Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Закони »

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Надрукувати документ
02.07.2010

5.4. Аграрна політика

Основні проблеми:

Скорочення чисельності поголів'я великої рогатої худоби, в тому числі корів.

Спад виробництва цукрових буряків та недостатньо насичений цукром внутрішній ринок.

Відсутність мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Низька якість контролю сільськогосподарської та харчової продукції.

Відсутня ефективна система охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.

Незавершена земельна реформа.

Низька інвестиційна привабливість галузі та незначні обсяги інвестицій.

Велика зношеність основних фондів.

Відсутність ефективного державного регулювання та стимулювання агропромислового виробництва.

Основні завдання:

Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу.

Підвищення ефективності управління землями сільськогосподарського призначення.

Підтримка виробництва якісних та безпечних продуктів харчування.

Реформування системи державного управління агропромисловим комплексом, розроблення довгострокової стратегії розвитку аграрного сектора, оптимізація державної бюджетної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Стабілізація цінової ситуації на внутрішньому агропродовольчому ринку.

Удосконалення механізмів державного регулювання ринку зерна в Україні, впровадження ефективної експортної стратегії держави на світових ринках продовольства.

Законодавче забезпечення розвитку обслуговуючої кооперації та системи оцінки та безпеки продукції.

5.4.1. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу

Цілі та очікувані результати:

Підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва, забезпечення продовольчої безпеки країни.

Збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського господарства.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо удосконалення механізму отримання бюджетної позики із застосуванням механізму державних заставних закупівель зерна 

III квартал 

Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінфін, Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про розвиток системи страхування сільськогосподарських ризиків 

III квартал 

Мінагрополітики, Мінфін, Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо створення єдиної державної зерноторгової компанії 

червень 

Мінагрополітики, Мінекономіки, Фонд державного майна 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" щодо приведення положень Закону України "Про насіння і садивний матеріал" у відповідність з принципами і нормами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", зокрема, нормативне визначення переліку послуг у галузі сільського господарства, які можуть надаватися зацікавленим суб'єктам господарювання 

червень 

Мінагрополітики, Мінекономіки, Держкомпідприємництво 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо створення сприятливих умов для стабільного виробництва цукрових буряків та насичення внутрішнього ринку цукром 

грудень 

Мінагрополітики, Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо приведення у відповідність визначення терміна "сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари)" у законах України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції", "Про податок на додану вартість" та "Про фіксований сільськогосподарський податок" 

вересень 

Мінагрополітики 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки соціальних стандартів працівників сільськогосподарських підприємств стосовно забезпечення оптимального рівня ставки пенсійних внесків для сільськогосподарських товаровиробників у розмірі 70 відсотків від загальної, з метою недопущення призупинення темпів підприємницької активності в аграрному секторі економіки України і утворення боргу по сплаті внесків до фондів соціального страхування внаслідок надмірного фіскального навантаження 

листопад 

Мінагрополітики, Мінпраці, Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо забезпечення рибопромислової діяльності у водах за межами юрисдикції України 

II квартал 

Мінагрополітики, Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо недопущення дублювання чинного законодавства у галузі виноробства 

II квартал 

Мінагрополітики, Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо забезпечення видачі підприємствам ліцензій 

II квартал 

Мінагрополітики, Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань діяльності неприбуткових організацій щодо сприяння створенню та ефективному функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

III квартал 

Мінагрополітики 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оподаткування особистих селянських господарств стосовно розповсюдження на особисті селянські господарства спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, а також звільнення від оподаткування їх податком з доходів фізичних осіб 

листопад 

Мінагрополітики 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про приєднання до Конвенції про торгівлю зерном щодо забезпечення повноправного членства України у Міжнародній раді по зерну 

жовтень 

Мінагрополітики 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної кооперації щодо підвищення ефективності державного регулювання діяльності кредитних спілок, захисту майнових прав кредитних спілок 

протягом року 

Мінагрополітики, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо уточнення переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2010/2011 маркетинговий рік 

II квартал 

Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку оптової та роздрібної торгівлі тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери щодо впорядкування провадження торговельної діяльності суб'єктами господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю машинами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери 

червень 

Мінагрополітики 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла на селі щодо вдосконалення механізму надання довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла на селі, на підставі зауважень контролюючих органів за результатами перевірок, а також з метою забезпечення ефективного розподілу коштів між регіонами 

II квартал 

Мінагрополітики 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про надання акваторій в користування Керченським морським рибним портом 

II квартал 

Мінагрополітики 

Реалізація Державної цільової програми 

Державна цільова програма реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року щодо забезпечення технічного переоснащення агропромислового комплексу 

протягом року 

Мінагрополітики, Мінфін 

Реалізація Загальнодержавної програми 

Загальнодержавна програма селекції у тваринництві на період до 2010 року щодо формування селекційної бази у тваринництві 

протягом року 

Мінагрополітики, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст 

Реалізація Державної цільової програми 

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року 

протягом року 

Мінагрополітики, Мінфін, Мінекономіки 

Реалізація Загальнодержавної програми 

Загальнодержавна програма розвитку рибного господарства України на період до 2010 року з метою розвитку рибного господарства країни 

протягом року 

Мінагрополітики, Мінфін, Мінекономіки 

Реалізація Комплексної програми 

Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь на період до 2010 року щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь 

протягом року 

Держводгосп 

Підвищення ролі аграрної науки і освіти у впровадженні новітніх технологій у аграрне виробництво, поглиблення їх інтеграції, створення ефективних суб'єктів господарювання, розробки оптимальних моделей сільськогосподарських товаровиробників, з урахуванням природно-кліматичних умов, тенденцій і прогнозів розвитку сільськогосподарського виробництва в світі 

Нормативно-правові акти 

протягом року 

Мінагрополітики, УААН 

Підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік щодо підтримки виробництва продукції тваринництва та рослинництва 

II квартал 

Мінагрополітики, Мінфін 

Виплата сільгосптоваровиробникам встановлених дотацій 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік щодо виплати сільгосптоваровиробникам встановлених дотацій 

II квартал 

Мінфін, Мінагрополітики 

Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, здійснення державних форвардних і заставних закупівель та фінансових інтервенцій 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік щодо формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, здійснення державних форвардних і заставних закупівель та фінансових інтервенцій 

II квартал 

Мінфін, Мінагрополітики 

Розроблення балансів попиту і пропозиції основних видів продовольства 

Баланси попиту і пропозиції основних видів продовольства 

щомісячно 

Мінекономіки, Мінагрополітики, Держкомстат, центральні органи виконавчої влади та професійні громадські організації 

Активізація залучення міжнародної технічної допомоги на розвиток галузі агропромислового комплексу та впровадження досвіду ЄС у сфері розвитку сільської місцевості 

Наказ Мінагрополітики від 18.09.2009 N 684 "Про затвердження порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в агропромисловому комплексі" 

протягом року 

Мінагрополітики, Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо створення спільних виробництв сільськогосподарської техніки та обладнання на території України за участю іноземних інвесторів 

червень 

Мінпромполітики, Мінагрополітики 

Здійснення заходів щодо активізації співробітництва в сфері агропромислового комплексу з країнами СНД, зокрема Російською Федерацією 

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року 

протягом року 

Мінагрополітики, Мінекономіки, МЗС 

Активізація роботи щодо участі України у діяльності Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Всесвітній продовольчій програмі 

Наказ Мінагрополітики від 18.09.2009 N 684 "Про затвердження порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в агропромисловому комплексі" 

протягом року 

Мінагрополітики, МЗС, Мінфін, Мінекономіки 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою (реєстр. N 5063 від 21.08.2009) 

II - III квартал 

Держкомфінпослуг 

 

5.4.2. Підвищення ефективності управління землями державної власності

Цілі та очікувані результати:

Врегулювання земельних відносин, раціоналізація землекористування.

Запровадження фінансових інструментів і механізмів для залучення в агропромисловий комплекс фінансових ресурсів.

Підвищення відповідальності власників землі та землекористувачів за раціональне використання і охорону земель.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розпорядження землями оборони і відчуження майна військового призначення 

IV квартал 

Мінекономіки, Міноборони, Мінфін, Держкомзем, Фонд державного майна, Мін'юст 

 

5.4.3. Підтримка виробництва якісних та безпечних продуктів харчування

Цілі та очікувані результати:

Законодавче визначення нормативів і вимог до безпеки харчових продуктів, контролю за ними та інформування споживачів про їх властивості.

