Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Споживачу »

Положення про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків

Надрукувати документ
27.08.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2009 р. N 868

Київ

Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 278 "Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 758) зміни, що додаються.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва за участю органів місцевого самоврядування та місцевих галузевих рад підприємців провести протягом двох місяців інвентаризацію ринків, що діють в межах адміністративно-територіальної одиниці, та створити їх реєстр, в якому зазначати найменування ринку, його власників, місцезнаходження, інформацію про організаційно-правову форму господарювання, наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку, спеціалізацію ринку, кількість торговельних місць.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

утворити у разі виявлення облаштованих торговельних місць, на яких провадиться торговельна діяльність без відповідних документів, для забезпечення захисту прав споживачів і підприємців на період до трьох років тимчасові комунальні ринки, протягом дії яких провести громадське обговорення генерального плану населеного пункту з метою визначення місць для розташування ринків;

надавати у разі виявлення інших торговельних місць, на яких провадиться торговельна діяльність без відповідних документів, підприємцям та виробникам сільськогосподарської продукції торговельні місця для провадження торговельної діяльності на діючих ринках.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям разом з відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування вжити заходів до посадових осіб суб'єкта господарювання, що має право на користування чи розпорядження земельною ділянкою, організовує та/або забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності, в разі відсутності затвердженого плану території ринку або належних умов для провадження торговельної діяльності, визначених правилами торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

 

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 868 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків

1. Дія цього Положення поширюється на продовольчі, непродовольчі та змішані ринки (далі - ринки) незалежно від форми власності.

2. У Положенні під терміном "ринок" розуміється об'єкт торгівлі, на території якого суб'єкт господарювання, що має право на користування чи розпорядження земельною ділянкою, на якій даний об'єкт розташований, організовує та/або забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності підприємцями (далі - суб'єкт господарювання).

Об'єкти торгівлі, які функціонують як гіпермаркети, торговельні центри, універмаги, універсами, супермаркети, міні-маркети, магазини, крамниці, є відокремленими капітальними спорудами та мають окрему поштову адресу, до ринків не належать.

3. Послуги з обслуговування та утримання торговельних місць на території ринку надаються суб'єктом господарювання, який є юридичною особою.

4. У разі коли підприємець сплатив ринковий збір за 30 і більше днів на одному ринку, суб'єкт господарювання зобов'язаний за заявою такого підприємця укласти з ним договір оренди торговельного місця згідно з типовою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 278 "Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 758).

5. Суб'єкт господарювання забезпечує створення та ведення реєстру укладених договорів оренди та суборенди торговельних місць і присвоює кожному такому місцю порядковий номер (цифрами).

У разі укладення договору суборенди підприємець письмово повідомляє у п'ятиденний строк суб'єкта господарювання про укладення такого договору. Надання торговельного місця в суборенду не може бути підставою для збільшення суб'єктом господарювання розміру орендної плати.

6. Суб'єкт господарювання повинен мати затверджений відповідним органом місцевого самоврядування план території ринку, в якому зазначається розмір земельної ділянки, інформація про наявність правовстановлюючих документів на неї, кількість торговельних місць та займана ними площа, площа стоянок для транспортних засобів (із зазначенням кількості таких засобів, що можуть розміститися на стоянці), найменування, призначення і площа будівель та інших споруд, розташованих на території ринку.

7. Реконструкція (переобладнання, модернізація) та закриття ринку здійснюються в установленому порядку за умови забезпечення підприємців іншими торговельними місцями з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців.

Суб'єкт господарювання за рік до початку проведення робіт з реконструкції (переобладнання, модернізації) та закриття ринку повідомляє про це підприємців, які провадять торговельну діяльність на території ринку, та подає до органу місцевого самоврядування заяву про необхідність забезпечення таких підприємців іншими торговельними місцями.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 868 

 

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 278

1. Пункт 2 постанови викласти у такій редакції:

"2. Затвердити Типовий договір оренди торговельного місця, що додається.".

