Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Закони »

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Надрукувати документ
02.07.2010

1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

Основні проблеми:

Зниження реальних доходів населення.

Відставання України від розвинених країн за рівнем оплати праці.

Бідність серед працюючого населення.

Основні завдання:

Підвищення реальних доходів населення та зниження кількості бідного населення, насамперед із числа працюючого населення.

Упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери.

Підвищення заробітної плати на основі стійкого зростання економіки та продуктивності праці.

1.2.1. Підвищення реальних доходів населення та зниження кількості бідного населення

Цілі та очікувані результати:

Зростання розміру прожиткового мінімуму на 25 відсотків.

Захист грошових доходів населення від інфляції.

Встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Перегляд наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум".

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності в Україні на 2010 - 2015 роки 

Загальнодержавна програма подолання та запобігання бідності в Україні на 2010 - 2015 роки 

III квартал 

Мінпраці,
центральні органи виконавчої влади,
НАНУ 

Ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах державної форми власності та активізація дій щодо ліквідації такої заборгованості на підприємствах інших форм власності 

Нормативно-правовий акт щодо затвердження заходів з питання погашення заборгованості із заробітної плати 

III квартал 

Мінпраці,
інші заінтересовані органи виконавчої влади 

Сприяння прийняттю Закону України 

Трудовий кодекс 

III квартал 

Мінпраці 

 

1.2.2. Упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери

Цілі та очікувані результати:

Визначення розмірів посадових окладів працівникам бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт та умов праці.

Упорядкування додаткових видів виплат.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери 

протягом року 

Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки 

 

1.3. Зайнятість населення та ринок праці

Основні проблеми:

Недостатня економічна активність населення.

Кількісно-якісний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією.

Невідповідність якості робочої сили потребам сучасного виробництва.

Основні завдання:

Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення робочих місць і на цій основі - зростання зайнятості населення. Сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці.

Підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили.

1.3.1. Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення робочих місць і на цій основі - зростання зайнятості населення

Цілі та очікувані результати:

Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, знизиться до 8,1 відсотка.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги по частковому безробіттю щодо збереження трудового потенціалу підприємств (робочих місць) у випадках вимушеного тимчасового припинення виробництва внаслідок кризових явищ 

II квартал 

Мінпраці
за участю заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади,
за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб'єднань 

Забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем 

Закон України про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю 

II квартал 

Мінфін,
Мінпраці,
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження основних напрямів проведення державної політики зайнятості на 2010 - 2012 роки 

червень 

Мінпраці,
центральні органи виконавчої влади,
сторони соціального діалогу 

 

1.3.2. Сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці

Цілі та очікувані результати:

Рівень працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державні кошти, зросте до 70 відсотків.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням 

вересень 

МОН,
Мінпраці,
Мінсім'ямолодьспорт,
Мін'юст,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб'єднань 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за рахунок бюджетних коштів 

липень 

МОН,
Мінпраці,
Мінсім'ямолодьспорт,
Мін'юст,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб'єднань 

 

1.3.3. Підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили

Цілі та очікувані результати:

Рівень охоплення підвищенням кваліфікації працівників зросте до 9,5 відсотка загальної чисельності штатних працівників.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про професійний розвиток працівників 

IV квартал 

Мінпраці* 

Розроблення проекту Концепції неперервної освіти упродовж трудової діяльності 

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції неперервної освіти упродовж трудової діяльності" 

IV квартал 

МОН*,
Мінпраці,
центральні органи виконавчої влади, в системі яких є вищі та професійно-технічні навчальні заклади,
АПНУ 

Розроблення проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми 

Загальнодержавна цільова соціальна програма збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року 

протягом року 

Мінекономіки,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

 

____________
* за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб'єднань

1.4. Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа

Основні проблеми:

Дублювання чотирма фондами соціального страхування низки функцій, пов'язаних із збором страхових внесків та здійсненням контролю за їх надходженням.

Невиконання планових надходжень до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Незбалансованість бюджету Пенсійного фонду.

Основні завдання:

Консолідація контрольних функцій щодо сплати внесків до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в Пенсійному фонді, формування правових засад для запровадження єдиного соціального внеску з дотриманням принципу самоврядності та паритетності в системі соціального страхування.

Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Вжиття заходів щодо стабілізації роботи фондів соціального страхування. Забезпечення погашення вугільними підприємствами заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Раціональне використання коштів фондів соціального страхування.

1.4.1. Консолідація контрольних функцій щодо сплати внесків до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в Пенсійному фонді, формування правових засад для запровадження єдиного соціального внеску з дотриманням принципу самоврядності та паритетності в системі соціального страхування

Цілі та очікувані результати:

Раціональне використання коштів, що спрямовуються на утримання адміністративного апарату фондів соціального страхування, відповідального за збір, облік та контроль за сплатою страхових внесків.

Мінімізація заборгованості із сплати страхових внесків.

