Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Закони »

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Надрукувати документ
02.07.2010

Частина III. Пріоритети соціально-економічної політики на 2010 рік

1. Соціальна політика

1.1. Політика підтримки сім'ї, дітей та молоді

Основні проблеми:

Не завершено реформування системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді, не створено умови для надання адресних та якісних соціальних послуг безпосередньо за місцем проживання.

Не завершено формування правових, організаційних та фінансових умов для забезпечення ефективного функціонування цілісної системи захисту прав дитини.

Недосконалий механізм надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку; неналежне функціонування стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, відсутність новозбудованих закладів та інформаційного забезпечення їх діяльності, відсутність доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, недосконалість системи підготовки та підбору спеціалістів для роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

На сучасному етапі наявні проблеми зайнятості, криза моральності та толерантності, прояви ксенофобії, поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та наслідки, які їх супроводжують: злочинність, ВІЛ/СНІД, соціально небезпечні хвороби тощо у молодіжному середовищі.

Основні завдання:

Забезпечення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей.

Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, протидія насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.

Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.

Реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, активізація національного усиновлення, запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей, реформування інтернатних закладів.

Забезпечення дієвого контролю за підготовкою та проведенням літнього оздоровлення і відпочинку дітей, підвищення рівня виховного процесу та якості надання оздоровчих послуг дитячими закладами оздоровлення і відпочинку.

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

Пропаганда та формування здорового способу життя.

Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.

1.1.1. Забезпечення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей

Цілі та очікувані результати:

Зміцнення повної сім'ї з дітьми, формування позитивного ставлення до родини з двома і більше дітьми; зменшення кількості дітей, народжених у незареєстрованому шлюбі.

Збільшення кількості сімей, які подолали складні життєві обставини та мають змогу функціонувати за допомогою власного потенціалу.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Реалізація Державної програми підтримки сім'ї 

Державна програма підтримки сім'ї 

протягом року 

Мінсім'ямолодьспорт 

Розроблення проекту Указу Президента України 

Указ Президента України про внесення змін до Указу Президента України від 19.02.2003 N 138 "Про Порядок представлення до нагородження осіб "Мати-героїня" та вручення їм державних нагород" 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про державну допомогу сім'ям з дітьми (щодо виплат при народженні дитини) 

III квартал 

Мінпраці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям (щодо допомоги на рівні прожиткового мінімуму) 

III квартал 

Мінпраці 

Розроблення комплексу проектів законів України 

Закон України про внесення змін до розділу IV Сімейного кодексу України (щодо усиновлення іноземцями дітей, які виховуються в сім'ях громадян України, та дітей - громадян України, які проживають за межами України);
Закон України про внесення змін до статті 219 Сімейного кодексу України (щодо усиновлення дітей, залишених у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я);
Закон України про внесення змін до статті 211 Сімейного кодексу України (щодо зняття вікового обмеження для усиновлювачів у разі усиновлення дитини родичами, одним із подружжя матері (батька) дитини та усиновлення братів і сестер) 

протягом року 

Мінсім'ямолодьспорт 

Розроблення комплексу проектів постанов Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення зміни до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866 щодо удосконалення захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення зміни до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905 

жовтень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету і Міністрів України про внесення змін до Порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми (щодо спрощення порядку надання допомоги при народженні дитини громадянам України, у яких під час тимчасового перебування за кордоном народилися діти) 

грудень 

Мінпраці 

Розроблення проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 

протягом року 

Мінсім'ямолодьспорт 

 

1.1.2. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, протидія насильству за ознакою статі та торгівлі людьми

Цілі та очікувані результати:

Зменшення кількості випадків насильства в сім'ї.

Зменшення випадків дискримінації за ознакою статі.

Зменшення кількості потерпілих від торгівлі людьми.

Виявлення та боротьба з будь-якими проявами дискримінації жінок на ринку праці.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про протидію торгівлі людьми 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про попередження насильства у сім'ї" 

липень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів Національної кампанії "Стоп насильству!" на 2010 - 2015 роки 

липень 

Мінсім'ямолодьспорт 

 

1.1.3. Підвищення ефективності державної підтримки сім'ї, дітей та молоді; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення

Цілі та очікувані результати:

Загальне збільшення кількості отримувачів соціальних послуг за місцем проживання на 5 відсотків.

Забезпечення якості та доступності соціальних послуг через раннє виявлення, облік, соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; мобілізація місцевих громад на вирішення проблем дітей, сімей та молоді.

Впровадження оцінки потреб не менше 90 відсотків центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з різними категоріями отримувачів соціальних послуг.