Забезпечення виробництва якісних та безпечних для споживачів продуктів харчування.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину" щодо приведення чинної редакції Закону України "Про ветеринарну медицину" у відповідність із вимогами європейського законодавства у сфері безпечності харчових продуктів тваринного походження 

листопад 

Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002 - 2010 роки" щодо приведення чинної редакції Закону України "Про національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002 - 2010 роки" у відповідність із вимогами Закону України "Про державні цільові програми" та міжнародного законодавства у галузі регулювання риболовства, враховуючи світові тенденції та співробітництво України з державами ЄС, а також участь у діяльності міжнародних риболовних організацій щодо збереження та спільної відповідальності за захист морських ресурсів, розробки та гармонізації існуючих заходів з попередження, припинення та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства (ННН-рибальства) та перегляду розмірів фінансування та напрямів інвестицій 

жовтень 

Мінекономіки, Мінфін, Мінагрополітики, Держкомрибгосп, Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про рибне господарство та промислове рибальство щодо забезпечення розвитку рибного господарства та промислового рибальства, встановлення порядку взаємовідносин державних органів управління і користувачів риби 

серпень 

Мінагрополітики, Держкомрибгосп, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про визначення компетентного органу з питань здійснення державного (офіційного) контролю щодо приведення у відповідність процедури сертифікації харчових продуктів тваринного походження (видачі міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів) з вимогами міжнародного та європейського законодавства шляхом визначення єдиного компетентного органу з питань державного контролю та видачі міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів на харчові продукти тваринного походження, що експортуються, це також є обов'язковою умовою для виходу української тваринницької продукції на ринок ЄС 

II квартал 

Держспоживстандарт, Мінагрополітики, Мін'юст, МОЗ, Мінекономіки 

Визначення оптимальної організаційної структури та умов функціонування системи офіційного контролю на національному рівні шляхом вивчення досвіду ЄС щодо системи державного контролю харчових продуктів 

Нормативно-правовий акт про організаційні засади контролю харчових продуктів 

грудень 

Мінагрополітики, Держспоживстандарт 

Підвищення ефективності реалізації проекту технічної допомоги ЄС "Виконання Україною зобов'язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)" 

Технічна допомога ЄС "Виконання Україною зобов'язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)" 

протягом року 

Мінагрополітики, Держкомветмедицини, інші органи виконавчої влади 

Розроблення нормативно-правових актів 

Нормативно-правові акти гармонізовані до міжнародного законодавства з метою забезпечення виробництва безпечних харчових продуктів тваринного походження 

II півріччя 

Мінагрополітики, Держкомветмедицини 

 

5.5. Транспорт, зв'язок та інформаційні технології

Основні проблеми:

Дорожнє господарство. Транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури не забезпечує швидкого, комфортного, економічного та безпечного перевезення пасажирів і вантажів, а отже, прискореного соціально-економічного, екологічно збалансованого розвитку держави, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо забезпечення транзитних перевезень і розвитку автомобільного туризму.

Автомобільний транспорт. В Україні зростає кількість колісних транспортних засобів, змінюється їх склад, збільшується кількість осіб, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зокрема через неналежний технічний стан таких засобів. Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів, що діють на сьогодні, не відповідають сучасним вимогам.

Залізничний транспорт. Залізнична інфраструктура в значній частині не відповідає сучасним потребам в перевезеннях.

Основними системними проблемами розвитку залізничного транспорту України на сучасному етапі є:

прогресуюча зношеність основних засобів;

недостатність інвестиційних ресурсів для оновлення основних засобів та інноваційного розвитку;

відсутність у повному обсязі компенсації за здійснення соціально необхідних пасажирських перевезень в приміському та регіональному сполученнях;

повільне реформування галузі.

Морський та річковий транспорт. Невідповідність рівня ефективності управління діяльністю морських торговельних портів сучасним міжнародним вимогам, попиту на портові послуги. Система державного управління діяльністю морських торговельних портів залишається незмінною протягом двадцяти років.

Удосконалення інфраструктури морських перевезень здійснюється повільно.

Рівень оновлення основних фондів морських торговельних портів за рахунок як власних, так і залучених коштів, незадовільний. Технічні характеристики портів (глибина підхідних каналів та акваторій, технічний стан причалів, навантажувально-розвантажувальних механізмів, систем автоматизації і комп'ютеризації) залишаються на рівні 90-х років минулого століття.

Державна система забезпечення безпеки судноплавства не повною мірою відповідає вимогам міжнародних стандартів, зокрема стосовно виконання міжнародних зобов'язань України у галузі торговельного мореплавства.

Авіаційний транспорт. Основними проблемними питаннями, які потребують негайного вирішення, є технічна невідповідність аеропортів України вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (ІАТА): недостатня пропускна здатність терміналів, недостатня кількість місць для паркування повітряних суден, капітальні будівлі та споруди (в тому числі злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки та перонно-вокзальні комплекси) потребують негайної реконструкції для забезпечення вимог УЄФА під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Інформатизація та електронне урядування. Україна відстає від розвинених країн за розвитком інформаційного суспільства, інформатизації та електронного урядування. Значне відставання від розвинених країн світу спостерігається за рівнем впровадження інформаційних технологій в органах державної влади. В Україні лише близько 50 відсотків центральних органів виконавчої влади впровадили внутрішньовідомчі системи електронного документообігу.

Основні завдання:

Створення сучасних автомобільних доріг та підвищення рівня безпеки автомобільного транспорту.

Модернізація та розвиток залізничного транспорту, впровадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських поїздів.

Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту.

Модернізація та збільшення пропускної спроможності аеропортів, підвищення інтенсивності руху повітряних суден.

Створення сучасної мережі зв'язку. Забезпечення доступу споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних та універсальних послуг поштового зв'язку нормованої якості за регульованими державою тарифами на всій території України.

Розвиток інформаційного суспільства та інформатизації.

Закріплення на законодавчому рівні повноважень НКРЗ щодо визначення, аналізу ринків телекомунікаційних послуг та встановлення відповідних регуляторних зобов'язань.

Забезпечення конверсії радіочастотного спектра для сприяння швидкому впровадженню передових технологій радіозв'язку, у тому числі технологій мобільного зв'язку третього покоління, в Україні.

Вдосконалення порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг і врегулювання відносин між учасниками ринку телекомунікацій.

5.5.1. Створення сучасних автомобільних доріг та підвищення рівня безпеки автомобільного транспорту

Цілі та очікувані результати:

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки автомобільних доріг загального користування; розвиток автомобільних доріг, що суміщаються з міжнародними транспортними коридорами; улаштування під'їзних доріг з твердим покриттям до сільських населених пунктів; розвиток дорожньої інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху.

Вдосконалення системи перевірки технічного стану колісних транспортних засобів.

Зменшення кількості ДТП на 5 відсотків, зменшення кількості викидів в атмосферу забруднюючих речовин на 15 відсотків, споживання автомобільного палива на 3 відсотки.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення зміни до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" щодо забезпечення надходжень до бюджету, необхідних для фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, та розширення джерел наповнення спеціального фонду державного бюджету 

II квартал 

Укравтодор 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку визначення вимог до перевірки складу конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів 

II квартал 

Мінтрансзв'язку 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку перевірки суб'єктами господарювання технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду 

II квартал 

Мінтрансзв'язку 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження конструкції, допуску до експлуатації та використання колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин до них щодо встановлення експлуатаційних характеристик безпеки та методів перевірки технічного стану 

II квартал 

Мінтрансзв'язку 

Реалізація Державної програми 

Державна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007 - 2011 роки 

протягом року 

Мінтрансзв'язку 

 

5.5.2. Модернізація та розвиток залізничного транспорту, провадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських поїздів

Цілі та очікувані результати:

Посилення пропускної спроможності основних залізничних напрямків.

Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту та інвестиційної привабливості галузі.

Підвищення рівня обслуговування пасажирів.

Забезпечення безпеки руху в місцях перетину залізничного та автомобільного транспорту.

Заплановано перевезти у 2010 році 491 млн. пасажирів.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження соціально та економічно обґрунтованих норм споживання послуг на одну особу за видами пільг щодо створення необхідних передумов для поступового запровадження монетизації пільг, у тому числі затвердження соціально та економічно обґрунтованих норм споживання послуг на одну особу за видами пільг 

IV квартал 

Мінпраці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України щодо внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" з метою реформування галузі 

III квартал 

Мінтрансзв'язку 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про утворення державного господарського об'єднання у формі державного концерну 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку, Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Статуту державного господарського об'єднання у формі державного концерну 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку, Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про встановлення державного замовлення на залізничні перевезення 

IV квартал 

Мінтранс, Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про державну підтримку пасажирських перевезень 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Реалізація заходів Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006 - 2010 роки 

Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006 - 2010 роки 

протягом року 

Мінтрансзв'язку 

 

5.5.3. Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту

Цілі та очікувані результати:

Підвищення ефективності функціонування портів, рівня їх технологічного та технічного оснащення.

Збільшення вантажопереробки, фінансово-господарських показників морськими і річковими портами України.

Підвищення рівня безпеки судноплавства.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення нормативно-правових актів 

Постанова Кабінету Міністрів України про портові збори  

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Наказ Мінтрансзв'язку про затвердження Збірника тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку, Мінекономіки 

Наказ Мінтрансзв'язку про затвердження зборів і плати за послуги, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах України 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку, Мінекономіки 

Накази Мінтрансзв'язку щодо затвердження порядків (методик) зміни та формування тарифів на спеціалізовані послуги портів та методики формування наскрізних тарифів на перевезення транзитних вантажів 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку, Мінекономіки, Антимонопольний комітет, Мінфін 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про приєднання України до Міжнародної Конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладання арешту на морські судна 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накладання арешту на морські судна 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань відведення земель водного фонду 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внутрішній водний транспорт 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про транзит вантажів" 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою підготовки до приєднання до Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 року 

Нормативно-правові акти щодо приєднання до Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 року 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку, Мінпраці, МЗС 

Створення ефективної системи з підтримки навігаційних глибин відповідно до міжнародних вимог у територіальному морі України, на акваторіях портів та каналах до них 

Система з підтримки паспортних параметрів Бузько-Дніпровсько-лиманського та Херсонського морських каналів і глибоководного суднового ходу Дунай - Чорне море 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Створення берегових систем технічної та інформаційної підтримки безпеки судноплавства 

Системи технічної та інформаційної підтримки безпеки судноплавства 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Реалізація спільного з ЄБРР проекту з реконструкції причалів 

Спільний з ЄБРР проект "Розвиток Іллічівського морського торговельного порту" 

відповідно до строків, визначених Кредитною Угодою 

Мінтрансзв'язку 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про морські порти України 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку, центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проекту Кодексу 

Кодекс торговельного мореплавства (нова редакція) 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку, центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою реалізації Стратегії розвитку морських портів України на період до 2015 року 

Стратегія розвитку морських портів України на період до 2015 року 

II півріччя 

Мінтрансзв'язку, центральні органи виконавчої влади 

 

5.5.4. Модернізація та збільшення пропускної спроможності аеропортів, підвищення інтенсивності руху повітряних суден

Цілі та очікувані результати:

Забезпечення безпечного та ефективного функціонування всіх суб'єктів авіаційної діяльності.

