Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Споживачу »

Правила продажу товарів поштою

Надрукувати документ
29.12.2008

Про затвердження Правил продажу товарів поштою

Наказ Міністерства економіки України,
Міністерства транспорту та зв'язку України
від 11 червня 2008 року N 206/699

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2008 р. за N 741/15432

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення" та з метою впорядкування продажу товарів поштою НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Правила продажу товарів поштою, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України та Державного комітету зв'язку України від 17.03.99 N 153/48 "Про затвердження Правил продажу товарів поштою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.03.99 за N 193/3486.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Близнюка А. С. та заступника Міністра транспорту та зв'язку України - директора Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації Проживальського О. П.

 

Міністр економіки України

Б. М. Данилишин

Міністр транспорту
та зв'язку України

 
Й. В. Вінський

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

В. М. Пинзеник

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
К. О. Ващенко

Голова Держспоживстандарту України

Л. В. Лосюк

В. о. голови Правління
Центральної спілки споживчих
товариств України

 
 
В. П. Левицький

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України
від 11 червня 2008 р. N 206/699

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2008 р. за N 741/15432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила продажу товарів поштою

1. Ці Правила регулюють відносини між споживачем, суб'єктом господарювання - продавцем товарів поштою на підставі договору купівлі-продажу, укладеного на відстані, та оператором поштового зв'язку, а також визначають вимоги в дотриманні прав споживачів щодо якості, безпеки товарів і належного торговельного обслуговування.

Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють торговельну діяльність, та операторів поштового зв'язку, які надають послуги з продажу товарів поштою, а також об'єкти поштового зв'язку.

2. У цих Правилах уживаються терміни в такому значенні:

адресат (одержувач) - фізична особа, якій адресується або яка одержує поштове відправлення з вкладенням замовлених товарів відповідно до заяви-замовлення;

дистанційна торгівля - форма продажу товарів на відстані, за якої вибір товару та його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням вибраного товару покупцеві;

договір купівлі-продажу, укладений на відстані (далі - договір, укладений на відстані) - письмовий правочин між суб'єктом господарювання - продавцем товарів поштою і споживачем про якість, строки, ціну та інші умови, за яких реалізується товар, укладений за допомогою засобів дистанційного зв'язку. Підтвердження вчинення правочину оформляється відповідним розрахунковим документом;

засоби дистанційного зв'язку - телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладання договорів на відстані;

оператор поштового зв'язку - суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства надає послуги поштового зв'язку;

продаж товарів поштою - вид дистанційної торгівлі непродовольчими товарами за каталогами, оголошеннями, іншою рекламною інформацією з прийманням замовлення та доставлянням їх споживачеві поштою;

споживач - фізична особа, яка замовляє та придбаває товари для особистих потреб;

суб'єкт господарювання - юридична особа, фізична особа-підприємець, що реалізує товари за каталогами, проспектами, спеціальними переліками товарів, іншими видами рекламної інформації з використанням заяв-замовлень.

Термін "об'єкти поштового зв'язку" вживається в цих Правилах у значенні, наведеному у Правилах надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155 (далі - Правила надання послуг поштового зв'язку).

3. Перелік непродовольчих товарів, які пропонуються для продажу поштою, визначається суб'єктом господарювання самостійно, крім товарів, продаж яких згідно із законодавством заборонений, у тому числі товарів, заборонених до пересилання у поштових відправленнях.

4. Між суб'єктом господарювання та оператором поштового зв'язку укладається договір, відповідно до якого суб'єкт господарювання бере на себе зобов'язання щодо продажу поштою товарів належної якості та безпеки, обміну товарів, виконання заяв-замовлень у визначені цими Правилами строки, а оператор поштового зв'язку бере на себе зобов'язання з приймання об'єктом поштового зв'язку від споживачів заяв-замовлень, пересилання поштовими відправленнями заяв-замовлень на адресу суб'єкта господарювання, а також пересилання поштових відправлень із замовленими товарами адресату (одержувачу) відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку.

5. Суб'єкт господарювання самостійно обирає засоби інформації і реклами товарів, що пропонуються для продажу поштою. Реклама цих товарів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

6. Надання споживачам послуги щодо продажу товарів поштою здійснюється об'єктами поштового зв'язку.

7. Споживач для придбання товарів, які зазначені в каталозі, проспекті, спеціальному переліку товарів тощо, повинен заповнити та подати об'єкту поштового зв'язку заяву-замовлення у двох примірниках. Перший примірник залишається у споживача, другий - подається об'єкту поштового зв'язку для подальшого відправляння його суб'єкту господарювання.

Заява-замовлення оформлюється на бланку встановленої суб'єктом господарювання форми, який видається споживачу безоплатно.