Всебічне сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва, в тому числі у сільській місцевості.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо удосконалення нормативно-правової бази стосовно розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері організації та здійснення соціальної роботи 

жовтень 

Мінсім'ямолодьспорт,
Держсоцслужба 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно удосконалення механізму фінансування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування 

вересень 

Мінсім'ямолодьспорт,
Держсоцслужба 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про деякі питання здійснення соціальної роботи із сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, стосовно забезпечення впровадження механізму взаємодії суб'єктів здійснення соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах 

листопад 

Мінсім'ямолодьспорт,
Держсоцслужба 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно удосконалення механізму фінансування центрів соціально-психологічної реабілітації (статті 89 і 90 Бюджетного кодексу України) 

жовтень 

Мінсім'ямолодьспорт 

 

1.1.4. Реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, активізація національного усиновлення, запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей, реформування інтернатних закладів

Цілі та очікувані результати:

Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї громадян України, шляхом:

передачі 12 тис. дітей під опіку, піклування;

влаштування до 2 тис. дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Зменшення на 15 відсотків кількості безпритульних дітей, які перебувають у притулках для дітей.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року 

червень 

Мінсім'ямолодьспорт,
інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей стосовно розширення можливостей усиновлення дітей усиновлювачами, які перебувають у родинних стосунках, забезпечення права дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім'ї, розширення вікової межі між усиновлювачами та усиновленими дітьми, які є братами або сестрами 

вересень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини щодо врегулювання розбіжностей у положеннях порядку, які виникають у процесі практичної реалізації в частині призначення опіки, піклування тощо 

вересень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей стосовно врегулювання розбіжностей у положеннях порядку, які виникають у процесі практичної реалізації в частині призначення опіки, піклування тощо 

листопад 

Мінсім'ямолодьспорт 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про заклад нового типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стосовно формування нормативно-правової бази щодо функціонування закладів нового типу в контексті реалізації Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

 

1.1.5. Забезпечення дієвого контролю за підготовкою та проведенням літнього оздоровлення та відпочинку дітей влітку; підвищення рівня виховного процесу та якості надання оздоровчих послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку

Цілі та очікувані результати:

Показник оздоровлення дітей шкільного віку близько 50 відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку в Україні.

Забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку кадрами відповідного фаху.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо оздоровлення та відпочинку дітей 

II квартал 

Мінсім'ямолодьспорт,
МОЗ,
МОН,
Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" у зв'язку з атестацією дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

II квартал 

Мінсім'ямолодьспорт,
МОЗ,
МОН,
Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 426 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій" 

II квартал 

Мінсім'ямолодьспорт,
МОЗ,
МОН,
Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст 

Удосконалення порядку направлення дітей до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та Український дитячий центр "Молода гвардія" 

Наказ Мінсім'ямолодьспорту щодо порядку направлення дітей на оздоровлення до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та Український дитячий центр "Молода гвардія" 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Розроблення Порядку підготовки до роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку педагогічних та медичних працівників 

Спільний наказ Мінсім'ямолодьспорту, МОН, МОЗ щодо порядку підготовки до роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку педагогічних та медичних працівників 

II квартал 

Мінсім'ямолодьспорт,
МОН,
МОЗ 

Розроблення проекту програми 

Загальнодержавна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2010 - 2015 роки 

III квартал 

Мінсім'ямолодьспорт 

 

1.1.6. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

Цілі та очікувані результати:

Збільшення залучення молоді до здійснення заходів щодо профорієнтації, підприємницької діяльності та роботи в молодіжних трудових загонах.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Забезпечення державної підтримки діяльності молодіжних трудових загонів 

Наказ Мінсім'ямолодьспорту про затвердження галузевої програми розвитку та підтримки діяльності молодіжних трудових загонів 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на вирішення питань зайнятості та підтримку підприємницьких ініціатив молоді 

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Забезпечення функціонування та подальшого розвитку мережі молодіжних центрів праці 

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" 

грудень 

Рада міністрів АРК,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

 

1.1.7. Пропаганда та формування здорового способу життя

Цілі та очікувані результати:

Збільшення кількості молоді, залученої до здорового способу життя.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Проведення інформаційно-
просвітницької кампанії, спрямованої на пропаганду та формування здорового способу життя 

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Здійснення заходів щодо профілактики та попередження соціально небезпечних хвороб і негативних явищ серед дітей та молоді 

Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження галузевої інформаційно-просвітницької програми профілактики та попередження соціально небезпечних хвороб і негативних явищ серед дітей та молоді" 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

 

1.1.8. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей

Цілі та очікувані результати:

Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді.

Збільшення чисельності молоді, яка бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.

Захід 

Документ 

Термін виконання 

Виконавці 

Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді 

Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про Всеукраїнський центр патріотичного виховання молоді" 

листопад 

Мінсім'ямолодьспорт 

Забезпечення діяльності підліткових клубів за місцем проживання дітей та молоді 

Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Типового положення про підліткові клуби" 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт 

Створення у м. Києві Будинку молоді України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про створення Будинку молоді України" 

грудень 

Мінсім'ямолодьспорт,
ФДМ,
Мін'юст,
Київська міська держадміністрація 

Забезпечення державної підтримки всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій 

Закон України про внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" 

листопад 

Мінсім'ямолодьспорт,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.