Перехід на Європейські стандарти безпеки.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Підготовка аеропортів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Укладення Угоди з Європейським Союзом про Спільний Авіаційний простір 

Угода з Європейським Союзом про Спільний Авіаційний простір 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Впровадження в Державіаадміністрації відповідних напрямів Програмного комплексу єдиної інформаційної системи (ЄІС ДАА) 

Єдина інформаційна система Державіаадміністрації для забезпечення Міжнародних стандартів безпеки у цивільній авіації 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

Супроводження проекту Повітряного кодексу України 

Повітряний кодекс України 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку 

 

5.5.5. Розвиток інформаційного суспільства та інформатизації

Цілі та очікувані результати:

Забезпечення 100 відсотків обліку державних електронних інформаційних ресурсів.

Ефективне використання радіочастотного ресурсу України та впровадження передових технологій радіозв'язку.

Підвищення рівня об'єктивізації оцінки стану й тенденцій розвитку інформаційного суспільства.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Тимчасового технічного регламенту електронного документообігу в органах виконавчої влади 

IV квартал 

Держкомінформатизації, Держспоживстандарт 

Реалізація пілотного проекту 

Звіт про результати реалізації пілотного проекту щодо впровадження технологій електронного урядування згідно з розпорядженням, проекти нормативно-правових актів щодо поширення досвіду реалізації пілотного проекту, впровадження в органах державної влади та органах місцевого самоврядування технологій електронного урядування 

IV квартал 

Держкомінформатизації 

Створення та забезпечення ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів 

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів 

IV квартал 

Держкомінформатизації 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні 

IV квартал 

Держкомінформатизації 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про інформаційну систему "Електронний Уряд" 

IV квартал 

Держкомінформатизації 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про електронну комерцію 

IV квартал 

Держкомінформатизації 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства 

IV квартал 

Держкомінформатизації 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування 

III квартал 

Держкомінформатизації 

Розроблення проекту постанови Верховної Ради України 

Проект постанови Верховної Ради України про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2010 - 2012 роки 

III квартал 

Держкомінформатизації 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації" 

III квартал 

Держкомінформатизації 

Внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.98 N 1352 

IV квартал 

Держкомінформатизації 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" 

IV квартал 

НКРЗ, Мінтрансзв'язку, Антимонопольний комітет, Мінекономіки, Мінфін 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України 

IV квартал 

Мінтрансзв'язку, НКРЗ, Міноборони, Мінекономіки, Мінфін 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (нова редакція) 

IV квартал 

НКРЗ, Мінтрансзв'язку, Антимонопольний комітет, Держкомтелерадіо 

 

5.6. Науково-технічна та інноваційна політика

Основні проблеми:
 
Криза виявила неготовність науково-інноваційної системи до швидкого впровадження науково-технічної продукції в промисловості, енергетиці, у галузях житлово-комунального господарства, де потенційні втрати від використання застарілих технологій особливо значні.

Сучасний стан вітчизняної науки, що характеризується погіршенням вікової структури наукових кадрів, майже критичним станом матеріально-технічної бази, обумовлений низкою негативних чинників, таких як:

недостатній рівень та неефективна структура фінансової підтримки;

неефективна організаційна структура, велика розпорошеність наукових установ (підпорядкованість 36 головним розпорядникам бюджетних коштів; фактична дискримінованість науковців, що працюють в університетському й галузевому секторах, порівняно з їхніми колегами з академічного сектору тощо);

невизначеність пріоритетів та їхнього впливу на економічний розвиток країни;

наднизький попит на результати науково-технічної діяльності з боку реального сектору економіки;

нерозвиненість національної інноваційної системи.

Діюча структура державного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю не забезпечує реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики. Не налагоджено координації взаємодії науки з виробництвом, ефективного використання вітчизняних науково-технологічних здобутків, орієнтування науково-технічної діяльності на потреби економіки.

Нинішня фіскальна політика України не враховує таку специфічну особливість інноваційної діяльності, як значні затрати та високий рівень ризику при впровадженні інновацій та виведенні інноваційної продукції на ринок.

Основні завдання:

Створення конкурентоспроможної системи генерування знань.

Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій.

Розвиток системи управління інтелектуальною власністю.

Стимулювання попиту на інновації.

5.6.1. Створення конкурентоспроможної системи генерування знань

Цілі та очікувані результати:

Підвищення результативності наукової та науково-технічної діяльності та ефективності бюджетного фінансування наукової сфери.

Збільшення частки впроваджених науково-технічних робіт, що виконувалися за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на 15 відсоткових пунктів.

Оновлення наукової матеріально-технічної бази університетів на 8 відсотків.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" 

IV квартал 

ДКНТІ 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо оптимізації структури та напрямів державного фінансування наукової сфери 

IV квартал 

ДКНТІ 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку визначення та встановлення оптимального для сучасного стану економіки України розподілу видатків державного бюджету за основними видами (етапами) наукового процесу 

у шестимісячний термін після прийняття Закону України про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" 

ДКНТІ, Мінекономіки, Мінфін, Держкомстат 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо дослідницького податкового кредиту 

червень 

Мінфін, ДКНТІ, Мінекономики 

Оновлення та модернізація науково-навчальної лабораторної бази ВНЗ МОН 

Державна цільова науково-технічна та соціальна програма "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки 

IV квартал 

МОН, ДКНТІ 

Розбудова інфраструктури національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН 

Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006 - 2010 роки" 

IV квартал 

МОН, ДКНТІ 

Розбудова національної грід-інфраструктури та створення умов для широкого впровадження грід-технологій 

Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009 - 2013 роки 

IV квартал 

МОН, НАНУ, МОЗ 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про державне прогнозування та стратегічне планування 

III квартал 

Мінекономіки 

Розроблення нормативно-правового акта 

Нормативно-правовий акт щодо придбання імпортного наукового обладнання для проведення фундаментальних наукових досліджень 

I півріччя 

МОН, НАНУ 

Розроблення нормативно-правового акта 

Нормативно-правовий акт щодо підвищення престижу наукової праці, поліпшення соціальних умов, зокрема забезпечення житлом учених, насамперед молодих науковців 

II півріччя 

МОН, центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про науково-технічну інформацію щодо атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

жовтень 

МОН 

Розроблення нормативно-правового акта 

Внесення змін до Національної доктрини розвитку освіти щодо практичного оволодіння українською молоддю державною мовою, однією чи кількома іноземними, доступ до програм Європейського Союзу у сфері освіти, у тому числі тих, які спрямовані на вивчення мов міжнародного спілкування 

грудень 

МОН 

 

5.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій

Цілі та очікувані результати:

Збільшення кількості підприємств, які впроваджують інновації.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків щодо спрямування державної підтримки на розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ як засновників наукового парку 

III квартал 

ДКНТІ 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" щодо визначення основних суб'єктів інноваційної інфраструктури 

листопад 

ДКНТІ 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності" щодо визначення правових, економічних та організаційних засад цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні 

серпень 

ДКНТІ 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до статті 8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" щодо створення та забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій 

III квартал 

ДКНТІ 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" щодо врегулювання на законодавчому рівні питань, спрямованих на забезпечення повноцінного та ефективного функціонування технологічних парків, удосконалення системи реєстрації технологічних парків та їх проектів 

серпень 

ДКНТІ 

Розроблення типових методичних рекомендацій 

Типові методичні рекомендації щодо утворення та функціонування об'єктів інноваційної інфраструктури, розвитку інноваційного брокерства в Україні, провадження оцінної діяльності на ринку інновацій 

грудень 

ДКНТІ, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст 

Розроблення методичних матеріалів 

Методичні матеріали для інформаційно-консультаційної підтримки об'єктів інноваційної інфраструктури та забезпечення їх взаємодії з новоствореними центрами 

листопад 

ДКНТІ, Мінекономіки, НАНУ, Мінпромполітики, Мінпаливенерго 

Розроблення методичних засад 

Методичні засади кваліфікування продукції та виробництва за рівнем технологічності 

II півріччя 

Мінекономіки, Мінфін, Мінпромполітики, ДКНТІ, ДПА, Держмитслужба 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" в частині розширення державної підтримки та стимулювання діяльності технологічних парків 

вересень 

ДКНТІ 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України "Про інноваційну діяльність" (нова редакція) 

грудень 

ДКНТІ 

 

