Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Закони »

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Надрукувати документ
02.07.2010

2.3. Культура

Основні проблеми:

Недостатній розвиток і низька конкурентоспроможність національних культурних індустрій, недостатнє забезпечення потреб громадян у вітчизняному культурному продукті.

Занепад соціально-культурної інфраструктури на селі, недостатній доступ до надбань культури в селах і малих містах України.

Незадовільний стан об'єктів культурної спадщини.

Матеріально-технічна база державних архівних установ не відповідає сучасним стандартам і потребам, не завершено будівництво комплексу споруд центральних державних архівів у м. Києві.

Слабка інтегрованість української культури у світові культурні процеси, недостатнє представлення її здобутків у Європі та світі.

Основні завдання:

Формування цілісного національного мовно-культурного простору України.

Запровадження нового механізму фінансування охорони пам'яток архітектури і містобудування. Відтворення втрачених об'єктів культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць.

Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття.

Впровадження Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження.

Забезпечення розвитку архівної справи.

2.3.1. Формування цілісного національного мовно-культурного простору України

Цілі та очікувані результати:

Забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Централізоване придбання для публічних бібліотек України кращих творів вітчизняної художньої літератури, довідкових, науково-популярних видань широкого попиту з різних галузей знань 

Нормативно-правовий акт 

протягом року 

МКТ 

 

2.3.2. Забезпечення охорони пам'яток культурної спадщини, відтворення втрачених об'єктів культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць

Цілі та очікувані результати:

Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених місць у суспільному житті.

Сформований державний реєстр нерухомих пам'яток України.

Чистий показник охоплення об'єктів культурної спадщини інвентаризацією та паспортизацією від загальної кількості пам'яток архітектури національного значення - 12 відсотків.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Реалізація державної цільової програми 

Державна цільова комплексна програма паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003 - 2010 роки 

протягом року 

МКТ,
Мінрегіонбуд 

Формування державного реєстру нерухомих пам'яток України 

Державний реєстр нерухомих пам'яток України 

протягом року 

МКТ,
Мінрегіонбуд 

Реалізація державної цільової програми 

Загальнодержавна програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004 - 2010 роки 

протягом року 

МКТ,
Мінрегіонбуд 

Здійснення невідкладних заходів з подальшого розвитку Шевченківського національного заповідника 

Указ Президента України від 27.01.2010 N 72 "Про заходи, присвячені 150-й річниці від дня смерті Т. Г. Шевченка та перепоховання його в Україні" 

протягом року 

МКТ,
Черкаська облдержадміністрація 

 

2.3.3. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття

Цілі та очікувані результати:

Збереження і примноження культурних надбань.

Створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Реалізація державної цільової програми 

Державна цільова програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року 

протягом року 

МКТ 

Продовження роботи з реконструкції приміщень Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької у м. Львові 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 1426-р "Про затвердження плану заходів з реконструкції та реставрації будівель Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької" 

протягом року 

МКТ,
Львівська облдержадміністрація 

Розроблення та запровадження державний стандартів надання культурних послуг населенню 

Державні стандарти надання культурних послуг населенню 

протягом року 

МКТ 

Сприяння розбудові кіномережі в сільській місцевості та районних центрах 

Нормативно-правові акти 

протягом року 

МКТ,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Участь у міжнародних проектах у сфері нематеріальної культурної спадщини в рамках міжнародного співробітництва країн - учасниць Міжнародної Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини 

План заходів 

протягом року 

МКТ,
сторони соціального діалогу 

Забезпечення вступу України до Європейського Фонду спільного кіновиробництва (Єврімаш) 

План заходів 

протягом року 

МКТ 

Супроводження проекту Закону України у Верховній Раді України 

Закон України про культуру 

квітень 

МКТ 

Розроблення проектів підзаконних нормативних актів до Закону України про культуру 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження нормативних актів, що регулюють формування та фінансування базової мережі закладів культури 

II квартал 

МКТ,
Мінфін,
МОН 

Продовження робіт із завершення реконструкції будівлі Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М. Л. Кропивницького 

Розпорядження Кабінету Міністрі України від 08.07.2009 N 784-р "Про затвердження плану заходів щодо подальшого розвитку Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М. Л. Кропивницького" 

протягом року 

Мінрегіонбуд,
Кіровоградська облдержадміністрація 

 

2.3.4. Впровадження Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження

Цілі та очікувані результати:

Вдосконалення державної політики щодо підтримки культурного розмаїття, забезпечення вільного розвитку мов та культур етнічних меншин в Україні.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Здійснення заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 

План заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 

протягом року 

МКТ,
МОН 

Здійснення заходів щодо імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 

План заходів щодо імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 

протягом року 

МКТ,
МОН 

Реалізація Комплексних заходів з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин України на період до 2010 року 

Комплексні заходи з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин України на період до 2010 року 

протягом року 

Держкомнацрелігії,
МКТ 

 

2.3.5. Забезпечення розвитку архівної справи

Цілі та очікувані результати:

Посилення регулюючого впливу держави на організацію діловодства та забезпечення збереженості документів в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях.

