Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Закони »

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Надрукувати документ
02.07.2010

4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

4.1. Податково-бюджетна політика

Основні проблеми:

Нормативно-правова база оподаткування в Україні залишається неоднорідною, а окремі законодавчі норми - недостатньо узгодженими, а інколи й суперечливими. Крім законів, питання оподаткування й досі регулюються декретами Кабінету Міністрів України, указами Президента України. Внаслідок наявності у законодавчих актах норм непрямої дії значна кількість питань у сфері оподаткування регулюється підзаконними нормативно-правовими актами. Також спостерігається велике податкове навантаження на бізнес, недосконалий порядок адміністрування податків і зборів, розгалужена система пільг, яка призводить до нерівних умов ведення бізнесу, та наявність різноманітних схем мінімізації податкових зобов'язань.

Основна проблема у функціонуванні державних фінансів - це їх незбалансованість, що призводить до "ручного управління" фінансовими потоками.

На сьогодні складання та виконання державного бюджету здійснюються за програмно-цільовим методом, однак його застосування не є повномасштабним, оскільки використовуються лише окремі елементи програмно-цільового методу. У зв'язку з фрагментарністю нормативно-правового регулювання елементів програмно-цільового методу та слабкістю вимог щодо відповідальності керівників бюджетних установ за ефективність використання бюджетних коштів застосування даного методу на рівні державного бюджету є здебільшого формальним, що в свою чергу стримує якісне надання державних послуг та ефективне використання бюджетних коштів.

Основні завдання:

Організація та оптимізація бюджетного процесу.

Оптимізація рівня і структури державного боргу.

Оптимізація рівня податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків.

Підвищення рівня капітальних видатків у консолідованому бюджеті.

4.1.1. Організація та оптимізація бюджетного процесу

Цілі та очікувані результати:

Започаткування запровадження стратегічного фінансового планування.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Активізація проведення структурних реформ шляхом реалізації спільної з МВФ дворічної програми Stand-By 

Спільна з МВФ дворічна програма Stand-By 

протягом року 

Мінфін, Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади 

Законодавче унормування застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі 

Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

грудень 

Мінфін, Мінекономіки 

Обґрунтування показників розвитку державного і місцевих бюджетів та їх взаємоузгодження на середньостроковий період 

Постанова Кабінету Міністрів України 

вересень 

Мінфін 

Визначення середньострокових бюджетних пріоритетів та відповідно до них граничних рівнів бюджетних витрат, а також формування плану структури витрат головними розпорядниками бюджетних коштів на середньострокову перспективу 

Постанова Кабінету Міністрів України про прогноз основних показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди 

вересень 

Мінфін, Мінекономіки 

Покращення системи внутрішнього фінансового контролю в органах державної влади шляхом гармонізації з міжнародними стандартами та найкращою практикою ЄС 

Нормативно-правові акти стосовно внутрішнього контролю в органах державної влади шляхом гармонізації з міжнародними стандартами та найкращою практикою ЄС 

протягом року 

Мінфін, ГоловКРУ 

 

4.1.2. Оптимізація рівня і структури державного боргу

Цілі та очікувані результати:

Недопущення неконтрольованого зростання державного боргу та утримання його у запланованих межах.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо стратегії управління державним боргом на середньострокову перспективу 

Постанова Кабінету Міністрів України про стратегію управління державним боргом 

грудень 

Мінфін, Мінекономіки, Національний банк, Мін'юст 

Затвердження Положення про управління ризиками, пов'язаними з державним боргом 

Наказ Мінфіну про затвердження Положення про управління ризиками, пов'язаними з державним боргом 

грудень 

Мінфін 

Розроблення нормативно-правової основи щодо зменшення ризиків при наданні державних гарантій та розподілу цих ризиків між державою, кредиторами і бенефіціарами 

Постанова Кабінету Міністрів України про зменшення ризиків при наданні державних гарантій і розподілу цих ризиків між державою, кредиторами і бенефіціарами державних гарантій 

липень 

Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст 

Здійснення подальшого розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів 

Закон України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" 

протягом року 

Мінфін 

Встановлення чітких пріоритетів у політиці державного гарантування за кредитами і забезпечення її переорієнтації на самоокупні інвестиційні проекти 

Закон України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" 

протягом року 

Мінфін 

Розроблення проекту Закону України щодо державного і гарантованого державою боргу України 

Закон України про державний і гарантований державою борг України 

листопад 

Мінфін, Мінекономіки, Національний банк, Мін'юст 

Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів 

Концепція розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів на 2009 - 2013 роки 

протягом року 

Мінфін 

 

4.1.3. Оптимізація рівня податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків

Цілі та очікувані результати:

Адаптація податкового законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення нормативно-правових актів 

Нормативно-правові акти відповідно до прийнятого Податкового кодексу України 

II півріччя 

Мінфін, Державна податкова адміністрація 

Адаптація законодавства України з питань митного оподаткування до законодавства ЄС, зокрема недопущення надання тарифних пільг та преференцій за галузевим (суб'єктним) принципом. Приведення митного законодавства у відповідність із Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур 

Закони України з питань митного оподаткування у відповідності до законодавства ЄС 

протягом року 

Мінфін, Держмитслужба 

Вдосконалення законодавства щодо протидії трансфертному ціноутворенню відповідно до директив ОЕСР 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" 

протягом року 

Мінфін, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки 

Проведення моніторингу застосування пільг зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), які призводять до зменшення бюджетних надходжень і ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та скасування таких пільг 

Звіт стосовно застосування пільг зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), які призводять до зменшення бюджетних надходжень, та закони України про внесення відповідних змін до законодавства 

протягом року 

Мінфін, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Держмитслужба 

Запровадження єдиного реєстру платників податку на додану вартість та відшкодування від'ємного значення податку з бюджету 

Єдиний реєстр платників податку на додану вартість 

протягом року 

Державна податкова адміністрація, Мінфін 

Розширення співробітництва з ЄС, спрямованого на вдосконалення податкової системи та адміністрування в Україні відповідно до європейських стандартів 

Рекомендації з ЄС стосовно вдосконалення податкової системи та адміністрування в Україні 

протягом року 

Мінфін, Державна податкова адміністрація 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку подання фінансової звітності за звітний період великими підприємствами до податкових органів для забезпечення уніфікованою інформацією при здійсненні камеральних перевірок податкових декларацій 

Постанова Кабінету Міністрів України про доповнення пункту 2 Порядку подання фінансової звітності 

III квартал 

Мінфін 

Розроблення і затвердження Положення про порядок визначення податкових різниць за даними бухгалтерського обліку 

Наказ Мінфіну про затвердження Положення про порядок визначення податкових різниць за даними бухгалтерського обліку 

III квартал 

Мінфін 

Розроблення проектів наказів Мінфіну про внесення змін та доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою їх поширення і застосування у державному секторі 

Накази Мінфіну про внесення змін та доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку:
14 "Оренда",
28 "Зменшення корисності активів",
32 "Інвестиційна нерухомість",
11 "Зобов'язання" 

III квартал 

Мінфін, Держказначейство 

Розроблення проектів наказів Мінфіну про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі 

Накази Мінфіну про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі: "Консолідована фінансова звітність у державному секторі", "Фінансова звітність за сегментами у державному секторі", "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", "Доходи у державному секторі" 

III квартал 

Мінфін, Держказначейство 

Забезпечення дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку всіма зареєстрованими на регульованих ринках цінних паперів компаніями на національному рівні, зокрема шляхом створення відповідного механізму для досягнення цієї мети 

Моніторинг стосовно дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

протягом року 

Мінфін, ДКЦПФР, Держфінпослуг, Національний банк (за згодою) 

 

4.1.4. Підвищення рівня капітальних видатків у консолідованому бюджеті

Цілі та очікувані результати:

Повернення державі ролі крупного інвестора в пріоритетних напрямах розвитку економіки.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Покращення бюджетного планування на середньостроковий період (щодо приведення у відповідність стратегічних планів центральних органів виконавчої влади та бюджетних обмежень у відповідний період) 

Плани центральних органів виконавчої влади стосовно покращення бюджетного планування на середньостроковий період 

II квартал 

Мінфін, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення програми державних капітальних інвестицій 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення концепції державних капітальних інвестицій 

грудень 

Мінекономіки 

Запровадження ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та їх моніторингу 

Постанова Кабінету Міністрів України про створення Державного реєстру інвестиційних проектів 

протягом року 

Мінекономіки, Мінфін 

Затвердження методики 

Методика проведення оцінки, відбору та надання експертних висновків щодо інвестиційних проектів, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету 

III квартал 

Мінекономіки 

Підготовка пропозицій щодо передачі окремих бюджетних програм з державного бюджету на фінансування до місцевих бюджетів при складанні проекту бюджету на наступний бюджетний рік 

Перелік програм для передачі окремих бюджетних програм з державного бюджету на фінансування до місцевих бюджетів 

вересень 

Центральні органи виконавчої влади, Мінфін 

Співучасть у проектах державно-приватного партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік щодо проектів державно-приватного партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства 

протягом року 

Мінжитлокомунгосп, Укравтодор, Мінфін 

Надання державної підтримки через механізм здешевлення кредитів на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік щодо здешевлення кредитів на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів 

протягом року 

Мінекономіки 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності) 

протягом року 

Мінекономіки, Держцінінспекція 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Проект постанови Кабінету Міністрів України про умови та порядок здійснення інвестиційних конкурсів державними та комунальними підприємствами 

III квартал 

Мінекономіки 

 

4.2. Цінова політика

Основні проблеми:

Недосконалість законодавчої бази щодо ціноутворення.