5.6.3. Розвиток системи управління інтелектуальною власністю

Цілі та очікувані результати:

Підвищення ефективності управління інтелектуальною власністю країни.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності з метою приведення законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності у відповідність з положеннями законодавства Європейського Союзу 

вересень 

ДКНТІ 

Забезпечення організації реєстрації нових технологій, нових видів техніки і матеріалів 

План організації реєстрації нових технологій, нових видів техніки і матеріалів як їх складових, сприяння їх подальшої комерціалізації та використання в господарському обігу 

грудень 

ДКНТІ 

 

5.6.4. Стимулювання попиту на інновації

Цілі та очікувані результати:

Збільшення кількості вітчизняних підприємств, які впроваджують інновації.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" щодо уточнення завдань та функцій уповноваженого органу, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також форм державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій 

грудень 

ДКНТІ 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про науковий парк "Київська політехніка" щодо активізації інноваційного процесу в вищих навчальних закладах 

грудень 

МОН, ДКНТІ 

Запровадження компенсаційних механізмів для підприємств, що здійснили інвестиції в інноваційні та енергоефективні технології та до проекту переліку зазначених технологій 

Розроблення пропозицій до проекту Податкового кодексу України 

III квартал 

ДКНТІ, Мінфін, Мінекономіки 

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України 

Постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму конкурсного відбору інноваційних проектів підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави 

вересень 

ДКНТІ, Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінфін 

Розроблення проектів нормативно-правових актів 

Нормативно-правові акти щодо інтеграції вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок у європейський та міжнародний науковий простір 

грудень 

ДКНТІ, МЗС 

Сприяння участі України в Сьомій рамковій програмі СС з досліджень 

Нормативно-правові акти МОН щодо використання наявних інструментів Угода між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво. INCO-Ncts, сприяння діяльності Національних контактних пунктів з питань інформаційно-комунікаційних технологій та залучення приватного сектору до дослідницької діяльності 

листопад 

ДКНТІ 

Розроблення нормативно-правових актів 

Нормативно-правові акти щодо створення інституціональних та правових умов для розвитку венчурного інвестування в наукомісткі проекти 

протягом року 

ДКНТІ 

 

5.7. Зовнішньоекономічна політика

Основні проблеми:

Серед основних проблем сучасного розвитку українського експорту є: сировинний характер значної частини експорту; відсутність чітко визначеної політики структурних змін в галузі експорту; незначна частка продукції з високою часткою доданої вартості у структурі українського експорту; відсутність правових основ запровадження фінансових механізмів державної підтримки розвитку експорту; недостатній рівень інвестування в модернізацію експортоорієнтованих виробництв та гостра нестача новітніх технологій; застаріла транспортна інфраструктура, що не відповідає сучасним вимогам ефективного транскордонного сполучення; поширення практики вжиття обмежувальних та протекціоністських заходів з боку окремих країн та провідних транснаціональних корпорацій; наявність диспропорцій у двосторонній торгівлі з основними партнерами; високі ризики фінансових втрат при проведенні експортних операцій; невигідні умови кредитування експорту (високі відсоткові ставки та короткі строки наданих кредитів).

Основні завдання:

Формування ефективної експортної політики України відповідно до світових норм і принципів та підвищення частки високотехнологічних та середньотехнологічних видів економічної діяльності в українському експорті.

Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та світові економічні системи.

Створення умов для підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на зовнішніх ринках.

Створення умов для протидії практики застосування обмежувальних та протекціоністських заходів з боку окремих країн та провідних транснаціональних корпорацій на зовнішніх ринках та для припинення правопорушень на внутрішньому ринку.

5.7.1. Формування ефективної експортної політики України відповідно до світових норм і принципів та підвищення частки високотехнологічних та середньотехнологічних видів економічної діяльності в українському експорті

Цілі та очікувані результати:

Покращення експортно-імпортного балансу.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національної стратегії розвитку експорту 

жовтень 

Мінекономіки 

Надання консультативної та інформаційно-методичної підтримки національним експортерам 

План заходів з консультативної та інформаційно-методичної підтримки національним експортерам 

IV квартал 

Мінекономіки 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про систему державної підтримки експорту товарів (робіт, послуг) українського походження щодо запровадження механізму підтримки експорту на зовнішніх товарних ринках шляхом застосування дозволеного механізму підтримки експорту 

липень 

Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Держкомпідприємництво, ДПА, Держфінпослут, Національний банк (за згодою) 

 

5.7.2. Використання переваг членства в СОТ

Цілі та очікувані результати:

Збільшення експорту товарів у 2010 році.

Просування на нові ринки товарів та послуг.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Продовження ефективного переговорного процесу з укладення Угод про вільну торгівлю між Україною та Європейською асоціацією вільної торгівлі 

Угода про вільну торгівлю між Україною та Європейською асоціацією вільної торгівлі 

протягом року 

Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади 

Продовження консультацій щодо укладення Угод про вільну торгівлю між Україною та Канадою, Туреччиною, іншими перспективними країнами-партнерами 

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, Туреччиною, іншими перспективними країнами-партнерами 

протягом року 

Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади 

Участь у поточному раунді переговорів СОТ "Доха-Розвиток" з метою захисту економічних інтересів України у процесі вдосконалення правил торгівлі та узгодженні ліберальних режимів доступу до ринків 

Пропозиції до відповідних проектів документів СОТ 

протягом року 

Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади 

Розширення можливостей доступу вітчизняних виробників на світові ринки та захист інтересів експортоорієнтованих галузей економіки 

План заходів щодо координації спільної роботи з органами виконавчої влади, громадськими організаціями, галузевими асоціаціями промисловості, компаніями щодо опрацювання питань більш ефективного використання інструментів СОТ 

протягом року 

Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади 

Ініціювання переговорного процесу між Україною та СОТ щодо перегляду ставок ввізного мита на деякі товари машинобудівної галузі, виробництво яких в Україні постраждало від фінансово-економічної кризи, та встановлення перехідного періоду для дії підвищених ставок ввізного мита з метою подолання наслідків кризи 

Розклад CLXII - Україна, Частина I "Тариф у рамках режиму найбільшого сприяння", що є додатком до Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі від 05.02.2008 

протягом року 

Мінекономіки 

 

5.7.3. Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва

Цілі та очікувані результати:

Просування на нові ринки товарів та послуг вітчизняного виробництва та закріплення на традиційних ринках.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Вдосконалення та розвиток договірно-правового двостороннього співробітництва з перспективними країнами-партнерами в сферах торгівлі, захисту інвестицій, промисловості, науки та технологій 

Постанови Кабінету Міністрів України; закони України 

протягом року 

Мінекономіки, МЗС, Мін'юст, центральні органи виконавчої влади 

Підвищення ефективності роботи Урядово-донорської робочої групи 

Проведення засідань робочих груп 

протягом року 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади 

Подальший розвиток і підтримка двостороннього діалогу на міждержавному та міжурядовому рівнях, у першу чергу, з країнами та регіонами, де Україна має потенціал для нарощування власного експорту, а також збереження позицій України на традиційних ринках країн 

План проведення переговорів з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Китай, Індія, В'єтнам, Республіка Корея, Японія), Африки (Алжир, Єгипет, Лівія, Нігерія), Близького та Середнього Сходу (Сирія, ОАЕ, Саудівська Аравія) та країнами Західної, Центральної та Східної Європи, Північної і Південної Америки 

протягом року 

Мінекономіки, МЗС, центральні органи виконавчої влади 

Поглиблення співробітництва України з Російською Федерацією, країнами СНД як у двосторонньому, так і в багатосторонньому форматі (в рамках СНД та з митним союзом) 

План проведення переговорів у торговельно-економічній сфері, паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах, машинобудуванні, транспорті, промисловій політиці, авіабудуванні, космічній галузі та у сфері науково-технічного співробітництва 

протягом року 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади 

Поглиблення співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи у напрямах диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, розвитку транспортних коридорів, розбудови прикордонної інфраструктури, розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва, залучення ділових кіл до реалізації спільних проектів, пов'язаних з підготовкою до Євро-2012 

Відповідно до дво- та багатосторонніх домовленостей 

протягом року 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади 

Подальша активізація двостороннього співробітництва з країнами Західної Європи з метою реалізації спільних проектів в галузі розвитку транспортної інфраструктури, створення технопарків та кластерів, впровадження екологічних та енергоефективних технологій у виробництві, співробітництва в галузі моніторингу довкілля, продовження та розвитку співробітництва в сфері технічної допомоги, розвитку міжрегіонального співробітництва 

Указ Президента України про укладання фінансової угоди 

протягом року 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади 

Реалізація комплексу заходів з поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва зі США на основі Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США від 19 грудня 2008 року 

План заходів з поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва 

протягом року 

Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади 

Проведення засідання Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій 

План проведення переговорів 

протягом року 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади, Торгово-промислова палата 

Проведення засідання українсько-американської Робочої групи з питань енергетичної безпеки 

Протокол засідання 

протягом року 

Мінпаливенерго, Мінекономіки, НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом", МЗС 

Розвиток співробітництва у рамках ЦЄІ та ОЧЕС в енергетичній, транспортній, фінансовій та інших сферах 

Відповідно до дво- та багатосторонніх домовленостей 

протягом року 

Мінекономіки, МЗС, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінтрансзв'язку, МОН, НАЕР 

Розширення торгівельно-економічного співробітництва з країнами Африканського регіону, а також з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

Програми співробітництва України з країнами Африки на 2010 - 2012 роки; Інвестиційні проекти (відповідно до досягнутих домовленостей за підсумками 2-го засідання Координаційної Ради з економічного співробітництва з Японією при Мінекономіки України та Комітету ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу "Кейданрен" (у рамках створених дев'яти робочих груп з відповідних галузей економіки) та Спільних міжурядових комісій з Китаєм та Японією) 

протягом року 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади 

 

5.8. Розвиток внутрішнього ринку

Основні проблеми:

Україна відстає від розвинених країн за розвитком сфери внутрішньої торгівлі. У період фінансово-економічної кризи у 2009 році зниження темпів обороту роздрібної торгівлі становило 16,6 відсотка у порівнянних цінах від обсягу 2008 року. Зниження відбулося через зменшення споживчого попиту зважаючи на скорочення реальних доходів населення, припинення споживчого кредитування банківськими установами населення та зростання вартості імпортної продукції внаслідок суттєвої девальвації національної валюти. Як наслідок - звуження асортименту товарів на полицях магазинів, затримка в розрахунках з постачальниками продукції. У зв'язку з цим окремі виробники вимушені були припинити відвантаження товарів в торгівлю. Криза в торгівлі тягне за собою погіршення фінансового стану суміжних галузей, в першу чергу АПК та переробної промисловості.