2. Примірний договір оренди торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (з включенням послуг з їх обслуговуванням), затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. N 278
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 868) 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
оренди торговельного місця

____________________________________
           (найменування населеного пункту) 

___ ____________ 20__ р. 

_______________________________________________________________________________ в особі
                                                                              (повне найменування орендодавця)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________, з однієї сторони (далі -
                                                                            (найменування документа)
орендодавець), та ______________________________________________________________________
                                                                                                            (повне найменування орендаря)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
                                                                                                         (найменування документа)
(далі - орендар), з другої сторони (далі - сторони), уклали договір про нижченаведене. 

 

Предмет договору

1. Предметом договору є торговельне місце N ___ загальною площею ______ кв. метрів, що розташоване на території ринку _________________________________________________________
                                                                                                                (найменування ринку, сектор та номер ряду)
(далі - об'єкт оренди) та надається орендодавцем у тимчасове користування орендареві для провадження торговельної діяльності.

2. Об'єкт оренди облаштовано тимчасовою нестаціонарною спорудою, право власності на яку має ___________________________________.
                  (орендар, орендодавець)

3. Місцезнаходження об'єкта оренди зазначається на плані території ринку.

4. Орендар набуває права користування об'єктом оренди з дня підписання договору. 

 

Права та обов'язки орендодавця

5. Орендодавець має право:

проводити перевірку використання орендарем об'єкта оренди відповідно до договору;

вимагати в орендаря своєчасно та у повному розмірі сплачувати орендну плату;

ініціювати внесення змін до договору або його розірвання в разі погіршення стану об'єкта оренди внаслідок невиконання або неналежного виконання орендарем умов договору.

6. Орендодавець зобов'язаний:

передати орендареві в тимчасове користування об'єкт оренди;

забезпечити охорону об'єкта оренди;

надавати орендареві документи, які підтверджують витрати, пов'язані з модернізацією, реконструкцією об'єкта оренди, що здійснені орендодавцем за рахунок орендаря;

пропускати транспортний засіб орендаря до об'єкта оренди під час і після закінчення торгівлі без додаткової плати за в'їзд на територію ринку;

не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися об'єктом оренди згідно з умовами договору;

у разі реорганізації орендаря до припинення строку дії договору переукласти договір на таких самих умовах з одним з правонаступників;

підтримувати територію, на якій розташований об'єкт оренди, в належному санітарно-технічному і протипожежному стані.

Права та обов'язки орендаря

7. Орендар має право:

здавати об'єкт оренди у суборенду за згодою орендодавця, якщо інше не встановлено договором або законом;

вносити з дозволу орендодавця зміни до об'єкта оренди, здійснювати його реконструкцію, технічне переоснащення та інші поліпшення, що підвищують його вартість;

користуватися системами комунікацій на території, на якій розташований об'єкт оренди;

установлювати відповідні вивіски, таблички, рекламні стенди щодо місцезнаходження об'єкта оренди;

заїжджати транспортним засобом до об'єкта оренди під час і після закінчення торгівлі без додаткової плати за в'їзд на територію ринку;

вимагати в орендодавця відшкодування витрат, пов'язаних з реконструкцією, модернізацією об'єкта оренди, що здійснені за рахунок орендаря;

ініціювати внесення змін до договору або його розірвання в разі погіршення стану об'єкта оренди внаслідок невиконання або неналежного виконання орендодавцем умов договору.

8. Орендар зобов'язаний:

прийняти об'єкт оренди у тимчасове користування;

використовувати об'єкт оренди за його цільовим призначенням відповідно до пункту 1 договору;

своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

утримувати об'єкт оренди в належному санітарно-технічному і протипожежному стані, не допускати погіршення його стану;

у разі припинення або розірвання договору повернути орендодавцеві об'єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу та відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або його частини) об'єкта оренди з вини орендаря;

дотримуватися правил торгівлі на ринках, роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, роздрібної торгівлі продовольчими товарами, ветеринарно-санітарних правил, правил протипожежної безпеки, законодавства про захист прав споживачів та інших вимог законодавства;

не здійснювати без письмової згоди орендодавця перебудову, добудову та перепланування об'єкта оренди.