Заява-замовлення оформлюється споживачем на адресу одержувача чітко, розбірливо чорнильними або кульковими ручками, без скорочень і виправлень. Неправильно оформлені заяви-замовлення не приймаються. Не допускається зазначення в одній заяві-замовленні декількох адресатів. Зразок заповнення заяви-замовлення наводиться у каталозі, проспекті, спеціальному переліку товарів тощо.

Якщо бланк заяви-замовлення відсутній у об'єкті поштового зв'язку, то споживач може скласти заяву-замовлення у довільній формі.

Працівник об'єкта поштового зв'язку, який здійснює приймання заяви-замовлення, на обох примірниках розписується із зазначенням прізвища та посади, проставляє відбиток календарного штемпеля (печатки).

Споживач здійснює купівлю товарів шляхом відправлення об'єктом поштового зв'язку заяви-замовлення на адресу суб'єкта господарювання.

8. Строк виконання замовлення на продаж товарів поштою визначається суб'єктом господарювання самостійно, але він не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня одержання заяви-замовлення. Строк виконання замовлення зазначається у каталозі, проспекті, спеціальному переліку товарів тощо.

При неможливості виконати замовлення в установлений строк суб'єкт господарювання надсилає споживачу повідомлення із зазначенням причини невиконання та можливого строку виконання замовлення.

Якщо інше не передбачено договором, укладеним на відстані, суб'єкт господарювання повинен поставити споживачеві товар протягом прийнятного строку, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору.

При відмові споживача від повторного виконання заяви-замовлення суб'єкт господарювання повертає йому вартість оплаченого товару та понесені ним витрати, пов'язані з пересиланням поштових відправлень.

9. Перед укладенням договорів на відстані суб'єкт господарювання повинен надати споживачу інформацію про:

1) найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

2) основні характеристики товару;

3) ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

4) гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом товару;

5) інші умови поставки або виконання договору;

6) мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки товарів;

7) вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

8) період прийняття пропозицій;

9) порядок розірвання договору.

У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із статтями 15 і 23 Закону України "Про захист прав споживачів".

При продажу товарів поштою підтвердження інформації не вимагається.

10. Суб'єкт господарювання після одержання заяви-замовлення упаковує замовлений товар як поштове відправлення, опломбовує його та подає для пересилання об'єкту поштового зв'язку у порядку, установленому Правилами надання послуг поштового зв'язку. Пакування та опломбування поштового відправлення може здійснюватися об'єктом поштового зв'язку за додаткову плату.

Суб'єкт господарювання повинен укласти в поштове відправлення розрахунковий документ установленої законодавством форми і змісту на повну суму проведеної операції, що підтверджує факт купівлі-продажу товарів, а при продажу товарів, на які встановлені гарантійні терміни, - також технічний паспорт чи інший документ, що його замінює, у яких обов'язково робиться відмітка про дату продажу та найменування суб'єкта господарювання, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом суб'єкта господарювання.

11. У разі неможливості виконання договору через відсутність замовленого товару суб'єкт господарювання повинен негайно повідомити про це споживача, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору.

Суб'єкт господарювання може замінити цей товар на аналогічний тільки за наявності відмітки в заяві-замовленні про згоду споживача на таку заміну. Пересилання повторної заяви-замовлення здійснюється за рахунок суб'єкта господарювання.

При відсутності такої згоди споживача суб'єкт господарювання повинен не пізніше п'ятиденного терміну після отримання заяви-замовлення письмово повідомити споживача про неможливість виконання його замовлення у зазначений строк і звернутися за отриманням додаткових вказівок щодо вибору товару.

Суб'єкт господарювання може використовувати стандартну умову у договорі про можливість заміни товару в разі його відсутності іншим товаром. Така умова вважатиметься справедливою, якщо:

інший товар відповідає меті використання замовленого товару;

має таку ж або кращу якість;

його ціна не перевищує ціни замовленого товару.

Про наявність такої умови у договорі споживач повинен бути повідомлений перед укладенням договору в порядку, передбаченому пунктом 9 цих Правил.

12. Розрахунки за продаж товарів поштою здійснюються споживачем у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток тощо) відповідно до законодавства шляхом:

попередньої оплати - під час подання заяви-замовлення на адресу суб'єкта господарювання надсилається поштовий переказ або оформляється платіж на бланку встановленої форми;

післяплати - оплата поштового відправлення під час одержання його в об'єкті поштового зв'язку. Сума поштового переказу (платежу) включає оплату вартості товару та плату за пересилання поштового відправлення.

У разі попередньої оплати поштове відправлення вручається адресату (одержувачу) в об'єкті поштового зв'язку або з доставкою додому відповідно до умов договору та згідно із заявою-замовленням споживача.

13. Видача адресату (одержувачу) поштового відправлення здійснюється об'єктом поштового зв'язку в порядку, визначеному Правилами надання послуг поштового зв'язку.