Істотними недоліками законодавства у сфері внутрішньої торгівлі є відсутність єдиного підходу до вирішення питань, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання у цій сфері.

Основні завдання:

Створення законодавчих засад для ефективного державного регулювання сферою внутрішньої торгівлі.

Усунення перешкод у веденні господарської діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі.

5.8.1. Створення законодавчих засад для ефективного державного регулювання сферою внутрішньої торгівлі

Цілі та очікувані результати:

Розвиток конкуренції в сфері оптової та роздрібної торгівлі.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внутрішню торгівлю 

протягом року 

Мінекономіки, Мінфін, Мінрегіонбуд, Мінагрополітики, Держкомпідприємництво, Держспоживстандарт, Мін'юст 

 

5.8.2. Усунення перешкод у веденні господарської діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі

Цілі та очікувані результати:

Оптимізація витрат суб'єктів господарювання, що ведуть господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг.

Збільшення обороту роздрібної торгівлі.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" 

III квартал 

Мінекономіки, Мінфін, ДПА, Мінпромполітики, Держкомпідприємництво, Держспоживстандарт, Мін'юст 

 

6. Регіональна політика

Основні проблеми:

Світова фінансово-економічна криза негативно вплинула на економіку регіонів.

Індекс промислового виробництва до 1990 року за останні два роки скоротився у всіх регіонах (найбільше у Волинській області до 94 відсотків у 2009 році проти 202 відсотків у 2007 році та Закарпатській: відповідно до 144 відсотків проти 276 відсотків).

Протягом останніх двох років обсяги будівельних робіт постійно знижувалися у 24 регіонах, з яких у Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській та Закарпатській областях ця динаміка тривала три роки поспіль.

У 2009 році 12 регіонів отримали негативний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств, у 2008 році - 16 регіонів.

За минулий рік у 19 регіонах знизилися податкові надходження (від 0,1 відсотка у Чернівецькій до 29,5 відсотка у Дніпропетровській областях). Крім того, станом на 1 січня 2010 року порівняно з початком 2008 року у всіх регіонах зросла податкова заборгованість. Найвищими є темпи у Полтавській (у 5,5 раза), Одеській та Сумській (у 4,4 раза) областях.

За 9 місяців 2009 року обсяги інвестицій в основний капітал знизилися у 26 регіонах (по Україні на 43,7 відсотка). Найбільше скорочення спостерігалося в Луганській (на 64,9 відсотка), Чернігівській, Тернопільській, Вінницькій областях та Автономній Республіці Крим (понад 50 відсотків).

У всіх регіонах зменшилася протягом 2009 року реальна середньомісячна заробітна плата. Найбільше скорочення мало місце у Запорізькій області (на 12,6 відсотка), м. Києві (на 11,8 відсотка), Донецькій (на 10,6 відсотка) та Дніпропетровській (на 10,9 відсотка) областях. Крім того, станом на початок 2010 року порівняно з початком 2008 року у всіх регіонах зросла заборгованість з виплати заробітної плати (по Україні за звітні два роки її борг зріс у 2,2 раза). Найвищий приріст заборгованості зафіксовано у м. Севастополі (у 22,3 раза) та м. Києві (у 21,2 раза).

Значно погіршився стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги. Заборгованість населення за 2008  - 2009 роки зросла у всіх регіонах (по Україні - на 32,0 відсотка). Найбільшими темпами у м. Севастополі (у 1,7 раза), Рівненській (у 1,6 раза) та Одеській (у 1,5 раза) областях.

В складних умовах боротьби із наслідками фінансово-економічної кризи посилюються тенденції до концентрації економічного ресурсу у великих містах. Економічне життя країни поступово зосереджується в восьми - десяти конкурентоспроможних містах з розвинутою інфраструктурою, в яких концентруються фінансові, інноваційні та трудові ресурси.

Водночас інші території внаслідок ліквідації підприємств, зменшення обсягів виробництва, відсутності інфраструктури належного рівня мають значні соціально-економічні проблеми та потребують державного стимулювання для активізації економічної діяльності. Зазначені території, серед яких монофункціональні міста, шахтарські населені пункти, депресивні та віддалені прикордонні території відчувають дефіцит ресурсу розвитку. Наслідок - руйнація місцевої інфраструктури, безробіття, міграція населення, зокрема молоді, демографічні проблеми та соціальна напруга в суспільстві.

Стан регіонального та місцевого розвитку характеризується слабким матеріальним, фінансовим, кадровим та іншим ресурсним забезпеченням, необхідним для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування, кризою житлово-комунального господарства, систем енерго-, паливо- і водозабезпечення, соціальної інфраструктури, невирішеністю нагальних питань реформування системи адміністративно-територіального устрою України.

Сучасні виклики та загрози ставлять перед державою завдання із створення нових можливостей для розвитку країни та її регіонів, а також забезпечення підвищення якості життя населення незалежно від місця його проживання.

Основні завдання:

Реалізація нових інструментів стимулювання розвитку регіонів.

Концентрація фінансових ресурсів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів.

Формування суспільно-політичної бази реформ адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.

6.1. Реалізація нових інструментів стимулювання розвитку регіонів

Цілі та очікувані результати:

Створення умов для стабілізації соціально-економічної ситуації в регіонах.

Забезпечення концентрації та підвищення ефективності використання державних та регіональних ресурсів.

Запровадження партнерських стосунків між Урядом України та регіонами.

Підвищення ефективності взаємодії центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем розвитку територій.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Підготовка нових та забезпечення реалізації укладених угод щодо регіонального розвитку 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо схвалення угод щодо регіонального розвитку 

протягом року 

Мінекономіки, Мінрегіонбуд, центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про території перспективного розвитку 

II квартал 

Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Мінфін, центральні органи виконавчої влади 

Здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними 

Аналітичний звіт "Моніторинг соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення" для визнання територій депресивними 

серпень 

Мінекономіки, Мінпраці, Держкомстат, інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення програм подолання депресивності територій 

Програми подолання депресивності територій 

IV квартал 

Мінекономіки, центральні та місцеві органи виконавчої влади 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про засади державної регіональної політики 

II квартал 

Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мін'юст, центральні органи виконавчої влади 

Реалізація основних завдань та заходів Загальнодержавної програми розвитку малих міст 

Аналіз ефективності реалізації у 2004 - 2010 роках Загальнодержавної програми розвитку малих міст 

протягом року 

Мінекономіки, Асоціація малих міст разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади 

Підтримка розвитку малих міст 

Підготовка пропозицій Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізмів державної підтримки сталого розвитку малих міст у 2011 - 2015 роках 

грудень 

Мінекономіки, Асоціація малих міст разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади 

Створення методичної бази щодо формування та впровадження програм підвищення конкурентоспроможності територій 

Методичні рекомендації місцевим органам влади щодо формування та впровадження програм підвищення конкурентоспроможності територій 

червень 

Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Держкомпідприємництво, центральні органи виконавчої влади 

Проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань регіонів 

Комплексна оцінка соціально-економічного розвитку регіонів 

щокварталу 

Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Держкомстат 

 

6.2. Концентрація фінансових ресурсів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів

Цілі та очікувані результати:

Покращення розвитку інфраструктури, підвищення рівня інвестиційної привабливості регіонів.

Створення умов для залучення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності територій.

