Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Документи МФУ

Листи, Накази, Роз'яснення та інші документи Міністерства фінансів України  

Роз'яснення Мінфіну

20.01.2009

Роз'яснення Міністерства фінансів України щодо відображення у бухгалтерському обліку окремих об'єктів

(Із-за невеликого обсягу, публікуємо декілька Листів одночасно)

  

Читати далі »

Щодо дати зміни розміру статутного капіталу в регістрах бухгалтерського обліку

29.04.2009

Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" записи в регістрах бухгалтерського обліку здійснюються на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку є зміни щодо розміру статутного капіталу з дня внесення цих змін до державного реєстру.


Читати далі »

Щодо визнання електронного авіаційного квитка первинним документом

19.05.2009

У разі оформлення електронного авіаквитка для відображення в регістрах бухгалтерського обліку операції з використання авіапослуг первинним документом буде копія електронного авіаквитка. Сплата коштів за придбання електронного авіаквитка відображається в бухгалтерському обліку на підставі платіжних документів (касовий чек, квитанція до прибуткового касового ордера, банківські платіжні документи тощо).

 

Читати далі »

Про службові відрядження

19.05.2009

Включение в состав расходов на командировку расходов на оплату услуг пользования кабельным телевидением действующим законодательством по вопросам служебных командировок не предусмотрено, поэтому для их возмещения командированному работнику оснований не усматривается.

 

Читати далі »

Щодо організації бухгалтерського обліку на підприємстві

04.06.2009

если в структуре предприятия количество работников бухгалтерской службы отличается от рассчитанного с использованием указанных нормативов, то это может быть основанием для руководителя бухгалтерской службы (главного бухгалтера) предприятия обратиться к собственнику (собственникам) или уполномоченному органу (должностному лицу) предприятия, к компетенции которых в соответствии с Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" и учредительными документами относится вопрос организации бухгалтерского учета на предприятии, с предложением об изменении соответствующей численности.

 

Читати далі »

Щодо обліку витрат на консервацію об'єкта будівництва

10.06.2009

витрати на проведення робіт з консервації об'єкта будівництва як такі, що здійснюються для збереження об'єкта та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу інших витрат звітного періоду

 

Читати далі »

Щодо застосування факсимільного підпису керівника на довіреності

10.08.2009

Застосування факсиміле для підпису первинних документів не передбачено. Зазначені документи підписуються особисто та/або із застосуванням електронного підпису.

 

Читати далі »

Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

16.11.2009

Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України.

 

Читати далі »

Перелік вписуваних рядків при заповненні показників річної фінансової звітності

05.02.2010

Перелік вписуваних рядків при заповненні показників річної фінансової звітності

 

Читати далі »

Про видачу додаткових грошових коштів на відрядження

04.03.2010

Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу не содержит положений относительно запрета выдачи работнику дополнительной суммы средств на одну и ту же командировку в рамках установленных действующим законодательством предельных норм возмещения расходов на командировку, в том числе путем перечисления на платежную карточку работника.

 

Читати далі »

Щодо відображення у фінансовій звітності суб'єктів малого підприємництва відстрочених податкових активів та зобов'язань

10.06.2010

При переході суб'єктів господарювання на застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", у Балансі (форма N 1-м) наявні на початок року переходу відстрочені податкові активи або відстрочені податкові зобов'язання відображаються відповідно у статті 070 "Інші необоротні активи" або 480 "Довгострокові зобов'язання" за графою 3.

Читати далі »

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

04.07.2011

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Читати далі »

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування

09.04.2014

Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування"

Читати далі »

Посвідчення про відрядження скасоване 22.07.11

23.07.2011

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 28.07.97 N 260 "Про затвердження форми посвідчення про відрядження", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.08.97 за N 311/2115.

Наказ опубліковано в Офіційному віснику України N  53 (22.07.2011), ст. 2134, відповідно, з цієї ж дати набув чинності.

Читати далі »

Порядок надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки

26.01.2012

Порядок визначає загальні принципи організації інформаційного обміну під час подання великими платниками податків податкової інформації в електронній формі до органів державної податкової служби України при проведенні документальної перевірки.

Читати далі »

Про подання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва

03.02.2012

Cуб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов'язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва (форми NN 1-мс та 2-мс), один раз на рік. Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які не відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов'язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва (форми NN 1-м та 2-м), щокварталу.

Читати далі »

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань

02.01.2015

Стара Інструкція по інвентаризації №69 втратила чинність, та з 01.01.15 р. набрало чинності "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", затверджене наказом МФУ № 879 від 02.09.14 р.

Читати далі »

Аудитори повинні зареєструватися суб'єктами первинного фінмоніторингу

16.06.2015

Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується аудиторами та аудиторськими фірмами, якщо вони задіяні у фінансовій операції для свого клієнта щодо:

купівлі-продажу нерухомості;

управління активами клієнта;

управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;

утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності (включаючи аудит) чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб (корпоративних прав).

 

Читати далі »