Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації

Методичні рекомендації 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи

24.01.2012

Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ), які провадять спільну діяльність без створення юридичної особи при відображенні операцій зі спільної діяльності у бухгалтерському обліку та розкритті відповідної інформації у фінансовій звітності.

Читати далі »

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

www.ligazakon.ua
10.09.2008

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ), їх філій, відділень, представництв незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів.

 

Читати далі »

Методичні рекомендаціі з бухгалтерського обліку основних засобів

www.ligazakon.ua
10.09.2008

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами, їх філіями та іншими виділеними на окремий баланс підрозділами незалежно від форм власності і організаційно-правових форм (крім банків і бюджетних установ).

 

Читати далі »

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів

www.ligazakon.ua
10.09.2008

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів

www.ligazakon.ua
10.09.2008

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім банків та бюджетних установ).

 

Читати далі »

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості

13.09.2008

Текст чинних методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, що затверджені Наказом Мінпромполітики України від 9 липня 2007 року N 373, ми, на жаль, знайти не змогли.

Тому, наводимо виключно для ознайомлення  Методрекомендації, що діяли раніше (затверджені Наказом Мінпромполітики України від 02.02.2001 р. N 47), та втратили чинність.

Якщо Ви маєте текст чинних Методрекомендацій з формування собівартості у промисловості, надішліть їх на нашу електронну адресу і ми розмістимо їх у Бібліотеці.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій

www.ligazakon.ua
15.09.2008

Метою даної методики являється:

- вивчення завантаженості підприємств, організацій податками та зборами по періодах звітного року, відслідкування їх нарахування;

- аналіз показників, які впливають на кінцеві фінансові результати;

- розробка пропозицій, спрямованих на нормалізацію виробництва і реалізацію продукції, а також покращення фінансового стану шляхом диференційованого підходу до підприємства кожної галузі;

- джерела надходження коштів до бюджету.

 

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків)

www.ligazakon.ua
15.09.2008

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків) розроблені на підставі Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім комерційних банків), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 січня 2001 р. N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2001 р. N 139/5330 і погоджених Аудиторською палатою України, та спільного наказу Міністерства фінансів України і Фонду державного майна України від 26 січня 2001 року N 49/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. N 121/5312.

Методичні рекомендації також можуть застосовуватися для реєстрації емісії закритих акціонерних товариств.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок)

www.ligazakon.ua
15.09.2008

...при зверненні до ДПА України про надання відстрочки (розстрочки) до листа-заяви платника слід додати аналіз фінансового стану за попередній звітний період, баланс підприємства-боржника (ф. 1) та звіт про фінансові результати (ф. 2), схеми розрахунків підприємства з постачальниками сировини та споживачами готової продукції, аналіз попередньо проведених документальних перевірок та причин порушення платіжної дисципліни, а також висновок податкового органу про доцільність надання даному платнику відстрочки (розстрочки).

Звернення для отримання розстрочки (відстрочки), яке не відповідає зазначеним вимогам, Державною податковою адміністрацією України не розглядатиметься.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо організації та проведення перевірок підтвердження отриманих ...

www.ligazakon.ua
10.11.2008

Методичні рекомендації щодо організації та проведення перевірок підтвердження отриманих від платника податків (іншої особи) відомостей стосовно відносин з контрагентами та дотримання податкового законодавства

 

Читати далі »

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

19.01.2011

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо повноти охоплення обліком платників окремих видів податків

29.12.2008

Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиної методології обліку платників окремих видів податків і призначені для використання органами ДПС при вирішенні питань зарахування платника податків до категорії платників окремих видів податків за місцезнаходженням його підрозділів чи об'єктів оподаткування, розташованих на території іншої територіальної громади, ніж такий платник податків.

Якщо відповідно до законодавства у платника податків, крім обов'язків подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів, інших обов'язкових платежів на території територіальної громади за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої територіальної громади, то в органі ДПС, який обслуговує цю територію, такий платник податків зараховується до категорії платників окремих податків.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо виправлення платниками помилок, самостійно виявлених ними в податковій декларації з податку на додану вартість

28.04.2009

Если в результате самостоятельного исправления ошибки уменьшается сумма, заявленная в предыдущем периоде к возмещению из бюджета, при начислении штрафа необходимо обратить внимание на то, была ли эта сумма возмещена плательщику или нет. В случае если заявленная к возмещению из бюджета сумма возмещена плательщику полностью, то штраф в размере 5 процентов начисляется на сумму исправления ошибки. Если же заявленная в предыдущей декларации к возмещению из бюджета сумма не была плательщику возмещена, то штраф в размере 5 процентов не начисляется. Особого внимания при начислении штрафа требуют случаи, когда уменьшается заявленная в предыдущем периоде к возмещению из бюджета сумма, которая была возмещена из бюджета частично.