Розробка постійно діючої тренінгової програми для представників місцевих органів виконавчої влади спільно з виконавчими інститутами країн Європи, США, Російської Федерації.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про перелік об'єктів соціальної інфраструктури, що потребують першочергової фінансової допомоги з державного бюджету у 2010 році 

I півріччя 

Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування 

Визначення пріоритетних регіональних інвестиційних проектів, що потребують першочергової фінансової допомоги з державного бюджету у 2011 році 

Переліки інвестиційних проектів 

II квартал 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування 

Розроблення проектів Регіональних інвестиційних програм 

Проекти Регіональних інвестиційних програм, що будуть фінансуватися у 2011 році за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів 

I півріччя 

Мінекономіки, Мінфін, Мінрегіонбуд, інші центральні органи виконавчої влади 

Реалізація спільної українсько-німецької тренінгової програми для представників місцевих органів виконавчої влади з метою створення механізму залучення інвестицій та поліпшення інвестиційної привабливості регіонів 

Спільна українсько-німецька тренінгова програма для представників місцевих органів виконавчої влади 

протягом року 

Мінекономіки, місцеві органи виконавчої влади 

Створення механізму державної фінансової підтримки проектів транскордонного співробітництва, відібраних для реалізації в рамках виконання Програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства, інших програм ЄС та державних програм розвитку транскордонного співробітництва 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань підтримки транскордонного співробітництва" 

I півріччя 

Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Мінфін, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 

 

6.3. Формування суспільно-політичної бази реформ адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування

Цілі та очікувані результати:

Створення умов для сталого розвитку територіальних громад, наближення можливостей та якості їх діяльності до європейських стандартів.

Упорядкування адміністративно-територіальних одиниць.

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, покращення якості надання соціальних послуг населенню.

Покращення управління земельними ресурсами.

Удосконалення системи управління територіями з боку центральних органів виконавчої влади.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про адміністративно-територіальний устрій України 

IV квартал 

Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мін'юст, Мінфін, центральні та місцеві органи виконавчої влади 

Розробка нормативно-правової бази з питань вдосконалення системи місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (нова редакція) 

IV квартал 

Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мін'юст, Мінфін, Головдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади 

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (нова редакція) 

IV квартал 

Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мін'юст, Мінфін, Головдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади 

Законодавче визначення статусу міста Севастополь 

Закон України про місто із спеціальним статусом Севастополь 

IV квартал 

Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мін'юст, Мінфін, центральні та місцеві органи виконавчої влади 

Врегулювання питань розмежування державної та комунальної власності 

Закон України про комунальну власність 

IV квартал 

Мін'юст, Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади 

Створення органу з питань проведення реформи місцевого самоврядування 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо утворення при Кабінеті Міністрів України органу з питань проведення реформи місцевого самоврядування під головуванням Прем'єр-міністра України 

IV квартал 

Мінрегіонбуд, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади 

 

7. Обороноздатність держави

Основні проблеми:

Боєготовність Збройних Сил України не відповідає параметрам, визначеним у Державній програмі розвитку Збройних Сил України на 2006 - 2011 роки.

Не дотримуються державні соціальні гарантії, визначені військовослужбовцям та членам їх сімей, недостатньою є укомплектованість Збройних Сил України, система матеріально-технічного забезпечення не повною мірою забезпечує життєдіяльність та бойову підготовку військ (сил), також не відповідає сучасним вимогам стан ОВТ.

Протягом останніх років загострилися проблеми щодо рівня грошового забезпечення та забезпечення військовослужбовців житлом. Існує необхідність реалізації надлишкового майна та вилучення і утилізації надлишкових боєприпасів, ракетного палива та ОВТ.

Невирішеність договірно-правового оформлення державного кордону України на ділянках Азово-Керченської ділянки з Російською Федерацією, Азовського та Чорного морів; з Республікою Білорусь, Молдовою (Придністров'я); продовження процесу перевірки українсько-румунського державного кордону.

Основні завдання:

Підвищення рівня обороноздатності держави.

Проведення державної інвентаризації земель військових формувань України; визначення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок військових формувань України та оформлення правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки; передача земель, які не використовуються для потреб військових формувань України, до складу земель запасу з наступним їх перерозподілом для задоволення соціально-економічних потреб держави та територіальних громад.

Утилізація непридатних для подальшого використання і зберігання ракет, боєприпасів, рідких компонентів ракетного палива. Реалізація надлишкового військового майна.

Забезпечення соціального захисту військовослужбовців.

Проведення переговорних процесів з Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Молдова та Республікою Румунія, направлених на демаркацію, делімітацію та уточнення проходження державного кордону на ділянках державного кордону із зазначеними країнами.

7.1. Підвищення рівня обороноздатності держави

Цілі та очікувані результати:

Забезпечення достатнього рівня обороноздатності держави.

Захід  

Документ  

Термін виконання  

Виконавці  

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про чисельність Збройних Сил України на 2010 рік 

II квартал 

Міноборони 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони (в частині визначення правових засад розпорядження землями оборони, які вивільняються) 

II квартал 

Міноборони 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про фінансову систему України в особливий період 

III квартал 

Мінфін 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану 

III квартал 

Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо надання права вступу до військових коледжів сержантського складу військовослужбовцям військової служби за контрактом до 30-річного віку 

III квартал 

Міноборони 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про організацію оборонного планування" щодо вдосконалення процедури оборонного планування та приведення у відповідність із термінами державного прогнозування та стратегічного планування 

IV квартал 

Міноборони 

Розроблення проекту змін до Указу Президента України 

Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затверджене Указом Президента України від 1 лютого 2007 року N 66/2007 щодо вдосконалення порядку відбору та прийняття на військову службу у військовому резерві, присвоєння військових звань у військовому резерві, залучення резервістів у зв'язку з мобілізацією 

III квартал 

Міноборони 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку оснащення Збройних Сил України ОВТ і МТЗ іноземного виробництва 

III квартал 

Мінекономіки, Міноборони 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" 

II квартал 

Міноборони 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про граничну чисельність військовослужбовців та працівників Генерального штабу Збройних Сил України 

IV квартал 

Міноборони 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення змін та доповнень до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 N 520 щодо доповнення переліку військових частин Збройних Сил України, які підлягають безперебійному забезпеченню електричною енергією, природним газом, водо- та теплопостачанням, військових частин розвідки Сухопутних військ Збройних Сил України, які виконують завдання бойового чергування в мирний час 

II квартал 

Міноборони 

Реалізація державної програми 

Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2006 - 2011 роки 

протягом року 

Міноборони 

Реалізація державної програми 

Державна програма реалізації Договору з відкритого неба 

протягом року 

Міноборони 

Реалізація державної програми 

Державна програма переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом 

протягом року 

Міноборони 

Реалізація державної програми 

Загальнодержавна програма створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням 

протягом року 

Міноборони 

Реалізація державної програми 

Державна цільова правоохоронна програма "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року 

протягом року 

Адміністрація Держприкордонслужби 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Державної програми розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України на період до 2015 року 

III квартал 

Міноборони 

 

7.2. Утилізація ракетного палива, ракет, боєприпасів та рухомого військового майна

Цілі та очікувані результати:

Зменшення техногенного навантаження на природне середовище.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо вдосконалення процедури утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї та узгодження деяких положень Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" з вимогами інших законодавчих актів 

III квартал 

Міноборони, Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин щодо вдосконалення порядку утилізації ракет і боєприпасів, у тому числі шляхом його спрощення 

II квартал 

Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 N 118 "Деякі питання реалізації рухомого військового майна" щодо вдосконалення процедури продажу рухомого військового майна на внутрішньому ринку (зокрема, зняття заборони щодо продажу на внутрішньому ринку окремих видів озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, вибухових речовин тощо) 

III квартал 

Мінекономіки, Міноборони 

Реалізація державної програми 

Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995 - 2015 роки 

протягом року 

Міноборони, Мінекономіки 

Реалізація державної програми 

Програма реабілітації територій, забруднених унаслідок військової діяльності, на 2002 - 2015 роки 

протягом року 

Міноборони, Мінекономіки 

Реалізація державної програми 

Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки 

протягом року 

Міноборони, Мінекономіки 

 

7.3. Соціальний захист військовослужбовців

Цілі та очікувані результати:

Підвищення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Супроводження проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військової служби, соціального захисту військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей (реєстр. N 2478 від 09.07.2009) 

II квартал 

Міноборони, ГУВВ МВС, Державна прикордонна служба, СБУ, УДО, СЗР, Державна спеціальна служба транспорту, Мінекономіки 

Внесення змін до Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо забезпечення виплати одноразової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов'язаних, які призвані на навчальні збори, та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві 

III квартал 

Міноборони, Мінекономіки 

Внесення змін до Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо створення можливості використання як керівного і викладацького складу у вищих військових навчальних закладах Міноборони, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України генералів та офіцерів, які набули значного досвіду служби на керівних посадах у військах, органах військового управління та виявили схильність до педагогічної діяльності, але не мають відповідного вченого звання (ступеня) 

III квартал 

Міноборони, Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про грошову компенсацію за піднайом (найом, оренду) житлового приміщення військовослужбовцям Збройних Сил України, які мають право на таку компенсацію 

II квартал 

Міноборони, Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" щодо підвищення посадових окладів військовослужбовців до рівня, встановленого для державних службовців, та окладів за військовим званням, а також посадових окладів науково-викладацького складу військово-навчальних закладів Міноборони 

II квартал 

Міноборони, Мінекономіки 

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1644 "Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних" щодо вдосконалення системи виплати грошового забезпечення та заохочення резервістів 

III квартал 

Міноборони, Мінекономіки 

Реалізація державної програми 

Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей 

протягом року 

Міноборони, Мінекономіки 

Розроблення проекту нормативно-правового акта 

Нормативно-правовий акт про порядок виділення земельних ділянок під будівництво житла для військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей 

II квартал 

Міноборони, ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, УДО, СЗР, Державна спеціальна служба транспорту, Мінекономіки 

Розроблення проекту нормативно-правового акта 

Нормативно-правовий акт про створення єдиної зведеної бази даних з квартирної черги військовослужбовців, удосконалення методики її формування за категоріями військовослужбовців 

