Мінекономіки, Мінфін, МЗС 

IV квартал 

5. 

Участь у зборах Групи країн МВФ/СБ на чолі з Голландією 

Мінекономіки, Мінфін, МЗС 

I квартал 

6. 

Участь у щорічних зборах Ради керуючих ЄБРР 

Мінекономіки, Мінфін, МЗС 

травень 

7. 

Підготовка до візитів та участь у роботі місій Європейського департаменту МВФ з питань перегляду програми для України за програмою "стенд-бай" 

Мінфін, Мінекономіки, МЗС 

протягом року 

8. 

Забезпечення впровадження спільно зі Світовим банком проекту щодо обміну досвідом та розробки підходів та методик щодо оцінки вигод та затрат в ході визначення пріоритетних проектів та проведення економічного аналізу 

Мінекономіки, ЦОВВ 

протягом року 

9. 

Квартальний/піврічний огляд проектного портфеля Світового банку в Україні 

Мінекономіки, ЦОВВ 

січень 

10. 

Щорічний огляд проектного портфеля та Стратегії партнерства Світового банку в Україні 

Мінекономіки, ЦОВВ 

червень 

11. 

Щорічний перегляд портфеля ЄБРР у державному секторі 

Мінекономіки, ЦОВВ 

II - III квартали 

12. 

Забезпечення моніторингу підготовки та реалізації проектів, що підтримуються МФО, та внесення до Кабінету Міністрів України квартальних звітів про стан співробітництва України з МФО 

Мінекономіки 

січень, квітень, липень, жовтень 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.