 

Читати далі »

Методичні вказівки щодо визначення стандартів якості контрольно-перевірочної роботи

28.04.2009

Метою визначення стандартів якості контрольно-перевірочної роботи є встановлення системи вимог, спрямованих на запровадження однорідної системи відображення в актах перевірок аспектів, пов'язаних з оцінкою виконання платниками податків зобов'язань зі сплати податків, а також інших вимог законодавства, перевірка яких знаходиться в компетенції податкової служби.

Стандарти встановлюють вимоги щодо: способів викладення в актах перевірок фактів та обставин; способів обґрунтування оцінок; обсягів інформації.

Стандарти не регулюють форму висловлення думок, відображення фактів та обставин.

Стандарти рекомендуються для виконання всіма підрозділами державної податкової служби під час здійснення перевірок та оформлення їх результатів.

Зазначені стандарти не є вичерпними і можуть змінюватись або доповнюватись у випадку, якщо такі зміни або доповнення затверджуються наказами ДПА України.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб'єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг)

25.05.2009

Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб'єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг) розроблено відповідно до статті 8 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" для застосування посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби України при здійсненні контролю за дотриманням ними встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній валюті, порядку проведення розрахунків, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів, а також попередження фактів ухилення від виконання зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій

03.06.2009

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

27.08.2009

Методичні рекомендації спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів.

 

Читати далі »

Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

16.11.2009

Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів

24.11.2009

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами, їх філіями та іншими виділеними на окремий баланс підрозділами незалежно від організаційно-правових форм господарювання (крім бюджетних установ). Методичні рекомендації не поширюються на гудвіл.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах

08.12.2009

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах розроблено з метою встановлення єдиних правил і методологічних принципів організації ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарства

 

Читати далі »

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

17.12.2009

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку юридичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності (крім банків) з ознаками малих підприємств, а також юридичними особами (крім бюджетних установ), що не займаються підприємницькою (комерційною) діяльністю.

Методичні рекомендації спрямовані на систематизацію в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань і факти фінансово-господарської діяльності (господарські операції) малих підприємств для накопичення даних і складання фінансової звітності.

Регістри бухгалтерського обліку складаються щомісяця та підписуються головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

Формування даних для записів у регістрах бухгалтерського обліку здійснюється групуванням однакової за економічним змістом інформації первинних документів у допоміжних відомостях, аркушах-розшифровках та інших зведених документах.

Розріз (деталізація) інформації у регістрах бухгалтерського обліку може розширюватися.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності

06.04.2010

Методичні рекомендації визначають склад поточних витрат торговельної діяльності і порядок їх планування в підприємствах усіх форм власності незалежно від організаційно-правових форм господарювання і носять рекомендаційний характер.

Норми рекомендацій базуються на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО).

У плануванні та обліку поточні витрати торговельної діяльності класифікують за видами діяльності, економічними елементами та статтями витрат.

В управлінні поточними витратами торговельної діяльності, крім зазначених класифікаційних ознак, можна застосовувати додаткові ознаки класифікації - за ступенем реагування на зміну обсягів діяльності, за періодами, за центрами відповідальності чи місцем виникнення, за ступенем однорідності, за можливістю контролю в конкретному структурному підрозділі, за принципами організації управління.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання

05.07.2010

Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання розроблені з метою забезпечення єдиного порядку щоквартального формування плану-графіка перевірок.

Формування основи квартального плану-графіка проведення планових виїзних перевірок здійснюється на рівні ДПА України відповідно до розподілу платників податків за основними групами з урахуванням податкових ризиків. Решта плану-графіка формується на районному рівні за допомогою ризикоорієнтованої Автоматизованої системи "Відбір платників податків та визначення першочерговості включення до плану-графіка. Критерії ризиків діяльності платників податків підлягають щоквартальному перегляду із врахуванням нових ризиків, що з'являються у зв'язку зі змінами в економічній ситуації. За необхідності вносяться зміни до існуючих переліків податкових ризиків.