Висока волатильність цін на ринку окремих видів товарів та послуг, у тому числі спричинена виникненням тимчасових диспропорцій між попитом та пропозицією товарів, а також невизначеністю щодо політики перегляду адміністративно регульованих цін/тарифів, особливо у житлово-комунальному секторі.

Посилення інфляційних очікувань через існування непрозорої валютно-курсової політики.

Монополізація економіки, яка обмежує конкуренцію у різних секторах економіки та призводить до викривлення цін.

Основні завдання:

Поступове зменшення рівня інфляції.

Удосконалення регулювання у сферах природних монополій.

Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют.

4.2.1. Поступове зменшення рівня інфляції

Цілі та очікувані результати:

Утримання рівня інфляції у запланованих розмірах.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Сприяння прийняттю Закону України "Про ціни і ціноутворення" (нова редакція) 

Закон України "Про ціни і ціноутворення" (нова редакція), в якому, зокрема, передбачено поширення його дії на суб'єктів господарювання - фізичних осіб з метою створення прозорого механізму ціноутворення, що унеможливить необґрунтоване зростання цін на соціально значущі товари та послуги 

II квартал 

Мінекономіки, Держцінінспекція 

Розроблення та реалізація спільного плану Кабінету Міністрів України та Національного банку України 

Спільний План Кабінету Міністрів України та Національного банку України щодо переходу до режиму, що базується на ціновій стабільності 

II квартал 

Мінекономіки, Мінфін, Національний банк (за згодою) 

Посилення контролю за цінами (тарифами) закупівлі (продажу) товарів і послуг державними підприємствами, а також підприємствами з державною часткою у статутному капіталі більше 50 відсотків 

Звіт щодо обгрунтованості цін (тарифів) при закупівлі (продажу) товарів і послуг державними підприємствами 

протягом року 

Держцінінспекція, Мінекономіки, ГоловКРУ, центральні органи виконавчої влади та інші державні органи 

Упередження виникненню тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції основних видів продовольства (зерна та продуктів його переробки, м'яса, м'ясопродуктів, молока, молокопродуктів, олії та цукру) 

Баланси попиту та пропозиції основних видів продовольства 

протягом року 

Мінагрополітики, Мінекономіки 

Упередження виникненню тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції основних видів енергоносіїв і електричної енергії, розроблення пропозицій щодо забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на внутрішньому ринку 

Баланси попиту та пропозиції основних видів енергоносіїв і електричної енергії 

протягом року 

Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінвуглепром, Мінпромполітики 

Упередження виникненню тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції непродовольчих товарів та підготовка пропозицій щодо збалансованості 

Баланси попиту та пропозиції непродовольчих товарів 

протягом року 

Мінпромполітики 

Розроблення заходів, спрямованих на взаємодію України та ЄС у сфері ціноутворення 

План заходів, спрямованих на взаємодію України та ЄС у сфері ціноутворення 

II півріччя 

Мінекономіки, Мінфін 

 

4.2.2. Удосконалення регулювання у сферах природних монополій

Цілі та очікувані результати:

Впровадження прозорих "правил гри" на монопольних ринках.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Доопрацювання Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо розмежування повноважень державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв'язку 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо розмежування повноважень державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв'язку 

протягом року 

АМКУ, Мінтрансзв'язку, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінжитлокомунгосп, Держпідприємництво, НКРЕ 

 

4.3. Інвестиційна політика

Основні проблеми:

Обтяжливі регуляторні процедури, зокрема: складність адміністрування податків, кількість та складність отримання дозволів, технічне регулювання (сертифікація та стандартизація).

Високий податковий тиск на економіку.

Нерозвиненість інституційних механізмів інвестування, таких як державно-приватне партнерство та залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції, відсутність індустріальних (промислових) парків, а також слабкі державні гарантії прав концесіонерів.

Слабкі інституційні механізми забезпечення гарантій прав власності.

Такий стан справ призвів до того, що в умовах погіршення фінансового стану підприємств, різкого зменшення прибутковості та кредитоспроможності підприємств, скорочення позичкових ресурсів (національних - через кризу ліквідності та підвищення вартості запозичень, зовнішніх - внаслідок розвитку фінансової кризи), а також високого ступеня невизначеності щодо глибини та тривалості кризових явищ позначилися не лише на здатності виконувати поточні зобов'язання, а й стали основною причиною пролонгованого згортання інвестиційної діяльності. Як наслідок, обсяги інвестицій в основний капітал за 9 місяців 2009 року реально скоротилися майже у два рази, валового нагромадження основного капіталу - на 46,2 відсотка в цілому за 2009 рік. В умовах невиконання державного бюджету відбулося скорочення державних інвестицій: капітальні видатки зведеного бюджету зменшилися на 51,5 відсотка порівняно з 2008 роком (частка у структурі видатків зведеного бюджету знизилася з 13,3 до 6,5 відсотка).

У свою чергу низька інвестиційна активність реального сектору, відсутність довгострокового кредитування стали основними причинами глибокого падіння в будівництві, що становить за підсумками року 48,2 відсотка.

Основні проблемні питання, пов'язані з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, виникають у зв'язку з невиконанням обсягів запланованих робіт (зокрема будівельних робіт) у терміни, визначені Програмою. До причин, які призводять до перенесення термінів початку робіт на інфраструктурних об'єктах можна віднести: фінансування завдань і заходів не в повному обсязі; проблеми із розробкою проектно-кошторисної документації та титулів будов; стислі терміни для залучення інвестицій.

Основні завдання:

Розвиток державно-приватного партнерства з метою стимулювання інвестиційної діяльності.

Створення індустріальних (промислових) парків.

Відновлення діяльності спеціальних режимів (СЕЗ та ТПР).

Посилення державних гарантій прав концесіонерів.

Удосконалення механізму залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції.

Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

4.3.1. Розвиток державно-приватного партнерства з метою стимулювання інвестиційної діяльності, створення індустріальних (промислових) парків, відновлення діяльності спеціальних режимів (СЕЗ та ТПР), посилення державних гарантій прав концесіонерів, залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції

Цілі та очікувані результати:

Збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку країни.

Захід 

Документ 

Термін виконання  

Виконавці 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про основні засади взаємодії держави з приватними партнерами 

III квартал 

Мінекономіки 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про індустріальні (промислові) парки 

III квартал 

Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про спеціальні (вільні) економічні зони 

грудень 

Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України щодо створення та функціонування територій перспективного розвитку 

грудень 

Мінекономіки 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо прав концесіонерів) 

III квартал 

Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо угод про розподіл продукції) 

грудень 

Мінекономіки 

Співучасть у проектах державно-приватного партнерства 

Проекти державно-приватного партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства 

протягом року 

Мінжитлокомунгосп, Укравтодор, Мінфін 

 

4.3.2. Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

Цілі та очікувані результати:

Виконання значного обсягу робіт щодо підготовки спортивної, транспортної, медичної інфраструктури відповідно до визначених програмних показників.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Внесення змін до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та забезпечення її реалізації 

Постанова Кабінету Міністрів про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 107 

протягом року 

Мінекономіки 

Реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

протягом року 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади 

Моніторинг виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

Звіт про виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

кожне півріччя 

Мінекономіки 

Участь у міжнародному співробітництві 

План роботи Українсько-польського комітету з питань підготовки та проведення чемпіонату та відповідних робочих груп 

протягом року 

МЗС, центральні органи виконавчої влади 

Участь у вітчизняних та закордонних виставкових заходах з метою сприяння залученню приватних інвестицій для забезпечення розбудови інфраструктурних проектів в рамках чемпіонату 

протягом року 

центральні органи виконавчої влади 

 

4.3.3. Створення умов для розвитку будівельної галузі

Цілі та очікувані результати:

Зростання обсягів будівельних робіт.

Оновлення стандартів ГОСТ, прийнятих до 1992 року в порівнянні з кількістю чинних станом на 01.01.92 року - до 60 відсотків.

Оновлення СНиП та СН, прийнятих до 1992 року в порівнянні з кількістю чинних станом на 01.01.92 року - до 77 відсотків.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення законопроекту 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" (щодо розподілу зобов'язань зі створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідних територіальних одиниць між органами місцевого самоврядування, забудовниками та експлуатуючими організаціями) 

листопад 

Мінрегіонбуд 

Розроблення законопроекту 

Закон України про саморегулювання будівельної діяльності 

грудень 

Мінрегіонбуд 

Розроблення проекту рішення Уряду України 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо умов компенсації забудовникам витрат на створення додаткових об'єктів енергетики відповідно до норм статті 179 Господарського кодексу України 

жовтень 

Мінрегіонбуд, Мінфін, Мінекономіки, Мінпаливенерго, НКРЕ 

Реалізація Галузевої програми 

Програма створення та постійного оновлення Галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005 - 2010 роки (наказ Держбуду від 28.12.2004 N 243) 

протягом року 

Мінрегіонбуд 

Оновлення Переліку об'єктів 

Перелік об'єктів для затвердження проектів будівництва, для яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим 

жовтень 

Мінрегіонбуд, Держспоживстандарт, Мінприроди, МНС, МОЗ, НАЕР, Держгірпромнагляд, Держкомпідприємництво 

Запровадження у новому будівництві та при реконструкції існуючих будівель енергоефективних технічних рішень та енергозберігаючого інженерного обладнання, а також їх енергопаспортизації 

Державні будівельні норми, стандарти 

грудень 

Мінрегіонбуд, місцеві органи виконавчої влади 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність 

II квартал 

Мінрегіонбуд 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм 

II квартал 

Мінрегіонбуд 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження типового Положення про фонди галузевих будівельних норм 

II квартал 

Мінрегіонбуд, МВС, МНС, Мінагрополітики, Мінвуглепром, Мінжитлокомунгосп, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінтрансзв'язку, Держкомрибгосп, Держводгосп, Укравтодор 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві 

II квартал 

Мінрегіонбуд 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України "Про будівельні норми" 

грудень 

Мінрегіонбуд 

Розроблення проекту Концепції розвитку системи нормативного забезпечення будівництва в Україні на 2010 - 2015 роки 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

II квартал 

Мінрегіонбуд, МВС, МНС, Мінагрополітики, Мінвуглепром, Мінжитлокомунгосп, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінтрансзв'язку, Держкомрибгосп, Держводгосп, Укравтодор 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про відповідальність за правопорушення у сфері містобудування (нова редакція) 

грудень 

Мінрегіонбуд 

 

4.4. Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання

Основні проблеми:

Відсутність на сьогодні в Україні єдиної системи реєстрації прав на нерухоме майно перешкоджає залученню в економічний обіг майнових і земельних ресурсів, систематизації відомостей про нерухомість з метою її оподаткування, що призводить до втрат Державного бюджету України, а також створює умови для рейдерських захоплень та перешкоди для залучення іноземних інвестицій.