Орендна плата та порядок розрахунків

9. Орендна плата за об'єкт оренди становить за місяць оренди ____________________ гривень.

Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

10. Розмір орендної плати за весь строк оренди становить _________________ гривень.

11. Орендна плата обчислюється на підставі розрахунку згідно з додатком та вноситься до 20 числа місяця, що передує місяцю, за який проводиться оплата.

Орендна плата підлягає сплаті незалежно від результатів провадження господарської діяльності орендаря.

12. Інші види платежів, не передбачені у договорі, орендарем не вносяться.

Відповідальність і вирішення спорів за договором

13. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями орендаря, а орендар не відповідає за зобов'язаннями орендодавця, якщо інше не передбачено договором.

14. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

15. Спори, що виникають з договору або у зв'язку з ним, не усунуті шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

Строк дії, порядок зміни та розірвання договору

16. Договір укладено строком на _________________________________________________________
                                                                                                                                                    (місяців)
та діє з ___ _____________ 20__ р. до ___ _____________ 20__ р. включно. 

 

17. Договір може бути автоматично продовжено, якщо орендар продовжує користуватися об'єктом оренди після закінчення строку дії договору за умови відсутності протягом одного місяця заперечень орендодавця.

18. Договір підлягає автоматичному продовженню на той самий строк і на тих самих умовах, що передбачені договором, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження договору.

19. За ініціативою однієї із сторін договір може бути розірвано за рішенням господарського суду у випадках, передбачених законодавством.

20. У разі припинення або розірвання договору здійснені орендарем за рахунок власних коштів поліпшення об'єкта оренди, які можна відокремити від об'єкта оренди не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю орендодавця. Питання компенсації орендодавцем підвищення вартості об'єкта оренди в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов договору та законодавства.

21. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін і оформляються шляхом укладення додаткової письмової угоди. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншій стороні.

22. Зміни та доповнення до договору є його невід'ємною частиною та оформлюються у письмовому вигляді.

23. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

24. Взаємовідносини сторін, не врегульовані договором, регулюються законодавством.

Реквізити сторін

Орендодавець
________________________________________
                         (повне найменування, адреса,
________________________________________
                     розрахунковий рахунок у банку,
________________________________________
                                    МФО, ЗКПО)

____________           _______________________
        (підпис)                                  (ініціали та прізвище)
М. П. 

Орендар
________________________________________
  (повне найменування (для юридичних осіб), паспортні
________________________________________
 дані (для фізичних осіб), адреса, розрахунковий рахунок
________________________________________
                                 у банку, МФО, ЗКПО)

____________           _______________________
        (підпис)                                   (ініціали та прізвище)
М. П. 

 

 

Додаток
до Типового договору 

 

 

 

 

Орендодавець ________________________________________________________________________
                                                                                              (повне найменування, адреса,
_____________________________________________________________________________________
                                                                              розрахунковий рахунок у банку, МФО, ЗКПО)

Орендар _____________________________________________________________________________
                                                  (повне найменування (для юридичних осіб), паспортні дані (для фізичних осіб), адреса,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 розрахунковий рахунок у банку, МФО, ЗКПО) 

 

Розрахунок
орендної плати

Найменування об'єкта оренди, послуг з обслуговування та утримання торговельного місця 

Вартість,
гривень 

Усього 

 

 

Орендодавець 

Орендар 

___________
       (підпис)
М. П. 

______________________
(ініціали та прізвище) 

___________
       (підпис)
М. П.". 

______________________
(ініціали та прізвище) 

       

 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.