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо взаємодії (орієнтовного алгоритму дій) органів державної податкової служби при скасуванні державної реєстрації

04.10.2010

Державна податкова адміністрація України з метою формування належної доказової бази у справах про скасування державної реєстрації суб'єктів господарювання, налагодження належної взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при встановленні місцезнаходження платника податків, анулюванні свідоцтва платника ПДВ, уникнення безпідставного відшкодування ПДВ, руйнування схем ухилення від оподаткування та у зв'язку із набранням чинності Законом України від 20.05.2010 N 2275-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" направляє для використання в роботі Методичні рекомендації щодо взаємодії (орієнтовного алгоритму дій) органів державної податкової служби при скасуванні державної реєстрації суб'єктів господарювання, анулюванні свідоцтва платника ПДВ (у т. ч. через процедуру банкрутства та/або скасування державної реєстрації)

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

14.01.2011

Методичні рекомендації розроблено з метою визначення однозначних підходів під час аналізу фінансово-господарського стану підприємств на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для вжиття заходів щодо запобігання банкрутству підприємств, а також виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх санації

Читати далі »

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт

03.03.2011

Методичні рекомендації призначені для використання при формуванні виробничої собівартості будівельних, монтажних, реставраційних, пусконалагоджувальних та ремонтно-будівельних робіт (далі - будівельно-монтажні роботи) під час спорудження нових об'єктів, реконструкції, реставрації та ремонту об'єктів (далі - будівництво) як підрядним, так і господарським способами. Методичні рекомендації можуть застосовуватись будівельними організаціями незалежно від форм власності й підпорядкування, відокремленими виробничими підрозділами, що виконують будівельно-монтажні роботи.

Формування виробничої собівартості робіт (продукції, послуг) відокремлених виробничих підрозділів будівельної організації, діяльність яких належить до інших галузей або видів економічної діяльності (проектно-вишукувальна, науково-дослідна діяльності, виробництво будь-яких видів промислової або іншої продукції, транспортні перевезення тощо), здійснюється на засадах, визначених відповідними галузевими методичними рекомендаціями.

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо перевірок достовірності формування валових витрат на оплату праці, утримання ПДФО, встановлення фактів виплат зарплати в "конвертах", виявлення працівників, трудові відносини з якими не оформлені належним чином

23.05.2011

На сьогоднішній день наявне коло ризиків, пов'язаних з порядком формування валових витрат на оплату праці, утримання податку з доходів фізичних осіб, які мають неабиякий вплив на правильність визначення об'єкта оподаткування податку на прибуток, податку з доходів фізичних осіб - тому їм слід приділяти певну увагу при проведенні перевірок.

В зв'язку з цим Державна податкова адміністрація України розробила та направляє для використання в роботі Методичні рекомендації щодо перевірки достовірності формування валових витрат на оплату праці, утримання податку з доходів фізичних осіб, встановлення фактів виплат заробітної плати в "конвертах", виявлення працівників, трудові відносини з якими не оформлені належним чином.

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок

19.07.2012

Для проведення зустрічних звірок відбираються суб'єкти господарювання (контрагенти платника податків), щодо яких виникла необхідність у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків, в тому числі відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Необхідність проведення зустрічних звірок суб'єктів господарювання визначається посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби (далі - органи ДПС) за результатами проведеного аналізу даних та встановлених розбіжностей в податкових деклараціях, автоматизованих інформаційних системах органів державної податкової служби України (АІС ДПА України, Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту, Єдиний реєстр податкових накладних тощо), а також аналізу податкової інформації та документів, отриманих із внутрішніх (у т. ч. від підрозділів податкової міліції тощо) або зовнішніх джерел (у т. ч. від платників податків), які свідчать (можуть свідчити) про порушення такими платниками податків податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС.

Читати далі »

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

04.07.2011

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо забезпечення аудиторськими фірмами системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації

16.11.2011

Методичні рекомендації визначають рекомендації належного зберігання та поширення конфіденційної інформації, отриманої та/або переданої замовникам в процесі надання послуг з обов'язкового аудиту.

Читати далі »

Методичні рекомендації (орієнтовний алгоритм дій) органів державної податкової служби по руйнуванню схем ухилення від оподаткування...

25.07.2012

Лист ДПА № 2012/7/10-1017 від 03.02.2009 р. "Методичні рекомендації (орієнтовний алгоритм дій) органів державної податкової служби по руйнуванню схем ухилення від оподаткування та формуванню доказової бази у справах про стягнення коштів, отриманих за нікчемними угодами"

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності

09.04.2014

Наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року N 433 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності"

Читати далі »

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

16.04.2013

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності (наказ Мінфіну від 11.04.2013 р. №476)

 

Читати далі »