Перетворення фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду у самоокупні, фінансово стабільні установи.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про упорядкування звітності та проведення перевірок страхувальників у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування 

II квартал 

Держкомпідприємництво,
Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст,
Пенсійний фонд,
фонди соціального страхування 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про збір та облік єдиного соціального внеску 

серпень 

Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст,
Держкомпідприємництво,
Пенсійний фонд,
фонди соціального страхування 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до законів України у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування 

II квартал 

Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст,
Пенсійний фонд,
фонди соціального страхування 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування (щодо посилення платіжної дисципліни стосовно сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування) 

II квартал 

Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст,
Держкомпідприємництво,
Пенсійний фонд,
фонди соціального страхування 

 

1.4.2. Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, поетапне запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування, розвиток недержавного пенсійного забезпечення

Цілі та очікувані результати:

Забезпечення стабільності функціонування пенсійної системи.

Підвищення мінімальної пенсії відповідно до Закону України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати".

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" щодо забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи 

II квартал 

Мінпраці,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мін'юст,
Пенсійний фонд 

Супроводження проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" 

протягом року 

Держфінпослуг,
Мінпраці,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мін'юст,
ДКЦПФР 

Реалізація Концепції подальшого проведення пенсійної реформи 

План заходів з реалізації Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, які визначені на 2010 рік 

протягом року 

Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст,
Пенсійний фонд,
Рада міністрів АРК,
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Супроводження проекту Закону України 

Закон України про запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

протягом року 

Мінпраці 

 

1.5. Соціальне забезпечення

Основні проблеми:

Надмірне розширення категорій громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою, що знецінює саму ідею надання пільг ветеранам війни та праці, ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям населення.

Недосконале нормативно-правове забезпечення надання соціальних пільг.

Діяльність установ та закладів системи соціального обслуговування осіб похилого віку, інвалідів в Україні відстає від міжнародних стандартів.

Невідповідність чинного законодавства України положенням Конвенції ООН про права інвалідів.

Незначна кількість інвалідів працездатного віку займається трудовою діяльністю.

Недосконалий порядок забезпечення інвалідів якісними технічними та іншими засобами реабілітації та реабілітаційними установами.

Недосконале нормативно-правове забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Основні завдання:

Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення.

Реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.

Реінтеграція бездомних громадян, соціальний патронаж осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Підвищення ефективності соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Внесення змін до нормативно-правових актів щодо встановлення розмірів соціальної допомоги на рівні не нижче від прожиткового мінімуму (як такого, що відповідає Конституції України, законам України "Про прожитковий мінімум", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", вимогам чинної Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями).

Внесення змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги щодо врахування при обчисленні сукупного доходу сімей отриманої заробітної плати (доходів) та виплат, які передбачені системою оплати праці, без урахування загальнодержавних податків та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду.

1.5.1. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення; реформування системи соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, без зниження досягнутого рівня соціального захисту

Цілі та очікувані результати:

Посилення соціального захисту вразливих верств населення.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" (щодо формування правових засад для впровадження в діяльність соціальних служб стандартів якості соціальних послуг) 

грудень 

Мінпраці,
Мінсім'ямолодьспорт,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів 

протягом року 

Мінпраці,
МОЗ,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" 

II півріччя 

Мінпраці,
МОЗ,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань надання пільг найменш захищеним верствам населення виходячи з єдиних принципів і критеріїв за встановленими законодавством нормами та нормативами споживання 

грудень 

Мінпраці,
МОЗ,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2009 N 995 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" щодо розроблення змін до формульного розрахункового показника обсягу видатків на утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома 

III квартал 

Мінпраці,
Мінфін 

Проведення двох конференцій та одного семінару 

Протокол намірів про співробітництво між Міністерством праці та соціальної політики України та Федеральним міністерством соціального забезпечення і захисту прав споживачів Республіки Австрія у сфері соціальної політики на 2007 - 2010 роки (у сфері професійної реабілітації інвалідів) 

протягом року 

Мінпраці 

Удосконалення механізму надання фінансової допомоги 

Наказ Мінпраці "Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів" 

II квартал 

Мінпраці 

Розвиток інтегрованих філій при центрах професійної реабілітації інвалідів системи Мінпраці 

Наказ Мінпраці "Про внесення змін до типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів" 

II квартал 

Мінпраці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Плану розвитку вітчизняної протезної галузі 

II квартал 

Мінпраці,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мін'юст 

Розроблення проекту положення 

Наказ Мінпраці "Про затвердження Типового положення про сервісний центр із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічне обслуговування цих засобів" 

II квартал 

Мінпраці 

Розроблення змін до Положення про стаціонари первинного та складного протезування 

Наказ Мінпраці "Про внесення змін до Положення про стаціонари первинного та складного протезування" 

II квартал 

Мінпраці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про Централізований банк даних з проблем інвалідності 

червень 

Мінпраці,
МОЗ,
МОН,
Мінсім'ямолодьспорт,
МВС,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення та компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

