Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Споживачу »

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами

Надрукувати документ
29.12.2008

Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами 

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України
від 13 березня 1995 року N 37

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 березня 1995 р. за N 79/615

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства зовнішніх економічних 
зв'язків і торгівлі України
від 8 липня 1997 року N 342,
від 8 квітня 1998 року N 194,
 наказом Міністерства економіки України
від 25 січня 2008 року N 21

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення" НАКАЗУЮ:

(преамбула у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

1. Затвердити Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, що додаються.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі (Лазарович М. В.), Юридичному управлінню (Красуля О. І.) зареєструвати Правила комісійної торгівлі в Міністерстві юстиції України.

3. Визнати такими, що не застосовуються на території України, нормативні документи згідно з Переліком, що додається.

 

В. о. Міністра

І. В. Подолєв

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України
від 13 березня 1995 р. N 37

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 березня 1995 р. за N 79/615

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ

(У тексті Правил слова "господарюючі суб'єкти" і "покупець" в усіх відмінках та числах замінено відповідно словами "суб'єкти господарювання" і "споживач" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства економіки України від 25 січня 2008 року N 21)

 

1. Загальні Положення

1.1. Ці Правила регламентують порядок комісійної торгівлі непродовольчими товарами суб'єктами господарювання усіх форм власності, які пройшли державну реєстрацію у встановленому порядку.

Порядок приймання на комісію і продажу автомобілів, мотоциклів, тракторів й інших транспортних засобів, номерних агрегатів до них, ювелірних виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння регулюється окремими правилами.

1.2. Учасниками сторін торговельного процесу на комісійних засадах є: суб'єкт господарювання, який приймає товар на комісію (в подальшому - комісіонер), і громадянин, підприємство (організація, установа), що здає товар на комісію (в подальшому - комітент).

1.3. Відносини сторін регулюються договором, який комітент доручає продаж товару комісіонеру за визначену винагороду. Розмір комісійної винагороди визначається за погодженням сторін і не суперечить чинному законодавству.

1.4. За комітентом зберігається право власності на товар, прийнятий на комісію, до моменту його продажу споживачу. Комісіонер несе відповідальність у встановленому законодавством порядку перед комітентом за втрату або пошкодження товару, прийнятого на комісію. Розмір і порядок відшкодування збитків, нанесених комітенту, визначаються за погодженням сторін, а у випадку недосягнення згоди - вирішується у судовому порядку. Комітент має право в будь-який час забрати зданий на комісію товар за наявності квитанції та відповідного посвідчення особистості, сплативши комісіонеру обумовлену плату за зберігання зданої на комісію речі.

1.5. Товар може бути повернений іншій особі, якщо вона пред'явить квитанцію, видану комітенту комісіонером, нотаріально завірене доручення комітента з обов'язковим позначенням номера паспорта або документа, який його замінює.

1.6. Строк реалізації прийнятого на комісію товару - 60 календарних днів (за винятком антикваріату, творів мистецтва та унікальних речей, строк реалізації яких не обмежений).

(пункт 1.6 в редакції наказів
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України
від 08.07.97 р. N 342,
від 08.04.98 р. N 194) 

2. Приймання товарів на комісію

2.1. На комісію приймаються непродовольчі товари, придатні для використання, як нові, так і ті, що були у користуванні, але не потребують ремонту або реставрації і відповідають санітарним вимогам, а також антикварні і унікальні речі та товари мистецтва.

2.2. Пункт 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 економіки України від 25.01.2008 р. N 21,
у зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.11
 вважати відповідно пунктами 2.2 - 2.10)

2.2. Суб'єктам господарювання за рішенням місцевих органів державної виконавчої влади дозволяється приймати від відповідних організацій конфісковане, безгосподарне майно і таке, що перейшло у спадщину державі, вилучене у громадян для відшкодування заподіяної шкоди на виконання вироків і рішень судів, від державних, кооперативних, сімейних, колективних та приватних підприємств, закладів і установ - лишки товарно-матеріальних цінностей, які можуть бути реалізовані населенню, крім тих, що заборонені законом.