Приватизація інвестиційно-привабливих об'єктів обтяжена цілим рядом проблем, або заборонена рішеннями вищих органів влади, внаслідок чого гальмується внесення інвестицій у розвиток стратегічних галузей економіки, невиконання завдань з надходження коштів від приватизації до державного бюджету набрало системного характеру.

Діюча система управління державною власністю залишається малоефективною. Структура державного сектору економіки та існуючий розподіл функцій з управління об'єктами державної власності між органами виконавчої влади є недосконалими.

Основні завдання:

Реформування відносин власності.

Підвищення ефективності управління об'єктами державної власності та корпоративними правами держави.

Дерегуляція підприємницької діяльності.

Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів.

Проведення адміністративної реформи та поліпшення якості державного управління.

Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства та посилення їх впливу на формування та реалізацію державної політики.

4.4.1. Реформування відносин власності

Цілі та очікувані результати:

Оптимізація кількості підприємств державного сектору економіки, які не підлягають приватизації і мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Збільшення кількості підприємств державного сектору економіки, які відновили свою платоспроможність у процедурах банкрутства.

Виконання завдань щодо залучення коштів від приватизації державного майна, визначених державним бюджетом, із забезпеченням принципів прозорості.

Запровадження прозорої процедури набуття прав власності на землю на конкурентних засадах (на земельних торгах).

Підвищення інвестиційної привабливості економіки України шляхом визначення чіткої процедури набуття прав на землю юридичними особами, зокрема з іноземними інвестиціями, забезпечення гарантування цих прав.

Захід 

Документ 

Термін виконання  

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України щодо створення відкритого публічного реєстру та кадастрів майнових прав і чіткої регламентації роботи реєстраторів з метою впровадження прозорих та єдиних правил для власників, співвласників, територіальних громад та держави як суб'єктів майнових правовідносин 

IV квартал 

Мін'юст, Мінекономіки, ФДМ, Мінжитлокомунгосп 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України щодо внесення змін до цивільного законодавства з метою запровадження нових механізмів вирішення суперечок між співвласниками розподільного майна шляхом проведення приватизації індивідуальних часток власності для окремих осіб незалежно від бажання інших осіб, зареєстрованих у квартирі/кімнаті, а також вирішення суперечок між співвласниками спільного неподільного майна 

IV квартал 

Мін'юст, Мінекономіки, Мінжитлокомунгосп 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про поземельну книгу 

IV квартал 

Мін'юст, Мінекономіки, Держкомзем, Мінжитлокомунгосп 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про речове право 

IV квартал 

Мін'юст, Мінекономіки, Держкомзем, Мінжитлокомунгосп, Фонд державного майна 

Розроблення проекту Закону України 

Комерційний кодекс 

  

Мін'юст Мінекономіки, Антимонопольний комітет, Держфінпослуг, ДКЦПРФ, Мінжитлокомунгосп, Фонд державного майна 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" 

II квартал 

Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" 

II квартал 

Мінекономіки 

Розроблення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України щодо реалізації Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" 

IV квартал 

Мін'юст, Держкомзем, Укргеодезкартографія 

Проведення моніторингу 

Звіти щодо ефективності виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, які здійснюють управління об'єктами державної власності, повноважень з управління об'єктами державної власності 

протягом року 

Мінекономіки 

Проведення моніторингу 

Звіти щодо діяльності приватизованих підприємств, у статутному капіталі яких є державна частка, та за його результатами підготовка пропозицій щодо доцільності залишення у державній власності пакетів акцій господарських товариств або їх відчуження 

протягом року 

Фонд державного майна 

Формування переліків об'єктів 

Перелік об'єктів державної власності, що будуть запропоновані до приватизації, в тому числі об'єктів приватизації разом із земельними ділянками, для забезпечення виконання бюджетних завдань з надходження коштів від приватизації 

III квартал 

Фонд державного майна, органи управління державним майном 

Реалізація спільного проекту 

Спільний проект між Фондом державного майна України та Німецьким товариством з технічного співробітництва (GTZ) з метою надання спеціалістам Фонду інформаційної підтримки з конкретних питань у сфері фінансового моніторингу, контролінгу приватизаційних угод та роботи з інвесторами у процесі приватизації та постприватизаційний період, вивчення досвіду інших країн (у формі навчальних семінарів) 

протягом року 

Фонд державного майна 

Виконання заходів щодо захисту прав власності на землю 

Спільний з МБРР проект "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру" 

протягом року 

Держкомзем 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про Фонд державного майна України 

IV квартал 

Фонд державного майна 

Розроблення програми 

Програма реструктуризації, передприватизаційної підготовки підприємств оборонно-промислового комплексу 

протягом року 

Мінпромполітики, Фонд державного майна 

Реорганізація підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому 

Закон України щодо реорганізації підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, шляхом їх укрупнення (об'єднання), виділу або поділу та передача пакетів акцій підприємств вугільної галузі до державних органів приватизації для здійснення їх продажу з метою оптимізації та реформування організаційної структури вугільної промисловості 

IV квартал 

Мінвуглепром, Фонд державного майна 

Приватизація підприємств вугільної галузі 

Закон України щодо приватизації підприємств вугільної галузі 

IV квартал 

Фонд державного майна, Мінвуглепром 

Співпраця з ЄС 

Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації щодо європейського досвіду реформування відносин власності (в рамках інструменту ЄС ТАІЕХ) 

протягом року 

Фонд державного майна 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про особливості приватизації (корпоратизації) підприємств оборонно-промислового комплексу 

IV квартал 

Мінпромполітики, Фонд державного майна 

Запровадження прозорого механізму набуття прав на землю, посилення захисту прав власності на землю 

Закон України про ринок земель; Закон України про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо набуття права власності на землю юридичними особами 

протягом року 

Держкомзем 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо забезпечення швидкого й ефективного закриття неспроможних і реорганізацію спроможних, але неплатоспроможних боржників) 

III квартал 

Мінекономіки 

Визначення правових та економічних засад поводження з арештованим, безхазяйним, заставленим та деякими іншими видами майна, включаючи їх облік, зберігання та реалізацію 

Закон України про економічні засади поводження з окремими видами майна 

III квартал 

Центральні органи виконавчої влади 

Сприяння прийняттю Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оцінки майна, земельних ділянок та інших об'єктів) 

Сприяння прийняттю Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оцінки майна, земельних ділянок та інших об'єктів) 

II - III квартали 

Фонд державного майна, Мін'юст, Мінекономіки 

 

4.4.2. Підвищення ефективності управління об'єктами державної власності та корпоративними правами держави

Цілі та очікувані результати:

Покращення основних показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки та зменшення відсотка неефективно працюючих державних підприємств.

Виконання показників щодо перерахування до Державного бюджету України частини чистого прибутку державними підприємствами та дивідендів на державну частку акцій у статутних капіталах господарських товариств.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності 

III квартал  

Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення неузгодженостей в законодавстві щодо управління об'єктами державної власності) 

IV квартал 

Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності промислово-фінансових груп) 

IV квартал 

Мінекономіки 

Оптимізація корпоративного портфеля держави на підставі даних моніторингу фінансового стану підприємств 

Звіт щодо моніторингу фінансового стану підприємств 

протягом року 

Мінекономіки, Фонд державного майна, органи, уповноважені управляти державним майном 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про державні унітарні підприємства 

IV квартал  

Мін'юст  

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про господарські об'єднання 

IV квартал 

Мін'юст 

Розроблення проектів законів України 

Закон України про внесення змін до законів України "Про виконавче провадження"; "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо вдосконалення механізму примусової реалізації майна підприємств і скасування мораторію на примусову реалізацію майна) 

II квартал 

Мінекономіки, Фонд державного майна, Мінфін, Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення неузгодженостей в законодавстві щодо орендних відносин) 

II квартал 

Фонд державного майна, Мінекономіки 

Розроблення нормативно-правових актів 

Нормативно-правові акти, спрямовані на підвищення відповідальності керівників державних підприємств за результати їх діяльності 

протягом року 

Мінекономіки 

 

4.4.3. Створення сприятливих умов для започаткування бізнесу

Цілі та очікувані результати:

Скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Скорочення процедури започаткування бізнесу до 14 днів.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 

IV квартал 

Держкомпідприємництво 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру 

IV квартал 

Держкомпідприємництво 

Покращення механізму дозвільних процедур 

Удосконалення нормативно-правової бази з урахуванням міжнародного досвіду щодо уніфікованого підходу до дозвільних процедур використання малих архітектурних форм у підприємницькій діяльності 

протягом року 

Держкомпідприємництво 

 

4.4.4. Усунення перешкод у веденні господарської діяльності

Цілі та очікувані результати:

Реформування існуючої системи технічного регулювання на засадах кращого міжнародного та європейського досвіду.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (стосовно впровадження сучасних інформаційних технологій реєстрації і зберігання фіскальної інформації для спрощення умов ведення бізнесу та оптимізацію витрат суб'єктів господарювання, що ведуть господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг) 

IV квартал 

Мінекономіки, Мінфін, ДПА, Національний банк, Держкомпідприємництво 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про ринковий нагляд щодо запровадження нагляду за безпечністю продукції, розміщеної на ринку, на основі принципів Європейського Союзу 

IV квартал 

Мінекономіки, Держспоживстандарт 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (стосовно приведення законодавства у сфері технічного регулювання у відповідність з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу) 

II квартал 

Мінекономіки, Держспоживстандарт 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України щодо відстеження продукції, яка містить генетично модифіковані організми або отримана з їх використанням 

IV квартал 

Мінекономіки, МОН, МОЗ, Мінагрополітики, Держспоживстандарт 

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України 

Постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічних регламентів, передбачених Планом заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

IV квартал 

Держспоживстандар, центральні органи виконавчої влади 

Внесення змін до нормативно-правових актів 

Нормативно-правові акти щодо передачі повноважень з видачі документів дозвільного характеру територіальними органами центральних органів виконавчої влади з обласного на місцевий (міський, районний) рівень 

IV квартал 

МВС, Мінприроди, НАЕР, Держгірпромнагляд, Держкомпідприємництво, Мінрегіонбуд, Держкомзем 

Реалізація Державної програми стандартизації на 2006 - 2010 роки 

Державна програма стандартизації на 2006 - 2010 роки 

протягом року 

Держспоживстандарт, центральні органи виконавчої влади 

Реалізація Державної програми розвитку еталонної бази на 2009 - 2010 роки 

Державна програма розвитку еталонної бази на 2009 - 2010 роки 

протягом року 

Держспоживстандарт, центральні органи виконавчої влади 

Реалізація проекту технічної допомоги ЄС "Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості" 

Угода про фінансування Програми дій TASIS для України 2005 року 

IV квартал 

Держспоживстандарт, Мінекономіки 

 

4.4.5. Активізація фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого підприємництва

Цілі та очікувані результати:

Сприяння залученню малого підприємництва до кредитних ресурсів.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку використання в 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування малого підприємництва 

II квартал 

Держкомпідприємництво, Мінфін, Мінекономіки 

 

4.4.6. Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів

Цілі та очікувані результати:

Підвищення рівня захисту прав споживачів.

Захід 

Документ 

Термін виконання  

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про відповідальність за дефектну продукцію 

II квартал 

Держспоживстандарт 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про загальну безпеку продукції 

II квартал 

Держспоживстандарт 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення незалежної експертизи якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів 

IV квартал 

Держспоживстандарт 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту маркування харчових продуктів 

II квартал 

Держспоживстандарт, МОЗ, Мінагрополітики 

 

4.4.7. Адміністративна реформа та поліпшення якості державного управління і зниження корупції

Цілі та очікувані результати:

Підвищення довіри до органів виконавчої влади.

Залучення громадян до формування та реалізації державної політики, сприяння впровадженню технологій демократичного врядування.

Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади, запровадження державної комунікативної політики.

Спрощення та підвищення якості надання адміністративних послуг.

Зниження рівня корупції.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

IV квартал 

Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про основні засади державної комунікативної політики (щодо запровадження стандартів відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади) 

II квартал 

Мін'юст 

Розроблення проектів нормативно-правових актів України 

Адміністративно-процедурний кодекс України та Закон України про адміністративні послуги 

IV квартал  

Мін'юст 

Розроблення проекту Концепції 

Концепція впровадження електронного врядування в Україні та план заходів з її реалізації 

IV квартал 

Держкомінформатизації 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про інформаційну систему "Електронний уряд" 

протягом року 

Держкомінформатизації 

Розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України 

Нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України стосовно налагодження системної роз'яснювальної роботи, оприлюднення на веб-сайтах позиції органів виконавчої влади щодо пріоритетів державної політики, цілей, змісту, механізму та результатів реалізації рішень, порядку надання адміністративних послуг, питань, що часто порушуються громадянами у зверненнях до органів виконавчої влади 

II квартал 

Держкомтелерадіо 

Налагодження системного діалогу між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства 

План дій з використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій щодо налагодження системного діалогу між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства 

протягом року 

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АРК, обласні, Київська  та Севастопольська міські державні адміністрації 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (нова редакція) 

III квартал 

Головдержслужба 

Розроблення проектів нормативно-правових актів 

Нормативно-правові акти на виконання Закону України "Про державну службу" (нова редакція) 

протягом року 

Головдержслужба 

Розроблення нормативно-правових актів щодо надання адміністративних послуг 

Нормативно-правові акти щодо порядків надання адміністративних послуг, розмірів плати за такі послуги та стандартів адміністративних послуг 

протягом року 

центральні та місцеві органи виконавчої влади 

Розроблення проектів законодавчих актів 

Кодекс господарського судочинства та Кримінально-процесуальний кодекс України; закони України: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмірів майнової шкоди та штрафів у кримінальному законодавстві, про безоплатну правову допомогу; про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо граничного розміру компенсації витрат на правову допомогу; про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації; про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"; про судоустрій та статус суддів 

IV квартал 

Мін'юст 

Розроблення проекту Державної антикорупційної стратегії 

Державна антикорупційна стратегія 

IV квартал 

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики 

Розроблення проектів нормативно-правових актів 

Нормативно-правові акти у сфері доброчесності та врегулювання конфліктів інтересів 

IV квартал 

Головдержслужба 

Розроблення проекту Концепції 

Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на період 2011 - 2015 років та плану заходів на 2011 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму 

III квартал 

Держфінмоніторинг 

Розроблення та впровадження у навчальний процес обов'язкових спецкурсів з вивчення учнями загальноосвітніх та інших навчальних закладів положень чинного антикорупційного законодавства, правових підстав і порядку притягнення осіб до відповідальності за його порушення 

План інформатизації щодо вивчення положень чинного антикорупційного законодавства, правових підстав і порядку притягнення осіб до відповідальності за його порушення 

протягом року 

МОН, МВС 

Впровадження в системі освіти сучасних форм і методів попередження корупції (створення системи зв'язку для отримання анонімної інформації про корупційні прояви, а також відповідних веб-сторінок у мережі Інтернет, де молодь мала б можливість відкрито спілкуватися з проблемних питань, які існують у навчальних закладах, ознайомитися з інформацією антикорупційного спрямування) 

План інформатизації щодо впровадження в системі освіти сучасних форм і методів попередження корупції, створення системи зв'язку для отримання анонімної інформації про корупційні прояви 

протягом року 

МОН, МВС 

Створення за необхідності спеціальних міжвідомчих робочих груп з числа науковців і практиків для розроблення заходів щодо покращення протидії конкретним корупційним проявам 

Наказ МВС щодо створення спеціальних міжвідомчих робочих груп 

II квартал 

МВС та інші правоохоронні органи 

Створення у складі Департаменту інформаційних технологій МВС Управління спеціальних перевірок для проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

Наказ МВС щодо створення Управління спеціальних перевірок 

I півріччя 

МВС 

Створення єдиного державного банку даних 

Створення єдиного державного банку даних щодо осіб, які були притягнуті до кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією 

протягом року 

МВС, СБУ, ДПА 

Продовження співпраці з міжнародними організаціями у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, зокрема, з Групою з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF), Спеціальним Комітетом Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Радою Європи 

Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму 

протягом року 

Держфінмоніторинг, центральні органи виконавчої влади 

 

4.4.8. Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства та посилення їх впливу на формування та реалізацію державної політики

Цілі та очікувані результати:

Забезпечення цивілізованих форм і методів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики як обов'язкового елемента демократії.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики 

III квартал 

Мін'юст 

 

4.5. Розвиток фінансового ринку

Основні проблеми:

Протягом останніх років фінансовий ринок України розвивається фрагментарно. В Україні відсутня єдина цілеспрямована політика щодо консолідації фінансових ринків. Дії регуляторів ринків фінансових послуг (Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг) зорієнтовані на вирішення вузьких проблем окремих секторів і не забезпечують його орієнтації на реальний сектор економіки.

Прояви світової фінансової кризи виявили низку проблем на ринках фінансових послуг, серед яких: недостатня капіталізація фінансових установ, недосконалість вимог до якості та диверсифікації і ліквідності активів для окремих фінансових ринків, дисбаланс між очікуваною дохідністю і спроможністю компенсувати прийняті ризики, відсутність ефективної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, низький рівень прозорості діяльності фінансових установ, недостатня інституційна спроможність інститутів державного регулювання, відсутність довіри до них з боку населення.

Однією з нагальних проблем є також відсутність національного інституційного інвестора. Протягом кількох докризових років його роль в основному виконував іноземний інвестор. Внаслідок фінансової кризи та нездатності держави оперативно та адекватно зреагувати на відтік іноземного капіталу спостерігається критичний дефіцит інвестиційних ресурсів, у першу чергу довгострокових, які можуть бути інвестовані в економіку України.

Це вимагає також приведення якості надання фінансових послуг до кращих світових стандартів, необхідним є поліпшення системи корпоративного управління у фінансових установах та розкриття інформації, запровадження системи пруденційного нагляду.

Існуюча в Україні система депозитарного обліку цінних паперів не забезпечує належного гарантування прав інвесторів на цінні папери, створює ризики при забезпеченні розрахунків за договорами з цінними паперами та не враховує найкращий світовий досвід функціонування депозитарних систем.

Питома вага біржового ринку в загальному обсязі операцій з цінними паперами протягом останніх 10 років не перевищує 5 відсотків. При цьому співвідношення обсягів біржових торгів та кількості професійних торговців є найменшим в Європі.