Підвищення якості надання послуг щодо документального підтвердження прав громадян на соціальний захист.

Забезпечення на належному рівні прав фізичних і юридичних осіб на доступ до інформації.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Здійснення робіт з реконструкції комплексу споруд центральних державних архівів України в м. Києві 

Державна програма розвитку архівної справи 

протягом року 

Держкомархів 

Оснащення архівних установ сучасними засобами пожежогасіння, охоронної і протипожежної сигналізації, системами вентиляції та кондиціювання повітря 

Державна програма розвитку архівної справи 

протягом року 

Держкомархів,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
органи місцевого самоврядування 

Відновлення діяльності в архівних установах лабораторій з виготовлення мікрофільмів страхового фонду, оснащення їх відповідним сучасним обладнанням та матеріалами 

Державна програма розвитку архівної справи 

протягом року 

Держкомархів,
Рада міністрів АРК, області, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Розроблення і запровадження технологій архівного зберігання електронних документів 

Державна програма розвитку архівної справи 

протягом року 

Держкомархів,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" 

грудень 

Держкомархів 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні установи 

травень 

Держкомархів 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади 

грудень 

Держкомархів 

Підготовка переліків документів 

Переліки документів, що створюються в діяльності Державної служби спецзв'язку та захисту інформації, Адміністрації державної прикордонної служби, Служби безпеки України 

протягом року 

Держкомархів,
Державна служба спецзв'язку та захисту інформації,
Адміністрація державної прикордонної служби,
Служба безпеки України 

Підготовка Порядку 

Порядок обліку унікальних документів, що зберігаються у власників документів або уповноважених ними осіб 

червень 

Держкомархів 

Розробка проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання архівних документів, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян 

червень 

Держкомархів 

Підвищення якості надання послуг щодо документального підтвердження прав громадян на соціальний захист 

Перелік соціально значущих документів, що надходять до архівних установ у разі ліквідації підприємства, установи, організації 

протягом року 

Держкомархів 

 

2.4. Розвиток інформаційного простору

Основні проблеми:

Недосконалість законодавства.

Непрозорість відносин власності щодо засобів масової інформації.

Недостатній рівень державної підтримки виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної та книжкової продукції.

Відсутність правових, організаційних та фінансово-матеріальних основ для створення системи суспільного телерадіомовлення, реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.

Основні завдання:

Створення умов для розвитку конкурентоспроможної вітчизняної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

2.4.1. Створення умов для розвитку конкурентоспроможної вітчизняної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури

Цілі та очікувані результати:

Збільшення охоплення населення програмою УР-1 Національної радіокомпанії України в УКХ-ЧМ діапазоні (87,5 - 108,0 МГц) - 2,5 відсотка.

Зростання випуску книг і брошур - не менше 1,2 примірника в рік на одного жителя.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації 

травень 

Мін'юст,
Держкомтелерадіо 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про захист професійної діяльності журналістів 

травень 

Держкомтелерадіо 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо приведення у відповідність з Європейською конвенцією про транскордонне телебачення) 

IV квартал 

Держкомтелерадіо 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення 

травень 

Держкомтелерадіо 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації 

протягом року 

Мін'юст,
Держкомтелерадіо 

Здійснення програмних заходів із впровадження системи суспільного телебачення і радіомовлення 

План заходів 

протягом року 

Держкомтелерадіо 

Впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення 

План заходів 

протягом року 

Держкомтелерадіо,
Мінтрансзв'язку 

Розроблення проекту Концепції 

Концепція державної інформаційної політики 

IV квартал 

Держкомтелерадіо 

 

2.5. Туристично-рекреаційна галузь

Основні проблеми:

Зниження інформаційної пропаганди туристичних можливостей України.

Невідповідність мережі та об'єктів туристичної інфраструктури світовим стандартам, неефективне та нераціональне використання відповідних ресурсів.

Відсутність якісного обслуговування.

Недосконала нормативно-правова база щодо регулювання всіх видів туристичної діяльності.

Основні завдання:

Створення конкурентоспроможного вітчизняного туристичного продукту.