2.3. Не приймаються для комісійного продажу:

- зброя, боєприпаси (крім мисливської та спортивної зброї і боєприпасів до них, а також холодної зброї, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої і дратівної дії, що продаються громадськими об'єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка;

- вибухові речовини й засоби вибуху;

- отруйні речовини;

- наркотичні, психотропні і отруйні засоби;

- лікувальні засоби і вироби медичного призначення;

- державні еталони одиниць фізичних величин;

- армійське знаряддя, тканини та інші товари військового асортименту, форменне обмундирування, білизна з штампом закладів, організацій і підприємств;

- газові плити та балони до них без документа служби газового господарства, що підтверджує їх придатність до подальшого використання;

- товари побутової хімії;

- товари з простроченим терміном зберігання;

- товари від неповнолітніх віком до 18 років;

останній абзац пункту 2.3 вилучено

(згідно з наказом Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків України від 08.07.97 р. N 342) 

- піротехнічні вироби;

- іграшки для дітей віком до 3-х років;

(пункт 2.3 доповнено абзацами згідно з наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків України від 08.07.97 р. N 342)

- іграшкова зброя з пластиковими кульками;

- примірники аудіовізуальних творів і фонограм, що були в користуванні, а також нові без наявності супровідних документів, визначених у пункті 5 Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1209.

(пункт 2.3 доповнено абзацами згідно з наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків України від 08.04.98 р. N 194) 

2.4. При здаванні речей на комісію громадяни України повинні пред'явити паспорт або документ, який його заміняє; іноземні особи - відповідний вид на мешкання в Україні або національний паспорт з відміткою про перебування в Україні.

2.5. Товари від юридичних осіб приймаються згідно з товарно-супровідними документами та за наявності інформації про товар, викладеної відповідно до законодавства про мови.

Приймання на комісію нових товарів вітчизняного та іноземного виробництва здійснюється за наявності в комітента (крім фізичної особи, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності) документів, що засвідчують їх якість та безпеку, а також зазначення у документах на товари, що підлягають обов'язковій сертифікації, реєстраційних номерів сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності та/або декларацій про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом.

(абзац другий пункту 2.5 у редакції наказу
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

Товари, що не підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, приймаються на комісію за наявності гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на імпортовану продукцію.

Якщо на завезені з-за кордону партії товарів, що були в ужитку, відсутні дані щодо їх безпеки для здоров'я населення, то приймання на комісію таких товарів, їх реалізація та використання дозволяється лише після отримання позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи.

Гарантійні терміни на нові товари встановлюються виробником.

Стосовно товарів, на які гарантійні строки не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виробнику) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років від дня передачі їх споживачеві.

(абзац шостий пункту 2.5 у редакції наказу
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

(пункт 2.5 в редакції наказу Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків України від 08.07.97 р. N 342) 

2.6. Суб'єкти господарювання здійснюють приймання товарів за кількістю і якістю у встановленому законодавством порядку.

2.7. При прийманні товарів на комісію комісіонер на кожну одиницю товару виписує квитанцію у двох примірниках і товарний ярлик, які підписуються фахівцем-оцінником і комітентом. Перший примірник квитанції видається комітенту, другий залишається у комісіонера і прикладається до товарного звіту.

Якщо комітент здає на комісію декілька одиниць одного товару, то комісіонер виписує на ці товари одну квитанцію у двох примірниках, а на кожну одиницю цих товарів виписується товарний ярлик.

Товарний ярлик прикріплюється до прийнятого на комісію товару. До дрібних речей прикріплюється цінник. При продажу товару товарний ярлик або цінник з нього не знімається.

(пункт 2.7 в редакції наказу Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків України від 08.07.97 р. N 342) 

2.8. Технічно складні товари, на які не вийшли гарантійні строки користування, приймаються на комісію разом з паспортом і гарантійним талоном, котрі при продажу передаються споживачу. При цьому гарантійний термін не подовжується.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків України від 08.07.97 р. N 342) 

2.9. Забороняється суб'єкту господарювання залишати на зберігання товари, не прийняті на комісію.

2.10. Згода комітента з умовами здавання товару на комісію,його продажу та умовами повернення нереалізованого товару підтверджується підписом комітента у двох примірниках квитанції.

При незгоді комітента з цими умовами комісіонер має право відмовити в прийманні товару.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.10 згідно з наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків України від 08.07.97 р. N 342) 

3. Оцінка товарів, які приймаються на комісію

3.1. Ціни на комісійні товари встановлюються комітентом за домовленістю з комісіонером на основі ринкового попиту.

3.2. Працівники суб'єкта господарювання зобов'язані інформувати комітента про існуючі ціни на товари, які він здає на комісію, кон'юнктуру ринку і попит населення на такі ж або аналогічні їм товари.

3.3. Відповідальність за відповідність прийнятих на комісію товарів характеристикам, зазначеним у квитанції, несе комісіонер згідно з чинним законодавством.

3.4. При виявленні в прийнятих на комісію товарах прихованих дефектів вони знімаються з продажу, про що складається акт в присутності комітента, який викликається в таких випадках до магазину.

  Перехід на сторінку:
[1] 2
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.