Наявна законодавча база не забезпечує стимулювання до прозорого ціноутворення на фондових біржах, ні емітент, ні інвестор не зацікавлені у використанні інвестиційного потенціалу біржового ринку. Зазначена ситуація ускладнюється відсутністю належного нагляду за фондовими біржами та іншими професійними учасниками фондового ринку на основі оцінки інвестиційних ризиків.

Страховий ринок не є ефективним джерелом накопичення довгострокових фінансових ресурсів, які через механізми фондового ринку та банківської системи могли б стати додатковим джерелом фінансування реального сектору економіки.

Потребує реформування система гарантування вкладів фізичних осіб. На даний час Фонд гарантування вкладів фізичних осіб практично виконує функції щодо розрахунків із вкладниками за зобов'язаннями банків, що ліквідуються. Реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб полягатиме в розширенні повноважень Фонду шляхом передачі йому частини повноважень Національного банку України по роботі з проблемними банками з метою збереження активів проблемного банку та оптимального виведення його з ринку.

За останні три роки державний і гарантований державою борг України збільшився більше ніж у три рази, і на кінець 2009 року становив близько 33,0 відсотка ВВП.

Також у 2009 році було проведено капіталізацію банків за рахунок державних коштів, що забезпечило їх перехід у державну власність. На даний час постає проблема ефективного управління цими банками та підвищення їх інвестиційної привабливості з метою забезпечення майбутньої приватизації за ринковою вартістю, яка б забезпечила повернення вкладених коштів.

Відсутність механізмів гарантування вкладів учасників кредитних спілок та гарантування страхових виплат.

Основні завдання:

Формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки.

Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг.

Забезпечення співпраці між органами регулювання ринків фінансових послуг.

Врегулювання діяльності щодо здійснення операцій з фінансовими активам.

Забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг та захист інтересів споживачів фінансових послуг.

4.5.1. Формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити ефективний перерозподіл ресурсів між секторами економіки.

Цілі та очікувані результати:

Підвищення питомої ваги угод з цінними паперами на біржовому ринку.

Формування системи депозитарного обліку цінних паперів, забезпечення надійної і прозорої системи обліку прав власності на цінні папери.

Розвиток фінансових інструментів.

Захід 

Документ 

Термін виконання  

Виконавці  

Розроблення проектів Законів України 

Закон України про систему депозитарного обліку цінних паперів 

грудень 

ДКЦПФР 

Закон України про Фонд гарантування інвестицій 

липень 

ДКЦПФР 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо контролю Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за особами з істотною участю 

вересень 

ДКЦПФР 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності професійних учасників фондового ринку 

липень 

ДКЦПФР 

Закон України про похідні (деривативи) 

червень 

ДКЦПФР 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо українських депозитарних розписок" 

жовтень 

ДКЦПФР 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації" 

грудень 

ДКЦПФР 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цільових облігацій 

липень 

ДКЦПФР 

Закон України про внесення змін до законів України "Про господарські товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку 

грудень 

ДКЦПФР 

Супроводження проектів законів України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерного товариства (реєстр N 2260 від 21.03.2008) 

IV квартал 

ДКЦПФР 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку (реєстр. N 2540 від 22.05.2008) 

IV квартал 

ДКЦПФР 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (реєстр. N 0882 від 23.11.2007) 

IV квартал 

ДКЦПФР 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів (реєстр. N 3041) від 06.08.2008) 

IV квартал 

ДКЦПФР 

 

4.5.2. Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг

Цілі та очікувані результати:

Розширення ринку фінансових послуг, збільшення ємкості страхового ринку.

Визначення стратегічних напрямів розвитку фінансового сектору.

Забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг, захист інтересів споживачів фінансових послуг.

Розвитку саморегулювання як інструменту забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг та захисту прав споживачів фінансових послуг.

Захід 

Документ 

Термін виконання  

Виконавці 

Розроблення проекту Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2015 року 

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2015 року 

IV квартал 

Держфінпослуг, ДКЦПФР, Мінекономіки, Мінфін, Національний банк 

Розроблення проектів законів України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринків фінансових послуг (щодо розкриття інформації фінансовими установами, впровадження в них стандартів корпоративного управління, захисту прав споживачів фінансових послуг) 

III квартал 

Держфінпослуг, ДКЦПФР, Мінекономіки, Національний банк 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо застосування тимчасових адміністрацій як інструменту відновлення платоспроможності небанківських фінансових установ) 

IV квартал 

Держфінпослуг, ДКЦПФР, Мінекономіки, Національний банк 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо заборони провадження діяльності з надання фінансових послуг, види яких не визначені законом по суті) 

IV квартал 

Держфінпослуг 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо врегулювання питань обміну та збереження інформації у рамках міжнародного співробітництва у сфері регулювання ринків фінансових послуг) 

II квартал 

Держфінпослуг 

Супроводження проектів законів України 

Закон України про ломбарди і ломбардну діяльність (реєстр. N 3433 від 03.12.2008) 

IV квартал

Держфінпослуг 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція) 

IV квартал   

Держфінпослуг 

Закон України про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування" (реєстр. N 6192 від 15.03.2010) 

III квартал 

Держфінпослуг 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо факторингу (реєстр. N 2638 від 12.06.2008) 

III квартал 

Держфінпослуг 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної кооперації (реєстр. N 2256 від 20.03.2008) 

III квартал 

Держфінпослуг 

Закон України про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок (реєстр. N 3265 від 18.03.2010) 

III квартал 

Держфінпослуг 

 

4.5.3. Оздоровлення та зміцнення банківської системи

Цілі та очікувані результати:

Відновлення довіри до банківської системи, реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Збільшення кредитування економіки банківським сектором.

Реалізація заходів щодо повернення знецінених заощаджень громадян.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Оздоровлення та зміцнення банківської системи 

Заходи з реабілітації фінансового сектору України відповідно до Проекту програмної позики на реабілітацію фінансового сектору спільно із Світовим банком та програми МВФ 

протягом року 

Мінфін, Національний банк (за згодою) 

Підвищення ефективності роботи рекапіталізованих банків з метою підвищення вартості бізнесу цих банків та підготовка їх до приватизації на відкритих аукціонах 

Стратегія розвитку рекапіталізованих банків - нормативно-правові акти з питань приватизації рекапіталізованих державою банків 

протягом року 

Фонд державного майна, Мінфін 

Супроводження проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків) (реєстр. N 0884 від 23.11.2007) 

протягом року 

Національний банк (за згодою), Мінфін, Мінекономіки 

Реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб, інституційне зміцнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб) 

I півріччя 

ФГВФО, Національний банк (за згодою), Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" 

III квартал 

Мінфін 

 

5. Розвиток реального сектору економіки

5.1. Підвищення енергоефективності та оптимізація структури енергетичного балансу

Основні проблеми:

Енергоємність ВВП в Україні у 2 - 2,5 раза перевищує відповідний показник провідних країн світу і становить, за даними Міжнародного енергетичного агентства та органів державної статистики 0,5 кілограма нафтового еквівалента на 1 долар США з урахуванням паритету реальної купівельної спроможності, що у 2,6 раза перевищує середнє значення енергоємності ВВП розвинутих держав світу.

На даний час у структурі енергетичного балансу України переважають традиційні види палива, зокрема імпортований природний газ та нафтопродукти, що негативно впливає на рівень енергетичної безпеки держави, конкурентоспроможність вітчизняної продукції та стан навколишнього природного середовища.

Основні завдання:

Підвищення енергоефективності.

Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки власних та відновлюваних джерел енергії.

Відновлення та розвиток буровугільного комплексу України.

5.1.1. Підвищення енергоефективності

Цілі та очікувані результати:

Зниження енергоємності ВВП на 3,3 відсотка.

Захід 

Документ 

Термін виконання  

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо реформування НАЕР та Нацекоінвестагентства 

липень 

НАЕР 

Актуалізація галузевих та регіональних програм з енергоефективності 

Уточнені переліки проектів з енергоефективності (як складові Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки) 

II півріччя 

НАЕР, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 

Включення регіональних програм енергоефективності до програм соціально-економічного розвитку регіонів 

Регіональні програми соціально-економічного розвитку 

II - III квартали 

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, НАЕР 

Супроводження проекту Закону України 

Закон України про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів 

грудень 

НАЕР 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про облік енергоресурсів, які постачаються мережами 

грудень 

НАЕР, НКРЕ, Мінпаливенерго, Мінжитлокомунгосп, Мінекономіки, Мін'юст, Держкомпідприємництво 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду енергозбереження 

червень 

НАЕР, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст 

Розроблення стандартів 

Національні стандарти групи "Енергозбереження" щодо нормативного визначення величини енергоємності виробництва певних видів найбільш енергоємних видів продукції вітчизняного виробництва 

протягом року 

НАЕР, Держспоживстандарт 

Забезпечення залучення іноземних інвестицій 

Закон України про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією 

травень 

МЗС, НАЕР 

Доопрацювання Національного плану дій 

Національний план дій з підвищення енергоефективності 

вересень 

НАЕР 

Укладення кредитної угоди 

Закон України про надання Світовим банком кредиту для реалізації енергоефективних проектів у галузях економіки України 

жовтень 

НАЕР 

Приєднання України до Ініціативи Швеції/ЄС з енергоефективності у Східній Європі 

Угода між Кабінетом Міністрів України та ЄБРР 

в місячний термін після набуття чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" 

НАЕР, Мінфін, Мінекономіки, МЗС 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про заходи щодо посилення промислової розробки природних запасів торфу в Україні 

III квартал 

НАЕР, НКРЕ, Мінпаливенерго, Мінекономіки 

 

5.1.2. Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії

Цілі та очікувані результати:

Збільшення частки відновлюваних джерел енергії у енергетичному балансі України.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлюваних джерел енергії 

червень 

НАЕР, Мінпаливенерго, НКРЕ, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Держкомпідприємництво 

Реалізація Державної цільової економічної програми 

Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010 - 2015 роки 

протягом року 

НАЕР, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку ведення обліку біомаси суб'єктами господарювання, яка є результатом їх господарської діяльності і використовується для виготовлення біопалива та біокомпонентів 

травень 

НАЕР 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Розвиток виробництва та використання біологічних видів палива" 

червень 

НАЕР 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.97 N 137 

III квартал 

НКАУ 

 

5.2. Енергозабезпечення

Основні проблеми:

На сьогодні рівень розвитку електроенергетики України не відповідає євроінтеграційним вимогам. Галузь характеризується практичним зношенням обладнання, використанням застарілих технологічних процесів, що призводить до суттєвого збільшення питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергії. В енергетичному комплексі України 67,5 відсотка становлять теплові електростанції, від стану яких значною мірою залежить економічна та енергетична безпека держави. Вітчизняні ТЕС мають найнижчі техніко-економічні й екологічні показники в Європі, що завдає не лише великих збитків економіці України, у тому числі зменшуючи конкурентоспроможність вітчизняної продукції, а й створює проблеми для європейської інтеграції України. Впровадження заходів з оновлення основних фондів ТЕС стримується через відсутність механізму їх фінансування.