Цілі та очікувані результати:

Створення конкурентоспроможного на світовому ринку національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення 

IV квартал 

МКТ,
МОЗ,
Полтавська облдержадміністрація 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про оголошення природних територій міста Слов'янська Донецької області курортом державного значення 

IV квартал 

МКТ,
МОЗ,
Полтавська облдержадміністрація 

Забезпечення реалізації Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні 

Стратегія розвитку туризму і курортів в Україні 

протягом року 

МКТ,
Мінекономіки,
Мінфін та інші зацікавлені центральні органи виконавчої влади 

Розроблення і впровадження технічних регламентів та державних стандартів щодо вітчизняного туристичного продукту 

Національний стандарт України. Послуги туристичні. Туристичні агентства та туристичні оператори. Терміни та визначення 

протягом року 

МКТ,
Держспоживстандарт 

Проведення комплексної рекламної кампанії національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках під гаслом "Відкрий для себе Україну" 

План заходів щодо проведення Міжнародної туристичної виставки "Україна: подорожі та туризм UITT 2010" 

протягом року 

МКТ 

Участь у всеукраїнських та міжнародних виставково-ярмаркових заходах 

План заходів щодо проведення Всеукраїнської виставки-ярмарку сільського туризму "Українське село запрошує" 

травень 

МКТ 

 

2.6. Фізична культура і спорт

Основні проблеми:

Недостатньо налагоджена система матеріально-технічного, науково-методичного та медичного забезпечення підготовки спортсменів високого класу.

Низький рівень забезпеченості населення спортивними спорудами та відсутність спортивного інвентарю та обладнання.

Невідповідність спортивних споруд вимогам міжнародних стандартів.

Основні завдання:

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом.

Створення умов для розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту для інвалідів, забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня.

Державна підтримка розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту.

2.6.1. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом

Цілі та очікувані результати:

Збільшення кількості осіб, залучених до занять фізичною культурою і спортом. Збільшення кількості об лаштованих спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення до 1105 одиниць.

Залучення більшої кількості інвалідів до активних занять різними формами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи з метою їх адаптації та інтеграції у суспільство.

Удосконалення механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок визначення всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яка представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та в інших міжнародних спортивних змаганнях 

листопад 

Мінсім'ямолодьспорт,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст 

Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту 

Наказ Мінсім'ямолодьспорту щодо затвердження Переліку показників стану розвитку фізичної культури і спорту 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт,
Мін'юст 

Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту 

Наказ Мінсім'ямолодьспорту щодо порядку проходження атестації волонтерами у сфері фізичної культури і спорту 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт,
МОН,
Мін'юст 

Стимулювання будівництва та облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для облаштування спортивних та футбольних майданчиків 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт,
Мінфін,
Мінекономіки 

 

2.6.2. Створення умов для розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту для інвалідів, забезпечення участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня

Цілі та очікувані результати:

Збільшення кількості осіб, які займаються неолімпійськими видами спорту, до 260 тис. осіб.

Модернізація баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки відповідно до міжнародних стандартів.

Забезпечення високих результатів національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня.

Удосконалення системи організаційного, науково-методичного, медичного забезпечення спортсменів та соціального захисту спортсменів і тренерів збірних команд України.

Забезпечення успішної участі спортсменів України у I Юнацьких Олімпійських іграх.

Залучення інвалідів до активних занять різними формами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи з метою їх адаптації та інтеграції у сучасне суспільство.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Формування складу штатних збірних команд України з пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також забезпечення їх належної підготовки 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про регіональний центр вищої спортивної майстерності щодо підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт,
Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Формування складу штатних збірних команд України з пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також забезпечення їх належної підготовки 

Наказ Мінсім'ямолодьспорту щодо Положення про штатну національну збірну команду України з видів спорту 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Створення умов для успішного виступу українських атлетів на I Всесвітніх іграх єдиноборств 2010 року (Пекін) 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення змін до Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських іграх, всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Забезпечення проведення на високому рівні всеукраїнських змагань 

Постанова Кабінету Міністрів України про Порядок надання відпустки спортсменам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Забезпечення проведення на високому рівні всеукраїнських змагань 

Наказ Мінсім'ямолодьспорту щодо затвердження Порядку фінансування заходів з неолімпійських видів спорту 

червень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Удосконалення системи підготовки спортсменів високого класу 

Постанова Кабінету Міністрів України про утворення центрів олімпійської підготовки 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Визначення оптимального порядку обов'язкового страхування спортсменів вищих категорій за рахунок державного бюджету 