III квартал 

Міноборони, ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, УДО, СЗР, Державна спеціальна служба транспорту, Мінекономіки 

Розроблення проекту нормативно-правового акта 

Нормативно-правовий акт про порядок закупівлі житла на вторинному ринку для військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей 

III квартал 

Міноборони, ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, УДО, СЗР, Державна спеціальна служба транспорту, Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок та умови виплати військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належні їм для отримання жилі приміщення 

III квартал 

Міноборони, ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, УДО, СЗР, Державна спеціальна служба транспорту, Мінекономіки 

Розроблення проекту нормативно-правового акта 

Нормативно-правовий акт про порядок направлення коштів, які надійшли від реалізації військових об'єктів, майна територій військових містечок, розташованих у певному регіоні, на забезпечення житлом безквартирних військовослужбовців цього регіону 

III квартал 

Міноборони, ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, УДО, СЗР, Державна спеціальна служба транспорту, Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок забезпечення службовими жилими приміщеннями військовослужбовців, які проходять військову службу (навчаються) за контрактом або перебувають на кадровій військовій службі країни 

III квартал 

Міноборони, ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, УДО, СЗР, Державна спеціальна служба транспорту, Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок визначення величини опосередкованої вартості наймання житла та про внесення змін до Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення 

IV квартал 

Міноборони, ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, УДО, СЗР, Державна спеціальна служба транспорту, Мінекономіки 

 

8. Удосконалення діяльності правоохоронних та судових органів

Основні проблеми:

Існуюча на сьогодні в Україні правоохоронна система не здатна адекватно відповісти на зазначені виклики. Починаючи з середини 90-х років в Україні було здійснено кілька спроб реформування органів внутрішніх справ.

Зокрема, МВС, згідно з міжнародними стандартами, було звільнено від виконання деяких функцій (в окреме відомство була виділена служба з питань виконання покарань); діяльність органів внутрішніх справ стала більш відкритою; в міліції впроваджуються засади сучасної гендерної політики тощо.

Але й дотепер у країні фактично збережено радянську систему органів внутрішніх справ з надмірною централізацією, мілітаризацією, бюрократизмом, авторитарно-дисциплінарною моделлю управління. Найбільш кричущими вадами цієї системи є: відсутність дієвого механізму реагування на звернення громадян, зорієнтованого насамперед на захист їхніх прав, свобод і законних інтересів; збереження багатьох формальних показників в роботі, наслідком чого є застосування тортур, необґрунтовані затримання громадян, інші порушення законності; політизованість та корумпованість особового складу. Результатом цього є низький рівень довіри населення до міліції, критичні оцінки з боку міжнародних експертів.

В державі виникла реальна загроза масового порушення конституційних прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб через незадовільний стан фінансування діяльності судів.

Основні завдання:

Підготовка та реалізація концептуальних документів правоохоронної системи (реформування правоохоронних органів та реформування судової системи і кримінальної юстиції).

Підготовка та реалізація концептуальних документів з реформування правоохоронної системи (реформування правоохоронних органів та реформування судової системи і кримінальної юстиції).

Удосконалення механізмів фінансування діяльності судів.

Цілі та очікувані результати:

Удосконалення правоохоронної системи держави, зокрема, реалізації взаємопов'язаних завдань з комплексного реформування системи правоохоронних органів, судової системи і кримінальної юстиції, інших вже визначених інституційних перетворень, які гарантуватимуть демократію, верховенство права, дотримання прав і свобод людини та здійснення курсу на інтеграцію України до європейського співтовариства.

Перетворення системи органів МВС у цивільне відомство європейського зразка.

Забезпечення незалежності судової влади і гарантій фінансового та матеріального забезпечення судової діяльності.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проектів Концепцій 

Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Концепції реформування системи правоохоронних органів" 

листопад 

Мін'юст 

Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Концепції реформування судової системи і кримінальної юстиції" 

листопад 

Мін'юст 

 

9. Співробітництво з міжнародними організаціями

Основні проблеми:

В георегіональній структурі зовнішньої торгівлі України на першому місці стоять країни СНД, причому їх частка у зовнішньоторговельному обороті, навіть під час кризи, скоротилася значно менше, ніж, приміром, частка країн ЄС.

Частка країн СНД у зовнішньоторговельному обороті України стабільно висока. В умовах світової фінансово-економічної кризи саме ринок країн СНД, як за його обсягом, так і за його часткою в експорті України, став опорою для національних товаровиробників. Так, якщо у 2008 році частка Європи в українському експорті становила 29,5 відсотка, то у 2009 році вона знизилася до 25,9 відсотка, у той час, як частка країн СНД становила відповідно 34,6 відсотка у 2008 році і 33,9 відсотка у 2009 році.

Російська Федерація залишається стратегічним партнером та одним з найбільших торговельних партнерів України. Разом з тим у 2009 році значно зменшився товарообіг між Україною і Росією, який становив 21,7 млрд. доларів США і зменшився порівняно з 2008 роком на 38,2 відсотка.

Для усунення негативних тенденцій у взаємній торгівлі необхідно підвищити ефективність всього комплексу торговельно-економічного співробітництва, забезпечити ефективну діяльність економічного блоку Українсько-Російської міждержавної комісії, зокрема Комітету з питань економічного співробітництва та його підкомісій, реалізацію спільних проектів у паливно-енергетичній, авіаційній, космічній, військово-технічній, транспортній та інших перспективних галузях, активізацію прикордонного та міжрегіонального співробітництва.

На сьогодні головним пунктом порядку денного відносин між Україною та ЄС є переговори щодо Угоди про асоціацію включно з частиною про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Угода про асоціацію міститиме значні обсяги зобов'язань України щодо адаптації до законодавства ЄС, які співставні із зобов'язаннями країн - кандидатів на членство в ЄС. Це передусім зумовлено необхідністю належного функціонування майбутньої зони вільної торгівлі, яка має підготувати Україну до входження до спільного ринку СС.

Не чекаючи на завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію, сторони розробили та схвалили документ "Порядок денний асоціації Україна - ЄС". Спільна реалізація цього інструмента має забезпечити належну підготовку України до набуття чинності Угодою про асоціацію після завершення переговорів.

Україна та ЄС також започаткували діалог щодо визначення умов запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС. Згідно з домовленостями зазначений перелік умов має бути розроблений у формі "дорожньої карти".

Досягнення максимальної ефективності від співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями стримується інституційною неспроможністю бенефіціарів забезпечити своєчасне виконання узгоджених з МФО планів підготовки та реалізації проектів та використати залучені ресурси в повному обсязі, відсутністю досвідчених фахівців з питань управління проектами, обмеженим доступом до ресурсів МФО на муніципальному рівні, пов'язаним з недосконалістю системи формалізації власності, відсутністю права у міських рад міст з чисельністю населення менше 800 тисяч здійснювати зовнішні запозичення, відсутністю ефективного механізму визначення видів та обсягів забезпечення кредитів для комунального сектору. Ефективне використання ресурсів міжнародної технічної допомоги стримується недостатнім рівнем узгодження двосторонніми донорами зовнішньої допомоги з національними пріоритетами та завданнями, недостатньою гнучкістю у реагуванні на нагальні потреби. Нерозвиненість механізмів надання Україною міжнародної технічної допомоги стримує просування українського експорту на зовнішні ринки.

Основні завдання:

Поглиблення інтеграції з країнами СНД та Європейським Союзом.

Забезпечення виконання зобов'язань України перед Радою Європи.

Міжнародне кредитно-фінансове та технічне співробітництво.

9.1. Поглиблення інтеграції з країнами СНД та Європейським Союзом

Цілі та очікувані результати:

Прискорена реалізація "Порядку денного асоціації Україна - ЄС".

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Забезпечення функціонування в рамках СНД зони вільної торгівлі відповідно до норм та правил СОТ 

Підготовка проекту Договору про зону вільної торгівлі СНД 

до завершення переговорного процесу 

Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики, Мінфін, Мінпраці, інші центральні органи виконавчої влади 

План заходів з реалізації першого етапу (2009 - 2011 роки) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року 

Рішення Ради глав урядів СНД від 22.05.2009 про План заходів з реалізації першого етапу (2009 - 2011 роки) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року 

протягом року 

Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики, Мінфін, Мінпраці, інші центральні органи виконавчої влади 

Реалізація дії Угоди про Правила визначення країни походження товарів в СНД; Внесення змін до Переліку умов, виробничих та технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається походженням з тієї країни, в якій вони мали місце 

Переговорний процес з державами - учасницями СНД 

до завершення переговорного процесу 

Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінпромполітики, Держмитслужба, ТПП 

Забезпечення інноваційного розвитку економік держав - учасниць СНД 

Підготовка Міждержавної цільової програми інноваційного співробітництва держав - учасниць СНД на період до 2020 року 

до завершення переговорного процесу 

Державне агентство з інвестицій та розвитку, Мінекономіки 

Розробка Концепції підвищення продовольчої безпеки держав - учасниць СНД 

Рішення Ради глав урядів СНД від 14.11.2008 

до завершення переговорного процесу 

МЗС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мін'юст 

Удосконалення інституційного забезпечення реалізації політики європейської інтеграції 

  

протягом року 

центральні органи виконавчої влади 

Проведення в Україні інформаційної кампанії з популяризації основних засад та принципів діяльності Європейського Союзу, а також переваг членства в ЄС 

