Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Внески до СФ

Внески до статутного фонду (капіталу) 

Про податкові аспекти внесків ТМЦ до статутного фонду

Ігнатенко С., Боднарчук Р.
15.07.2008

У статті розглядаються законодавчі норми, які визначають принципові відмінності між правовими відносинами за договорами купівлі-продажу товарів (у т.ч. міни - бартеру) та відносинами між особами, які здійснюють прямі інвестиції у майновій формі до статутних капіталів інших юридичних осіб, і емітентами корпоративних прав.  А також розглядається те, яким чином в стандартах бухгалтерського обліку враховуються правові відмінності між  такими правочинами.  Зокрема, аналізуються норми П(с)БО 13 ‘‘Фінансові інструменти'' та М(с)БО 32 ‘‘Фінансові інструменти: розкриття та подання''.   

Необхідність розгляду вказаних нормативно-правових актів була викликана тим, що у  деяких спеціалізованих виданнях надаються консультації щодо відображення  прямих інвестицій у  майновій формі в податковому обліку в якості бартерних операцій, тобто операцій в яких здійснюється зустрічна поставка товарів, внаслідок чого, платники податку, які приймуть рішення щодо застосування таких консультацій у практичній діяльності, будуть безпідставно визнавати у податковому обліку валові витрати з ‘‘придбання'' внесків у вигляді ТМЦ. А це в свою чергу може призвести до штрафних санкцій за незаконне заниження об'єкту оподаткування.

На підставі даних аналізу законодавчих норм та положень стандартів бухгалтерського обліку автори статті доходять до висновку, що в консультаціях у спеціалізованих виданнях не враховувались вимоги частини 2 ст. 3 Закону України ‘‘Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні, норми якої обумовлюють, що на підставі даних бухгалтерського обліку повинна складатися податкова звітність. А також норми п. 1.43 Закону України ‘‘Про оподаткування прибутку підприємств'', які передбачають, що ті терміни, які не знайшли свого визначення в нормах ст. 1 цього Закону слід використовувати у значеннях, визначених іншими законами з питань оподаткувань, а також національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у випадках, визначених цим Законом, які не суперечать цьому Закону та іншим законом з питань оподаткування у частині визначення термінів.

 

Читати далі »

Щодо сплати збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів у разі одержання легкового автомобіля до статутного фонду юридичної особи (підприємства)

www.ligazakon.ua
01.08.2008

при передачі легкового автомобіля у власність юридичній особі (в даному випадку підприємству) як внесок до статутного фонду (безоплатна передача) збір сплачується на загальних підставах

 

Читати далі »

Щодо дати зміни розміру статутного капіталу в регістрах бухгалтерського обліку

29.04.2009

Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" записи в регістрах бухгалтерського обліку здійснюються на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку є зміни щодо розміру статутного капіталу з дня внесення цих змін до державного реєстру.


Читати далі »

Щодо користування майном господарського товариства

19.05.2009

У разі придбання частки (її частини) учасника самим товариством з обмеженою відповідальністю воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 52 вищевказаного Закону та відповідно до статті 144 ЦКУ. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної товариством.

 

Читати далі »

Щодо оподаткування додаткових внесків до статутного фонду

15.07.2009

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва видано Лист, який зайвий раз підтверджує, що схема оптимізації з використанням поняття "емісійний дохід" до цього часу є актуальною.

 

Читати далі »

Внесення майна фізичною особою до статутного фонду не оподатковується ПДФО (судове рішення)

11.08.2010

У лютому 2008 року податкова видала лист, згідно з яким Підприємство, яке в обмін на внесене до його статутного фонду нерухоме майно надає фізичній особі корпоративні права є податковим агентом щодо вартості такого майна. Аргументи, викладені у Листі, м'яко кажучи, притягнуті за вуха, проте сам факт появи такого листа посіяв сумнів у свідомості сумлінних платників податків.

Наводимо судове рішення, в якому спростовуються аргументи, вказані у скандальному Листі ДПА №2251/Б/17-0714 від 13.02.08 р. 

Читати далі »

Щодо можливості формування статутного капіталу юридичної особи земельними ділянками

13.08.2010

... Вкладами участников и учредителей хозяйственного общества в соответствии со статьей 86 Хозяйственного кодекса Украины (далее - ХКУ) могут быть, в частности, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, домами, сооружениями, а также другие имущественные права. Вклад, оцененный в гривнях, представляет долю участника и учредителя в уставном фонде общества. Порядок оценки вкладов определяется в учредительных документах хозяйственного общества, если иное не предусмотрено законом.

Следовательно, с учетом вышеизложенного право пользования землей может быть взносом в уставный фонд общества...

Читати далі »