III квартал 

Мінпраці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення адресності державної допомоги шляхом удосконалення порядку надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та допомоги на дітей одиноким матерям) 

грудень 

Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мінсім'ямолодьспорт 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та інших законодавчих актів (щодо приведення законодавства у відповідність з міжнародними нормами) 

грудень 

Мінпраці 

Реалізація Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року 

Закони та нормативно-правові акти 

протягом року 

Мінпраці,
центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України (щодо встановлення соціальних допомог, зокрема допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на рівні не менше прожиткового мінімуму) 

протягом року 

Мінпраці 

 

1.5.2. Реінтеграція бездомних громадян, соціальний патронаж осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Цілі та очікувані результати:

Розвиток мережі закладів для бездомних громадян та центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, відповідно до потреби.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" 

червень 

Мінпраці,
заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
Академія правових наук 

Виконання плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року 

План заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року 

протягом року 

Мінпраці,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Виконання плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року 

План заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року 

протягом року 

Мінпраці,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" (щодо удосконалення термінології, реінтеграції бездомних громадян, місця реєстрації бездомних) 

IV квартал 

Мінпраці 

 

1.6. Житлова політика

Основні проблеми:

Недостатні обсяги нового житлового будівництва, відсутність відповідальності і контролю з боку місцевих органів влади за розвиток житлового будівництва, усунення влади на місцях від розв'язання питань, пов'язаних із формуванням програм перспективного розміщення житлового будівництва та розвитку інженерної інфраструктури, забезпечення інвестиційних проектів надійними та гарантованими джерелами підключення до мереж життєзабезпечення живлення.

Недосконала система управління, а також регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на ринку будівництва та житлово-комунальних послуг.

Нестача інвестицій, відсутність інноваційних проектів і, як наслідок, значна зношеність основних фондів, застаріле енергомістке обладнання, високі питомі та непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві комунальних послуг.

Низька якість житлово-комунальних послуг, зростання незадоволення населення рівнем та якістю житлово-комунального обслуговування.

Погіршення технічного стану та збільшення аварійного житлового фонду і кількості аварій на об'єктах життєзабезпечення.

Основні завдання:

Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, перед якими держава згідно із законодавством України має зобов'язання щодо забезпечення їх житлом.

Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг.

Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла.

Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства.

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива.

1.6.1. Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Цілі та очікувані результати:

Будівництво доступного житла.

Скорочення строків перебування громадян на квартирному обліку.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про забезпечення громадян доступним житлом 

IV квартал 

Мінрегіонбуд 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку 

III квартал 

Мінрегіонбуд,
Мінжитлокомунгосп,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування 

Викуп державою квартир в об'єктах незавершеного житлового будівництва, що мають високий ступінь будівельної готовності 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на цілі викупу Державою квартир в об'єктах незавершеного житлового будівництва, що мають високий ступінь будівельної готовності 

II квартал 

Мінрегіонбуд,
Мінфін 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про Загальнодержавну програму розвитку соціального житла 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп 

 

1.6.2. Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг

Цілі та очікувані результати:

Удосконалення системи ліцензування та контролю у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення.

Запровадження ефективних механізмів встановлення тарифів із застосуванням стимулюючих заходів.

Формування конкурентних відносин при виробництві та постачанні тепла.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про основні засади функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги 

II півріччя 

НАЕР,
Мінжитлокомунгосп 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп 

Супроводження та сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про державне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп 

Удосконалення Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) 

Накази Мінжитлокомунгоспу 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп 

 

1.6.3. Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла

Цілі та очікувані результати:

Розвиток нових форм управління житлом, ліквідація монополії ЖЕКів, розвиток ринку управителів, забезпечення контролю в питаннях використання та утримання житлового фонду з боку Державної житлово-комунальної інспекції.

Формування та стимулювання ефективного власника житла - об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (спрощення процедури, методологічна та організаційна підтримка створення та діяльності ОСББ, передача у власність ОСББ прибудинкових територій, державна підтримка заходів з енергозбереження у житлових будинках).

Збільшення загальної кількості утворених об'єднань ОСББ або інших форм самоорганізації населення на 9,6 відсотка.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Житловий кодекс України 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Переліку та порядку надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Держспоживстандарт,
Держкомпідприємництво,
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Примірного договору участі власників та/або орендарів (користувачів) нежитлових приміщень в утриманні житлового будинку та прибудинкової території 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мін'юст 

Запровадження інституту управителів майном житлового комплексу 

Наказ Мінжитлокомунгоспу 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень Державної житлово-комунальної інспекції з метою посилення захисту прав споживачів 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" 

III квартал 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про встановлення порядку визначення меж прибудинкових територій та передачі їх об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків 

IV квартал 

Держкомзем,
Мінжитлокомунгосп,
Мінрегіонбуд 

 

1.6.4. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

Цілі та очікувані результати:

Поступове приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з одночасним впровадженням заходів соціального захисту малозабезпечених верств населення.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення повноважень органів, які здійснюють регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та визначення процедури їх затвердження) 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Антимонопольний комітет,
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зменшення терміну повідомлення споживача виконавцем/виробником стосовно зміни вартості житлово-комунальних послуг та спрощення регуляторної процедури) 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Антимонопольний комітет,
Держкомпідприємництво,
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок коригування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в разі зміни цін на енергоносії, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати 

II квартал 

Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мінпаливенерго,
Мінпраці,
ДПА,
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про удосконалення Порядків формування тарифів на комунальні послуги в частині забезпечення інвестиційної діяльності підприємств 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Антимонопольний комітет,
Мін'юст 

 

1.6.5. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива

Цілі та очікувані результати:

Організація ефективного управління підприємствами комунальної власності у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення, створення механізмів економічного стимулювання енергозбереження, сприяння інноваціям, зниженню втрат ресурсів, удосконалення обліку енергоносіїв.

Розширення доступу людей до якісної питної води, створення нових робочих місць. Посилення захисту малозабезпечених верств населення шляхом надання їм допомоги у вигляді встановлення приладів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.

Частка ветхих і аварійних об'єктів житлового фонду - 0,6 відсотка.

Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж - 15 відсотків.

Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що перевищує нормативний, - 87 відсотків.

Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: холодної та гарячої води - 45,4 відсотка; теплової енергії - 23,5 відсотка.

Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла - 169,7 кг/Гкал.

Питомі витрати електроенергії на 1 куб. м поданої води - 0,99 кВт-год/куб. м. 

У сфері благоустрою:

протяжність реконструйованих вулиць райцентрів та малих міст - 0,405 тис. км;

протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст - 0,714 тис. км.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про енергетичну ефективність будівель 

II квартал 

Мінжитлокомунгосп 

Розроблення проектів нормативно-правових актів 

Нормативно-правові акти щодо запровадження фінансових механізмів залучення коштів для здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках 

II - IV квартали 

Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мінрегіонбуд,
НАЕР,
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства 

IV квартал 

Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
НАЕР,
Держкомпідприємництво,
Держспоживстандарт,
Антимонопольний комітет,
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про деякі питання покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів щодо залучення коштів на капітальний ремонт вулиць і доріг місцевого значення 

II квартал 

Мінжитлокомунгосп,
Мінфін,
Мін'юст 

Розроблення схем теплозабезпечення населених пунктів 

Схеми теплозабезпечення населених пунктів 

протягом року 

Мінжитлокомунгосп,
органи місцевого самоврядування 

Впровадження пілотних проектів з переведення підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік з метою впровадження пілотних проектів 

II квартал 

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
органи місцевого самоврядування,
Мінжитлокомунгосп 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про особливості передачі в оренду та концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності 

протягом року 

Мінжитлокомунгосп 

Підвищення інституційної спроможності суб'єктів ринку щодо впровадження засад державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві 

План заходів щодо впровадження засад державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві 

протягом року 

Мінжитлокомунгосп 

 

2. Гуманітарна сфера

В Україні до цього часу не прийнята Концепція гуманітарного розвитку України. Не визначено основних цілей державної політики у цій сфері, немає комплексної програми розвитку цілісного ціннісно-гуманітарного простору.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту концепції 

Концепція гуманітарного розвитку України до 2020 року 

IV квартал 

НАНУ,
центральні органи виконавчої влади 

 

2.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства

Основні проблеми:

Високий рівень захворюваності на серцево-судинні, судинно-мозкові, онкологічні хвороби, цукровий діабет, туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД тощо, що зумовлює значно нижчу порівняно з іншими європейськими країнами середню тривалість життя та високий рівень інвалідізації населення, в тому числі у працездатному віці.

Неефективна структура управління та фінансування системи охорони здоров'я, розпорошеність та нераціональне використання наявних у ній ресурсів. Відсутність сучасних механізмів фінансування, що не дає змоги створити умови для формування у медичних закладів та медичних працівників мотивацій до поліпшення якості та водночас до підвищення ефективності медичної допомоги з точки зору витрат державних ресурсів.

Система охорони здоров'я стоїть на порозі кадрової кризи. Має місце дефіцит кадрів, особливо у первинній ланці загалом та сільській місцевості зокрема: тільки у секторі ПМСД - 6,5 тисячі вакансій та 6,2 тисячі працюючих пенсіонерів. Постійно збільшується некерована міграція медичного персоналу, в тому числі за кордон. Знищується соціальний престиж медичної професії внаслідок однієї з найнижчих у суспільстві заробітних плат.

Високий рівень поширення шкідливих звичок та негативних явищ (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо), недостатня увага заходам, направленим на формування та утвердження в суспільстві традицій ведення здорового способу життя, забезпечення активної профілактики захворювань і травм, що є основною причиною високого рівня смертності та інвалідності, особливо серед молоді та людей працездатного віку.

Основні завдання:

Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості, своєчасності, доступності та економічної ефективності медичного обслуговування на всіх рівнях, насамперед у секторі первинної медико-санітарної допомоги (в першу чергу у сільській місцевості).

Загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення за рахунок покращення профілактики, діагностики й лікування серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних хвороб, цукрового діабету, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших хвороб, що відіграють провідну роль у формуванні структури захворюваності та смертності, вжиття заходів щодо запобігання виробничого і невиробничого травматизму.

Першочергове підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення.

Забезпечення безпечних умов проживання, навчання, праці, відпочинку та харчування, посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного нагляду за якістю і безпечністю лікарських засобів, медичного обладнання та медичних виробів.

Сприяння відновленню соціального престижу медичної професії та забезпечення гідного соціального захисту медичних працівників.

2.1.1. Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості, своєчасності, доступності та економічної ефективності медичного обслуговування на всіх рівнях, насамперед у секторі первинної медико-санітарної допомоги (в першу чергу у сільській місцевості)

Цілі та очікувані результати:

Забезпечення рівного доступу до якісної безоплатної медичної допомоги усім верствам населення.

Усунення фрагментації та підвищення ефективності і раціональності використання фінансових ресурсів системи охорони здоров'я.

Покращення показників здоров'я населення за рахунок направлення пріоритетних зусиль держави на поліпшення профілактики, діагностики та лікування хвороб і станів, що є головними факторами формування структури захворюваності та смертності.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про Основні засади діяльності у сфері охорони здоров'я 

протягом року 

МОЗ 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування) 

протягом року 

МОЗ 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про заклади охорони здоров'я 

протягом року 

МОЗ 

Внесення змін до нормативно-правових актів 

Нормативно-правовий акт щодо удосконалення державної системи управлінні якістю медичної допомоги населенню, порядку державної акредитації та ліцензування закладу охорони здоров'я 

III квартал 

МОЗ 

Першочергове забезпечення лікарями первинної медико-санітарної ланки та їх безперервний професійний розвиток 

Нормативно-правовий акт щодо першочергового забезпечення лікарями первинної медико-санітарної ланки та їх безперервного професійного розвитку 

протягом року 

МОЗ 

Реалізація Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2010 року 

Стандарти і протоколи надання медичної допомоги населенню 

протягом року 

МОЗ 

Удосконалення підготовки лікарів-гігієністів, лікарів-епідеміологів, вірусологів, бактеріологів та зміцнення кадрового потенціалу Державної санітарно-епідеміологічної служби України 

Нормативно-правовий акт 

III квартал 

МОЗ 

Впровадження системи первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах загальної практики - сімейної медицини 

Нормативно-правовий акт щодо впровадження системи первинної медико-санітарної допомоги 

II - IV квартали 

МОЗ 

Розмежування рівнів медичної допомоги на первинному, вторинному і третинному рівнях та оптимізація ліжкового фонду 

Нормативно-правовий акт 

IV квартал 

МОЗ 

Запровадження системи контролю та управління якістю в охороні здоров'я (медична допомога, фармація, компоненти крові, обладнання, витратні матеріали тощо) 

Нормативно-правовий акт 

IV квартал 

МОЗ 

Створення системи екстреної медичної допомоги з метою розширення доступності та підвищення якості надання медичних послуг населенню 

Нормативно-правовий акт 

IV квартал 

МОЗ 

Розроблення Концепції впровадження диспансеризації населення 

Концепція впровадження диспансеризації населення 

грудень 

МОЗ 

Забезпечення доступності якісних лікарських засобів та розвиток вітчизняної фармацевтики як імпортозамінного виробництва 

Нормативно-правовий акт щодо забезпечення доступності якісних лікарських засобів та розвитку вітчизняної фармацевтики як імпортозамінного виробництва 

IV квартал 

МОЗ 

Розроблення законодавчих актів України відповідно до законодавства країн ЄС і вимог СОТ та з урахуванням конвенцій МОП 

Закони України відповідно до законодавства країн ЄС і вимог СОТ та з урахуванням конвенцій МОП 

протягом року 

МОЗ 

 

2.1.2. Загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення за рахунок покращення профілактики, діагностики і лікування серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних хвороб, цукрового діабету, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших хвороб, що відіграють провідну роль у формуванні структури захворюваності та смертності, вжиття заходів щодо запобігання виробничого і невиробничого травматизму

Цілі та очікувані результати:

Збільшення показника умовного здоров'я (питомої ваги осіб, визнаних умовно здоровими в загальній кількості населення) до 28 відсотків (у 2009 році - 24,3 відсотка, у 1990 році - 62,6 відсотка).

Припинення підвищення рівня захворюваності населення за основними віковими демографічними групами, зокрема за такими хворобами як СНІД, туберкульоз.

Зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби.

Зменшення показників захворюваності і смертності від туберкульозу та смертності від СНІДу на 5 відсотків; зменшення показника передачі ВІЛ від матері до дитини до 5 відсотків.