Постанова Кабінету Міністрів України про удосконалення порядку забезпечення обов'язкового страхування спортсменів вищих категорій за рахунок державного бюджету 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Підготовка та участь спортсменів України у I Юнацьких літніх Олімпійських іграх 2010 року, чемпіонатах світу, Європи, інших міжнародних змаганнях 

План організаційно-практичних заходів щодо підготовки та участі спортсменів України у I Юнацьких літніх Олімпійських іграх 2010 року, чемпіонатах світу, Європи, інших міжнародних змаганнях 

серпень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Оптимізація кількості баз олімпійської та паралімпійської підготовки 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 N 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської та паралімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус" 

липень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів до XVII зимових Дефлімпійських ігор 2011 року (Високі Татри) 

Рішення Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи
Накази Мінсім'ямолодьспорту та Укрцентру "Інваспорт" щодо проведення навчально-тренувальних зборів, у тому числі заключного та адаптаційного, з підготовки спортсменів-інвалідів до участі в XVII зимових Дефлімпійських іграх 2011 року в м. Високі Татри (Словаччина) 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Створення Всеукраїнського реєстру спортивних споруд 

Реєстр спортивних споруд 

листопад 

Мінсім'ямолодьспорт 

Створення системи державного регулювання та нагляду за діяльністю спортивних споруд 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про сертифікацію спортивних споруд 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

 

2.6.3. Державна підтримка розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту

Цілі та очікувані результати:

Створення нормативно-правових та матеріально-технічних умов для ефективного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів резервного спорту, в тому числі дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів.

Залучення до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах до 13 відсотків дітей та молоді від загальної кількості учнівської молоді 6 - 18 років.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Удосконалення правових засад щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт,
МОН 

Удосконалення правових засад щодо діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю 

Постанова Кабінету Міністрів України про надання статусу "спеціалізованого" навчальним закладам спортивного профілю 

жовтень 

Мінсім'ямолодьспорт,
МОН 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та резервного спорту 

Державна програма розвитку фізичної культури і спорту 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Розроблення Порядку утворення штатних збірних команд резервного спорту фізкультурно-спортивних товариств, Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя 

Постанова Кабінету Міністрів України про Порядок утворення штатних збірних команд резервного спорту фізкультурно-спортивних товариств, Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя 

жовтень 

Мінсім'ямолодьспорт 

 

2.7. Формування толерантного суспільства

Основні проблеми:

Необхідність приведення законодавства у сфері свободи совісті, забезпечення прав національних меншин, шукачів притулку і біженців у відповідність до міжнародних стандартів та міжнародних зобов'язань України.

Незавершеність процесу повернення релігійним організаціям культових будівель та іншого церковного майна, необхідність подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин.

Необхідність забезпечення всебічних умов для розвитку етнічної, мовної, культурної самобутності національних меншин України.

Недостатнє виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав національних меншин, зокрема щодо реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

Наявна загроза міжконфесійних і міжнаціональних конфліктів, проявів радикалізму та релігійного екстремізму.

Наявність випадків проявів ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості.

Основні завдання:

Утвердження свободи совісті та віросповідання.

Забезпечення захисту прав та розвитку національних меншин.

2.7.1. Утвердження свободи совісті та віросповідання

Цілі та очікувані результати:

Утвердження міжконфесійного порозуміння.

Активізація процесу повернення релігійним організаціям колишніх культових споруд та іншого церковного майна.

Вдосконалення законодавчої бази у сфері державно-конфесійних відносин та свободи совісті та приведення її у відповідність із міжнародними зобов'язаннями України.

Налагодження конструктивного співробітництва держави і релігійних організацій у пропагуванні сімейних цінностей та здорового способу життя.

Забезпечення рівних умов для діяльності, релігійних організацій, недопущення тиску на них.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Реалізація заходів щодо повернення релігійним організаціям колишніх культових споруд та іншого церковного майна шляхом активізації роботи Комісії з питань забезпечення прав релігійних організацій 

Положення про Комісію з питань забезпечення прав релігійних організацій 

протягом року 

Держкомнацрелігій 

Розроблення проекту Закону України про Концепцію розвитку державно-конфесійних відносин в Україні з метою гармонізації державно-конфесійних відносин 

Проект Закону України про Концепцію розвитку державно-конфесійних відносин в Україні 

протягом року 

Держкомнацрелігій 

Розроблення проекту Плану заходів з підготовки відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі 

Проект Плану заходів з підготовки відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі 

червень 

Держкомнацрелігій 

 

2.7.2. Забезпечення захисту прав та розвитку національних меншин

Цілі та очікувані результати:

Вдосконалення законодавчої бази у сфері забезпечення прав національних меншин.

