Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Різне » Точка зору »

Проблемні питання законодавчого забезпечення визначення страхування життя та сучасна перспектива розвитку ринку страхування життя

Надрукувати документ
07.02.2009

Садовська Ірина Анатоліївна, головний бухгалтер

У статті досліджено термінологічні проблеми трактування понять "страхування життя", "недержавне пенсійне забезпечення" , "довгострокове страхування життя", наданих у законах та інших нормативних джерелах. Надані пропозиції щодо вирішення цих проблем. Також досліджується сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку, особливо ринку довгострокового страхування життя.

    Розвиток європейської інтеграції, національні інтереси України потребують утвердження України як впливової європейської держави, повноправного члена ЄС. У зв'язку з цим є необхідним чітке та всебічне визначення зовнішньополітичної  стратегії щодо інтеграції України до європейського політичного, інформаційного, економічного та правового простору.

   Адаптація соціальної політики України полягає у реформуванні систем страхування, охорони праці, пенсійного забезпечення, політики зайнятості та інших галузей соціальної політики відповідно до стандартів ЄС і поступовому досягненні загальноєвропейського рівня соціального забезпечення і захисту населення.

   Саме проблемою реформування системи страхування вчені зайнялись не так давно, серед них: Гуменюк І., Таркуцяк А.О., Слюсаренко О.А., Залетов А.Н., Гуцалова К., Адамович В.В., Внукова Н.Н.

   Метою статті є:

- дослідження відповідності понятійного апарату страхування життя згідно законодавства України;

- дослідження сучасного стану страхового ринку України, а особливо, ринку довгострокового страхування життя.

   Завдання дослідження полягають у проведенні аналізу законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють страхування життя, для узагальнення термінологічних відповідностей понять "страхування життя", "недержавне пенсійне забезпечення" , "довгострокове страхування життя", надання пропозицій щодо їх покращення. Проведення аналізу розвитку страхового ринку життя України.

   Формування законодавчої бази страхування та становлення національного страхового ринку незалежної України відбувалося у складних макроекономічних умовах на фоні знецінення заощаджень населення за договорами страхування в установах колишнього Держстраху, зменшення довіри населення до фінансових установ унаслідок їх банкрутства.

   За роки ринкових перетворень змінилися економічні функції держави у сфері страхування та відбулася трансформація державної страхової монополії у страховий ринок.

   У сучасній економіці через страхування реалізується державна політика соціально-економічного захисту населення, а також формуються значні інвестиційні ресурси.

    Проведення економічної реформи і структурної перебудови економіки обумовлює необхідність подальшого розвитку національного страхового ринку як складової частини фінансового ринку України, що сприяє створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання.

   Учасниками страхового ринку є страхувальники, застраховані особи, вигодонабувачі, страховики, товариства взаємного страхування, страхові та перестрахові брокери, страхові агенти, актуарії, аварійні комісари, а також професійні об'єднання страховиків, страхових посередників та інших учасників страхового ринку. Станом на 1 січня 2007 року в Україні зареєстровано 411 страховиків, з них 55 здійснюють страхування життя.

   Страхування життя в розвинених країнах світу є важливим інструментом соціального захисту населення і могутнім джерелом інвестування національних економік. У цих країнах страховий бізнес забезпечує дієвий захист соціальних і майнових прав та інтересів громадян від ризиків, сприяє підтриманню соціальної стабільності суспільства та економічної безпеки держави; він є потужним засобом акумулювання коштів для інвестування в економіку.

   Розвиток сучасного страхування на Заході протягом останніх років характеризувався збільшенням частки страхування життя в системі страхових зборів (до 60-70%). Близько 90% дорослого населення європейських країн придбали поліси довгострокового накопичувального страхування життя. Таким чином, цей вид страхування по суті перетворився на обов'язковий, формально залишаючись добровільним.

   В Україні, навпаки, страхування життя протягом тривалого періоду було одним з найбільш невигідних для страхових компаній і незатребуваних населенням. Певні позитивні зрушення в цій сфері спостерігалися в 2000-2002 рр., коли на ринку визначились декілька лідируючих "лайфових" компаній, що надають якісні послуги, збільшують свою клієнтську базу і зацікавлені в подальшому розвитку. Саме ці компанії, спільно з Лігою страхових організацій, ініціювали прийняття Закону України "Про страхування" в новій редакції, що передбачає більш детальне регулювання сфери страхування життя.

   Сьогодні в Україні практикуються три основні програми страхування життя:

- ризикове страхування життя, тобто страхування на випадок смерті, страхування від нещасних випадків, захворювань та інвалідності;

- змішане страхування життя: накопичувальне страхування з одночасним страховим захистом на випадок смерті з метою забезпечити певний капітал до потрібної дати;

- пенсійне страхування: накопичувальне страхування для забезпечення додаткового періодичного (приміром, щомісячного) доходу протягом певного терміну чи довічно, після виходу на пенсію чи досягнення певного віку.

  Зазначені вище програми страхування життя в Україні регулюються такими основними законами:

- Закон України "Про страхування";

- Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

- Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

- Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств";

- Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб ".

   Відповідно в цих законах надається визначення понять, що стосуються страхування життя. Відобразимо визначення даних понять в законодавстві за допомогою таблиці 1.

   Аналізуючи поняття, наведені в таблиці 1, слід відзначити, що між ними існує невідповідність. Так у  ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" вказано, що недержавне пенсійне забезпечення це - пенсійне забезпечення,  яке  здійснюється  недержавними пенсійними фондами, страховими  організаціями та банками відповідно до Закону України "Про  недержавне пенсійне забезпечення". Тоді як в самому ЗУ "Про недержавне пенсійне забезпечення" вказано, що страхова організація - це страховик, який отримав ліцензію на страхування життя.

  Перехід на сторінку:
[1] 2
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.