Зменшення коефіцієнта захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" (нова редакція) 

II квартал 

КМУ,
МОЗ 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" (нова редакція) 

протягом року 

КМУ,
МОЗ 

Реалізація державної цільової програми 

Загальнодержавна цільова програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки 

протягом року 

МОЗ 

Реалізація державної цільової програми 

Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках 

протягом року 

МОЗ 

Реалізація державної цільової програми 

Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006 - 2010 роки 

протягом року 

МОЗ 

Реалізація державної цільової програми 

Державна цільова соціальна програма "Трансплантація" на період до 2012 року 

протягом року 

МОЗ 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру 

I квартал 

МНС,
центральні та місцеві органи виконавчої влади 

Реалізація державної цільової програми 

Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року 

протягом року 

МОЗ 

 

2.1.3. Першочергове підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення

Цілі та очікувані результати:

Утвердження тенденції до зростання народжуваності (з 11,0 до 11,2 осіб на 1000 народжених), стабілізації тенденції до зниження показників малюкової смертності (з 9,26 до 9,0 на 1000 живонароджених) та материнської смертності (з 23,4 до 21,2 на 100 тисяч народжених живими).

Поліпшення стану здоров'я дітей.

Зменшення коефіцієнта захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Реалізація державної цільової програми 

Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року" 

протягом року 

МОЗ 

Реалізація державної цільової програми 

Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006 - 2010 роки 

протягом року 

МОЗ 

Розвиток Української дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" 

Нормативно-правовий акт 

протягом року 

МОЗ 

Розвиток мережі центрів медико-соціальної реабілітації для осіб з обмеженими можливостями здоров'я 

Нормативно-правовий акт 

протягом року 

МОЗ,
Мінпраці 

Впровадження сучасних неонатологічних, перинатальних технологій та принципів безпечного материнства в лікувально-профілактичних закладах 

Нормативно-правовий акт 

протягом року 

МОЗ 

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги матері та дитини 

Нормативно-правовий акт 

протягом року 

МОЗ 

 

2.1.4. Забезпечення безпечних умов проживання, навчання, праці, відпочинку та харчування, посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного нагляду за якістю і безпечністю лікарських засобів, медичного обладнання та медичних виробів

Цілі та очікувані результати:

Покращення умов безпеки життєдіяльності людини, зменшення рівня захворюваності та смертності внаслідок причин, пов'язаних з нехтуванням принципами здорового способу життя, загальних норм безпечної поведінки, незадовільних умов праці тощо.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (нова редакція) 

протягом року 

КМУ,
МОЗ 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо реклами лікарських засобів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок) 

протягом року 

КМУ,
МОЗ 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань захисту населення від інфекційних хвороб (щодо врегулювання проблем організації та здійснення імунопрофілактики) 

протягом року 

КМУ,
МОЗ 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про медичні вироби 

протягом року 

КМУ,
МОЗ 

Удосконалення підготовки лікарів-гігієністів, лікарів-епідеміологів, вірусологів, бактеріологів та зміцнення кадрового потенціалу Державної санітарно-епідеміологічної служби України 

Нормативно-правовий акт 

III квартал 

МОЗ 

Розроблення плану заходів 

План заходів щодо здійснення організаційних та інформаційних заходів щодо пропагування свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, підвищення рівня культури безпеки громадян; використання реклами, радіо- та телепередач з метою пропаганди навичок і традицій здорового способу життя та безпечної життєдіяльності людини 

протягом року 

МОЗ,
МНС,
центральні та місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування 

 

2.1.5. Сприяння відновленню соціального престижу медичної професії та забезпечення гідного соціального захисту медичних працівників

Цілі та очікувані результати:

Підвищення престижності медичної професії.

Забезпечення належних умов праці медичних працівників.

Покращення якості медичного обслуговування населення.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Забезпечення муніципальним житлом медпрацівників ПМСД 

Нормативно-правовий акт 

протягом року 

Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування 

Компенсація комунальних послуг на утримання житла 

Нормативно-правовий акт 

протягом року 

Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування 

Компенсація транспортних витрат на користування громадським транспортом у службових цілях 

Нормативно-правовий акт 

протягом року 

Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування 

 

2.2. Освіта

Основні проблеми:

Україна відстає від розвинених країн за якістю освіти. Так, за даними звіту ВЕФ, що оцінює та порівнює конкурентоспроможність країн на основі Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК), за субіндексом "Початкова освіта" Україна посідає 68 місце серед 133 країн, за субіндексом "Середня, вища та професійна освіта" - 46 місце, змінивши свою позицію на три сходинки вниз.

За результатами зовнішнього оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України, у 2009 році учасники оцінювання показали незадовільні знання з математики, історії України. Крім того, далеко не всі загальноосвітні навчальні заклади підтверджують наданий їм статус ліцеїв, гімназій, спеціалізованих закладів. Тобто зовнішнє оцінювання засвідчило, що на сьогодні існує серйозна загроза конкурентоспроможності України у сфері якості освіти, яка може спричинити у майбутньому поступове падіння рейтингу України за цим показником.