У балансі потужності енергосистеми України гідроелектростанції не перевищують 9,4 відсотка (за даними на кінець 2008 року), що зумовлює дефіцит як маневрових, так і регулюючих потужностей.

Стан магістральних електричних мереж рік у рік погіршується. Значні проблеми виникають у зв'язку з недостатньою пропускною спроможністю ліній електропередачі для видачі потужностей АЕС, недостатнім рівнем надійності енергопостачання Криму, півдня Одеської області, Східного Донбасу, унеможливленням передачі надлишкової енергії Західного регіону до центру і на схід країни.

Необ'єктивні ціни на електричну енергію не сприяють розвитку підприємств галузі, не здатні забезпечити реконструкцію та модернізацію обладнання, ремонти та закупівлю необхідної сировини, матеріалів тощо.

Ефективність функціонування ГТС, основні потужності якої було створено у 70 - 80-х роках минулого століття, не відповідає сучасним критеріям.

Коефіцієнт корисної дії (24 - 26 відсотків) парку газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій нижчий від коефіцієнта сучасних енергоефективних агрегатів (34 - 37 відсотків).

На сьогодні близько 70 відсотків загальної довжини газопроводів та близько 80 відсотків газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій відпрацювали понад 20 років.

Підземні сховища газу відпрацювали з початку закачування газу в пласт від 20 до 44 років і в умовах адаптації до сучасних вимог потребують проведення комплексної та пооб'єктної реконструкції, техпереоснащення та модернізації.

Відсутність в Україні необхідних запасів нафти і нафтопродуктів унаслідок суттєвої залежності національної економіки від імпорту енергоносіїв становить загрозу енергетичній безпеці країни. У разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 30 днів за рахунок власного видобутку та наявних резервів.

У вугільній промисловості має місце прискорене згортання вуглевидобутку: у 2008 році видобуток вугілля рядового порівняно з попереднім роком зріс на 2,7 млн. тонн, у 2009 році - скоротився на 5,7 млн. тонн.

Крім того, через нестачу інвестиційних ресурсів та дефіцит коштів на поточну діяльність державних вугледобувних підприємств, їх фінансовий стан на сьогодні є критичним - обсяг кредиторської заборгованості перевищує 11 млрд. гривень, заборгованості з відрахувань до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування наближається до 4 млрд. гривень. Переважна більшість державних вугледобувних підприємств є банкротами.

Основні завдання:

Запровадження стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі, створення системи складання енергетичного балансу та його оптимізація.

Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні.

Продовження строків експлуатації, модернізація діючих енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС.

Введення необхідних обсягів маневрових потужностей та створення умов для збільшення експорту електроенергії.

Створення умов для забезпечення надійної роботи енергосистеми України.

Розвиток газотранспортної системи України.

Здійснення першочергових заходів із створення в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Стабілізація та поступове нарощування обсягів видобутку вугілля і виробництва товарної вугільної продукції.

Модернізація шахтного фонду і технічне переоснащення виробництва.

Реформування економічної сфери вугільних підприємств з метою переходу від пропорцій згортання до пропорцій розширеного відтворення.

Максимальне залучення інвестиційних ресурсів для розвитку вугільної галузі, в тому числі використання механізмів державно-приватного партнерства.

Диверсифікація джерел постачання ядерного палива.

Скорочення споживання імпортованого газу.

Збільшення обсягів власного видобутку нафти і газу.

5.2.1. Запровадження стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі, створення системи складання енергетичного балансу та його оптимізація

Цілі та очікувані результати:

Покращення управління паливно-енергетичним комплексом.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення нормативних документів 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо звітного та прогнозного енергетичного балансу України на базі статистичних даних та спостережень 

III квартал 

Мінекономіки, Держкомстат, Мінпаливенерго, Мінвуглепром, Мінжитлокомунгосп, НАЕР 

Розроблення механізму компенсації витрат енергопостачальних компаній 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо механізму компенсації витрат енергопостачальних компаній, що виникли у зв'язку з наданням ними послуг з електропостачання підприємствам міського електротранспорту протягом трьох років після набрання чинності Законом України "Про міський електричний транспорт" 

III квартал 

Мінпаливенерго 

Реалізація Енергетичної стратегії України до 2030 року 

Енергетичний баланс та автоматизована система стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі 

протягом року 

Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінвуглепром, Мінфін, Держкомстат, НАЕР 

Розроблення рекомендацій 

Рекомендації з удосконалення системи надання державної підтримки вугільної промисловості з урахуванням норм та вимог СОТ і ЄС 

протягом року 

Мінвуглепром 

Розроблення та запровадження методики 

Методика формування цін на енергетичне вугілля виходячи з його калорійності, технологічної цінності та світових цін на енергетичне вугілля 

протягом року 

Мінвуглепром 

Підвищення ефективності реалізації проекту зовнішньої допомоги ЄС "Програма підтримки вугільного сектору України" 

Зовнішня допомога ЄС "Програма підтримки вугільного сектору України" 

протягом року 

Мінвуглепром 

 

5.2.2. Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні

Цілі та очікувані результати:

Доведення річного обсягу виробництва уранового концентрату до 846 тонн.

Створення виробничих потужностей з виробництва двоокису цирконію до 220 тонн.

Захід 

Документ  

Термін виконання  

Виконавці 

Розроблення нормативно-правових актів 

Ядерний кодекс України 

III квартал 

Мінпаливенерго 

Внесення змін до нормативно-правової бази 

Нормативно-правові акти щодо виробництва ядерного палива в Україні та резерву ядерного палива і ядерних матеріалів 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Реалізація проектів у рамках програм міжнародної технічної допомоги 

Проекти у рамках програм міжнародної технічної допомоги (у тому числі програм Tacis з ядерної безпеки) та Щорічних програм з ядерної безпеки Інструменту співробітництва у галузі ядерної безпеки) 

протягом року 

Держатомрегулювання, Мінпаливенерго, МНС, ДП НАЕК "Енергоатом" 

Проекти співробітництва в рамках міжнародних двосторонніх угод та меморандумів у сфері ядерної енергетики 

протягом року 

Мінпаливенерго, ДП НАЕК "Енергоатом" 

Підписання та реалізація Угоди 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації щодо співробітництва у будівництві енергоблоків N 3 та N 4 Хмельницької АЕС 

протягом року 

Мінпаливенерго 

 

5.2.3. Продовження строків експлуатації, модернізація діючих енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС

Цілі та очікувані результати:

Збільшення долі електричної енергії, що виробляється атомними станціями в загальному обсязі виробленої електричної енергії в Україні.

Продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Виконання заходів, які спрямовані на продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС 

План заходів, спрямованих на продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС на строки, збільшені порівняно з проектними 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій будівництва енергоблоків N 3 та N 4 Хмельницької АЕС 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Виконання першочергових заходів 

План першочергових заходів з будівництва енергоблоків N 3 та N 4 Хмельницької АЕС 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій 

протягом року 

Мінпаливенерго 

 

5.2.4. Введення необхідних обсягів маневрових потужностей та створення умов для збільшення експорту електроенергії

Цілі та очікувані результати:

Створення додаткових робочих місць.