Поштові відправлення, які не вручені адресатам (одержувачам) з причини їх вибуття, неправильно зазначеної адреси, письмової відмови від одержання поштового відправлення, відсутності адресата (одержувача) чи закінчення встановленого Правилами надання послуг поштового зв'язку строку зберігання, повертаються об'єктами поштового зв'язку суб'єкту господарювання.

14. При виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків товару споживач в порядку та у строки, встановлені законодавством, має право вимагати від суб'єкта господарювання:

пропорційного зменшення ціни;

безплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний прийняти товар неналежної якості або некомплектний товар у споживача і задовольнити його вимоги на підставі письмової заяви. Про прийняття заяви працівник об'єкта поштового зв'язку за своїм підписом робить відмітку, а також проставляє відбиток календарного штемпеля (печатки) на зворотному боці розрахункового документа про прийняття оплати послуги з продажу товарів поштою.

Поштове відправлення разом із заявою та актом, складеним об'єктом поштового зв'язку відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, надсилається суб'єкту господарювання для розгляду та задоволення вимог споживача.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (суб'єкта господарювання), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, в порядку та строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, споживач має право за своїм вибором вимагати від суб'єкта господарювання або виробника:

розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

вимагати заміни товару на такий же товар або аналогічний, з числа наявних у суб'єкта господарювання, товар.

15. Споживач має право розірвати укладений на відстані договір протягом чотирнадцяти днів з моменту його укладення або з моменту одержання товару шляхом повідомлення про це суб'єкта господарювання.

16. У разі коли інше не передбачено договором, споживач не має права розірвати договір, укладений на відстані, якщо відкрив аудіо- чи відеокасету або носій комп'ютерного забезпечення, які постачаються запечатаними.

17. Суб'єкт господарювання повинен повернути сплачені гроші без затримки не пізніше тридцяти днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору.

Споживач повинен повідомити суб'єкта господарювання про місце, де товар може бути повернений.

Договором може передбачатися, що в разі розірвання споживачем договору після отримання поштового відправлення з товаром, який відповідає замовленому, такий товар повертається ним безпосередньо суб'єкту господарювання або відправляється поштовим відправленням.

Будь-які витрати, пов'язані з поверненням товару, покладаються на суб'єкта господарювання. Суб'єкт господарювання повинен відшкодувати витрати споживача у зв'язку з поверненням товару.

18. Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати одержаний товар у незміненому стані.

Знищення, пошкодження або псування товару, що сталося не з вини споживача, не позбавляє його права на розірвання договору. Зменшення вартості товару внаслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки товару не позбавляє права споживача на розірвання договору.

19. Якщо всупереч вимогам цих Правил протягом установлених строків суб'єкт господарювання не здійснює повернення сплаченої суми грошей за товар у разі розірвання договору на відстані, споживачу виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару за кожний день затримки повернення грошей.

20. При продажу товарів поштою, коли час оформлення заяви-замовлення і час передачі товару споживачу не збігаються, гарантійні строки обчислюються від дня вручення поштового відправлення одержувачу, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складання, - від дня їх здійснення.

21. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити безкоштовну установку, включення і пуск технічно складних товарів, якщо нормативною документацією та правилами користування ними не допускається включення і пуск їх безпосередньо споживачем, а також складання меблів на дому в споживача в обумовлений з ним строк, але не пізніше п'ятиденного строку з дня отримання одержувачем поштового відправлення.

Для виконання цих робіт суб'єкт господарювання укладає відповідний договір з виконавцем робіт з гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни товарів, що знаходиться за місцем проживання адресата (одержувача) поштового відправлення, про що повідомляє споживача в супровідних документах до товарів.

Виконавець робіт з гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни товарів після виконання зазначених робіт видає споживачу квитанцію, де робить відмітку про дату здійснення цих робіт.

22. Вимоги споживача щодо якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів, а також права споживача в разі укладання договору на відстані задовольняються суб'єктом господарювання відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

23. Порядок подання та розгляду претензій адресата (одержувача) щодо ненадання або неналежного надання послуг поштового зв'язку при продажу товарів поштою здійснюється відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку. При цьому до претензій додаються копії заяви-замовлення, розрахункового документа, а в разі отримання поштового відправлення з вкладенням товарів, на які встановлені гарантійні терміни, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює.

24. Споживач має право звернутися до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав.

25. Суб'єкт господарювання, оператор та об'єкт поштового зв'язку зобов'язані дотримуватися вимог Законів України "Про захист прав споживачів", "Про поштовий зв'язок", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155, цих Правил та інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність.

26. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх компетенції відповідно до законодавства.

27. За порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкт господарювання, оператор поштового зв'язку несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

Заступник директора департаменту
внутрішньої торгівлі та побутових послуг -
начальник відділу Міністерства
економіки України

 
 
 
 
І. Дмитренко

Заступник директора Державного
департаменту з питань зв'язку та
інформатизації Міністерства
транспорту та зв'язку України

 
 
 
Е. Бєлов

 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.