Водночас у сфері середньої освіти також є проблеми: по-перше - недостатній рівень підготовки педагогічних кадрів і по-друге - якість освіти напряму залежить від якості вчителя.

Крім того, у вищій школі є проблема недостатності викладачів найвищої академічної кваліфікації: професорів та докторів наук, що посилюється дією трьох чинників. По-перше, значний відплив висококваліфікованих кадрів за межі України за роки незалежності держави. По-друге, вкрай повільний процес відновлення професорського складу ВНЗ, що зумовлено як значним соціально-економічним зниженням статусу професорського звання, так і надзвичайно ускладненою процедурою здобуття наукового ступеня доктора наук. Як наслідок, в останні десятиліття спостерігається процес старіння академічних кадрів і відсутність політики цивілізованої спадкоємності в академічних середовищах. По-третє, зростання кількості студентів у ВНЗ, наявне останніми роками, є непропорційним зростанню кількості штатних працівників, що в свою чергу призводить до проблеми перенавантаження. До того ж сектор ВНЗ недержавної форми власності здебільшого повноцінно функціонує саме завдяки залученню до навчального процесу професорів та докторів наук з державних ВНЗ.

Викладачі і студенти вищої школи слабо задіяні в науково-дослідних та прикладних розробках.

Основними проблемами освітянської сфери на сьогодні є: відсутність єдиної системи статистики і параметрів вимірювання якісної освіти, які були б співставними із загальноприйнятими міжнародними показниками якості освіти; відсутність системи моніторингу проблем вищої освіти, прогнозування можливих сценаріїв їх розв'язання.

Підготовка робітничих кадрів відстає від потреб ринку. Підготовку робітничих кадрів в Україні здійснюють більше тисячі професійно-технічних навчальних закладів із загальним контингентом учнів понад 400 тис. осіб, однак і за якістю, і за фаховою структурою підготовка не задовольняє ринок робочої сили.

Основні завдання:

Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.

Поліпшення якості загальної середньої освіти.

Відновлення якісної професійно-технічної освіти.

Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів.

Сприяння освіті осіб з особливими потребами та впровадження їх інклюзивного навчання.

Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості.

2.2.1. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості

Цілі та очікувані результати:

Відновлення мережі дошкільних навчальних закладів усіх форм власності, що не працювали з різних причин, та будівництво нових відповідно до потреб.

Забезпечення дошкільних навчальних закладів належними навчально-методичними матеріалами, дитячою літературою, виданими державною мовою, необхідним обладнанням, іграшками та іншими засобами навчання і виховання.

Забезпечення дошкільних навчальних закладів, у яких здійснюється виховний процес мовою національних меншин, необхідним навчально-методичним матеріалом.

Чистий показник охоплення освітою у дошкільних навчальних закладах дітей 3 - 5 років, які проживають у міських населених пунктах, - 78 відсотків.

Чистий показник охоплення освітою у дошкільних навчальних закладах дітей 3 - 5 років, які проживають у сільській місцевості, - 41 відсоток.

Чистий показник охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою у міських населених пунктах - 95 відсотків.

Чистий показник охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою у сільській місцевості - 89 відсотків.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 N 305 і N 306 у частині прийому дітей до НВК з двох місяців 

липень 

МОН 

Розроблення навчально-методичного забезпечення 

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі" 

серпень 

МОН,
Інститут інноваційних технологій та змісту освіти,
АПН 

Забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасними навчально-ігровими матеріалами 

Проект нормативно-правого акта МОН 

протягом року 

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів 

Нормативно-правові акти щодо приведення мережі дошкільних навчальних закладів до потреб населення, будівництво нових та відновлення діяльності раніше закритих, недопущення їх закриття або перепрофілювання без згоди громадян, надання приміщень дошкільних навчальних закладів в оренду або використання не за призначенням 

II - III квартали 

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

 

2.2.2. Підвищення якості загальної середньої освіти

Цілі та очікувані результати:

Чистий показник охоплення повною загальною середньою освітою осіб віком до 18 років - 99,7 відсотка.

Перехід учнів старшої школи на профільне навчання.

Підвищення якості зовнішнього незалежного оцінювання.

Створення належних умов функціонування груп продовженого дня у всіх загальноосвітніх навчальних закладах.

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет.

Оволодіння педагогічними працівниками навичками роботи з інформаційними комп'ютерними технологіями.

Забезпечення учнів сільської місцевості організованим підвезенням до місць навчання і додому; впровадження мережі освітніх округів.

Забезпечення доступності якісної середньої освіти.