Забезпечення ефективної державної політики у сфері міжнаціональних відносин, розвитку культурної і мовної самобутності національних меншин.

Протидія проявам ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Реалізація заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 

План заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 

протягом року 

Держкомнацрелігій,
МОН,
МКТ 

Реалізація Комплексних заходів з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин України на період до 2010 року 

Комплексні заходи з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур нацменшин України на період до 2010 року 

протягом року 

Держкомнацрелігій,
МКТ 

Розроблення проекту Закону України про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин з метою реалізації передбачених Угодою положень 

Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин 

II квартал 

Держкомнацрелігій 

Розроблення проекту Закону України про Концепцію державної етнонаціональної політики України з метою приведення законодавства України у відповідність із міжнародними стандартами у сфері забезпечення прав національних меншин 

Проект Закону України про Концепцію державної етнонаціональної політики України 

жовтень 

Держкомнацрелігій 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з метою вдосконалення механізму захисту мов меншин 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" 

жовтень 

Держкомнацрелігій 

Реалізація Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, які повернулися на проживання, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство 

Програма розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, які повернулися на проживання, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство 

протягом року 

Держкомнацрелігій 

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про Концепцію державної міграційної політики України з метою приведення законодавства України у сфері міграції у відповідність із міжнародними стандартами 

Проект Закону України про Концепцію державної міграційної політики України 

II квартал 

Держкомнацрелігій 

Упровадження всеукраїнської системи "Міграція" з метою ефективного контролю за міграційними потоками в Україні 

План заходів 

протягом року 

Держкомнацрелігій 

Введення в дію Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області з метою більш ефективного забезпечення прав шукачів притулку та біженців 

План заходів 

грудень 

Держкомнацрелігій 

 

3. Безпека життєдіяльності людини

3.1. Охорона навколишнього природного середовища

Основні проблеми:

Відсутність вітчизняних потужностей з перероблення та знешкодження небезпечних відходів.

Накопичені за попередні десятиріччя непридатні та заборонені до використання пестициди.

Відсутність системи екологічного страхування, відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, заподіяну об'єктам навколишнього природного середовища.

Відсутність системи національних стандартів відповідно до міжнародних вимог.

Невиправдана децентралізація дозвільної системи.

Відсутність автоматизованої системи моніторингу довкілля.

Високий рівень забруднення водних ресурсів.

Деградація екосистем Азовського і Чорного морів.

Неконтрольоване розповсюдження генетично модифікованих організмів.

Неналежне виконання заходів щодо скорочення викидів.

Знищення зелених насаджень в межах населених пунктів.

Зниження якості морських рекреаційних ресурсів.

Руйнування морського берега та інтенсифікація негативних геологічних процесів.

Деградація земель.

Відсутність системи інтегрованого управління природокористуванням у прибережній смузі.

Загроза зникнення видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України.

Зменшення обсягів розведення цінних промислових видів риб.

Відсутність порядку та процедури визначення розмірів шкоди, заподіяних державі суб'єктами господарювання та фізичними особами у процесі їх діяльності.

Недостатній розвиток системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду в Україні.

Відсутність демаркації державного кордону з Білоруссю та Молдовою.

Невідповідність статусу органу управління топографо-геодезичною та картографічною сферою діяльності.

Невизначення єдиного підходу до просторово-координатної прив'язки кадастрових об'єктів.

Відсутність єдиного геоінформаційного підходу до державної реєстрації прав на землю, інше нерухоме майно.

Відсутність єдиної державної моделі системного управління.

Відсутність сучасного та актуалізованого топографо-картографічного забезпечення проведення робіт із землеустрою та ведення державного земельного кадастру.

Відсутність послідовної державної політики щодо комплексного розвитку земельного законодавства, проведення та фінансування робіт із землеустрою і ведення державного земельного кадастру, формування інвестиційно-привабливого землекористування.

Недостатня ефективність здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

Відсутність законодавчого забезпечення продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).

Відсутність актуалізованої нормативної грошової оцінки земель.

Відсутність визначеної державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами.

Відсутність ефективної системи надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, особливо для видобування корисних копалин місцевого значення.

Недостатній рівень відповідальності суб'єктів господарювання та окремих громадян за незаконний видобуток корисних копалин.

Існування багатовідомчої структури використання лісів.

Відсутність дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики та сталого розвитку.

Відсутність визначеної державної політики щодо ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України.

Основні завдання:

Підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів.

