Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Фінансова звітність

Бланки форм фінансової та бухгалтерської звітності 

Форми фінансової звітності (зі звіту за 1 квартал 2013 р.)

10.04.2013

Форми фінансової звітності, затверджені Наказом МФУ від 07.02.13 №73

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма N 1
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма N 2
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма N 3
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма N 3-н
Звіт про власний капітал Форма N 4
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма N 1-к
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма N 2-к
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма N 3-к
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма N 3-кн
Консолідований звіт про власний капітал Форма N 4-к

Примітки до річної фінансової звітності. Форма N 5 (із останніми змінами, внесеними наказом МФУ від 09.12.2011 N 1591)

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами". Форма N 6 (із останніми змінами, внесеними наказом МФУ від 25.09.2009 №1125)

Форми фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва із останніми змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Форми N 1-м, 2-м
Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Форми N 1-мс, 2-мс

 

Читати далі »