Стимулювання підвищення якості освіти у сільських школах.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти 

листопад 

МОН,
НАПН 

Удосконалення підготовки вчителів, поліпшення системи відбору молоді, схильної до педагогічної професії 

Постанова Кабінету Міністрів України про удосконалення підготовки вчителя 

грудень 

МОН,
НАПН 

Удосконалення організації профільного навчання 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Типового положення про освітній округ 

червень 

МОН 

Створення системи моніторингових досліджень 

Постанова Кабінету Міністрів України про створення системи моніторингових досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів та їх участь у міжнародних моніторингових дослідженнях 

грудень 

МОН 

Реалізація Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" 

Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" 

протягом року 

МОН,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Забезпечення підручниками загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі мовами навчання національних меншин, оснащення новим лабораторним обладнанням кабінетів та класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також забезпечення відповідними реактивами та матеріалами 

Нормативно-правовий акт 

протягом року 

МОН,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Зміцнення кадрового потенціалу середньої школи 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо обов'язкової роботи в школах протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу педагогічного спрямування випускників, які навчалися за державним замовленням 

протягом року 

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
МОН 

Продовження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема в сільській місцевості 

Внесення змін та доповнень до чинного законодавства про освіту щодо зменшення мінімальної наповнюваності класів у сільській місцевості до трьох дітей, запровадження поділу класів на групи при вивченні окремих предметів за наявності у класі 16 учнів 

вересень 

МОН 

 

2.2.3. Відновлення якісної професійно-технічної освіти

Цілі та очікувані результати:

Впровадження у навчальний процес державних стандартів з робітничих професій.

Залучення роботодавців до професійної орієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії та до участі у заходах, спрямованих на формування свідомого професійного вибору, мотивації до праці, професійне вдосконалення тощо.

Оснащення навчально-виробничої бази державних професійно-технічних навчальних закладів новим обладнанням, устаткуванням, сільськогосподарською та іншою сучасною технікою.

Забезпечення працевлаштуванням за робітничими професіями випускників професійно-технічних навчальних закладів.

Забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до попиту.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Сприяння прийняттю Закону України 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою) 

протягом року 

МОН 

Розроблення Концепції (Стратегії) розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010 - 2020 роки 

Концепція (Стратегія) розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010 - 2020 роки 

листопад 

МОН,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Удосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Постанова Кабінету Міністрів України про Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти 

грудень 

МОН 

Запровадження системи соціального партнерства, участі роботодавців у підготовці робітничих кадрів 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики 

грудень 

МОН,
НАПН 

Запровадження системи соціального партнерства, участі роботодавців у підготовці робітничих кадрів 

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за рахунок бюджетних коштів 

II квартал 

МОН,
об'єднання роботодавців та профспілкових організацій,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Оновлення змісту професійно-технічної освіти 

Державні стандарти професійно-технічної освіти, засновані на компетенціях, з конкретних робітничих професій 

грудень 

МОН,
Мінпраці,
НАПН,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Розроблення регіональних програм з питань розвитку професійно-технічної освіти та здійснення аналізу їх виконання 

Регіональні програми розвитку професійно-технічної освіти 

грудень 

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, роботодавці 

 

2.2.4. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів

Цілі та очікувані результати:

Сучасне законодавче забезпечення вищої освіти.

Забезпечення умов функціонування вищої освіти в Європейському освітньому просторі.

Перетворення вищих навчальних закладів в осередки регіональних інноваційних кластерів.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України з метою приведення законодавства України в галузі освіти до європейських стандартів 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" 

жовтень 

МОН 

Розроблення проекту Національної рамки кваліфікацій, адаптованої до європейської 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Національної рамки кваліфікацій 

жовтень 

МОН,
Мінпраці 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра 

червень 

МОН 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента 

жовтень 

МОН 

Реалізація державної цільової програми 

Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006 - 2010 роки 

протягом року 

МОН,
ДКНТІ,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Оптимізація обсягів підготовки та перепідготовки кадрів з вищою освітою в контексті інноваційного розвитку національної економіки; надання державної підтримки для підготовки фахівців за напрямами, що стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у форматі "наука - освіта - технології" 

План заходів 

протягом року 

МОН,
Мінекономіки,
Мінпраці,
Мінфін,
центральні органи виконавчої влади 

 

2.2.5. Сприяння освіті осіб з особливими потребами та впровадження їх інклюзивного навчання

Цілі та очікувані результати:

Забезпечення конституційного права дітей з особливими потребами на інтеграцію в суспільство шляхом створення умов для безперешкодного доступу до якісної освіти.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Внесення змін до законодавства України про освіту щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

Закон України про внесення змін до законодавства України про освіту (щодо інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах) 

жовтень 

МОН 

Реалізація плану заходів щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

серпень 

МОН,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Сприяння прийняттю проекту Закону України 

Закон України про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту) 

травень 

МОН 

 

2.2.6. Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості

Цілі та очікувані результати:

Підвищення якості позашкільної освіти.

Показник охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді становить 35,5 відсотка.

Надання цілеспрямованої підтримки державним закладам позашкільної освіти та виховання.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Поліпшення якості позашкільної освіти 

Нормативно-правовий акт щодо розроблення галузевої програми розвитку позашкільної освіти 

грудень 

МОН 

Створення національної системи пошуку, виявлення і державної підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді на базі Українського державного центру "Мала академія наук України" 

 

протягом року 

МОН 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.