Переговори між Україною та ЄС 

протягом року 

МЗС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 

Продовження переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС 

протягом року 

МЗС, Мін'юст, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади 

Інтенсифікація переговорного процесу між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі у рамках Угоди про асоціацію з дотриманням принципу "збалансованості двосторонніх домовленостей" у рамках забезпечення реального доступу національної продукції на ринки ЄС 

Переговори між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі 

протягом року 

Мінекономіки, МЗС, Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади 

Забезпечення належної реалізації "Порядку денного асоціації Україна - ЄС" 

Створення системи належного моніторингу виконання ПДА; План заходів та інструментів виконання пріоритетів ПДА 

протягом року 

Мінекономіки, Мін'юст, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади 

Забезпечення використання інтеграційних можливостей "Східного партнерства" на двосторонньому та багатосторонньому рівні 

Відповідно до дво- та багатосторонніх домовленостей 

протягом року 

МЗС, Мінекономіки, Мін'юст, Мінпаливенерго, Мінрегіонбуд, НКРЕ, Головдержслужба, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, інші центральні органи виконавчої влади 

Укладення Рамкової угоди про участь України у програмах ЄС 

Постанова Кабінету Міністрів України 

протягом року 

Мінекономіки, МЗС, Мін'юст, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади 

Розвиток секторальних діалогів між Україною та ЄС 

Переговори між Україною та ЄС 

протягом року 

Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінрегіонбуд, Держкомпідприємництво, інші центральні органи виконавчої влади 

Здійснення співробітництва України із загальноєвропейськими структурами безпеки 

Нормативно-правові акти щодо заходів із співробітництва України із загальноєвропейськими структурами безпеки 

протягом року 

МЗС, Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади 

Поглиблення співробітництва з ЄС та державами - членами ЄС у міграційно-візовій сфері, зокрема продовження діалогу між Україною та ЄС із запровадження безвізового режиму під час короткострокових подорожей громадян України до країн Європейського Союзу 

Розробка та схвалення "дорожньої карти" запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС;
Імплементація положень "дорожньої карти" після її схвалення 

протягом року 

МЗС, МВС, Мін'юст, Адміністрація Держприкордонслужби, інші центральні органи виконавчої влади 

План заходів з удосконалення системи оформлення паспортних документів та видачі віз для виїзду на територію України для іноземців 

III квартал 

МЗС, МВС, Мін'юст, Адміністрація Держприкордонслужби, інші центральні органи виконавчої влади 

Вжиття заходів щодо набуття членства України в Договорі про Енергетичне Співтовариство 

Договір про Енергетичне Співтовариство 

протягом року 

Мінпаливенерго, МЗС, Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади 

Залучення допомоги Європейського Союзу в рамках компонентів Європейського інструменту сусідства та партнерства 2007 - 2013 років 

Затвердження Національної програми, Східної регіональної програми, Міжрегіональної програми та Програми прикордонного співробітництва 

протягом року 

Мінекономіки, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 

Впровадження Меморандуму про взаєморозуміння - для започаткування діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією 

Меморандум про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва 

протягом року 

Мінрегіонбуд, Мінекономіки, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

 

9.2. Забезпечення виконання зобов'язань України перед Радою Європи

Цілі та очікувані результати:

Завершення процедури моніторингу і переходу до постмоніторингового діалогу з Радою Європи.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розвиток співробітництва з Радою Європи (РЄ), забезпечення виконання Україною зобов'язань, взятих при вступі до РЄ, рекомендацій Парламентської асамблеї РЄ, Комісара РЄ з прав людини та інших органів РЄ у рамках Плану дій РЄ щодо України на 2008 - 2011 роки 

Закон України "Про адвокатуру";
Проект Кримінального процесуального кодексу України 

протягом року 

МЗС, інші центральні органи виконавчої влади 

Активне впровадження в Україні політичних та культурних ініціатив Ради Європи, зокрема: Європейського тижня місцевої демократії, Днів європейської спадщини тощо 

Постанова Кабінету Міністрів України 

протягом року 

МЗС, Мінрегіонбуд, МКТ, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

 

9.3. Міжнародне кредитно-фінансове та технічне співробітництво

Цілі та очікувані результати:

Залучити фінансові ресурси МБРР, ЄБРР та ЄІБ для розвитку транспортної, енергетичної та муніципальної інфраструктури, підвищення енергозбереження та енергоефективності, а також ресурси МВФ та МБРР для підтримки інституційних та стратегічних реформ та фінансування бюджету.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Підготовка спільно зі Світовим банком проекту "Друга програмна позика на реабілітацію фінансового сектору" з метою отримання позики для продовження впровадження заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового сектору. 

Проект Угоди про позику "Друга програмна позика на реабілітацію фінансового сектору" між Україною та МБРР 

II півріччя 

Мінекономіки, Мінфін, Національний банк (за згодою), ФГВФО 

Підготовка спільно зі Світовим банком проекту "Четверта позика на політику розвитку" з метою отримання позики для фінансування державного бюджету та підтримки структурних реформ 

Проект Угоди про позику "Четверта позика на політику розвитку" між Україною та МБРР 

II півріччя 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади 

Забезпечення залучення ресурсів для нових спільних з МФО проектів в секторах енергетики та енергозбереження, транспортної та муніципальної інфраструктури та прийняття рішень про доцільність їх підготовки 

Рішення Мінекономіки про доцільність підготовки проектів:
"Модернізація газотранспортної системи";
"Проект з передачі електроенергії II";
"Реабілітації гідрогенеруючих потужностей ВАТ "Укргідроенерго";
"Покращення транспортно-експлуатаційного стану міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Лубни - Полтава";
"Проект міської транспортної інфраструктури м. Одеси" 

протягом року 

Мінекономіки 

Укладання міжнародних договорів про позики між Україною та МФО для впровадження масштабних інфраструктурних проектів у сфері розвитку транспорту, енергетики та енергоефективності, муніципальної інфраструктури 

Міжнародні договори про позики за проектами:
"Підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам'янка - Долинська - Миколаїв - Херсон - Джанкой";
"Модернізація залізничного напрямку Полтава - Кременчук - Бурти - Користівка з метою забезпечення енергозбереження при перевезеннях залізничним транспортом";
"Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва";
"Проект з енергозбереження та енергоефективності";
"Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська";
"Програма з енергоефективності та охорони довкілля";
"Реабілітація гідрогенеруючих потужностей ВАТ "Укргідроенерго";
"Проект додаткового фінансування розвитку експорту" 

протягом року 

Мінекономіки, Мінтрансзв'язку, Мінпаливенерго, Укрексімбанк 

Розвиток системи моніторингу підготовки та реалізації проектів, що підтримуються МФО, визначення проблемних питань та вироблення пропозицій щодо їх вирішення 

Протоколи переглядів проектних портфелів Світового банку та ЄБРР в Україні;
Квартальні звіти Кабінету Міністрів України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027) 

протягом року 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади 

Планування проектного портфеля МФО на 2011 рік відповідно до пріоритетів соціально-економічного розвитку держави 

Проект Плану співробітництва України з МФО на 2011 рік 

II півріччя 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади 

Створення правових засад для розширення діяльності ЄІБ в Україні шляхом укладення Договору між Україною та ЄІБ про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄІБ в Україні 

Договір між Україною та ЄІБ про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄІБ в Україні 

протягом року 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади 

Розширення доступу українських підприємств до фінансування пріоритетних проектів з енергоефективності шляхом створення правових засад участі України в Ініціативі східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля і відповідного Фонду її підтримки 

Угода про внесок та правила розподілу інвестиційних грантів для східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля 

I півріччя 

Мінекономіки, НАЕР, Мінжитлокомунгосп, МЗС, Мінприроди, Мін'юст, Мінфін 

Розвиток співробітництва з ОЕСР шляхом участі в програмі "Стратегія секторної конкурентоспроможності для України" 

Проекти "Огляду інвестиційної політики" та "Огляду секторальної конкурентоспроможності" 

II півріччя 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади, неурядові професійні організації 

Розвиток договірно-правової бази з країнами-донорами щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів соціально-економічного розвитку 

Закон України про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері розвитку між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія;
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про технічне співробітництво;
Угода між Урядом України та Урядом Швеції про співробітництво у сфері розвитку 

протягом року 

Мінекономіки, МЗС, Мін'юст, Мінфін, центральні органи виконавчої влади 

Розвиток нових механізмів технічного співробітництва 

Протоколи засідань Урядово-донорської групи 

протягом року 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої 

 

Реалізація завдань і заходів Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік та органічно зв'язаного з нею Державного бюджету України на 2010 рік покликана зупинити хаос і стагнацію української економіки, створити передумови для надання їй довгострокового тренду сталого самодостатнього розвитку на засадах інноваційно-інвестиційної моделі.

Ці завдання та заходи Кабінет Міністрів України розглядає як першочергові, термінові, антикризові. За вісім місяців, що залишилися до кінця року, нам належить відновити дієву вертикаль державної влади, надати їй системності та результативності, провести упорядкування державних фінансів, забезпечити їх вплив на загальну макроекономічну стабілізацію, задіяти такі важелі економічного зростання, як кредитування економіки, державне інвестування, особливо в критично важливі галузеві програми та проекти розвитку, зокрема об'єкти для проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.