Зміцнення міжнародного іміджу України як транзитної держави.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавець 

Продовження будівництва першої черги Дністровської ГАЕС та Ташлицької ГАЕС 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження будівництва першої черги Дністровської ГАЕС та Ташлицької ГАЕС 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Продовження реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Продовження реконструкції ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження реконструкції ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Продовження будівництва магістральних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими проектами 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження будівництва магістральних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими проектами 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Розроблення та здійснення заходів із приєднання енергосистеми України до об'єднання енергосистем європейських країн 

План заходів 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Підвищення ефективності реалізації проекту зовнішньої допомоги ЄС План реконструкції та модернізації "Гармонізація стандартів в електросекторі в країнах СНД" 

Проект зовнішньої допомоги ЄС "Гармонізація стандартів в електросекторі в країнах СНД" 

протягом року 

Мінпаливенерго 

 

5.2.5. Створення умов для забезпечення надійної роботи енергосистеми України

Цілі та очікувані результати:

Безперебійне забезпечення економіки та населення електроенергією.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Кодексу 

Кодекс електричних мереж об'єднаної енергетичної системи України 

III квартал 

Мінпаливенерго 

Реалізація програми 

Національна енергетична програма України до 2010 року 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Реалізація Програми 

Програма "Українське вугілля" 

протягом року 

Мінвуглепром 

Будівництво магістральних та розподільних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими програмами 

План будівництва магістральних та розподільних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими програмами 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Виконання заходів з підвищення ефективності та надійності роботи ГЕС, запланованих в рамках реалізації спільного з МБРР проекту "Реабілітація гідроелектростанцій" 

План заходів 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Виконання заходів з налагодження безперебійного енергозабезпечення споживачів південно-західної та центральної частини Одеської області, запланованих в рамках реалізації спільного з ЄБРР проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії в Одеській області - будівництво лінії електропередачі 330 кВ Аджалик - Усатове" 

План заходів 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Виконання заходів із забезпечення надійної та безпечної роботи високовольтної системи електропередачі та сприяння безперебійному функціонуванню ринку електроенергії в рамках спільного з МБРР проекту "Передавання електроенергії" 

План заходів 

протягом року 

Мінпаливенерго 

Супроводження проекту Закону України 

Закон України про державне регулювання в енергетиці України 

III квартал 

НКРЕ 

Розроблення проекту постанови НКРЕ 

Методика встановлення тарифів на електроенергію для енергорозподільчих компаній на основі багаторічного стимулюючого регулювання 

III квартал  

НКРЕ  

Розроблення проекту розпорядження НКРЕ 

Розпорядження про надання ліцензіатами інформації за Формами моніторингу показників якості послуг 

III квартал 

НКРЕ 

 

5.2.6. Розвиток газотранспортної системи України

Цілі та очікувані результати:

Підвищення рівня безпеки експлуатації газопроводів.

Покращення матеріало- та енергоефективності використання газотранспортної системи України.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Супроводження проекту Закону України 

Закон України про засади функціонування ринку природного газу 

III квартал 

Мінпаливенерго 

Забезпечення безперебійного транзиту російського природного газу до європейських споживачів територією України 

Угоди щодо транзиту природного російського газу 

протягом року 

Мінпаливенерго 

 

5.2.7. Здійснення першочергових заходів із створення в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів

Цілі та очікувані результати:

Підвищення рівня енергетичної безпеки держави шляхом створення ефективної системи захисту національної економіки від зменшення обсягу постачання нафти і нафтопродуктів або його припинення.

Захід 

Документ 

Термін виконання  

Виконавці 

Розроблення нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України стосовно затвердження програми створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів 

IV квартал 

Мінпаливенерго 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів 

IV квартал 

Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін 

Розроблення нормативних актів 

Проекти методик, процедур, регламентів щодо забезпечення функціонування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів 

протягом року 

Мінпаливенерго 

 

5.2.8. Зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії регулювання електроенергетики України

Цілі та очікувані результати:

Підвищення ефективності галузі електроенергетики.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проектів законів України 

Закони України щодо правових засад державного регулювання в енергетиці та засад діяльності НКРЕ 

протягом року 

НКРЕ 

 

5.2.9. Стабілізація та поступове нарощування обсягів видобутку вугілля і виробництва товарної вугільної продукції

Цілі та очікувані результати:

Надання всебічної державної підтримки, в тому числі бюджетної, для стабілізації роботи вугільної галузі.

Створення умов для прогресивної зміни таких чинників виробництва як людський потенціал, технологічна основа та стан гірничого господарства.

Концентрація ресурсів на найбільш продуктивних ділянках гірничого виробництва.

Підвищення продуктивності праці та навантаження на виробничі ланки вугледобувних підприємств із забезпеченням нешкідливих і гарантовано безпечних умов праці.

Збільшення обсягів видобутку вугілля у державному секторі галузі до 39,1 млн. тонн.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту наказу 

Наказ Міністерства вугільної промисловості України про забезпечення розвитку вугільної галузі у 2010 році 

II квартал 

Мінвуглепром 

 

5.2.10. Модернізація шахтного фонду і технічне переозброєння виробництва

Цілі та очікувані результати:

Впровадження нових видів техніки та технологій гірничошахтного виробництва.

Впровадження енерго- та екологоефективного обладнання та устаткування на державних вугільних підприємствах.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розробка галузевої програми 

Наказ Міністерства вугільної промисловості України про затвердження Програми модернізації та технічного переоснащення вугледобувних підприємств України у 2010 - 2012 роках 

II квартал 

Мінвуглепром 

Проведення технічного переоснащення та модернізації державних підприємств вугільної галузі 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про доповнення переліку машин і устаткування, що звільняється від ввізного мита і ПДВ, переліком гірничо-шахтного устаткування іноземного виробництва" 

II квартал 

Мінвуглепром, Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба 

 

5.2.11. Оптимізація економічних пропорцій вугільних підприємств з метою переходу від згортання до розширеного відтворення

Цілі та очікувані результати:

Оптимізація витрат вугільних підприємств.

Збільшення доходів вугледобувних підприємств.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Впровадження галузевої системи моніторингу і контролю за здійсненням закупівель державними вугледобувними підприємствами 

Наказ Міністерства вугільної промисловості України про впровадження галузевої системи моніторингу і контролю за здійсненням закупівель державними вугледобувними підприємствами 

II квартал 

Мінвуглепром 

Впровадження програм енерго- і ресурсозбереження 

Наказ Міністерства вугільної промисловості України про затвердження галузевої програми енергоефективності 

II квартал 

Мінвуглепром 

Впровадження методики формування цін на енергетичне вугілля, виходячи з його калорійності, технологічної цінності та рівня цін на зовнішніх ринках 

Спільний наказ Мінвуглепрому та Мінпаливенерго 

II квартал 

Мінвуглепром, Мінпаливенерго 

 

5.2.12. Максимальне залучення інвестиційних ресурсів для розвитку вугільної галузі

Цілі та очікувані результати:

Підвищення інвестиційної привабливості вугільних підприємств.

Залучення недержавних інвестицій та формування критично необхідного обсягу інвестицій, за якого введення виробничих потужностей галузі буде випереджати їх вибуття.

Збільшення обсягу власних капіталовкладень державних вугільних підприємств.

Захід 

Документ 

Термін виконання  

Виконавці 

Розроблення постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про заходи з фінансового оздоровлення державних вугледобувних підприємств 

II квартал 

Мінвуглепром, ДПА, Мінфін, Мінекономіки 

Створення умов для активного залучення інвестиційних ресурсів у галузь та підвищення інвестиційної привабливості вугільних підприємств 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про особливості державно-приватного партнерства у вугільній галузі" 

II квартал 

Мінвуглепром, Мінекономіки, Мінфін, Фонд державного майна 

Впровадження механізму інвестиційного фонду учасників оптового ринку вугільної продукції 

Рішення Ради оптового ринку вугільної продукції України 

II квартал 

Мінвуглепром, учасники оптового ринку вугільної продукції України 

Створення державної вугільної лізингової компанії 

Наказ Міністерства вугільної промисловості України про створення державної вугільної лізингової компанії 

II квартал 

Мінвуглепром 

 

5.3. Промислова політика

Основні проблеми:

Продукція українських виробників, за винятком окремих видів товарів, є неконкурентоспроможною як на світовому, так і на внутрішньому ринку. Це обумовлено багатьма причинами. Одна з них - скорочення витрат на науково-конструкторські роботи, що призвело до зниження якості продукції, уповільнення процесу її відновлення, втрати завойованих раніше ринкових позицій.

Значна кількість промислових підприємств щороку припиняє інноваційну діяльність. Про низьку інноваційну активність підприємств свідчать показники обсягів реалізованої інноваційної продукції в Україні. У загальному обсязі промислової продукції лише 4,8 відсотка мають ознаки інновацій. Крім цього, спостерігається беззупинне зниження рівня наукоємності вітчизняної продукції. Частка вітчизняної наукоємної продукції на світовому ринку високотехнологічної продукції становить 0,05 - 0,1 відсотка, в той час як частка Росії на світовому ринку високих технологій становить на цей момент близько 1 відсотка.

Структурні зміни, які відбулися протягом останнього десятиліття, характеризуються серйозним технологічним відставанням, оскільки за випуском продукції третій технологічний уклад в Україні на сьогодні становить майже 58 відсотків, четвертий - 38 і лише 4 відсотки - п'ятий технологічний уклад. Досі практично не створені умови для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, правового характеру постають на шляху масової реалізації інновацій.

Сьогодні більш як 90 відсотків продукції, що виробляється промисловістю України, не має сучасного технічного забезпечення, що спричиняє нерентабельність і неконкурентоспроможність більшості вітчизняних товарів.

Ринок внутрішнього споживання продукції радіоелектроніки та приладобудування значною мірою залежить від імпортної продукції. Номенклатура продукції радіоелектронної промисловості, виробництва засобів зв'язку, телекомунікації та приладобудування має широкий спектр і технологічні особливості її виробництва. Ці обставини обумовили формування протягом останніх років відповідної структури виробництва та внутрішнього ринку споживання продукції, в якій баланс між продукцією вітчизняного виробництва, у тому числі експортної спрямованості, та імпорту набув відносно усталеного значення.

Обсяг споживання продукції зазначеної номенклатури у 2009 році становив близько 12146,2 млн. гривень, обсяг імпорту в національній валюті - близько 12460,5 млн. гривень, обсяг виробництва продукції - близько 5391,8 млн. гривень, а експорту - близько 5706,2 млн. гривень.

Разом з цим мають місце інші фактори, які стримують інтенсивність розвитку галузі, до яких слід віднести те, що продукція зазначеної номенклатури не завжди користується попитом, про що свідчать значні обсяги залишків готової продукції на кінець року. Причиною цього є застарілість технології, за якою ця продукція виробляється.