Створення системи поводження з відходами та вдосконалення законодавства у сфері поводження з відходами.

Формування державної політики, спрямованої на протидію глобальним змінам клімату.

Розвиток заповідної справи.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання водних та лісових ресурсів.

Забезпечення формування системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі, запобігання неконтрольованому використанню та розповсюдженню генетично модифікованих організмів.

Удосконалення земельного законодавства в частині уніфікації його норм, напрямів спрямування коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою їх ефективного використання.

Законодавче врегулювання питань ведення державного земельного кадастру, формування та розвитку ринку земель.

Підвищення ефективності державного контролю за використанням і охороною земель та надр.

Запобігання протиправному відчуженню з державної власності особливо цінних земель, зокрема земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

Повернення земельних ділянок, які набуті у власність та використовуються з порушенням вимог земельного законодавства, до державної власності.

3.1.1. Підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища

Цілі та очікувані результати:

Посилення відповідальності посадових осіб та громадян за вчинення ними адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, усунення дисбалансу між фактично заподіяною шкодою природним ресурсам та розміром установлених штрафів.

Забезпечення поліпшення стосунків між Україною та найближчими сусідніми країнами - сторонами Конвенції Еспоо (Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова) в частині обміну інформацією щодо інвестиційної діяльності, яка може мати негативний транскордонний вплив на територію України з боку зазначених держав; попередження можливих забруднень прикордонних територій в межах України.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про надра 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про надра 

протягом року (реєстрація в Міністерстві юстиції України) 

Мінприроди,
Держекоінспекція 

Сприяння прийняттю проекту Закону України у Верховній Раді України 

Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства 

протягом року 

Мінприроди,
Держекоінспекція 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.96 N 644 "Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи" 

грудень 

Мінприроди 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в транскордонному контексті 

грудень 

Мінприроди 

Підписання Угоди про фінансування 

Угода з Комісією ЄС про надання бюджетної підтримки Стратегії національної екологічної політики до 2020 року 

жовтень 

Мінприроди,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст,
МЗС,
Мінжитлокомунгосп,
МОН,
Мінагрополітики 

 

3.1.2. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів

Цілі та очікувані результати:

Збільшення розвіданих запасів паливно-енергетичних ресурсів України, у першу чергу за рахунок інтенсифікації робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу на шельфі Азовського і Чорного морів.

Розширення видобування гостродефіцитних видів мінеральної сировини для економіки України, та тих, які ввозяться з інших країн.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Сприяння прийняттю Закону України 

Кодекс України про надра (нова редакція) 

червень 

Мінприроди,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мінпаливенерго,
Мінвуглепром,
Мінпромполітики,
НАНУ,
ДПА,
Держгірпромнагляд,
Держкомпідприємництво,
Мін'юст 

Розроблення постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок проведення інвестиційних конкурсів щодо розвідки та розроблення стратегічних родовищ корисних копалин 

III квартал 

Мінприроди,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мінпаливенерго,
Мінвуглепром,
Мінпромполітики,
ДПА,
Держгірпромнагляд,
Держкомпідприємництво,
Мін'юст 

 

3.1.3. Створення системи поводження з відходами та вдосконалення законодавства у сфері поводження з відходами

Цілі та очікувані результати:

Створити вітчизняні потужності із знешкодження небезпечних відходів.

Поступове впровадження європейських директив та регламентів у сфері поводження з відходами.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Затвердження ліцензійних умов 

Наказ Мінприроди про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму 

грудень 

Мінприроди,
Держкомпідприємництва 

Приведення у відповідність Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини 

Наказ Мінприроди про внесення змін до наказу Мінекоресурсів від 19.03.2001 N 52/105 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини" 

грудень 

Мінприроди,
Держкомпідприємництва 

Приведення у відповідність Ліцензійних умов у сфері поводження з небезпечними відходами 

Наказ Мінприроди про внесення змін до наказу Мінекоресурсів від 12.02.2001 N 27/44 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами" 

грудень 

Мінприроди,
Держкомпідприємництва 

Розроблення Національної Концепції 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Національної Концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій 

грудень 

Мінприроди,
МОН,
Мінпромполітики,
Мінекономіки,
Мінфін,
НАНУ,
Мінпаливенерго,
Мінвуглепром,
Мінагрополітики,
Мінжитлокомунгосп,
Мінрегіонбуд 

Удосконалення Порядку видачі дозвільних документів на утворення та видалення відходів 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" 

грудень 

Мінприроди,
Держкомпідприємництво 

Запровадження системи роздільного збирання побутових відходів 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 N 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів" 

III квартал 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 N 1010 "Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів" 

III квартал 

Мінжитлокомунгосп 

Посилення державного контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" 

III квартал 

Мінприроди 

Удосконалення нормативу збору, що справляється за розміщення відходів 

Постанов Кабінету Міністрів України про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1218 "Про розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" 

III квартал 

Мінприроди 

 

3.1.4. Формування державної політики, спрямованої на протидію глобальним змінам клімату

Цілі та очікувані результати:

Реалізація проектів спільного впровадження, торгівля викидами в рамках Кіотського протоколу.

