Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Споживачу »

Інструкція про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства

Надрукувати документ
29.12.2008

Про затвердження Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

Наказ Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України
від 24 червня 1996 року N 349

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 липня 1996 р. за N 336/1361

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економіки України
 від 25 січня 2008 року N 21

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення" НАКАЗУЮ:

(преамбула у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

1. Затвердити Інструкцію про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства, що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі (Родіонов Ю. Ф.) спільно з Головним договірно-правовим управлінням (Нестер Л. Д.) зареєструвати Інструкцію про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства в Міністерстві юстиції України. 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

3. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О. В.) забезпечити публікацію Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства у газеті "Урядовий кур'єр".

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

4. Визнати таким, що не застосовується на території України, наказ Міністерства торгівлі СРСР від 23.07.73 N 139 "Об утверждении Инструкции о Книге жалоб и предложений в предприятиях торговли и общественного питания".

 

 

Міністр

С. Осика 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
від 24 червня 1996 р. N 349    

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 липня 1996 р. за N 336/1361  

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО КНИГУ ВІДГУКІВ І ПРОПОЗИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

(У тексті Інструкції слова "господарюючий суб'єкт" і "покупець (відвідувач)" у всіх відмінках замінено відповідно словами "суб'єкт господарювання" і "споживач" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства економіки України від 25 січня 2008 року N 21)

 

1. Всі підприємства (одиниці) роздрібної торгівлі та заклади ресторанного господарства незалежно від форм власності ведуть Книгу відгуків і пропозицій встановленої форми (додаток N 1), в яку споживачі записують скарги, пропозиції, відгуки та зауваження (надалі - заяви)*.

____________ 
* В підприємствах і організаціях споживчої кооперації ведеться Книга відгуків і пропозицій в об'єктах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства споживчої кооперації України, затверджена постановою правління Укоопспілки від 06.01.94 N 2 та зареєстрована Міністерством юстиції України від 19.01.94 N 11/220.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

2. Книга відгуків та пропозицій розміщується на видному і доступному місці в куточку покупця.

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

3. В підприємствах роздрібної торгівлі, що мають відділи, Книга відгуків і пропозицій ведеться в кожному відділі, а у закладах ресторанного господарства, які мають декілька залів обслуговування, - в кожному залі обслуговування.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

4. Кожне дрібнороздрібне торговельне підприємство (за винятком лотків, столиків тощо) повинно мати Книгу відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному місці і надається споживачу на першу його вимогу.

5. Споживачу, який бажає зробити запис до Книги відгуків і пропозицій, повинні бути створені необхідні для цього умови.

Забороняється вимагати від заявника пред'явлення будь-яких особистих документів або пояснення причин, що викликали необхідність написання скарги, пропозиції, відгуку, зауваження.

6. Працівник підприємства роздрібної торгівлі (закладу ресторанного господарства), дії якого викликали нарікання, повинен не пізніше наступного дня повідомити про це керівника підприємства або його заступника та надати письмове пояснення з приводу його виникнення.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

7. Керівник підприємства роздрібної торгівлі (закладу ресторанного господарства) або його заступник зобов'язаний в тижневий термін розглянути запис, що внесений до Книги відгуків і пропозицій, розібратися по суті питання та вжити необхідних заходів до усунення недоліків і порушень в роботі підприємства або до реалізації висловлених пропозицій.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

Керівник підприємства або його заступник за результатами розгляду заяви повинен подати у Книзі відгуків і пропозицій на зворотному боці заяви споживача інформацію про заходи, яких вжито, та у тижневий термін, в обов'язковому порядку, надіслати письмову відповідь заявнику за вказаною ним адресою.

Копії листів, якими дана відповідь споживачам, зберігаються у керівника підприємства або його заступника протягом року.