Невдосконаленість системи сертифікації та стандартизації призвела до того, що у 2009 році обсяг внутрішнього споживання продукції засобів зв'язку та телекомунікації становив на 1775,4 млн. гривень менше ніж обсяг імпорту тієї ж продукції.

Сучасний стан машинобудування характеризується надзвичайно низьким рівнем технологічних процесів, який більше ніж вдвічі нижчий від європейського. Рівень автоматизації і комплексної механізації майже втричі нижчий від рівня промислово розвинених країн. Зношеність виробничих фондів по машинобудуванню становить 65 - 75 відсотки, а середній вік технологічного обладнання і устаткування близько 30 років. Тому, відповідно до віку обладнання і устаткування, в машинобудуванні наразі використовуються технологічні процеси 70 - 80-х років минулого століття.

На відміну від промислово розвинутих країн світу, в Україні освоєння нових наукоємних технологій, створення нових матеріалів із спеціальними властивостями та нового технологічного обладнання йде повільними темпами. Порівняно з розвинутими країнами галузева структура української промисловості занадто обтяжена виробництвом первинних сировинних ресурсів і напівфабрикатів. В той же час питома вага продукції машинобудування, яка є основою інноваційного розвитку, нижча в 2 - 3 рази від рівня розвинутих країн.

Вітчизняний гірничо-металургійний комплекс має ряд проблем, що не дозволяє йому досягти показників розвитку світової металургії, це:

структурна недосконалість і значна зношеність основних фондів підприємств галузі (65 відсотків);

висока, порівняно з провідними промислово розвинутими країнами, матеріало- та енергоємність металургійної продукції;

скорочення вітчизняної бази залізорудної сировини та вугілля, що ставить металургійну промисловість у залежність від імпортованої сировини;

експортна орієнтованість збуту продукції при нерозвиненості внутрішнього ринку, що обумовлює залежність функціонування галузі від кон'юнктури зовнішнього ринку металопродукції;

скорочення в останнє десятиріччя виробництва високотехнологічних та наукоємних видів металопродукції та переважна орієнтація на виробництво продукції сировинної спрямованості з низьким ступенем обробки;

неможливість отримання довгострокових кредитів для більшості підприємств, відсутність сприятливих умов для залучення інвестицій з метою розвитку галузі;

недостатність бюджетного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на створення та впровадження новітніх технологій і обладнання.

Як наслідок, зростання ризиків втрати експортного потенціалу металургійної галузі та забезпечення вітчизняного внутрішнього ринку високотехнологічною та наукоємною металопродукцією.

Легка промисловість у 2009 році, як і решта галузей промислового комплексу України, працювала у скрутних економічних умовах, спричинених нестабільною фінансовою ситуацією, інертністю кризових явищ у світовій та вітчизняній економіці, а також системними проблемами галузі.

На початку року кризові економічні процеси поглибилися і спад виробництва у легкій промисловості у січні 2009 року становив 37,9 відсотка. Таке значне зменшення виробництва було зумовлено суттєвим скороченням інвестування, падінням обсягів реалізації продукції галузі на внутрішньому ринку через скорочення виробництва у суміжних галузях промисловості та різким зниженням платоспроможного попиту населення.

В державі фактично відсутнє виробництво сучасних засобів виробництва.

За період фінансово-економічної кризи обсяги виробництва в автомобілебудуванні скоротилися на 84 відсотки, а чисельність працюючих зменшилася майже вдвічі.

Основні завдання:

Зменшення залежності внутрішнього ринку споживання від імпорту продукції та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому ринку.

Покращення лісосировинного забезпечення вітчизняних деревообробних та целюлозно-паперових підприємств.

Реформування технічного законодавства України відповідно до міжнародних і європейських норм та гармонізація національних нормативних документів з міжнародними.

Прийняття та впровадження технічних регламентів за пріоритетними секторами української промисловості.

Забезпечення конкурентоздатності виробництва азотних міндобрив та захист вітчизняного виробника хімічної продукції шляхом впровадження обмежувальних заходів щодо масового імпорту здешевленої аналогічної продукції походженням із Білорусії та Росії.

Удосконалювання законодавчого та нормативного забезпечення функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Підвищення ефективності роботи підприємств оборонно-промислового комплексу.

Модернізація та технічне переоснащення підприємств гірничо-металургійного комплексу і впровадження високоефективних екологічно чистих енерго- та ресурсозберігаючих технологій та обладнання.

Впровадження нових технологій на підприємствах машинобудівного комплексу.

5.3.1. Зменшення залежності внутрішнього ринку споживання від імпорту продукції та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому ринку

Цілі та очікувані результати:

Збільшення обсягів виробництва продукції машинобудування (автомобілебудування, сільгоспмашинобудування, суднобудування), радіоелектронної промисловості, виробництва засобів зв'язку, телекомунікації та приладобудування.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження кількісних економічних критеріїв визначення високотехнологічної продукції 

IV квартал 

Мінекономіки, Мінпромполітики 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту розроблення конструкторської документації, технічних умов та виробництва продукції машинобудування за державним замовленням 

IV квартал 

Мінпромполітики 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про Загальнодержавну програму розвитку високих наукоємних технологій 

протягом року 

Мінпромполітики, МОН, Мінекономіки 

 

5.3.2. Покращення лісосировинного забезпечення вітчизняних деревообробних та целюлозно-паперових підприємств

Цілі та очікувані результати:

Збільшення обсягів виробництва основних видів продукції з деревини і досягнення обсягів виробництва.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Покращення лісосировинного забезпечення підприємств деревообробної промисловості за рахунок оптимізації використання середньорічного приросту деревини 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо підвищення ефективності використання лісових ресурсів 

IV квартал 

Мінпромполітики, Мінприроди 

Обмеження експорту необробленої деревини 

Закон України про встановлення ставок вивізного мита на лісосировину в круглому вигляді 

IV квартал 

Мінпромполітики, Мінекономіки 

 

5.3.3. Реформування технічного законодавства України відповідно до міжнародних і європейських норм та гармонізація національних нормативних документів з міжнародними

Цілі та очікувані результати:

Розширення обміну товарами та послугами з торговими партнерами країн ЄС, підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, інтеграція у світову економіку.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Гармонізація стандартів 

Реалізація Державної програми стандартизації на 2006 - 2010 роки 

протягом року 

Держспоживстандарт 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування 

липень 

Держспоживстандарт 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Технічного регламенту про маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, що надходить до продажу споживачам 

грудень 

Держспоживстандарт 

 

5.3.5. Прийняття та впровадження технічних регламентів за пріоритетними секторами української промисловості

Цілі та очікувані результати:

Усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання 

IV квартал 

Держспоживстандарт та інші заінтересовані міністерства і відомства 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо технічного регламенту безпеки машин та устаткування 

IV квартал 

Держспоживстандарт та інші заінтересовані міністерства і відомства 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо технічного регламенту з електромагнітної сумісності 

IV квартал 

Держспоживстандарт та інші заінтересовані міністерства і відомства 

 

5.3.5. Забезпечення конкурентоздатності виробництва азотних міндобрив та захист вітчизняного виробника хімічної продукції

Цілі та очікувані результати:

Збільшення виробництва вітчизняних азотних добрив для внутрішніх потреб та на експорт.

Захід 

Документ 

Термін виконання  

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6.06.2006 N 788 

IV квартал 

Мінпромполітики, центральні органи виконавчої влади  

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів 

IV квартал 

Мінпромполітики, центральні органи виконавчої влади 

Сприяння прийняттю законопроекту 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо послаблення негативного впливу світової фінансової та економічної кризи на вітчизняну нафтохімічну галузь 

II квартал 

Мінпромполітики, центральні органи виконавчої влади 

 

5.3.6. Удосконалювання законодавчого та нормативного забезпечення функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу

Цілі та очікувані результати:

Поліпшення діяльності оборонно-промислового комплексу за рахунок впровадження прогресивних форм управління і менеджменту, коопераційних виробничих та науково-дослідних зв'язків.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розробка проекту Закону України 

Закон України про виробництво військової техніки 

липень 

Міпромполітики 

Розробка проекту Закону України 

Закон України про державне стимулювання зростання виробництва продукції суднобудівної промисловості в Україні 

жовтень 

Міпромполітики 

Виконання заходів Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України 

Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України 

IV квартал 

Міпромполітики 

 

5.3.7. Підвищення ефективності роботи підприємств оборонно-промислового комплексу

Цілі та очікувані результати:

Збільшення вкладу оборонно-промислового комплексу в валовий національний продукт.

Збільшення:

обсягів товарної та реалізованої продукції, що виробляється підприємствами оборонно-промислового комплексу, на 20 відсотків;

виробітку на одного працюючого на 15 відсотків;

фондовіддачі на 15 відсотків.

Збільшення обсягів продукції оборонно-промислового комплексу, що експортується, на 20 відсотків.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Реалізація державної програми 

Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки 

IV квартал 

Міпромполітики, Міноборони, НКАУ 

Виконання заходів Стратегії розвитку суднобудування на період до 2020 року 

Виконання заходів Стратегії розвитку суднобудування на період до 2020 року 

IV квартал 

Міпромполітики 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про заходи щодо забезпечення виконання довгострокових зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на постачання за кордон продукції оборонно-промислового комплексу України 

грудень 

Міпромполітики 

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України 

Постанови Кабінету Міністрів України, спрямовані на створення необхідних умов виконання зовнішньоекономічних контрактів на експорт озброєнь, а саме:
а) про особливий порядок: відкриття та ведення банківських рахунків; оподаткування прибутку; кредитування; сплати податку на додану вартість при здійсненні імпортних операцій; сплати митних зборів при здійсненні імпортних операцій; продажу валютної виручки;
б) про створення постійно діючих робочих груп з координації виконання зовнішньоекономічних контрактів 

червень 

Міпромполітики 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.