Залучення коштів ЄС під проекти "Зелені інвестиції".

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Плану заходів з адаптації законодавства України до законодавства ЄС на 2010 рік 

II квартал 

Мін'юст,
інші центральні органи виконавчої влади в межах компетенції 

Схвалення Національної Концепції 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Національної Концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій на період до 2020 року 

грудень 

Мінприроди,
Мінпромполітики,
МОЗ,
Мінфін,
Мінекономіки,
МОН,
НАНУ,
Мінпаливенерго 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Національного плану заходів з адаптації до зміни клімату з визначенням джерел їх фінансування, а також рекомендації щодо розроблення відповідного плану заходів для місцевих органів виконавчої влади 

II півріччя 

Мінприроди,
Нацекоінвестагентство 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Регіональних планів з адаптації до зміни клімату 

II півріччя 

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Галузевих планів з адаптації до зміни клімату 

II півріччя 

Мінприроди та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

Створення банку даних 

Банк даних найкращих екологічно безпечних технологій, методів скорочення антропогенних викидів забруднюючих речовин та парникових газів, збільшення абсорбції парникових газів 

протягом року 

Мінприроди 

Створення та впровадження в практику сучасних моделей спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля 

Моделі спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля для оцінки регіонального та транскордонного перенесення шкідливих домішок та парникових газів 

протягом року 

Мінприроди 

 

3.1.5. Розвиток заповідної справи

Цілі та очікувані результати:

Зростання заповідності території України до 5,9 відсотка.

Збереження генофонду рослинного і тваринного світу в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Екологічно збалансоване природокористування в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Залучення до управління у сфері заповідної справи висококваліфікованих кадрів.

Створення рекреаційної бази в установах природно-заповідного фонду, розвиток екотуризму з метою відпочинку та оздоровлення населення.

Захід 

Документ 

Термін виконання  

Виконавці  

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про підпорядкування новостворених національних природних парків, природних заповідників та ботанічного саду 

червень 

Мінприроди 

Погодження проекту Указу Президента України та подання на розгляд до Кабінету Міністрів України 

Указ Президента України про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення 

липень 

Мінприроди 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про передачу природних заповідників та національних природних парків у підпорядкування Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

липень 

Мінприроди 

Забезпечення збереження парків, скверів та інших озеленених територій загального користування 

Реалізація заходу здійснюватиметься в рамках повноважень, визначених Земельним кодексом України (статті 118, 123, 151 та ін.), Законами України "Про екологічну експертизу" (стаття 14) та "Про планування і забудову територій" (стаття 24) 

протягом року 

Рескомприроди Криму, територіальні органи та спеціальні підрозділи Мінприроди 

 

3.1.6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів

Цілі та очікувані результати:

Запровадження механізмів управління водними ресурсами на засадах басейнового принципу управління.

Досягнення таких показників забруднюючих речовин, при надходженні яких до Азовського і Чорного морів не відбуватимуться якісні негативні зміни стану морської екосистеми.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Створення умов для вдосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів 

Внесення змін до Водного кодексу України 

протягом року 

Мінприроди, Держводгосп 

Реалізація рішень щодо управління річковим басейном 

Протоколи засідань басейнових рад з управління річковими басейнами 

протягом року 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, водокористувачі 

Виконання Національної програми 

Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води 

протягом року 

Заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська держадміністрації 

Розроблення проекту закону України 

Закон України про прибережну смугу морів 

грудень 

Мінприроди 

Проведення невідкладних природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану Азовського і Чорного морів 

Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів 

протягом року 

Мінприроди за участю центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та у м. Севастополі 

 

3.1.7. Забезпечення формування системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі, запобігання неконтрольованому використанню та розповсюдженню генетично модифікованих організмів

Цілі та очікувані результати:

Забезпечення безпечного використання генетично модифікованих організмів.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Наказу Мінприроди 

Наказ Мінприроди щодо затвердження критеріїв оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище 

грудень 

Мінприроди 

 

3.1.8. Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, охорони та раціонального використання земель

Цілі та очікувані результати:

Забезпечення ефективного державного контролю за використанням і охороною земель.