8. Записи інших споживачів, зроблені у Книзі відгуків і пропозицій з метою спростування раніше внесеної до неї заяви, підлягають перевірці та приймаються до уваги керівником підприємства тільки за умови підтвердження викладених у них фактів.

9. Якщо для здійснення заходів по усуненню зазначених споживачем недоліків або виконання його пропозицій необхідно більше семи днів, то керівник підприємства або його заступник визначає інший термін виконання, але не більше 15 днів, про що зазначається у Книзі відгуків та пропозицій.

10. У разі, коли суб'єкт господарювання має у підпорядкуванні декілька підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства (структурних одиниць), а питання, що поставлене у заяві споживача, не може бути вирішене безпосередньо в підприємстві, керівник структурної одиниці зобов'язаний в тижневий термін подати його на розгляд суб'єкта господарювання та письмово повідомити про це споживача за вказаною ним адресою.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

11. У разі надходження від споживачів скарг щодо грубого порушення правил торгівлі, законодавства про захист прав споживачів, роздрібних цін керівник підприємства торгівлі, закладу ресторанного господарства (структурної одиниці) повинен не пізніше наступного дня повідомити про це керівника суб'єкта господарювання.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

12. Керівні працівники суб'єкта господарювання зобов'язані щоквартально перевіряти правильність ведення Книги відгуків і пропозицій в усіх підпорядкованих йому підприємствах торгівлі та закладів ресторанного господарства (структурних одиницях), вживати заходів до усунення недоліків, що мають місце в роботі, та причин, які викликають скарги споживачів.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

13. Вилучення Книги відгуків і пропозицій з підприємств торгівлі (закладів ресторанного господарства) для перевірок, зняття копій та інших цілей не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

14. Порушення працівниками роздрібної торгівлі та ресторанного господарства порядку ведення Книги та розгляду скарг і пропозицій споживачів дають підстави для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

15. Обгрунтовані скарги, їх кількість і характер враховуються керівником підприємства при вирішенні питання про матеріальне та моральне стимулювання працівників підприємств роздрібної торгівлі (закладів ресторанного господарства).

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

16. Книга відгуків і пропозицій є документом суворої звітності. Термін зберігання Книги, що повністю заповнена, - один рік. Книга відгуків і пропозицій, що не повністю заповнена протягом календарного року, є чинною у наступному році, про що робиться відповідний запис у Книзі.

Книга відгуків і пропозицій підлягає заміні на нову не пізніше п'яти днів з дати заповнення третього з кінця бланку для заяв. Книга, що повністю заповнена, разом з коротким звітом про характер скарг та заходи, що вживалися, передається до суб'єкта господарювання на зберігання. Про прийняття Книги суб'єктом господарювання робиться відмітка у спеціальному журналі (додаток N 2).

17. Суб'єкт господарювання забезпечує всі підпорядковані підприємства роздрібної торгівлі (заклади ресторанного господарства) Книгами відгуків і пропозицій, видає їх підприємствам пронумерованими, прошнурованими, завіреними підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання.

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

Дата видачі Книги та найменування суб'єкта господарювання, що отримав її, відмічаються в спеціальному журналі.

18. Повний текст цієї Інструкції, адреси та номери телефонів місцевих органів захисту прав споживачів та відділів з питань торгівлі друкуються на першому аркуші Книги відгуків і пропозицій.

19. Відсутність в підприємствах роздрібної торгівлі (закладах ресторанного господарства) Книги відгуків і пропозицій, недодержання порядку її ведення вважається порушенням правил торговельного обслуговування населення, за що керівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

(У додатках: у відмітках слова "громадського харчування" замінено словами "у закладах ресторанного господарства", у тексті слова "громадське харчування", "господарюючий суб'єкт" і "покупець (відвідувач)" у всіх відмінках замінено відповідно словами "заклад ресторанного господарства", "суб'єкт господарювання" і "споживач" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства економіки України від 25 січня 2008 року N 21)

  Перехід на сторінку:
[1] 2
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.