Законодавче забезпечення ведення державного земельного кадастру, спрямування коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою їх ефективного використання.

Недопущення протиправного відчуження земель державної та комунальної власності.

Розвиток автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.

Актуалізація нормативної грошової оцінки земель.

Пріоритетне вирішення питань, пов'язаних із вилученням та наданням земельних ділянок під будівництво об'єктів для забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

Забезпечення робіт із землеустрою та ведення державного земельного кадастру сучасними та актуалізованими топографо-геодезичними і картографічними матеріалами.

Захід 

Документ 

Дата подання до Кабінету Міністрів України 

Виконавці 

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року 

III квартал 

Держкомзем 

Підготовка проекту Закону України 

Закон України про державний земельний кадастр 

протягом року 

Держкомзем 

Розробити проект закону України, яким передбачити: надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель повноважень щодо обов'язкового подання позовних заяв до суду, супроводження та вирішення у судовому порядку питань, пов'язаних із звільненням самовільно зайнятих земельних ділянок на землях державної, комунальної та приватної власності; вдосконалення процедур встановлення осіб, винних у самовільному зайнятті земельних ділянок, та притягнення їх до адміністративної відповідальності; чітку взаємодію органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів прокуратури, органів внутрішніх справ та органів примусового виконання рішень суду, а також розпорядників земель державної та комунальної власності - органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з питань попередження, виявлення, усунення порушень земельного законодавства, притягнення винних осіб до відповідальності, у тому числі кримінальної 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

III квартал 

Держкомзем, Мін'юст, Мінекономіки, Мінфін, МВС 

Розроблення механізму реалізації частини третьої статті 46 Земельного кодексу України щодо порядку використання земель іншого природоохоронного призначення 

Закон України про землі природоохоронного призначення 

протягом року 

Мінприроди 

 

3.2. Екологічна і техногенна безпека життєдіяльності. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Основні проблеми:

Загострення ситуації з негативним екологічним та техногенним станом у різних регіонах України, у яких внаслідок незбалансованої господарської діяльності порушено екологічну рівновагу.

Проблема запобігання техногенним випадкам та аварійності набуває особливої актуальності в атомній енергетиці, хімічній промисловості, при експлуатації військової техніки, зберіганні зброї, де використовуються надзвичайно потужні джерела енергії, екологічно високотоксичні та агресивні речовини. У сучасних умовах структури виробництва і споживання технічні системи часто стають джерелом серйозних загроз для суспільства. Засоби, що витрачаються на ліквідацію наслідків техногенних аварій більше ніж на порядок перевищують видатки, що виділяються на забезпечення техногенної безпеки. Існуючі техногенні об'єкти в їх сучасному вигляді не можуть далі забезпечувати не тільки розвиток економіки, але й її безпечне функціонування.

Основні завдання:

Розроблення державної системи вирішення проблем попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України.

Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф.

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

3.2.1. Забезпечення зменшення негативних наслідків антропогенного впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище України. Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф

Цілі та очікувані результати:

Визначення усіх територій, на яких існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій у зв'язку з незадовільним техногенним та екологічним станом. Попередження та ліквідація загроз виникнення надзвичайних екологічних ситуацій на територіях з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом. Запровадження на всіх об'єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктах автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу і населення, що проживає в зонах можливого ураження. Зменшення та поступова ліквідація негативних техногенних та екологічних ситуацій, нормалізація екологічного стану на всій території України.

Удосконалення взаємовідносин між суб'єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами та іншими учасниками локалізації і ліквідації аварій на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки.

Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення типових положень про розробку планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій 

Типові положення про розробку планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій 

IV квартал 

МНС 

Розроблення типових технічних завдань 

Типові технічні завдання з обладнання системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій 

IV квартал 

МНС 

Реалізація планів організаційних та спеціальних заходів 

Плани щодо впровадження на потенційно-небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій 

IV квартал 

МНС 

Реалізація державної цільової програми 

Державна цільова програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року 

протягом року 

МНС, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 

 

3.2.2. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Цілі та очікувані результати:

Створення умов для динамічного розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, спрямованих на покращення якості та підвищення рівня життя населення і забезпечення гарантованих державних соціальних стандартів незалежно від місця проживання.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Реалізація державної цільової програми 

Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами 

протягом року 

МНС 

Реалізація державної цільової програми 

Загальнодержавна програма подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки 

протягом року 

МНС 

Реалізація державної програми 

Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему 

протягом року 

МНС 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.